Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Raadsdebat

Brede afweging Cultuur

maandag 1 juli 2024

19:30 - 21:30
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Laura van der Giessen / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 1 juli tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:52 - 00:03:06 - Laura van de Giessen
 2. 2

  Gemeente Zwolle heeft haar doelen op het gebied van cultuur vastgelegd in het Coalitieakkoord 2022-2026, het Cultureel Perspectief 2040 en de uitvoeringsagenda cultuur 2021-2024. Vrijwel alle culturele instellingen hebben aangegeven dat ze te maken hebben met sterk gestegen kosten en meer geld nodig hebben om het huidige activiteitenniveau vast te kunnen houden. Hierdoor komt het behalen van de culturele doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van betaalbaarheid en breed publieksbereik, in het geding. Daarom stelt het college in de Perspectiefnota, het meerjarig financieel perspectief voor de jaren 2025-2028, voor om het budget voor cultuur te verhogen met € 1.050.000, om de basis op orde te houden. In de raadsbrief ‘Informatie begroting cultuur en evenementen 2025-2028’ wordt de raad inzicht geboden in de inhoudelijke en financiële afwegingen die het college heeft gemaakt voor het voorstel dat zij in de Perspectiefnota doet.
  In de raadsbrief ‘Voorgenomen collegebesluit Zwolse culturele basisinfrastructuur 2025-2028’ wordt de raad geïnformeerd over de manier waarop het college na vaststelling van de perspectiefnota door de raad de subsidies wil gaan verdelen.
  De raadsbrieven over het Stadsfestival en de Fundatie kunnen tevens bij het debat worden betrokken.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Verbeterplannen Fundatie en ANNO aanbieden raad
  Vestigingen Stadkamer open houden
  00:02:22 - 00:03:06 - Laura van de Giessen
  00:03:19 - 00:07:39 - Coby Zandbergen
  00:07:39 - 00:07:40 - Laura van de Giessen
  00:07:40 - 00:07:42 - Coby Zandbergen
  00:07:42 - 00:07:45 - Laura van de Giessen
  00:07:45 - 00:08:21 - Coby Zandbergen
  00:08:21 - 00:08:29 - Laura van de Giessen
  00:08:34 - 00:08:51 - Mark Oldengarm
  00:08:51 - 00:08:52 - Laura van de Giessen
  00:08:54 - 00:09:20 - Coby Zandbergen
  00:09:20 - 00:09:22 - Laura van de Giessen
  00:09:25 - 00:09:44 - Coby Zandbergen
  00:09:44 - 00:09:45 - Laura van de Giessen
  00:09:45 - 00:10:06 - Coby Zandbergen
  00:10:06 - 00:10:18 - Laura van de Giessen
  00:10:30 - 00:13:28 - Beatrice von Bormann
  00:13:28 - 00:13:30 - Laura van de Giessen
  00:13:30 - 00:13:52 - Beatrice von Bormann
  00:13:52 - 00:14:06 - Laura van de Giessen
  00:14:06 - 00:14:08 - Jacob Raap
  00:14:08 - 00:14:10 - Jacob Raap
  00:14:10 - 00:14:11 - Laura van de Giessen
  00:14:12 - 00:14:33 - Beatrice von Bormann
  00:14:33 - 00:14:37 - Laura van de Giessen
  00:14:41 - 00:14:54 - Maxim van der Veen
  00:14:54 - 00:14:55 - Laura van de Giessen
  00:14:55 - 00:15:17 - Beatrice von Bormann
  00:15:17 - 00:15:20 - Laura van de Giessen
  00:15:49 - 00:15:50 - Laura van de Giessen
  00:15:50 - 00:16:18 - Beatrice von Bormann
  00:16:18 - 00:16:22 - Laura van de Giessen
  00:16:22 - 00:16:24 - Beatrice von Bormann
  00:16:24 - 00:16:28 - Laura van de Giessen
  00:16:50 - 00:20:16 - Germa Greving
  00:20:16 - 00:20:23 - Laura van de Giessen
  00:20:23 - 00:20:48 - Jacob Raap
  00:20:48 - 00:20:49 - Laura van de Giessen
  00:20:51 - 00:21:37 - Germa Greving
  00:21:37 - 00:21:40 - Laura van de Giessen
