Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 3 juli 2023

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Annemee van de Klundert / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 3 juli tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:00:49 - 00:05:36 - Annemee van de Klundert
 2. 1.b

  00:01:49 - 00:05:36 - Annemee van de Klundert
 3. 2

  Op het gebied van opvang worden in Zwolle voor verschillende groepen vluchtelingen veel inspanningen verricht. Het gaat om o.a. opvang van Oekraïense vluchtelingen en van alleenstaande minderjarige vluchtelingen, crisisnoodopvang voor asielzoekers, realisatie van zowel een tijdelijke als een permanente Regionale Opvang Locatie (ROL) en huisvesting van statushouders. De instroom van asielzoekers blijft naar verwachting groot. Het beroep dat de landelijke overheid hierin doet op de gemeenten, inclusief Zwolle, is dat ook.
  In lijn met de wens van de raad om samen met inwoners te komen tot scenario’s voor de opvang van vluchtelingen heeft het college 3 scenario’s voor de langere termijn uitgewerkt. Het college heeft daarbij een voorkeur uitgesproken voor het scenario (2) waarin de gemeente niet alleen doet wat ze nu doet (met name het uitvoeren van wettelijke taken en besluiten), maar ook anticipeert op wat wordt voorzien op basis van de prognoses en behoefte aan uitbreiding van opvangplekken. In dit scenario wordt een groter beroep gedaan op de maatschappelijke partners in de stad en de draagkracht komt op een aantal onderdelen onder druk te staan.
  De raad wordt gevraagd een voorkeur uit te spreken voor één van de scenario’s voor uitwerking van de langere termijn aanpak voor de opgave vluchtelingen. En om eventuele aanvullingen of wensen aan het college mee te geven.
  De opbrengst van het debat en van de stadsdialogen die in juni hebben plaatsgevonden wordt door het college meegenomen in het vervolgproces om te komen tot een langere termijn aanpak. De raad ontvangt hierover na de zomer een definitief voorstel.
  Voor technische en/of feitelijke vragen: H. Post (h.post@zwolle.nl / 06-25778225)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Beslisnota inzicht mogelijke opvanglocaties getoetst aan de 7 B’s.
  00:02:10 - 00:05:36 - Annemee van de Klundert
  00:05:45 - 00:07:57 - Patrick Pelman
  00:07:57 - 00:07:59 - Annemee van de Klundert
  00:07:59 - 00:08:05 - Patrick Pelman
  00:08:05 - 00:08:09 - Annemee van de Klundert
  00:08:09 - 00:08:10 - Klariska ten Napel
  00:08:10 - 00:08:14 - Klariska ten Napel
  00:08:14 - 00:08:28 - Patrick Pelman
  00:08:28 - 00:08:30 - Annemee van de Klundert
  00:08:30 - 00:08:43 - Patrick Pelman
  00:08:43 - 00:08:44 - Annemee van de Klundert
  00:08:44 - 00:09:50 - Patrick Pelman
  00:09:50 - 00:09:59 - Annemee van de Klundert
