Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Raadsdebat

Koers Sociaal Domein Zwolle 2024-2030

maandag 17 juni 2024

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Annemee van de Klundert / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 17 juni 2024 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:16 - 00:04:49 - Annemee van de Klundert
 2. 2

  De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid en steeds meer taken waar het gaat om het welzijn, gezondheid, de (inkomens)ondersteuning en zorg voor inwoners. Dit geheel wordt het gemeentelijke ‘sociaal domein’ genoemd. Sinds 2019 is onder de noemer van de ‘Hervormingsagenda Sociaal Domein’ gewerkt aan verschillende veranderingen. Onder andere door meer te denken in totaaloplossingen, vanuit mogelijkheden van inwoners en vanuit de vraag van inwoners in plaats vanuit het aanbod. Inmiddels is het nodig opnieuw de koers te bepalen omdat er vele nieuwe ontwikkelingen zijn. Zoals bijvoorbeeld de groei van de stad, vergrijzing, personeelstekorten en landelijk beleid. Daarnaast heeft de gemeente de afgelopen jaren veel geleerd over hoe de overheid (kwetsbare) inwoners in de praktijk nog beter kan ondersteunen. Dat betekent niet dat er een volledig nieuwe koers nodig is maar dat wordt voortgebouwd op de ingeslagen weg. De ambitie van de gemeente is dat iedereen in Zwolle kan meedoen. Met dezelfde kansen voor iedereen en bestaanszekerheid voor inwoners.


  Op 29 januari j.l. heeft de gemeenteraad reeds een debat gevoerd om richtinggevende uitspraken toe doen over de nieuwe koers. Als vervolg hierop vraagt het college de raad nu om de definitieve Koers Sociaal Domein 2024-2030 vast te stellen. En om daarbij in te stemmen met de volgende uitgangspunten: 1. Investeren in een sterke en vitale samenleving en 2. Aansluiten bij de leefwereld van inwoners.
  De effecten van de koers moeten zijn:
  1. Meer zelfregie, verantwoordelijkheid van inwoners voor hun eigen leven en meer initiatief en inzet voor de samenleving
  2. Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, met gelijke kansen
  3. Door meer bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid kunnen inwoners meer zelfredzaam zijn, zoveel mogelijk participeren en doen zij minder snel een beroep op aanvullende ondersteuning
  4. Als het nodig is krijgen inwoners aanvullende hulp of ondersteuning. Die hulp is maatwerk om te zorgen dat beperkingen om zelfredzaam te zijn en te participeren kleiner worden (en blijven)
  5. De gemeente kan samen met partners de (wettelijke) taken in het sociaal domein uitvoeren binnen de afgesproken budgetten en met de afgesproken kwaliteit


  Na besluitvorming volgt uitwerking in beleid en uitvoering op verschillende deelgebieden van het sociaal domein en wordt een sturingsstrategie en vorm van monitoring uitgewerkt.