  00:21:40 - 00:21:55 - Maxim van der Veen
  00:21:57 - 00:21:58 - Laura van de Giessen
  00:21:58 - 00:22:30 - Germa Greving
  00:22:30 - 00:22:33 - Laura van de Giessen
  00:22:38 - 00:23:06 - Cankut Ercan
  00:23:08 - 00:24:33 - Germa Greving
  00:24:33 - 00:24:36 - Laura van de Giessen
  00:24:36 - 00:24:40 - Cankut Ercan
  00:24:40 - 00:24:50 - Germa Greving
  00:24:50 - 00:24:52 - Laura van de Giessen
  00:24:52 - 00:25:16 - Germa Greving
  00:25:16 - 00:25:20 - Laura van de Giessen
  00:25:46 - 00:26:41 - Germa Greving
  00:26:41 - 00:26:54 - Laura van de Giessen
  00:27:05 - 00:29:59 - Fieke van 't Riet
  00:29:59 - 00:30:02 - Laura van de Giessen
  00:30:02 - 00:30:41 - Fieke van 't Riet
  00:30:41 - 00:30:43 - Laura van de Giessen
  00:30:43 - 00:31:11 - Laura van de Giessen
  00:31:21 - 00:34:11 - Joan Reinders
  00:34:11 - 00:34:25 - Laura van de Giessen
  00:34:45 - 00:38:05 - Jordi Ian Jonathan Kwakkel
  00:38:05 - 00:38:07 - Laura van de Giessen
  00:38:07 - 00:38:37 - Jordi Ian Jonathan Kwakkel
  00:38:37 - 00:38:41 - Laura van de Giessen
  00:38:43 - 00:39:07 - Cankut Ercan
  00:39:10 - 00:39:29 - Jordi Ian Jonathan Kwakkel
  00:39:32 - 00:39:42 - Laura van de Giessen
  00:39:58 - 00:42:47 - Leander Zimmerman
  00:42:47 - 00:43:08 - Laura van de Giessen
  00:43:19 - 00:46:44 - Astrid Vrolijk
  00:46:44 - 00:46:50 - Laura van de Giessen
  00:46:51 - 00:47:16 - Cankut Ercan
  00:47:23 - 00:47:43 - Astrid Vrolijk
  00:47:43 - 00:47:47 - Laura van de Giessen
  00:48:09 - 00:48:34 - Astrid Vrolijk
  00:48:35 - 00:48:36 - Laura van de Giessen
  00:48:46 - 00:48:48 - Laura van de Giessen
  00:48:48 - 00:48:50 - Astrid Vrolijk
  00:48:50 - 00:48:54 - Laura van de Giessen
  00:48:54 - 00:48:55 - Astrid Vrolijk
  00:48:55 - 00:49:01 - Jacob Raap
  00:49:01 - 00:49:03 - Laura van de Giessen
  00:49:03 - 00:49:29 - Astrid Vrolijk
  00:49:29 - 00:49:55 - Laura van de Giessen
  00:49:59 - 00:53:48 - Samir Calixto
  00:53:48 - 00:53:51 - Laura van de Giessen
  00:53:51 - 00:54:16 - Samir Calixto
  00:54:16 - 00:54:20 - Laura van de Giessen
  00:54:20 - 00:54:24 - Samir Calixto
  00:54:24 - 00:54:25 - Laura van de Giessen
  00:54:25 - 00:54:27 - Samir Calixto
  00:54:27 - 00:54:45 - Laura van de Giessen
  00:54:47 - 00:57:59 - Loes Visser
  00:57:59 - 00:58:04 - Laura van de Giessen
  00:58:04 - 00:58:31 - Loes Visser
  00:58:31 - 00:58:41 - Laura van de Giessen
  00:58:43 - 00:59:10 - Maxim van der Veen
  00:59:12 - 00:59:13 - Laura van de Giessen
  00:59:17 - 01:00:04 - Loes Visser
  01:00:04 - 01:00:05 - Laura van de Giessen
  01:00:05 - 01:00:14 - Maxim van der Veen
  01:00:14 - 01:00:36 - Loes Visser
  01:00:36 - 01:00:38 - Laura van de Giessen
  01:00:38 - 01:00:40 - Loes Visser
  01:00:40 - 01:01:09 - Cankut Ercan
  01:01:09 - 01:01:15 - Laura van de Giessen
  01:01:15 - 01:01:47 - Loes Visser
  01:01:47 - 01:01:51 - Laura van de Giessen
  01:01:51 - 01:01:53 - Loes Visser
  01:01:53 - 01:02:05 - Laura van de Giessen
  01:02:14 - 01:05:29 - Anne Riemersma
  01:05:29 - 01:05:31 - Laura van de Giessen
  01:05:31 - 01:06:12 - Anne Riemersma
  01:06:12 - 01:06:18 - Laura van de Giessen
  01:06:24 - 01:06:33 - Eildert Noorda
  01:06:35 - 01:07:54 - Anne Riemersma
  01:07:54 - 01:08:00 - Laura van de Giessen
  01:08:00 - 01:08:24 - Cankut Ercan
  01:08:24 - 01:08:53 - Anne Riemersma
  01:08:53 - 01:08:56 - Laura van de Giessen
  01:08:56 - 01:08:58 - Anne Riemersma
  01:08:58 - 01:09:29 - Maxim van der Veen
