Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 30 oktober 2023

19:30 - 21:30
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Klariska ten Napel / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 30 oktober tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:00:47 - 00:04:23 - Klariska ten Napel
 2. 1.b

  00:01:33 - 00:04:23 - Klariska ten Napel
 3. 2

  Deze opinienota is bedoeld voor de raad om het debat te voeren over de dilemma’s aangaande de inrichting van het instrument van de Stadspas.
  In het coalitieakkoord is in het kader van de inzet op bestaanszekerheid en kansengelijkheid de ambitie beschreven om te komen tot invoering van een Zwolse stadspas. De pas moet het voor inwoners met en laag inkomen makkelijker maken om gebruik te maken van alle regelingen waar zij recht op hebben. Een dergelijke pas zou eventueel ook breder ingezet kunnen worden. In december 2022 heeft de raad gedebatteerd over de opbrengsten van een vooronderzoek naar mogelijke invullingen van een Stadspas. De beelden over de mogelijke invullingen bleken divers te zijn en om meer duiding te vragen. Daarom ligt nu een opinienota voor om de raad gelegenheid te bieden uitgebreider in debat te gaan over de dilemma’s ten aanzien van de inrichting van het instrument Stadspas. De raad wordt gevraagd zich uit te spreken over de dilemma’s bij de verschillende scenario’s en een vervolgrichting mee te geven aan het college, waarbij gekomen wordt tot een keuze uit een van de volgende vormen: a. Stadspas als klassieke kortingspas voor minima; b. vereenvoudigen van de toegang tot minimaregelingen, c. Brede inwonerspas.
  Op basis van hetgeen door de raad in het debat naar voren wordt gebracht, geeft het college nadere uitwerking aan de ontwikkeling van de stadspas.
  Voor technische en/of feitelijke vragen: Marc Jehee (M.Jehee@zwolle.nl / 038-4983289)