  00:02:52 - 00:04:49 - Annemee van de Klundert
  00:04:49 - 00:09:32 - Daniella ten Berge
  00:09:32 - 00:09:34 - Annemee van de Klundert
  00:09:34 - 00:09:45 - Annemee van de Klundert
  00:10:07 - 00:10:45 - Daniella ten Berge
  00:10:45 - 00:10:46 - Annemee van de Klundert
  00:10:51 - 00:10:52 - Cankut Ercan
  00:10:52 - 00:11:19 - Cankut Ercan
  00:11:21 - 00:11:55 - Daniella ten Berge
  00:11:55 - 00:11:57 - Annemee van de Klundert
  00:11:57 - 00:12:27 - Patrick Pelman
  00:12:27 - 00:12:28 - Annemee van de Klundert
  00:12:28 - 00:12:31 - Daniella ten Berge
  00:13:03 - 00:13:05 - Annemee van de Klundert
  00:13:16 - 00:13:47 - Annemarie Spruijt
  00:13:49 - 00:14:44 - Daniella ten Berge
  00:14:44 - 00:16:30 - Annemee van de Klundert
  00:16:43 - 00:17:52 - Laura van de Giessen
  00:17:52 - 00:17:59 - Annemee van de Klundert
  00:18:01 - 00:18:21 - Cankut Ercan
  00:18:22 - 00:18:23 - Annemee van de Klundert
  00:18:24 - 00:18:56 - Laura van de Giessen
  00:18:58 - 00:18:59 - Annemee van de Klundert
  00:18:59 - 00:19:20 - Cankut Ercan
  00:19:24 - 00:19:28 - Laura van de Giessen
  00:19:30 - 00:19:32 - Annemee van de Klundert
  00:19:32 - 00:19:44 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:19:44 - 00:19:46 - Annemee van de Klundert
  00:19:46 - 00:19:54 - Laura van de Giessen
  00:19:56 - 00:19:59 - Annemee van de Klundert
  00:20:02 - 00:22:58 - Laura van de Giessen
  00:23:00 - 00:23:14 - Annemee van de Klundert
  00:23:27 - 00:24:43 - Hettie van Aalderen
  00:24:43 - 00:24:47 - Annemee van de Klundert
  00:24:49 - 00:25:06 - Klariska ten Napel
  00:25:08 - 00:25:36 - Hettie van Aalderen
  00:25:36 - 00:25:37 - Annemee van de Klundert
  00:25:37 - 00:25:49 - Klariska ten Napel
  00:25:53 - 00:28:12 - Hettie van Aalderen
  00:28:12 - 00:28:19 - Annemee van de Klundert
  00:28:22 - 00:28:23 - Hettie van Aalderen
  00:28:23 - 00:28:24 - Laura van de Giessen
  00:28:24 - 00:28:29 - Laura van de Giessen
  00:28:29 - 00:28:31 - Annemee van de Klundert
  00:28:31 - 00:28:56 - Hettie van Aalderen
  00:28:56 - 00:28:57 - Annemee van de Klundert
  00:28:57 - 00:29:03 - Laura van de Giessen
  00:29:05 - 00:29:07 - Annemee van de Klundert
  00:29:07 - 00:29:10 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:29:10 - 00:29:11 - Hettie van Aalderen
  00:29:11 - 00:29:24 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:29:28 - 00:29:34 - Hettie van Aalderen
  00:29:34 - 00:29:36 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:29:36 - 00:29:39 - Annemee van de Klundert
  00:29:44 - 00:30:19 - Hettie van Aalderen
  00:30:21 - 00:30:22 - Annemee van de Klundert
  00:30:22 - 00:30:38 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:30:42 - 00:31:18 - Hettie van Aalderen
  00:31:18 - 00:31:19 - Annemee van de Klundert
  00:31:19 - 00:31:22 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:31:25 - 00:31:38 - Annemee van de Klundert
  00:31:38 - 00:33:30 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:33:32 - 00:33:39 - Annemee van de Klundert
  00:33:40 - 00:33:55 - Laura van de Giessen
  00:33:56 - 00:33:58 - Annemee van de Klundert