  01:09:31 - 01:09:33 - Laura van de Giessen
  01:09:33 - 01:10:24 - Anne Riemersma
  01:10:24 - 01:10:30 - Laura van de Giessen
  01:10:30 - 01:10:32 - Jacob Raap
  01:10:32 - 01:10:36 - Laura van de Giessen
  01:10:36 - 01:10:47 - Anne Riemersma
  01:10:50 - 01:10:51 - Laura van de Giessen
  01:10:51 - 01:11:29 - Anne Riemersma
  01:11:29 - 01:11:44 - Laura van de Giessen
  01:11:52 - 01:15:23 - Jonathan van Doornum
  01:15:23 - 01:15:25 - Laura van de Giessen
  01:15:25 - 01:15:27 - Jonathan van Doornum
  01:15:27 - 01:15:35 - Laura van de Giessen
  01:15:37 - 01:16:05 - Maxim van der Veen
  01:16:11 - 01:17:10 - Jonathan van Doornum
  01:17:10 - 01:17:14 - Laura van de Giessen
  01:17:14 - 01:17:51 - Eildert Noorda
  01:17:53 - 01:17:58 - Laura van de Giessen
  01:17:59 - 01:18:22 - Jacob Raap
  01:18:22 - 01:18:24 - Laura van de Giessen
  01:18:26 - 01:19:27 - Jonathan van Doornum
  01:19:27 - 01:19:47 - Laura van de Giessen
  01:19:52 - 01:21:34 - Marco de Kok
  01:21:34 - 01:21:52 - Laura van de Giessen
  01:21:52 - 01:22:03 - Mark Oldengarm
  01:22:04 - 01:23:13 - Marco de Kok
  01:23:13 - 01:23:28 - Laura van de Giessen
  01:23:33 - 01:26:44 - Jolan van de Waeter
  01:26:44 - 01:26:52 - Laura van de Giessen
  01:27:04 - 01:27:22 - Jacob Raap
  01:27:24 - 01:27:55 - Jolan van de Waeter
  01:27:59 - 01:28:23 - Eildert Noorda
  01:28:25 - 01:29:23 - Jolan van de Waeter
  01:29:26 - 01:29:28 - Laura van de Giessen
  01:29:40 - 01:29:46 - Mark Oldengarm
  01:29:48 - 01:30:18 - Jolan van de Waeter
  01:30:18 - 01:30:20 - Laura van de Giessen
  01:30:20 - 01:30:29 - Mark Oldengarm
  01:30:29 - 01:30:42 - Jolan van de Waeter
  01:30:42 - 01:31:04 - Laura van de Giessen
  01:31:10 - 01:38:46 - Er is een korte schorsing
  01:38:46 - 01:38:53 - Laura van de Giessen
  01:39:28 - 01:39:42 - Laura van de Giessen
  01:39:57 - 01:41:40 - Laura van de Giessen
  01:41:55 - 01:45:09 - Evelina Bijleveld
  01:45:09 - 01:45:16 - Laura van de Giessen
  01:45:24 - 01:46:19 - Koen van Baal
  01:46:19 - 01:46:20 - Laura van de Giessen
  01:46:20 - 01:46:22 - Koen van Baal
  01:46:22 - 01:46:25 - Laura van de Giessen
  01:46:28 - 01:46:36 - Maxim van der Veen
  01:46:39 - 01:47:05 - Koen van Baal
  01:47:07 - 01:47:08 - Laura van de Giessen
  01:47:08 - 01:47:26 - Maxim van der Veen
  01:47:27 - 01:47:29 - Laura van de Giessen
  01:47:29 - 01:48:03 - Koen van Baal
  01:48:08 - 01:50:03 - Koen van Baal
  01:50:04 - 01:50:08 - Laura van de Giessen
  01:50:08 - 01:50:09 - Cankut Ercan
  01:50:09 - 01:50:49 - Cankut Ercan
  01:50:53 - 01:51:23 - Koen van Baal
  01:51:26 - 01:51:29 - Laura van de Giessen
  01:51:29 - 01:51:40 - Cankut Ercan
  01:51:45 - 01:51:47 - Koen van Baal
  01:51:50 - 01:51:54 - Laura van de Giessen
  01:51:56 - 01:52:23 - Koen van Baal
  01:52:25 - 01:52:32 - Laura van de Giessen
  01:52:40 - 01:54:38 - Jacob Raap
  01:54:38 - 01:54:46 - Laura van de Giessen
  01:54:48 - 01:55:02 - Evelina Bijleveld
  01:55:03 - 01:55:27 - Jacob Raap
  01:55:30 - 01:55:42 - Evelina Bijleveld
  01:55:44 - 01:55:48 - Jacob Raap
  01:55:51 - 01:55:52 - Laura van de Giessen
  01:55:52 - 01:55:59 - Evelina Bijleveld
  01:56:02 - 01:56:04 - Laura van de Giessen
  01:56:04 - 01:56:26 - Mark Oldengarm
  01:56:28 - 01:56:36 - Jacob Raap
  01:56:38 - 01:56:39 - Laura van de Giessen
  01:56:39 - 01:56:46 - Mark Oldengarm
  01:56:46 - 01:56:47 - Laura van de Giessen
  01:56:47 - 01:56:50 - Mark Oldengarm
  01:56:50 - 01:56:51 - Laura van de Giessen