  00:09:59 - 00:10:44 - Brammert Geerling
  00:10:44 - 00:10:46 - Annemee van de Klundert
  00:10:46 - 00:11:14 - Patrick Pelman
  00:11:14 - 00:11:15 - Annemee van de Klundert
  00:11:15 - 00:11:18 - Brammert Geerling
  00:11:18 - 00:11:43 - Patrick Pelman
  00:11:43 - 00:11:44 - Annemee van de Klundert
  00:11:44 - 00:12:09 - Patrick Pelman
  00:12:09 - 00:12:13 - Annemee van de Klundert
  00:12:13 - 00:12:14 - Monique Bakker
  00:12:14 - 00:12:15 - Monique Bakker
  00:12:15 - 00:12:28 - Patrick Pelman
  00:12:53 - 00:12:54 - Annemee van de Klundert
  00:12:54 - 00:13:39 - Patrick Pelman
  00:13:41 - 00:14:25 - Monique Bakker
  00:14:26 - 00:14:28 - Annemee van de Klundert
  00:14:28 - 00:15:07 - Patrick Pelman
  00:15:09 - 00:15:10 - Annemee van de Klundert
  00:15:10 - 00:15:18 - Monique Bakker
  00:15:20 - 00:15:28 - Annemee van de Klundert
  00:15:34 - 00:17:21 - Geerten van der Flier
  00:17:21 - 00:17:24 - Annemee van de Klundert
  00:17:28 - 00:17:43 - Klariska ten Napel
  00:17:43 - 00:17:44 - Annemee van de Klundert
  00:17:44 - 00:18:09 - Geerten van der Flier
  00:18:10 - 00:18:17 - Klariska ten Napel
  00:18:20 - 00:18:22 - Annemee van de Klundert
  00:18:23 - 00:18:24 - Brammert Geerling
  00:18:24 - 00:18:50 - Brammert Geerling
  00:18:53 - 00:19:02 - Annemee van de Klundert
  00:19:02 - 00:19:32 - Geerten van der Flier
  00:19:34 - 00:20:05 - Brammert Geerling
  00:20:09 - 00:20:48 - Geerten van der Flier
  00:20:48 - 00:21:08 - Brammert Geerling
  00:21:10 - 00:21:13 - Annemee van de Klundert
  00:21:13 - 00:21:41 - Geerten van der Flier
  00:21:41 - 00:21:57 - Geerten van der Flier
  00:21:57 - 00:21:59 - Annemee van de Klundert
  00:21:59 - 00:22:05 - Annemee van de Klundert
  00:22:06 - 00:22:24 - Silvia Bruggenkamp
  00:22:27 - 00:22:56 - Geerten van der Flier
  00:22:56 - 00:22:58 - Annemee van de Klundert
  00:22:58 - 00:23:05 - Silvia Bruggenkamp
  00:23:07 - 00:23:11 - Annemee van de Klundert
  00:23:11 - 00:23:16 - Geerten van der Flier
  00:23:16 - 00:23:19 - Annemee van de Klundert
  00:23:19 - 00:23:22 - Annemee van de Klundert
  00:23:25 - 00:23:26 - Monique Bakker
  00:23:26 - 00:24:07 - Monique Bakker
  00:24:07 - 00:24:08 - Annemee van de Klundert
  00:24:08 - 00:24:14 - Monique Bakker
  00:24:16 - 00:24:17 - Annemee van de Klundert
  00:24:17 - 00:24:18 - Monique Bakker
  00:24:18 - 00:24:51 - Geerten van der Flier
  00:24:51 - 00:24:52 - Annemee van de Klundert
  00:24:53 - 00:24:55 - Annemee van de Klundert
  00:24:55 - 00:25:27 - Monique Bakker
  00:25:29 - 00:25:32 - Annemee van de Klundert
  00:25:36 - 00:26:00 - Silvia Bruggenkamp
  00:26:01 - 00:26:02 - Annemee van de Klundert
  00:26:03 - 00:26:23 - Geerten van der Flier
  00:26:25 - 00:26:26 - Annemee van de Klundert