  00:33:58 - 00:34:10 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:34:10 - 00:34:14 - Annemee van de Klundert
  00:34:16 - 00:34:37 - Klariska ten Napel
  00:34:37 - 00:34:38 - Annemee van de Klundert
  00:34:39 - 00:35:03 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:35:08 - 00:35:09 - Cankut Ercan
  00:35:09 - 00:35:43 - Cankut Ercan
  00:35:43 - 00:35:45 - Annemee van de Klundert
  00:35:45 - 00:35:57 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:36:00 - 00:37:26 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:37:28 - 00:37:30 - Annemee van de Klundert
  00:37:30 - 00:37:31 - Patrick Pelman
  00:37:31 - 00:37:35 - Patrick Pelman
  00:37:37 - 00:37:39 - Annemee van de Klundert
  00:37:39 - 00:37:48 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:37:48 - 00:37:49 - Annemee van de Klundert
  00:37:53 - 00:38:29 - Monique Bakker
  00:38:29 - 00:38:31 - Annemee van de Klundert
  00:38:31 - 00:38:33 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:38:56 - 00:38:58 - Monique Bakker
  00:38:58 - 00:38:59 - Annemee van de Klundert
  00:38:59 - 00:39:21 - Monique Bakker
  00:39:22 - 00:39:24 - Annemee van de Klundert
  00:39:24 - 00:39:39 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:39:43 - 00:39:45 - Annemee van de Klundert
  00:39:48 - 00:39:49 - Annemarie Spruijt
  00:39:49 - 00:40:37 - Annemarie Spruijt
  00:40:37 - 00:40:38 - Annemee van de Klundert
  00:40:38 - 00:40:39 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:41:22 - 00:41:33 - Annemarie Spruijt
  00:41:33 - 00:41:37 - Annemee van de Klundert
  00:41:37 - 00:42:30 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:42:32 - 00:42:35 - Annemee van de Klundert
  00:42:35 - 00:43:12 - Cankut Ercan
  00:43:15 - 00:43:32 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:43:34 - 00:43:35 - Annemee van de Klundert
  00:43:35 - 00:43:43 - Cankut Ercan
  00:43:45 - 00:43:46 - Annemee van de Klundert
  00:43:50 - 00:43:51 - Evelina Bijleveld
  00:43:51 - 00:43:54 - Evelina Bijleveld
  00:43:55 - 00:43:56 - Annemee van de Klundert
  00:43:56 - 00:44:16 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:44:19 - 00:44:31 - Evelina Bijleveld
  00:44:33 - 00:44:35 - Annemee van de Klundert
  00:44:35 - 00:44:38 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:44:38 - 00:44:50 - Annemee van de Klundert
  00:44:50 - 00:45:02 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:45:04 - 00:45:07 - Annemee van de Klundert
  00:45:08 - 00:45:28 - Cankut Ercan
  00:45:28 - 00:45:31 - Annemee van de Klundert
  00:45:31 - 00:45:50 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:45:52 - 00:45:53 - Annemee van de Klundert
  00:45:53 - 00:46:15 - Cankut Ercan
  00:46:16 - 00:46:17 - Annemee van de Klundert
  00:46:18 - 00:46:26 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:46:30 - 00:46:38 - Annemee van de Klundert
  00:46:52 - 00:49:36 - Monique Bakker
  00:49:36 - 00:49:38 - Annemee van de Klundert
  00:49:39 - 00:49:58 - Klariska ten Napel
  00:49:58 - 00:50:00 - Annemee van de Klundert
  00:50:00 - 00:50:52 - Monique Bakker