  01:56:51 - 01:57:17 - Jacob Raap
  01:57:20 - 01:57:23 - Laura van de Giessen
  01:57:25 - 01:57:59 - Cankut Ercan
  01:58:01 - 01:58:09 - Jacob Raap
  01:58:14 - 01:58:21 - Cankut Ercan
  01:58:24 - 01:58:25 - Laura van de Giessen
  01:58:27 - 01:58:40 - Thijmen Prins
  01:58:44 - 01:59:13 - Jacob Raap
  01:59:16 - 01:59:20 - Laura van de Giessen
  01:59:21 - 01:59:43 - Selma Hoekstra
  01:59:46 - 02:00:00 - Jacob Raap
  02:00:02 - 02:00:05 - Selma Hoekstra
  02:00:09 - 02:00:11 - Laura van de Giessen
  02:00:12 - 02:00:13 - Eildert Noorda
  02:00:13 - 02:00:35 - Eildert Noorda
  02:00:37 - 02:00:45 - Jacob Raap
  02:00:48 - 02:00:52 - Laura van de Giessen
  02:00:54 - 02:02:42 - Jacob Raap
  02:02:42 - 02:02:46 - Laura van de Giessen
  02:02:48 - 02:03:24 - Cankut Ercan
  02:03:26 - 02:03:27 - Laura van de Giessen
  02:03:27 - 02:04:01 - Jacob Raap
  02:04:01 - 02:04:02 - Laura van de Giessen
  02:04:02 - 02:04:19 - Cankut Ercan
  02:04:21 - 02:04:22 - Laura van de Giessen
  02:04:22 - 02:04:35 - Jacob Raap
  02:04:37 - 02:04:39 - Laura van de Giessen
  02:04:44 - 02:04:45 - Selma Hoekstra
  02:04:45 - 02:05:06 - Selma Hoekstra
  02:05:06 - 02:05:07 - Laura van de Giessen
  02:05:07 - 02:05:11 - Jacob Raap
  02:05:11 - 02:05:13 - Selma Hoekstra
  02:05:13 - 02:05:23 - Laura van de Giessen
  02:05:31 - 02:05:53 - Jacob Raap
  02:05:53 - 02:05:55 - Laura van de Giessen
  02:05:55 - 02:06:32 - Jacob Raap
  02:06:32 - 02:06:34 - Laura van de Giessen
  02:06:42 - 02:06:43 - Thijmen Prins
  02:06:43 - 02:06:59 - Thijmen Prins
  02:07:00 - 02:07:03 - Laura van de Giessen
  02:07:03 - 02:07:47 - Jacob Raap
  02:07:51 - 02:07:52 - Laura van de Giessen
  02:07:54 - 02:08:08 - Selma Hoekstra
  02:08:08 - 02:08:09 - Laura van de Giessen
  02:08:10 - 02:08:15 - Jacob Raap
  02:08:19 - 02:08:21 - Laura van de Giessen
  02:08:21 - 02:08:22 - Cankut Ercan
  02:08:22 - 02:09:03 - Cankut Ercan
  02:09:05 - 02:09:33 - Jacob Raap
  02:09:35 - 02:09:36 - Laura van de Giessen
  02:09:36 - 02:09:54 - Cankut Ercan
  02:09:55 - 02:09:59 - Jacob Raap
  02:10:02 - 02:10:03 - Laura van de Giessen
  02:10:03 - 02:10:09 - Cankut Ercan
  02:10:11 - 02:10:20 - Laura van de Giessen
  02:10:33 - 02:13:08 - Maxim van der Veen
  02:13:08 - 02:13:14 - Laura van de Giessen
  02:13:14 - 02:13:49 - Koen van Baal
  02:13:51 - 02:14:08 - Maxim van der Veen
  02:14:12 - 02:14:14 - Laura van de Giessen
  02:14:17 - 02:14:35 - Mark Oldengarm
  02:14:37 - 02:15:00 - Maxim van der Veen
  02:15:02 - 02:15:04 - Mark Oldengarm
  02:15:06 - 02:15:16 - Laura van de Giessen
  02:15:16 - 02:15:32 - Thijmen Prins
  02:15:34 - 02:15:56 - Maxim van der Veen
  02:16:01 - 02:16:30 - Thijmen Prins
  02:16:33 - 02:16:36 - Maxim van der Veen
  02:16:40 - 02:16:43 - Laura van de Giessen
  02:16:43 - 02:16:45 - Maxim van der Veen
  02:16:45 - 02:16:46 - Laura van de Giessen
  02:16:49 - 02:17:26 - Maxim van der Veen
  02:17:26 - 02:17:30 - Laura van de Giessen
  02:17:31 - 02:17:42 - Selma Hoekstra
  02:17:44 - 02:17:45 - Laura van de Giessen
  02:17:45 - 02:17:52 - Maxim van der Veen
  02:17:54 - 02:17:55 - Selma Hoekstra
  02:17:59 - 02:18:00 - Laura van de Giessen
  02:18:02 - 02:18:25 - Maxim van der Veen
  02:18:27 - 02:18:30 - Laura van de Giessen
  02:18:34 - 02:18:43 - Jacob Raap
  02:18:45 - 02:19:01 - Maxim van der Veen
  02:19:03 - 02:19:04 - Laura van de Giessen
  02:19:05 - 02:19:11 - Jacob Raap
  02:19:14 - 02:19:16 - Laura van de Giessen