  00:26:26 - 00:26:28 - Silvia Bruggenkamp
  00:26:30 - 00:26:32 - Annemee van de Klundert
  00:26:32 - 00:28:06 - Geerten van der Flier
  00:28:06 - 00:28:10 - Annemee van de Klundert
  00:28:28 - 00:29:52 - Klariska ten Napel
  00:29:52 - 00:29:54 - Annemee van de Klundert
  00:29:58 - 00:30:16 - Silvia Bruggenkamp
  00:30:16 - 00:30:17 - Annemee van de Klundert
  00:30:19 - 00:30:36 - Klariska ten Napel
  00:30:38 - 00:30:43 - Annemee van de Klundert
  00:30:43 - 00:32:58 - Klariska ten Napel
  00:32:58 - 00:32:59 - Annemee van de Klundert
  00:32:59 - 00:33:00 - Monique Bakker
  00:33:00 - 00:33:02 - Monique Bakker
  00:33:02 - 00:33:42 - Monique Bakker
  00:33:42 - 00:33:44 - Annemee van de Klundert
  00:33:44 - 00:33:45 - Monique Bakker
  00:33:49 - 00:34:36 - Klariska ten Napel
  00:34:38 - 00:34:40 - Annemee van de Klundert
  00:34:40 - 00:35:02 - Monique Bakker
  00:35:06 - 00:36:01 - Klariska ten Napel
  00:36:01 - 00:36:05 - Monique Bakker
  00:36:05 - 00:36:07 - Klariska ten Napel
  00:36:07 - 00:36:13 - Annemee van de Klundert
  00:36:39 - 00:36:44 - Annemee van de Klundert
  00:36:46 - 00:38:27 - Debbie Mathijsen
  00:38:27 - 00:38:30 - Annemee van de Klundert
  00:38:30 - 00:38:34 - Debbie Mathijsen
  00:38:34 - 00:38:37 - Annemee van de Klundert
  00:38:37 - 00:41:12 - Debbie Mathijsen
  00:41:14 - 00:41:19 - Annemee van de Klundert
  00:41:19 - 00:41:41 - Monique Bakker
  00:41:44 - 00:42:30 - Debbie Mathijsen
  00:42:32 - 00:42:33 - Annemee van de Klundert
  00:42:33 - 00:43:00 - Monique Bakker
  00:43:00 - 00:43:01 - Annemee van de Klundert
  00:43:01 - 00:43:03 - Monique Bakker
  00:43:05 - 00:43:06 - Annemee van de Klundert
  00:43:06 - 00:43:28 - Debbie Mathijsen
  00:43:28 - 00:43:39 - Annemee van de Klundert
  00:44:16 - 00:48:22 - Cankut Ercan
  00:48:22 - 00:48:25 - Annemee van de Klundert
  00:48:25 - 00:49:05 - Klariska ten Napel
  00:49:09 - 00:50:11 - Cankut Ercan
  00:50:14 - 00:50:29 - Klariska ten Napel
  00:50:31 - 00:50:36 - Annemee van de Klundert
  00:50:47 - 00:51:42 - Monique Bakker
  00:51:42 - 00:51:46 - Annemee van de Klundert
  00:51:48 - 00:51:54 - Brammert Geerling
  00:52:00 - 00:52:23 - Monique Bakker
  00:52:26 - 00:52:56 - Brammert Geerling
  00:52:57 - 00:53:02 - Annemee van de Klundert
  00:53:02 - 00:53:06 - Monique Bakker
  00:53:07 - 00:53:22 - Cankut Ercan
  00:53:23 - 00:53:25 - Annemee van de Klundert
  00:53:25 - 00:53:57 - Monique Bakker
  00:53:59 - 00:54:00 - Annemee van de Klundert
  00:54:00 - 00:54:23 - Cankut Ercan
  00:54:25 - 00:54:45 - Monique Bakker
  00:54:49 - 00:54:53 - Annemee van de Klundert
  00:54:53 - 00:57:08 - Monique Bakker
  00:57:08 - 00:57:11 - Annemee van de Klundert
  00:57:11 - 00:57:20 - Patrick Pelman
  00:57:20 - 00:57:22 - Annemee van de Klundert