  00:50:52 - 00:50:53 - Annemee van de Klundert
  00:50:53 - 00:51:06 - Klariska ten Napel
  00:51:08 - 00:51:09 - Annemee van de Klundert
  00:51:13 - 00:51:14 - Patrick Pelman
  00:51:14 - 00:51:30 - Patrick Pelman
  00:51:31 - 00:52:03 - Monique Bakker
  00:52:05 - 00:52:06 - Annemee van de Klundert
  00:52:06 - 00:52:15 - Patrick Pelman
  00:52:18 - 00:52:20 - Monique Bakker
  00:52:24 - 00:52:47 - Hettie van Aalderen
  00:52:47 - 00:52:51 - Monique Bakker
  00:53:11 - 00:53:12 - Annemee van de Klundert
  00:53:12 - 00:53:25 - Hettie van Aalderen
  00:53:29 - 00:53:32 - Annemee van de Klundert
  00:53:36 - 00:53:59 - Annemarie Spruijt
  00:53:59 - 00:54:00 - Annemee van de Klundert
  00:54:00 - 00:54:15 - Annemarie Spruijt
  00:54:15 - 00:54:17 - Annemee van de Klundert
  00:54:17 - 00:54:59 - Monique Bakker
  00:55:03 - 00:55:23 - Annemarie Spruijt
  00:55:23 - 00:56:12 - Monique Bakker
  00:56:15 - 00:56:31 - Annemarie Spruijt
  00:56:31 - 00:56:33 - Annemee van de Klundert
  00:56:33 - 00:56:34 - Monique Bakker
  00:57:04 - 00:57:43 - Monique Bakker
  00:57:45 - 00:57:46 - Annemee van de Klundert
  00:57:48 - 00:58:17 - Brammert Geerling
  00:58:17 - 00:58:19 - Annemee van de Klundert
  00:58:19 - 00:58:39 - Monique Bakker
  00:58:41 - 00:59:11 - Brammert Geerling
  00:59:12 - 00:59:14 - Annemee van de Klundert
  00:59:14 - 00:59:46 - Monique Bakker
  00:59:48 - 01:00:06 - Brammert Geerling
  01:00:09 - 01:00:11 - Annemee van de Klundert
  01:00:14 - 01:00:39 - Laura van de Giessen
  01:00:39 - 01:00:40 - Annemee van de Klundert
  01:00:40 - 01:01:20 - Monique Bakker
  01:01:23 - 01:01:24 - Annemee van de Klundert
  01:01:24 - 01:01:31 - Laura van de Giessen
  01:01:33 - 01:01:35 - Annemee van de Klundert
  01:01:40 - 01:01:46 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:01:47 - 01:01:48 - Annemee van de Klundert
  01:01:50 - 01:02:43 - Monique Bakker
  01:02:45 - 01:02:46 - Annemee van de Klundert
  01:02:46 - 01:03:07 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:03:09 - 01:03:10 - Annemee van de Klundert
  01:03:10 - 01:03:21 - Monique Bakker
  01:03:23 - 01:03:39 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:03:39 - 01:03:43 - Monique Bakker
  01:04:12 - 01:04:13 - Annemee van de Klundert
  01:04:13 - 01:04:17 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:04:19 - 01:04:21 - Annemee van de Klundert
  01:04:21 - 01:04:57 - Monique Bakker
  01:04:59 - 01:05:10 - Annemee van de Klundert
  01:05:23 - 01:06:43 - Patrick Pelman
  01:06:43 - 01:06:45 - Annemee van de Klundert
  01:06:45 - 01:06:47 - Patrick Pelman
  01:06:47 - 01:06:50 - Annemee van de Klundert
  01:06:50 - 01:07:12 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:07:16 - 01:07:21 - Patrick Pelman
  01:07:23 - 01:07:27 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:07:31 - 01:07:41 - Patrick Pelman
  01:07:43 - 01:09:26 - Patrick Pelman
  01:09:30 - 01:10:06 - Cankut Ercan
  01:10:08 - 01:10:09 - Annemee van de Klundert
  01:10:09 - 01:10:43 - Patrick Pelman
  01:10:45 - 01:10:46 - Annemee van de Klundert
  01:10:46 - 01:11:01 - Cankut Ercan