  02:19:19 - 02:19:20 - Koen van Baal
  02:19:20 - 02:19:53 - Koen van Baal
  02:19:55 - 02:20:22 - Maxim van der Veen
  02:20:25 - 02:20:39 - Laura van de Giessen
  02:20:51 - 02:23:16 - Eildert Noorda
  02:23:16 - 02:23:20 - Laura van de Giessen
  02:23:21 - 02:23:22 - Koen van Baal
  02:23:22 - 02:23:42 - Koen van Baal
  02:23:45 - 02:24:13 - Eildert Noorda
  02:24:13 - 02:24:16 - Laura van de Giessen
  02:24:18 - 02:24:25 - Eildert Noorda
  02:24:25 - 02:24:32 - Laura van de Giessen
  02:24:34 - 02:25:08 - Cankut Ercan
  02:25:11 - 02:25:19 - Eildert Noorda
  02:25:22 - 02:25:36 - Cankut Ercan
  02:25:37 - 02:25:39 - Laura van de Giessen
  02:25:39 - 02:25:54 - Eildert Noorda
  02:25:57 - 02:26:10 - Cankut Ercan
  02:26:12 - 02:26:22 - Eildert Noorda
  02:26:22 - 02:26:23 - Laura van de Giessen
  02:26:28 - 02:27:03 - Jacob Raap
  02:27:05 - 02:27:14 - Eildert Noorda
  02:27:17 - 02:27:20 - Laura van de Giessen
  02:27:21 - 02:28:51 - Eildert Noorda
  02:28:51 - 02:28:56 - Laura van de Giessen
  02:29:16 - 02:33:01 - Debbie Mathijsen
  02:33:01 - 02:33:03 - Laura van de Giessen
  02:33:03 - 02:33:42 - Debbie Mathijsen
  02:33:42 - 02:33:48 - Laura van de Giessen
  02:34:07 - 02:34:08 - Laura van de Giessen
  02:34:08 - 02:34:41 - Debbie Mathijsen
  02:34:45 - 02:34:48 - Laura van de Giessen
  02:34:48 - 02:34:52 - Maxim van der Veen
  02:34:54 - 02:34:58 - Laura van de Giessen
  02:34:58 - 02:35:05 - Debbie Mathijsen
  02:35:06 - 02:35:22 - Maxim van der Veen
  02:35:22 - 02:35:23 - Laura van de Giessen
  02:35:23 - 02:35:25 - Maxim van der Veen
  02:35:27 - 02:35:44 - Debbie Mathijsen
  02:35:46 - 02:35:48 - Laura van de Giessen
  02:35:52 - 02:36:01 - Selma Hoekstra
  02:36:20 - 02:36:22 - Laura van de Giessen
  02:36:24 - 02:36:27 - Luna Koops
  02:36:30 - 02:36:54 - Cankut Ercan
  02:36:56 - 02:36:57 - Laura van de Giessen
  02:36:57 - 02:37:13 - Debbie Mathijsen
  02:37:16 - 02:37:21 - Cankut Ercan
  02:37:23 - 02:37:36 - Laura van de Giessen
  02:37:52 - 02:41:38 - Cankut Ercan
  02:41:38 - 02:41:40 - Laura van de Giessen
  02:41:43 - 02:41:59 - Selma Hoekstra
  02:42:02 - 02:42:50 - Cankut Ercan
  02:42:52 - 02:43:12 - Selma Hoekstra
  02:43:14 - 02:44:04 - Cankut Ercan
  02:44:07 - 02:44:20 - Selma Hoekstra
  02:44:23 - 02:44:49 - Cankut Ercan
  02:44:52 - 02:44:55 - Laura van de Giessen
  02:44:58 - 02:44:59 - Eildert Noorda
  02:44:59 - 02:45:10 - Eildert Noorda
  02:45:12 - 02:45:16 - Laura van de Giessen
  02:45:18 - 02:45:52 - Cankut Ercan
  02:45:55 - 02:46:04 - Laura van de Giessen
  02:46:15 - 02:48:06 - Thijmen Prins
  02:48:06 - 02:48:07 - Laura van de Giessen
  02:48:07 - 02:48:13 - Thijmen Prins
  02:48:13 - 02:48:20 - Laura van de Giessen
  02:48:23 - 02:49:06 - Cankut Ercan
  02:49:08 - 02:49:09 - Laura van de Giessen
  02:49:09 - 02:49:44 - Thijmen Prins
  02:49:46 - 02:49:48 - Laura van de Giessen
  02:49:48 - 02:50:10 - Cankut Ercan
  02:50:11 - 02:50:12 - Laura van de Giessen
  02:50:13 - 02:50:29 - Thijmen Prins
  02:50:31 - 02:50:32 - Laura van de Giessen
  02:50:32 - 02:50:48 - Cankut Ercan
  02:50:50 - 02:50:54 - Laura van de Giessen
  02:50:54 - 02:51:11 - Thijmen Prins
  02:51:13 - 02:51:15 - Laura van de Giessen
  02:51:15 - 02:51:18 - Maxim van der Veen
  02:51:22 - 02:51:41 - Mark Oldengarm
  02:51:44 - 02:52:07 - Thijmen Prins
  02:52:09 - 02:52:10 - Laura van de Giessen
  02:52:10 - 02:52:27 - Mark Oldengarm
  02:52:31 - 02:52:45 - Thijmen Prins