  00:57:22 - 00:57:29 - Monique Bakker
  00:57:31 - 00:57:57 - Patrick Pelman
  00:58:27 - 00:58:52 - Patrick Pelman
  00:58:52 - 00:58:54 - Monique Bakker
  00:58:54 - 00:58:56 - Annemee van de Klundert
  00:58:56 - 00:58:58 - Annemee van de Klundert
  00:58:58 - 00:59:01 - Monique Bakker
  00:59:03 - 00:59:04 - Annemee van de Klundert
  00:59:04 - 00:59:19 - Cankut Ercan
  00:59:25 - 00:59:49 - Monique Bakker
  00:59:52 - 01:00:15 - Cankut Ercan
  01:00:15 - 01:00:16 - Annemee van de Klundert
  01:00:16 - 01:00:31 - Cankut Ercan
  01:00:33 - 01:01:11 - Monique Bakker
  01:01:13 - 01:01:14 - Annemee van de Klundert
  01:01:22 - 01:01:23 - Laura van de Giessen
  01:01:23 - 01:01:37 - Laura van de Giessen
  01:01:38 - 01:01:40 - Annemee van de Klundert
  01:01:40 - 01:01:54 - Monique Bakker
  01:01:55 - 01:01:56 - Laura van de Giessen
  01:02:00 - 01:02:01 - Annemee van de Klundert
  01:02:03 - 01:02:24 - Patrick Pelman
  01:02:26 - 01:02:28 - Annemee van de Klundert
  01:02:28 - 01:03:01 - Monique Bakker
  01:03:04 - 01:03:20 - Patrick Pelman
  01:03:22 - 01:03:25 - Annemee van de Klundert
  01:03:25 - 01:04:06 - Monique Bakker
  01:04:09 - 01:04:13 - Annemee van de Klundert
  01:04:21 - 01:04:36 - Cankut Ercan
  01:04:40 - 01:05:01 - Monique Bakker
  01:05:03 - 01:05:15 - Cankut Ercan
  01:05:16 - 01:05:18 - Annemee van de Klundert
  01:05:18 - 01:05:34 - Monique Bakker
  01:05:36 - 01:05:37 - Annemee van de Klundert
  01:05:37 - 01:05:47 - Cankut Ercan
  01:05:48 - 01:05:54 - Monique Bakker
  01:05:56 - 01:06:04 - Annemee van de Klundert
  01:06:08 - 01:06:12 - Annemee van de Klundert
  01:06:15 - 01:06:32 - Annemee van de Klundert
  01:06:32 - 01:08:25 - Niels van der Schaaf
  01:08:27 - 01:08:44 - Patrick Pelman
  01:08:46 - 01:09:21 - Niels van der Schaaf
  01:09:22 - 01:09:34 - Patrick Pelman
  01:09:35 - 01:09:37 - Annemee van de Klundert
  01:09:37 - 01:10:42 - Niels van der Schaaf
  01:10:42 - 01:10:44 - Annemee van de Klundert
  01:10:45 - 01:11:03 - Klariska ten Napel
  01:11:06 - 01:11:17 - Niels van der Schaaf
  01:11:19 - 01:11:20 - Annemee van de Klundert
  01:11:20 - 01:11:46 - Klariska ten Napel
  01:11:46 - 01:11:47 - Annemee van de Klundert
  01:11:47 - 01:11:53 - Klariska ten Napel
  01:11:55 - 01:11:59 - Annemee van de Klundert
  01:12:00 - 01:12:09 - Niels van der Schaaf
  01:12:12 - 01:12:13 - Annemee van de Klundert
  01:12:16 - 01:12:30 - Silvia Bruggenkamp
  01:12:32 - 01:12:35 - Annemee van de Klundert
  01:12:37 - 01:12:59 - Klariska ten Napel
  01:13:02 - 01:13:04 - Silvia Bruggenkamp
  01:13:06 - 01:13:07 - Annemee van de Klundert
  01:13:10 - 01:13:40 - Niels van der Schaaf
  01:13:41 - 01:13:43 - Niels van der Schaaf
  01:13:43 - 01:13:45 - Annemee van de Klundert