  01:11:01 - 01:11:02 - Annemee van de Klundert
  01:11:04 - 01:11:13 - Patrick Pelman
  01:11:16 - 01:11:19 - Cankut Ercan
  01:11:21 - 01:11:23 - Annemee van de Klundert
  01:11:25 - 01:12:09 - Annemarie Spruijt
  01:12:09 - 01:12:10 - Annemee van de Klundert
  01:12:12 - 01:12:23 - Patrick Pelman
  01:12:27 - 01:12:32 - Annemarie Spruijt
  01:12:32 - 01:12:34 - Annemee van de Klundert
  01:12:34 - 01:12:36 - Annemarie Spruijt
  01:12:36 - 01:12:37 - Annemee van de Klundert
  01:12:39 - 01:12:49 - Patrick Pelman
  01:12:53 - 01:12:55 - Annemarie Spruijt
  01:12:55 - 01:12:58 - Annemee van de Klundert
  01:13:05 - 01:13:27 - Monique Bakker
  01:13:27 - 01:13:28 - Annemee van de Klundert
  01:13:28 - 01:13:30 - Monique Bakker
  01:13:34 - 01:13:47 - Patrick Pelman
  01:13:49 - 01:14:00 - Monique Bakker
  01:14:02 - 01:14:05 - Annemee van de Klundert
  01:14:05 - 01:15:09 - Patrick Pelman
  01:15:09 - 01:15:20 - Annemee van de Klundert
  01:15:20 - 01:15:40 - Laura van de Giessen
  01:15:40 - 01:15:41 - Annemee van de Klundert
  01:15:42 - 01:15:49 - Patrick Pelman
  01:15:51 - 01:16:03 - Annemee van de Klundert
  01:16:11 - 01:20:09 - Klariska ten Napel
  01:20:11 - 01:20:21 - Annemee van de Klundert
  01:20:21 - 01:20:36 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:20:36 - 01:20:46 - Annemee van de Klundert
  01:20:49 - 01:21:43 - Klariska ten Napel
  01:21:45 - 01:21:46 - Annemee van de Klundert
  01:21:46 - 01:22:17 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:22:22 - 01:22:51 - Klariska ten Napel
  01:22:53 - 01:22:54 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:22:56 - 01:22:57 - Annemee van de Klundert
  01:22:59 - 01:23:25 - Laura van de Giessen
  01:23:25 - 01:23:26 - Annemee van de Klundert
  01:23:28 - 01:24:01 - Klariska ten Napel
  01:24:01 - 01:24:06 - Annemee van de Klundert
  01:24:08 - 01:24:40 - Klariska ten Napel
  01:24:40 - 01:24:41 - Annemee van de Klundert
  01:24:41 - 01:25:03 - Laura van de Giessen
  01:25:07 - 01:25:28 - Klariska ten Napel
  01:25:28 - 01:25:29 - Laura van de Giessen
  01:25:30 - 01:25:31 - Annemee van de Klundert
  01:25:34 - 01:25:51 - Cankut Ercan
  01:25:53 - 01:25:54 - Annemee van de Klundert
  01:25:54 - 01:26:24 - Klariska ten Napel
  01:26:26 - 01:26:27 - Annemee van de Klundert
  01:26:27 - 01:26:34 - Cankut Ercan
  01:26:35 - 01:26:36 - Annemee van de Klundert
  01:26:38 - 01:27:01 - Klariska ten Napel
  01:27:01 - 01:27:04 - Annemee van de Klundert
  01:27:06 - 01:27:07 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:27:07 - 01:27:19 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:27:20 - 01:27:21 - Annemee van de Klundert
  01:27:25 - 01:27:58 - Klariska ten Napel
  01:28:00 - 01:28:01 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:28:03 - 01:28:05 - Annemee van de Klundert
  01:28:08 - 01:28:24 - Hettie van Aalderen
  01:28:26 - 01:29:13 - Klariska ten Napel
  01:29:15 - 01:29:25 - Hettie van Aalderen
  01:29:27 - 01:29:29 - Annemee van de Klundert
  01:29:29 - 01:29:50 - Klariska ten Napel
  01:29:50 - 01:29:51 - Annemee van de Klundert
