Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Raadsdebat

Mobiliteitsbeleid Spoorzone

maandag 17 juni 2024

19:30 - 21:00
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Selma Hoekstra / griffier: Marijn Seuters
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 17 juni 2024 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Uitzending

Agendapunten

 1. 2

  In de Spoorzone wordt komende jaren een nieuw stuk stad ontwikkeld dat samen met de oude binnenstad en de Nieuwe Veemarkt het nieuwe centrumgebied definieert.
  In de Spoorzone wil de gemeente Zwolle de voetganger en fietser vooropzetten en een gebied realiseren waar men aangenaam kan wonen, werken, recreëren en verblijven. Om dit te kunnen realiseren zijn eisen nodig ten aanzien van fietsparkeren, het aanbieden van deelmobiliteit, auto parkeren in hubs en beperken van logistieke stromen. Deze eisen kunnen op basis van bestaand beleid niet of beperkt toegepast worden. Met de vaststelling van dit beleid en de toekomstige borging daarvan in de regeling Parkeernormen kunnen we op deze zaken toetsen. En maken we richting ontwikkelaars & inwoners van de stad duidelijk hoe we met mobiliteit in de Spoorzone om willen gaan**.**
  De belangrijkste maatregelen voor het gebied in dit beleid zijn:


  • Realisatie van een excellent voetgangersnetwerk met dagelijkse voorzieningen nabij
  • Realisatie van een excellent fietsnetwerk verbonden met de omgeving en goede en voldoende fietsparkeergelegenheid
  • Voorzien in uitstekende nabije OV-voorzieningen
  • Voorzien in voldoende (ruimte voor) deelmobiliteit
  • Autoparkeren vindt plaats in mobiliteitshubs aan de randen van het gebied en met een bijpassende lagere autoparkeernorm.


  De raad wordt gevraagd dit beleid vast te stellen.

 2. 3
  Sluiting - 21:00