  01:13:53 - 01:14:04 - Patrick Pelman
  01:14:06 - 01:14:21 - Niels van der Schaaf
  01:14:23 - 01:14:32 - Annemee van de Klundert
  01:14:40 - 01:18:41 - Brammert Geerling
  01:18:45 - 01:18:53 - Annemee van de Klundert
  01:19:08 - 01:21:52 - Silvia Bruggenkamp
  01:21:54 - 01:21:56 - Annemee van de Klundert
  01:21:56 - 01:22:34 - Klariska ten Napel
  01:22:34 - 01:22:35 - Annemee van de Klundert
  01:22:35 - 01:22:54 - Silvia Bruggenkamp
  01:22:56 - 01:22:57 - Annemee van de Klundert
  01:22:57 - 01:23:12 - Klariska ten Napel
  01:23:12 - 01:23:13 - Annemee van de Klundert
  01:23:13 - 01:23:14 - Klariska ten Napel
  01:23:16 - 01:23:18 - Annemee van de Klundert
  01:23:18 - 01:24:02 - Silvia Bruggenkamp
  01:24:05 - 01:24:13 - Klariska ten Napel
  01:24:15 - 01:24:18 - Annemee van de Klundert
  01:24:24 - 01:24:53 - Cankut Ercan
  01:24:55 - 01:24:59 - Silvia Bruggenkamp
  01:25:02 - 01:25:36 - Cankut Ercan
  01:25:36 - 01:25:39 - Silvia Bruggenkamp
  01:25:55 - 01:25:56 - Annemee van de Klundert
  01:25:56 - 01:26:10 - Cankut Ercan
  01:26:12 - 01:26:13 - Annemee van de Klundert
  01:26:13 - 01:26:53 - Silvia Bruggenkamp
  01:26:55 - 01:27:01 - Annemee van de Klundert
  01:27:01 - 01:28:16 - Silvia Bruggenkamp
  01:28:17 - 01:28:21 - Annemee van de Klundert
  01:28:21 - 01:28:31 - Patrick Pelman
  01:28:31 - 01:28:32 - Annemee van de Klundert
  01:28:32 - 01:28:34 - Patrick Pelman
  01:28:34 - 01:28:36 - Annemee van de Klundert
  01:28:36 - 01:28:39 - Silvia Bruggenkamp
  01:28:42 - 01:28:54 - Patrick Pelman
  01:28:56 - 01:29:14 - Silvia Bruggenkamp
  01:29:14 - 01:29:23 - Annemee van de Klundert
  01:29:37 - 01:32:56 - Laura van de Giessen
  01:32:58 - 01:33:00 - Annemee van de Klundert
  01:33:00 - 01:33:01 - Klariska ten Napel
  01:33:01 - 01:33:27 - Klariska ten Napel
  01:33:29 - 01:33:46 - Laura van de Giessen
  01:33:48 - 01:33:49 - Annemee van de Klundert
  01:33:49 - 01:33:53 - Klariska ten Napel
  01:33:54 - 01:33:55 - Annemee van de Klundert
  01:33:58 - 01:34:18 - Cankut Ercan
  01:34:21 - 01:34:31 - Laura van de Giessen
  01:34:33 - 01:34:38 - Annemee van de Klundert
  01:34:40 - 01:35:12 - Laura van de Giessen
  01:35:12 - 01:35:29 - Annemee van de Klundert
  01:35:30 - 01:45:56 - De vergadering is geschorst tot 21:15 uur.
  01:45:56 - 01:46:16 - Annemee van de Klundert
  01:46:32 - 01:51:36 - Dorrit de Jong
  01:51:36 - 01:51:40 - Annemee van de Klundert
  01:51:44 - 01:51:45 - Monique Bakker
  01:51:45 - 01:52:15 - Monique Bakker
  01:52:16 - 01:52:27 - Annemee van de Klundert
  01:52:29 - 01:53:18 - Dorrit de Jong
  01:53:20 - 01:53:21 - Annemee van de Klundert
  01:53:21 - 01:53:48 - Monique Bakker
  01:53:51 - 01:55:00 - Dorrit de Jong
  01:55:02 - 01:55:03 - Annemee van de Klundert
  01:55:03 - 01:55:16 - Monique Bakker