  01:29:55 - 01:30:08 - Cankut Ercan
  01:30:08 - 01:30:09 - Annemee van de Klundert
  01:30:09 - 01:30:10 - Cankut Ercan
  01:30:12 - 01:30:13 - Annemee van de Klundert
  01:30:15 - 01:30:16 - Klariska ten Napel
  01:30:17 - 01:30:18 - Annemee van de Klundert
  01:30:18 - 01:30:32 - Cankut Ercan
  01:30:33 - 01:30:34 - Annemee van de Klundert
  01:30:36 - 01:31:00 - Klariska ten Napel
  01:31:00 - 01:31:04 - Annemee van de Klundert
  01:31:08 - 01:31:25 - Monique Bakker
  01:31:26 - 01:31:27 - Annemee van de Klundert
  01:31:30 - 01:32:08 - Klariska ten Napel
  01:32:11 - 01:32:23 - Monique Bakker
  01:32:25 - 01:32:42 - Annemee van de Klundert
  01:32:44 - 01:32:58 - Klariska ten Napel
  01:32:59 - 01:33:18 - Annemee van de Klundert
  01:33:25 - 01:35:13 - Annemarie Spruijt
  01:35:17 - 01:36:55 - Annemarie Spruijt
  01:36:56 - 01:37:07 - Annemee van de Klundert
  01:37:20 - 01:40:58 - Evelina Bijleveld
  01:41:00 - 01:41:06 - Annemee van de Klundert
  01:41:08 - 01:41:56 - Monique Bakker
  01:41:57 - 01:41:59 - Annemee van de Klundert
  01:42:01 - 01:42:34 - Evelina Bijleveld
  01:42:34 - 01:42:35 - Annemee van de Klundert
  01:42:35 - 01:42:53 - Monique Bakker
  01:42:55 - 01:43:03 - Annemee van de Klundert
  01:43:24 - 01:46:24 - Cankut Ercan
  01:46:26 - 01:46:28 - Annemee van de Klundert
  01:46:31 - 01:46:32 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:46:32 - 01:46:45 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:46:48 - 01:47:23 - Cankut Ercan
  01:47:26 - 01:47:27 - Annemee van de Klundert
  01:47:27 - 01:47:44 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:47:46 - 01:47:48 - Annemee van de Klundert
  01:47:51 - 01:48:45 - Cankut Ercan
  01:48:45 - 01:48:47 - Annemee van de Klundert
  01:48:48 - 01:48:49 - Monique Bakker
  01:48:49 - 01:49:27 - Monique Bakker
  01:49:31 - 01:50:22 - Cankut Ercan
  01:50:23 - 01:50:54 - Monique Bakker
  01:50:56 - 01:51:45 - Cankut Ercan
  01:51:47 - 01:51:51 - Annemee van de Klundert
  01:51:57 - 01:52:19 - Klariska ten Napel
  01:52:22 - 01:52:23 - Cankut Ercan
  01:52:25 - 01:52:30 - Annemee van de Klundert
  01:52:32 - 01:52:48 - Klariska ten Napel
  01:52:51 - 01:53:43 - Cankut Ercan
  01:53:45 - 01:53:59 - Klariska ten Napel
  01:53:59 - 01:54:12 - Annemee van de Klundert
  01:54:17 - 01:57:38 - Brammert Geerling
  01:57:38 - 01:57:55 - Annemee van de Klundert
  01:58:55 - 02:09:02 - Er is een korte schorsing
  02:09:02 - 02:09:41 - Annemee van de Klundert
  02:09:42 - 02:13:36 - Dorrit de Jong
  02:13:38 - 02:13:39 - Annemee van de Klundert
  02:13:41 - 02:14:03 - Monique Bakker
  02:14:06 - 02:14:28 - Dorrit de Jong
  02:14:30 - 02:14:59 - Monique Bakker
  02:15:02 - 02:15:36 - Dorrit de Jong
  02:15:36 - 02:15:48 - Monique Bakker
  02:15:51 - 02:15:52 - Annemee van de Klundert
  02:15:56 - 02:16:23 - Laura van de Giessen
  02:16:26 - 02:18:58 - Dorrit de Jong
  02:18:58 - 02:18:59 - Annemee van de Klundert
  02:18:59 - 02:19:19 - Dorrit de Jong
  02:19:21 - 02:19:22 - Annemee van de Klundert
  02:19:22 - 02:20:10 - Monique Bakker
  02:20:12 - 02:20:55 - Dorrit de Jong