  02:52:47 - 02:52:48 - Laura van de Giessen
  02:52:48 - 02:52:54 - Mark Oldengarm
  02:52:57 - 02:53:00 - Laura van de Giessen
  02:53:04 - 02:53:05 - Jacob Raap
  02:53:05 - 02:53:17 - Jacob Raap
  02:53:17 - 02:53:19 - Laura van de Giessen
  02:53:19 - 02:53:50 - Thijmen Prins
  02:53:51 - 02:53:52 - Thijmen Prins
  02:53:53 - 02:54:14 - Jacob Raap
  02:54:16 - 02:54:26 - Thijmen Prins
  02:54:29 - 02:54:35 - Laura van de Giessen
  02:54:35 - 02:54:59 - Debbie Mathijsen
  02:55:01 - 02:55:41 - Thijmen Prins
  02:55:42 - 02:55:44 - Laura van de Giessen
  02:55:44 - 02:55:57 - Debbie Mathijsen
  02:55:57 - 02:55:58 - Laura van de Giessen
  02:55:59 - 02:56:16 - Thijmen Prins
  02:56:18 - 02:56:19 - Laura van de Giessen
  02:56:19 - 02:56:31 - Debbie Mathijsen
  02:56:34 - 02:56:36 - Laura van de Giessen
  02:56:36 - 02:56:43 - Thijmen Prins
  02:56:43 - 02:56:45 - Laura van de Giessen
  02:56:45 - 02:57:39 - Thijmen Prins
  02:57:42 - 02:58:03 - Laura van de Giessen
  02:58:05 - 03:02:25 - Mark Oldengarm
  03:02:25 - 03:02:29 - Laura van de Giessen
  03:02:30 - 03:02:59 - Cankut Ercan
  03:02:59 - 03:03:00 - Laura van de Giessen
  03:03:00 - 03:03:36 - Mark Oldengarm
  03:03:38 - 03:03:39 - Laura van de Giessen
  03:03:39 - 03:04:02 - Cankut Ercan
  03:04:02 - 03:04:04 - Laura van de Giessen
  03:04:04 - 03:04:14 - Mark Oldengarm
  03:04:16 - 03:04:28 - Laura van de Giessen
  03:04:37 - 03:07:05 - Selma Hoekstra
  03:07:05 - 03:07:10 - Laura van de Giessen
  03:07:11 - 03:07:12 - Mark Oldengarm
  03:07:12 - 03:07:39 - Mark Oldengarm
  03:07:40 - 03:08:17 - Selma Hoekstra
  03:08:19 - 03:08:20 - Laura van de Giessen
  03:08:20 - 03:08:28 - Mark Oldengarm
  03:08:30 - 03:08:33 - Laura van de Giessen
  03:08:39 - 03:08:40 - Jacob Raap
  03:08:40 - 03:09:04 - Jacob Raap
  03:09:06 - 03:09:41 - Selma Hoekstra
  03:09:43 - 03:09:44 - Laura van de Giessen
  03:09:44 - 03:09:51 - Jacob Raap
  03:09:53 - 03:09:54 - Laura van de Giessen
  03:09:54 - 03:10:20 - Selma Hoekstra
  03:10:20 - 03:10:21 - Laura van de Giessen
  03:10:21 - 03:10:23 - Jacob Raap
  03:10:23 - 03:10:24 - Laura van de Giessen
  03:10:27 - 03:10:30 - Laura van de Giessen
  03:10:30 - 03:10:31 - Selma Hoekstra
  03:10:35 - 03:10:36 - Thijmen Prins
  03:10:36 - 03:10:57 - Thijmen Prins
  03:11:00 - 03:11:05 - Laura van de Giessen
  03:11:05 - 03:11:39 - Selma Hoekstra
  03:11:41 - 03:11:48 - Laura van de Giessen
  03:11:51 - 03:12:12 - Cankut Ercan
  03:12:12 - 03:12:13 - Laura van de Giessen
  03:12:15 - 03:12:51 - Selma Hoekstra
  03:12:52 - 03:12:53 - Selma Hoekstra
  03:12:53 - 03:12:55 - Laura van de Giessen
  03:12:55 - 03:13:25 - Cankut Ercan
  03:13:27 - 03:13:28 - Laura van de Giessen
  03:13:31 - 03:14:12 - Selma Hoekstra
  03:14:15 - 03:14:16 - Laura van de Giessen
  03:14:16 - 03:14:44 - Cankut Ercan
  03:14:46 - 03:15:09 - Laura van de Giessen
  03:15:12 - 03:23:18 - Er is een korte schorsing
  03:23:18 - 03:23:44 - Laura van de Giessen
  03:23:46 - 03:29:47 - Monique Schuttenbeld
  03:29:47 - 03:29:49 - Laura van de Giessen
  03:29:49 - 03:29:59 - Laura van de Giessen
  03:29:59 - 03:30:13 - Koen van Baal
  03:30:16 - 03:30:17 - Laura van de Giessen
  03:30:19 - 03:30:22 - Laura van de Giessen
  03:30:23 - 03:30:42 - Evelina Bijleveld
  03:30:44 - 03:31:34 - Monique Schuttenbeld
  03:31:34 - 03:31:36 - Laura van de Giessen
  03:31:36 - 03:31:47 - Evelina Bijleveld
  03:31:50 - 03:32:30 - Monique Schuttenbeld
  03:32:33 - 03:32:37 - Laura van de Giessen