  01:55:18 - 01:55:22 - Annemee van de Klundert
  01:55:26 - 01:55:46 - Debbie Mathijsen
  01:55:48 - 01:55:49 - Annemee van de Klundert
  01:55:53 - 01:57:40 - Dorrit de Jong
  01:57:42 - 01:57:43 - Annemee van de Klundert
  01:57:43 - 01:57:58 - Debbie Mathijsen
  01:58:01 - 01:58:26 - Dorrit de Jong
  01:58:28 - 01:58:29 - Annemee van de Klundert
  01:58:29 - 01:58:42 - Debbie Mathijsen
  01:58:42 - 01:58:44 - Dorrit de Jong
  01:58:44 - 01:59:24 - Dorrit de Jong
  01:59:28 - 01:59:30 - Annemee van de Klundert
  01:59:33 - 02:00:12 - Brammert Geerling
  02:00:15 - 02:01:19 - Dorrit de Jong
  02:01:19 - 02:01:20 - Annemee van de Klundert
  02:01:20 - 02:01:40 - Brammert Geerling
  02:01:40 - 02:01:41 - Annemee van de Klundert
  02:01:43 - 02:02:41 - Dorrit de Jong
  02:02:43 - 02:02:44 - Annemee van de Klundert
  02:02:44 - 02:02:56 - Brammert Geerling
  02:02:57 - 02:02:58 - Annemee van de Klundert
  02:03:00 - 02:03:25 - Klariska ten Napel
  02:03:26 - 02:03:49 - Dorrit de Jong
  02:03:49 - 02:03:52 - Annemee van de Klundert
  02:03:52 - 02:05:53 - Dorrit de Jong
  02:05:54 - 02:05:59 - Annemee van de Klundert
  02:06:01 - 02:06:35 - Silvia Bruggenkamp
  02:06:36 - 02:06:37 - Annemee van de Klundert
  02:06:38 - 02:07:16 - Dorrit de Jong
  02:07:18 - 02:07:40 - Silvia Bruggenkamp
  02:07:45 - 02:07:53 - Dorrit de Jong
  02:07:53 - 02:07:56 - Silvia Bruggenkamp
  02:08:00 - 02:08:32 - Dorrit de Jong
  02:08:33 - 02:08:52 - Silvia Bruggenkamp
  02:08:54 - 02:08:56 - Annemee van de Klundert
  02:08:56 - 02:09:27 - Dorrit de Jong
  02:09:29 - 02:09:31 - Annemee van de Klundert
  02:09:31 - 02:09:34 - Silvia Bruggenkamp
  02:09:34 - 02:09:35 - Annemee van de Klundert
  02:09:35 - 02:09:40 - Silvia Bruggenkamp
  02:09:42 - 02:09:44 - Annemee van de Klundert
  02:09:44 - 02:09:45 - Brammert Geerling
  02:09:45 - 02:10:25 - Brammert Geerling
  02:10:26 - 02:10:27 - Annemee van de Klundert
  02:10:28 - 02:11:30 - Dorrit de Jong
  02:11:30 - 02:11:54 - Brammert Geerling
  02:11:54 - 02:11:55 - Annemee van de Klundert
  02:11:55 - 02:11:59 - Brammert Geerling
  02:12:00 - 02:12:01 - Annemee van de Klundert
  02:12:02 - 02:12:29 - Dorrit de Jong
  02:12:37 - 02:12:39 - Annemee van de Klundert
  02:12:45 - 02:12:46 - Annemee van de Klundert
  02:12:51 - 02:13:01 - Silvia Bruggenkamp
  02:13:04 - 02:13:40 - Dorrit de Jong
  02:13:40 - 02:13:41 - Annemee van de Klundert
  02:13:41 - 02:13:52 - Silvia Bruggenkamp
  02:13:52 - 02:13:55 - Annemee van de Klundert
  02:13:55 - 02:13:56 - Silvia Bruggenkamp
  02:14:00 - 02:14:13 - Dorrit de Jong
  02:14:14 - 02:14:15 - Silvia Bruggenkamp
  02:14:15 - 02:14:20 - Silvia Bruggenkamp
  02:14:20 - 02:14:21 - Dorrit de Jong
  02:14:21 - 02:14:25 - Annemee van de Klundert