  02:20:55 - 02:20:56 - Annemee van de Klundert
  02:20:56 - 02:21:03 - Monique Bakker
  02:21:03 - 02:21:05 - Annemee van de Klundert
  02:21:05 - 02:21:35 - Monique Bakker
  02:21:37 - 02:23:12 - Dorrit de Jong
  02:23:12 - 02:23:13 - Annemee van de Klundert
  02:23:13 - 02:23:30 - Monique Bakker
  02:23:31 - 02:23:33 - Annemee van de Klundert
  02:23:37 - 02:23:38 - Klariska ten Napel
  02:23:38 - 02:24:18 - Klariska ten Napel
  02:24:20 - 02:25:48 - Dorrit de Jong
  02:25:48 - 02:25:49 - Annemee van de Klundert
  02:25:49 - 02:26:16 - Klariska ten Napel
  02:26:19 - 02:27:36 - Dorrit de Jong
  02:27:37 - 02:27:38 - Annemee van de Klundert
  02:27:38 - 02:27:58 - Klariska ten Napel
  02:27:59 - 02:28:00 - Annemee van de Klundert
  02:28:05 - 02:28:47 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:28:47 - 02:28:48 - Annemee van de Klundert
  02:28:48 - 02:28:49 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:28:51 - 02:30:04 - Dorrit de Jong
  02:30:04 - 02:30:05 - Annemee van de Klundert
  02:30:05 - 02:30:07 - Dorrit de Jong
  02:30:08 - 02:30:22 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:30:24 - 02:30:31 - Annemee van de Klundert
  02:30:33 - 02:30:57 - Laura van de Giessen
  02:31:00 - 02:31:37 - Dorrit de Jong
  02:31:39 - 02:31:40 - Annemee van de Klundert
  02:31:40 - 02:31:55 - Laura van de Giessen
  02:31:56 - 02:31:57 - Annemee van de Klundert
  02:32:00 - 02:32:24 - Dorrit de Jong
  02:32:26 - 02:32:28 - Laura van de Giessen
  02:32:28 - 02:32:36 - Laura van de Giessen
  02:32:40 - 02:32:41 - Annemee van de Klundert
  02:32:46 - 02:32:47 - Monique Bakker
  02:32:47 - 02:33:37 - Monique Bakker
  02:33:39 - 02:34:50 - Dorrit de Jong
  02:34:50 - 02:34:51 - Annemee van de Klundert
  02:34:51 - 02:35:14 - Monique Bakker
  02:35:16 - 02:36:05 - Dorrit de Jong
  02:36:07 - 02:36:08 - Annemee van de Klundert
  02:36:08 - 02:36:16 - Monique Bakker
  02:36:25 - 02:37:13 - Dorrit de Jong
  02:37:16 - 02:37:37 - Annemee van de Klundert
  02:37:39 - 02:38:35 - Dorrit de Jong
  02:38:37 - 02:38:39 - Annemee van de Klundert
  02:38:40 - 02:38:41 - Cankut Ercan
  02:38:41 - 02:39:06 - Cankut Ercan
  02:39:07 - 02:39:27 - Dorrit de Jong
  02:39:30 - 02:39:31 - Annemee van de Klundert
  02:39:31 - 02:39:45 - Cankut Ercan
  02:39:48 - 02:40:11 - Dorrit de Jong
  02:40:13 - 02:40:18 - Cankut Ercan
  02:40:21 - 02:40:22 - Annemee van de Klundert
  02:40:22 - 02:42:14 - Dorrit de Jong
  02:42:16 - 02:42:19 - Annemee van de Klundert
  02:42:22 - 02:42:40 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:42:42 - 02:44:08 - Dorrit de Jong
  02:44:10 - 02:44:11 - Annemee van de Klundert
  02:44:11 - 02:44:26 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:44:27 - 02:44:28 - Annemee van de Klundert
  02:44:29 - 02:44:56 - Dorrit de Jong
  02:44:56 - 02:44:58 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:45:01 - 02:45:18 - Annemee van de Klundert
  02:45:23 - 02:45:50 - Cankut Ercan
  02:45:53 - 02:46:03 - Dorrit de Jong
  02:46:05 - 02:46:06 - Cankut Ercan
  02:46:06 - 02:46:08 - Cankut Ercan
  02:46:10 - 02:46:28 - Annemee van de Klundert