  03:32:37 - 03:32:38 - Maxim van der Veen
  03:32:38 - 03:33:04 - Maxim van der Veen
  03:33:05 - 03:33:07 - Laura van de Giessen
  03:33:07 - 03:35:21 - Monique Schuttenbeld
  03:35:21 - 03:35:32 - Laura van de Giessen
  03:35:32 - 03:36:00 - Maxim van der Veen
  03:36:00 - 03:36:01 - Laura van de Giessen
  03:36:03 - 03:36:36 - Monique Schuttenbeld
  03:36:39 - 03:36:46 - Laura van de Giessen
  03:36:52 - 03:36:56 - Cankut Ercan
  03:36:57 - 03:37:28 - Cankut Ercan
  03:37:30 - 03:37:31 - Laura van de Giessen
  03:37:31 - 03:37:33 - Monique Schuttenbeld
  03:37:33 - 03:37:34 - Cankut Ercan
  03:38:11 - 03:38:12 - Laura van de Giessen
  03:38:12 - 03:39:37 - Monique Schuttenbeld
  03:39:37 - 03:39:56 - Cankut Ercan
  03:39:58 - 03:40:03 - Laura van de Giessen
  03:40:05 - 03:40:16 - Thijmen Prins
  03:40:18 - 03:40:19 - Laura van de Giessen
  03:40:19 - 03:41:07 - Monique Schuttenbeld
  03:41:11 - 03:41:12 - Laura van de Giessen
  03:41:12 - 03:41:28 - Thijmen Prins
  03:41:29 - 03:41:30 - Laura van de Giessen
  03:41:30 - 03:41:45 - Monique Schuttenbeld
  03:41:47 - 03:41:52 - Laura van de Giessen
  03:41:52 - 03:43:31 - Monique Schuttenbeld
  03:43:31 - 03:43:33 - Laura van de Giessen
  03:43:36 - 03:43:37 - Maxim van der Veen
  03:43:37 - 03:43:42 - Maxim van der Veen
  03:43:47 - 03:44:49 - Monique Schuttenbeld
  03:44:50 - 03:44:51 - Laura van de Giessen
  03:44:52 - 03:45:01 - Maxim van der Veen
  03:45:01 - 03:45:02 - Laura van de Giessen
  03:45:02 - 03:45:04 - Maxim van der Veen
  03:45:04 - 03:45:15 - Monique Schuttenbeld
  03:45:15 - 03:45:19 - Maxim van der Veen
  03:45:19 - 03:45:21 - Monique Schuttenbeld
  03:45:23 - 03:45:34 - Monique Schuttenbeld
  03:45:34 - 03:46:01 - Mark Oldengarm
  03:46:04 - 03:46:53 - Monique Schuttenbeld
  03:46:54 - 03:46:55 - Laura van de Giessen
  03:46:55 - 03:47:06 - Mark Oldengarm
  03:47:06 - 03:47:08 - Laura van de Giessen
  03:47:08 - 03:47:09 - Monique Schuttenbeld
  03:47:09 - 03:47:10 - Laura van de Giessen
  03:47:10 - 03:47:12 - Mark Oldengarm
  03:47:12 - 03:47:13 - Laura van de Giessen
  03:47:15 - 03:47:16 - Eildert Noorda
  03:47:16 - 03:47:37 - Eildert Noorda
  03:47:37 - 03:47:41 - Monique Schuttenbeld
  03:48:03 - 03:48:06 - Laura van de Giessen
  03:48:09 - 03:48:10 - Thijmen Prins
  03:48:10 - 03:48:34 - Thijmen Prins
  03:48:37 - 03:49:08 - Monique Schuttenbeld
  03:49:14 - 03:49:18 - Monique Schuttenbeld
  03:49:18 - 03:49:56 - Cankut Ercan
  03:49:58 - 03:50:29 - Monique Schuttenbeld
  03:50:31 - 03:50:49 - Cankut Ercan
  03:50:50 - 03:51:06 - Monique Schuttenbeld
  03:51:09 - 03:51:10 - Laura van de Giessen
  03:51:10 - 03:51:23 - Cankut Ercan
  03:51:27 - 03:51:42 - Monique Schuttenbeld
  03:51:42 - 03:51:45 - Laura van de Giessen
  03:51:47 - 03:53:26 - Monique Schuttenbeld
  03:53:33 - 03:53:34 - Jacob Raap
  03:53:34 - 03:54:12 - Jacob Raap
  03:54:12 - 03:54:13 - Laura van de Giessen
  03:54:13 - 03:54:48 - Monique Schuttenbeld
  03:54:48 - 03:54:59 - Monique Schuttenbeld
  03:54:59 - 03:55:00 - Laura van de Giessen
  03:55:00 - 03:55:22 - Jacob Raap
  03:55:24 - 03:55:25 - Laura van de Giessen
  03:55:25 - 03:55:27 - Monique Schuttenbeld
  03:55:27 - 03:55:28 - Jacob Raap
  03:55:31 - 03:55:55 - Koen van Baal
  03:55:56 - 03:55:58 - Laura van de Giessen
  03:55:58 - 03:56:12 - Monique Schuttenbeld
  03:56:13 - 03:56:14 - Laura van de Giessen
  03:56:14 - 03:56:23 - Koen van Baal
  03:56:23 - 03:56:46 - Koen van Baal