  02:14:25 - 02:14:26 - Dorrit de Jong
  02:14:29 - 02:14:53 - Laura van de Giessen
  02:14:53 - 02:14:56 - Laura van de Giessen
  02:14:58 - 02:16:04 - Dorrit de Jong
  02:16:06 - 02:16:17 - Laura van de Giessen
  02:16:19 - 02:16:21 - Annemee van de Klundert
  02:16:24 - 02:16:25 - Monique Bakker
  02:16:25 - 02:16:35 - Monique Bakker
  02:16:37 - 02:17:12 - Dorrit de Jong
  02:17:16 - 02:17:23 - Monique Bakker
  02:17:27 - 02:18:41 - Dorrit de Jong
  02:18:45 - 02:18:50 - Annemee van de Klundert
  02:18:52 - 02:20:57 - Dorrit de Jong
  02:20:57 - 02:20:58 - Annemee van de Klundert
  02:20:58 - 02:20:59 - Klariska ten Napel
  02:20:59 - 02:21:29 - Klariska ten Napel
  02:21:32 - 02:22:16 - Dorrit de Jong
  02:22:18 - 02:22:19 - Annemee van de Klundert
  02:22:19 - 02:22:30 - Klariska ten Napel
  02:22:32 - 02:22:33 - Annemee van de Klundert
  02:22:36 - 02:22:56 - Cankut Ercan
  02:23:00 - 02:23:59 - Dorrit de Jong
  02:23:59 - 02:24:00 - Annemee van de Klundert
  02:24:00 - 02:24:33 - Cankut Ercan
  02:24:33 - 02:24:34 - Annemee van de Klundert
  02:24:35 - 02:25:07 - Dorrit de Jong
  02:25:07 - 02:25:08 - Annemee van de Klundert
  02:25:08 - 02:25:26 - Cankut Ercan
  02:25:26 - 02:25:27 - Annemee van de Klundert
  02:25:31 - 02:25:49 - Dorrit de Jong
  02:25:51 - 02:25:52 - Annemee van de Klundert
  02:25:55 - 02:26:15 - Monique Bakker
  02:26:17 - 02:26:23 - Annemee van de Klundert
  02:26:27 - 02:26:28 - Geerten van der Flier
  02:26:28 - 02:27:21 - Geerten van der Flier
  02:27:24 - 02:27:48 - Dorrit de Jong
  02:27:50 - 02:27:51 - Annemee van de Klundert
  02:27:51 - 02:28:12 - Geerten van der Flier
  02:28:16 - 02:28:34 - Dorrit de Jong
  02:28:34 - 02:28:42 - Annemee van de Klundert
  02:28:42 - 02:31:57 - Dorrit de Jong
  02:31:59 - 02:32:06 - Annemee van de Klundert
  02:32:06 - 02:32:42 - Silvia Bruggenkamp
  02:32:42 - 02:32:43 - Annemee van de Klundert
  02:32:43 - 02:32:44 - Silvia Bruggenkamp
  02:32:44 - 02:32:56 - Annemee van de Klundert
  02:32:57 - 02:33:39 - Dorrit de Jong
  02:33:39 - 02:33:47 - Silvia Bruggenkamp
  02:33:50 - 02:33:51 - Annemee van de Klundert
  02:33:53 - 02:34:26 - Patrick Pelman
  02:34:28 - 02:35:12 - Dorrit de Jong
  02:35:12 - 02:35:13 - Annemee van de Klundert
  02:35:13 - 02:35:15 - Patrick Pelman
  02:35:16 - 02:35:18 - Annemee van de Klundert
  02:35:21 - 02:35:53 - Cankut Ercan
  02:35:54 - 02:35:55 - Annemee van de Klundert
  02:35:57 - 02:36:21 - Dorrit de Jong
  02:36:21 - 02:36:22 - Annemee van de Klundert
  02:36:22 - 02:36:40 - Cankut Ercan
  02:36:42 - 02:37:05 - Dorrit de Jong
  02:37:08 - 02:37:57 - Annemee van de Klundert
  02:38:01 - 02:38:06 - Patrick Pelman
  02:38:08 - 02:39:37 - Annemee van de Klundert
 4. 2.a

 5. 3

  02:39:13 - 02:39:37 - Annemee van de Klundert