  02:46:31 - 02:49:31 - Michiel van Willigen
  02:49:31 - 02:49:33 - Annemee van de Klundert
  02:49:36 - 02:50:03 - Laura van de Giessen
  02:50:06 - 02:50:44 - Michiel van Willigen
  02:50:46 - 02:50:47 - Annemee van de Klundert
  02:50:47 - 02:50:52 - Laura van de Giessen
  02:50:54 - 02:50:56 - Annemee van de Klundert
  02:51:00 - 02:51:32 - Klariska ten Napel
  02:51:35 - 02:52:26 - Michiel van Willigen
  02:52:27 - 02:52:28 - Annemee van de Klundert
  02:52:29 - 02:52:50 - Klariska ten Napel
  02:52:54 - 02:53:59 - Michiel van Willigen
  02:53:59 - 02:54:29 - Klariska ten Napel
  02:54:31 - 02:54:42 - Annemee van de Klundert
  02:54:44 - 02:56:28 - Michiel van Willigen
  02:56:28 - 02:56:30 - Annemee van de Klundert
  02:56:33 - 02:57:15 - Cankut Ercan
  02:57:18 - 02:58:28 - Michiel van Willigen
  02:58:30 - 02:58:31 - Annemee van de Klundert
  02:58:31 - 02:58:55 - Cankut Ercan
  02:58:55 - 02:58:57 - Annemee van de Klundert
  02:58:57 - 02:59:05 - Michiel van Willigen
  02:59:05 - 02:59:06 - Cankut Ercan
  02:59:06 - 02:59:09 - Annemee van de Klundert
  02:59:11 - 02:59:27 - Monique Bakker
  02:59:32 - 03:00:41 - Michiel van Willigen
  03:00:43 - 03:00:44 - Annemee van de Klundert
  03:00:44 - 03:01:20 - Monique Bakker
  03:01:20 - 03:01:22 - Monique Bakker
  03:01:24 - 03:02:51 - Michiel van Willigen
  03:02:53 - 03:02:54 - Annemee van de Klundert
  03:02:54 - 03:02:58 - Monique Bakker
  03:02:59 - 03:03:01 - Annemee van de Klundert
  03:03:06 - 03:03:28 - Lizet Klein Nagelvoort
  03:03:30 - 03:05:04 - Michiel van Willigen
  03:05:06 - 03:05:15 - Lizet Klein Nagelvoort
  03:05:17 - 03:05:19 - Annemee van de Klundert
  03:05:21 - 03:06:51 - Michiel van Willigen
  03:06:54 - 03:07:21 - Annemee van de Klundert
  03:07:21 - 03:08:00 - Paul Guldemond
  03:08:00 - 03:08:20 - Paul Guldemond
  03:08:22 - 03:08:23 - Annemee van de Klundert
  03:08:25 - 03:08:26 - Evelina Bijleveld
  03:08:26 - 03:09:02 - Evelina Bijleveld
  03:09:04 - 03:09:24 - Paul Guldemond
  03:09:25 - 03:09:26 - Annemee van de Klundert
  03:09:27 - 03:10:01 - Evelina Bijleveld
  03:10:01 - 03:10:02 - Annemee van de Klundert
  03:10:02 - 03:10:10 - Evelina Bijleveld
  03:10:12 - 03:11:48 - Paul Guldemond
  03:11:51 - 03:12:10 - Evelina Bijleveld
  03:12:11 - 03:12:12 - Annemee van de Klundert
  03:12:12 - 03:12:14 - Paul Guldemond
  03:12:14 - 03:12:16 - Annemee van de Klundert
  03:12:16 - 03:12:35 - Paul Guldemond
  03:12:36 - 03:12:53 - Annemee van de Klundert
  03:12:53 - 03:13:27 - Klariska ten Napel
  03:13:28 - 03:13:30 - Annemee van de Klundert
  03:13:30 - 03:14:26 - Paul Guldemond
  03:14:28 - 03:14:29 - Annemee van de Klundert
  03:14:29 - 03:14:38 - Klariska ten Napel
  03:14:40 - 03:14:55 - Annemee van de Klundert
  03:14:57 - 03:15:20 - Cankut Ercan
  03:15:20 - 03:15:23 - Annemee van de Klundert
  03:15:23 - 03:15:41 - Cankut Ercan
  03:15:45 - 03:16:33 - Paul Guldemond
  03:16:35 - 03:16:36 - Annemee van de Klundert
  03:16:36 - 03:16:53 - Cankut Ercan
  03:16:56 - 03:18:38 - Annemee van de Klundert
 3. 2.a

 4. 3

  03:18:29 - 03:18:38 - Annemee van de Klundert