  03:56:49 - 03:57:16 - Monique Schuttenbeld
  03:57:19 - 03:57:21 - Laura van de Giessen
  03:57:21 - 03:57:32 - Koen van Baal
  03:57:36 - 03:57:46 - Monique Schuttenbeld
  03:57:46 - 03:57:49 - Laura van de Giessen
  03:57:53 - 03:57:54 - Selma Hoekstra
  03:57:54 - 03:58:31 - Selma Hoekstra
  03:58:31 - 03:58:32 - Laura van de Giessen
  03:58:32 - 03:58:34 - Laura van de Giessen
  03:58:34 - 03:59:00 - Monique Schuttenbeld
  03:59:00 - 03:59:15 - Selma Hoekstra
  03:59:18 - 03:59:21 - Monique Schuttenbeld
  03:59:21 - 03:59:26 - Laura van de Giessen
  03:59:30 - 04:00:02 - Mark Oldengarm
  04:00:02 - 04:00:04 - Laura van de Giessen
  04:00:04 - 04:00:06 - Laura van de Giessen
  04:00:06 - 04:00:41 - Monique Schuttenbeld
  04:00:41 - 04:00:42 - Mark Oldengarm
  04:00:44 - 04:00:49 - Laura van de Giessen
  04:00:51 - 04:01:03 - Debbie Mathijsen
  04:01:03 - 04:01:06 - Monique Schuttenbeld
  04:01:06 - 04:01:36 - Debbie Mathijsen
  04:01:36 - 04:01:38 - Laura van de Giessen
  04:01:38 - 04:02:05 - Monique Schuttenbeld
  04:02:05 - 04:02:07 - Laura van de Giessen
  04:02:07 - 04:02:23 - Debbie Mathijsen
  04:02:23 - 04:02:25 - Laura van de Giessen
  04:02:25 - 04:02:39 - Monique Schuttenbeld
  04:02:39 - 04:02:40 - Laura van de Giessen
  04:02:40 - 04:02:54 - Debbie Mathijsen
  04:02:56 - 04:02:57 - Laura van de Giessen
  04:03:00 - 04:03:43 - Cankut Ercan
  04:03:45 - 04:04:38 - Monique Schuttenbeld
  04:04:40 - 04:04:41 - Laura van de Giessen
  04:04:41 - 04:04:58 - Cankut Ercan
  04:05:00 - 04:05:02 - Laura van de Giessen
  04:05:02 - 04:06:16 - Monique Schuttenbeld
  04:06:16 - 04:06:17 - Laura van de Giessen
  04:06:20 - 04:06:21 - Jacob Raap
  04:06:21 - 04:06:43 - Jacob Raap
  04:06:43 - 04:06:44 - Laura van de Giessen
  04:06:44 - 04:06:49 - Jacob Raap
  04:06:49 - 04:06:53 - Laura van de Giessen
  04:06:56 - 04:07:09 - Mark Oldengarm
  04:08:17 - 04:08:18 - Laura van de Giessen
  04:08:18 - 04:08:40 - Mark Oldengarm
  04:08:42 - 04:08:45 - Laura van de Giessen
  04:08:48 - 04:08:51 - Monique Schuttenbeld
  04:08:51 - 04:09:43 - Monique Schuttenbeld
  04:09:43 - 04:09:44 - Laura van de Giessen
  04:09:48 - 04:09:49 - Maxim van der Veen
  04:09:49 - 04:10:14 - Maxim van der Veen
  04:10:14 - 04:10:27 - Monique Schuttenbeld
  04:10:29 - 04:10:30 - Laura van de Giessen
  04:10:30 - 04:10:48 - Maxim van der Veen
  04:10:49 - 04:10:51 - Laura van de Giessen
  04:10:51 - 04:10:58 - Monique Schuttenbeld
  04:11:00 - 04:11:01 - Laura van de Giessen
  04:11:01 - 04:11:10 - Maxim van der Veen
  04:11:12 - 04:11:18 - Laura van de Giessen
  04:11:20 - 04:11:52 - Monique Schuttenbeld
  04:11:52 - 04:11:55 - Laura van de Giessen
  04:11:55 - 04:11:59 - Monique Schuttenbeld
  04:11:59 - 04:12:02 - Laura van de Giessen
  04:12:03 - 04:12:04 - Cankut Ercan
  04:12:04 - 04:12:32 - Cankut Ercan
  04:12:34 - 04:13:16 - Monique Schuttenbeld
  04:13:16 - 04:13:17 - Laura van de Giessen
  04:13:19 - 04:13:42 - Cankut Ercan
  04:13:44 - 04:13:45 - Laura van de Giessen
  04:13:45 - 04:14:05 - Monique Schuttenbeld
  04:14:07 - 04:14:08 - Laura van de Giessen
  04:14:08 - 04:14:27 - Cankut Ercan
  04:14:31 - 04:14:56 - Monique Schuttenbeld
  04:14:59 - 04:15:52 - Laura van de Giessen
  04:16:15 - 04:16:31 - Laura van de Giessen
  04:16:42 - 04:16:52 - Laura van de Giessen
  04:17:10 - 04:17:25 - Laura van de Giessen
  04:17:34 - 04:18:23 - Laura van de Giessen
  04:18:24 - 04:18:28 - Laura van de Giessen
 3. 3
  Sluiting - 21:30