  00:01:40 - 00:04:23 - Klariska ten Napel
  00:04:26 - 00:06:37 - Laura van de Giessen
  00:06:37 - 00:06:40 - Klariska ten Napel
  00:06:40 - 00:07:08 - Brammert Geerling
  00:07:09 - 00:07:11 - Klariska ten Napel
  00:07:11 - 00:07:37 - Laura van de Giessen
  00:07:39 - 00:08:05 - Brammert Geerling
  00:08:08 - 00:08:11 - Laura van de Giessen
  00:08:13 - 00:08:15 - Klariska ten Napel
  00:08:15 - 00:08:21 - Brammert Geerling
  00:08:21 - 00:08:24 - Klariska ten Napel
  00:08:24 - 00:09:11 - Laura van de Giessen
  00:09:13 - 00:09:15 - Klariska ten Napel
  00:09:21 - 00:09:53 - Ruben van de Belt
  00:09:54 - 00:09:55 - Klariska ten Napel
  00:09:57 - 00:10:28 - Laura van de Giessen
  00:10:32 - 00:11:04 - Ruben van de Belt
  00:11:04 - 00:11:14 - Klariska ten Napel
  00:11:15 - 00:11:16 - Klariska ten Napel
  00:11:16 - 00:11:18 - Cankut Ercan
  00:11:18 - 00:11:20 - Klariska ten Napel
  00:11:20 - 00:11:55 - Cankut Ercan
  00:11:59 - 00:12:23 - Laura van de Giessen
  00:12:26 - 00:12:27 - Klariska ten Napel
  00:12:27 - 00:12:41 - Cankut Ercan
  00:12:42 - 00:12:44 - Klariska ten Napel
  00:12:46 - 00:12:56 - Klariska ten Napel
  00:12:57 - 00:13:13 - Niels van der Schaaf
  00:13:16 - 00:13:34 - Laura van de Giessen
  00:13:36 - 00:13:41 - Klariska ten Napel
  00:13:41 - 00:14:41 - Laura van de Giessen
  00:14:41 - 00:14:53 - Klariska ten Napel
  00:14:53 - 00:15:06 - Ruben van de Belt
  00:15:08 - 00:15:12 - Laura van de Giessen
  00:15:14 - 00:15:15 - Klariska ten Napel
  00:15:15 - 00:15:52 - Ruben van de Belt
  00:15:54 - 00:15:57 - Klariska ten Napel
  00:15:57 - 00:16:21 - Laura van de Giessen
  00:16:23 - 00:16:24 - Klariska ten Napel
  00:16:24 - 00:16:38 - Ruben van de Belt
  00:16:40 - 00:16:54 - Klariska ten Napel
  00:16:55 - 00:17:14 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:17:16 - 00:17:23 - Laura van de Giessen
  00:17:25 - 00:17:32 - Klariska ten Napel
  00:17:33 - 00:17:34 - Patrick Pelman
  00:17:34 - 00:18:06 - Patrick Pelman
  00:18:06 - 00:18:08 - Klariska ten Napel
  00:18:08 - 00:18:35 - Laura van de Giessen
  00:18:37 - 00:18:42 - Klariska ten Napel
  00:18:44 - 00:18:51 - Patrick Pelman
  00:18:51 - 00:18:52 - Klariska ten Napel
  00:18:54 - 00:18:59 - Klariska ten Napel
  00:19:02 - 00:19:42 - Monique Bakker
  00:19:43 - 00:19:48 - Klariska ten Napel
  00:19:48 - 00:20:29 - Laura van de Giessen
  00:20:31 - 00:21:17 - Monique Bakker
  00:21:18 - 00:21:19 - Klariska ten Napel
  00:21:21 - 00:21:41 - Laura van de Giessen
  00:21:43 - 00:21:44 - Klariska ten Napel
  00:21:45 - 00:21:49 - Monique Bakker
  00:21:49 - 00:22:23 - Klariska ten Napel
  00:22:25 - 00:22:46 - Laura van de Giessen
  00:22:48 - 00:22:59 - Klariska ten Napel
  00:23:13 - 00:26:06 - Brammert Geerling
  00:26:06 - 00:26:10 - Klariska ten Napel
  00:26:12 - 00:26:32 - Monique Bakker
  00:26:35 - 00:26:37 - Klariska ten Napel
  00:26:37 - 00:27:12 - Brammert Geerling
  00:27:14 - 00:27:15 - Klariska ten Napel
  00:27:15 - 00:27:19 - Monique Bakker
  00:27:20 - 00:27:23 - Klariska ten Napel
  00:27:25 - 00:27:40 - Laura van de Giessen
  00:27:44 - 00:28:16 - Brammert Geerling
  00:28:18 - 00:28:22 - Klariska ten Napel
  00:28:22 - 00:28:50 - Laura van de Giessen
  00:28:51 - 00:28:53 - Klariska ten Napel
  00:28:53 - 00:29:40 - Brammert Geerling
  00:29:40 - 00:29:41 - Klariska ten Napel
  00:29:43 - 00:29:48 - Klariska ten Napel
  00:29:52 - 00:30:26 - Annemarie Spruijt
  00:30:26 - 00:30:28 - Klariska ten Napel
  00:30:28 - 00:31:28 - Brammert Geerling
  00:31:31 - 00:31:39 - Klariska ten Napel
  00:31:41 - 00:32:10 - Brammert Geerling
  00:32:11 - 00:32:21 - Klariska ten Napel
  00:32:21 - 00:32:34 - Laura van de Giessen
  00:32:38 - 00:33:22 - Brammert Geerling
  00:33:25 - 00:33:46 - Laura van de Giessen
  00:33:48 - 00:33:49 - Klariska ten Napel
  00:33:49 - 00:34:04 - Brammert Geerling
  00:34:04 - 00:34:13 - Klariska ten Napel
  00:34:38 - 00:36:31 - Erna van de Grift
  00:36:31 - 00:36:35 - Klariska ten Napel
  00:36:38 - 00:36:51 - Monique Bakker
  00:36:53 - 00:36:54 - Klariska ten Napel
  00:36:54 - 00:37:15 - Erna van de Grift
  00:37:15 - 00:37:16 - Klariska ten Napel
  00:37:16 - 00:37:47 - Monique Bakker
  00:37:49 - 00:37:51 - Klariska ten Napel
  00:37:51 - 00:37:52 - Erna van de Grift
  00:37:52 - 00:38:02 - Klariska ten Napel
  00:38:04 - 00:38:29 - Erna van de Grift
  00:38:31 - 00:38:32 - Klariska ten Napel
  00:38:32 - 00:38:46 - Monique Bakker
  00:38:47 - 00:38:52 - Klariska ten Napel
  00:38:56 - 00:38:58 - Patrick Pelman
  00:38:59 - 00:39:00 - Klariska ten Napel
  00:39:02 - 00:39:10 - Erna van de Grift
  00:39:10 - 00:39:12 - Klariska ten Napel
  00:39:12 - 00:39:19 - Patrick Pelman
  00:39:20 - 00:39:35 - Klariska ten Napel
  00:39:53 - 00:41:29 - Niels van der Schaaf
  00:41:29 - 00:41:32 - Klariska ten Napel
  00:41:32 - 00:41:33 - Niels van der Schaaf
  00:41:33 - 00:41:34 - Klariska ten Napel
  00:41:35 - 00:41:36 - Annemarie Spruijt
  00:41:36 - 00:42:08 - Annemarie Spruijt
  00:42:08 - 00:42:10 - Klariska ten Napel
  00:42:10 - 00:42:25 - Niels van der Schaaf
  00:42:28 - 00:42:29 - Klariska ten Napel
  00:42:29 - 00:42:41 - Annemarie Spruijt
  00:42:41 - 00:42:46 - Klariska ten Napel
  00:42:46 - 00:43:19 - Niels van der Schaaf
  00:43:22 - 00:43:27 - Klariska ten Napel
  00:43:32 - 00:44:06 - Ruben van de Belt
  00:44:07 - 00:44:09 - Klariska ten Napel
  00:44:09 - 00:44:33 - Niels van der Schaaf
  00:44:35 - 00:44:36 - Klariska ten Napel
  00:44:36 - 00:45:06 - Ruben van de Belt
  00:45:10 - 00:45:24 - Niels van der Schaaf
  00:45:25 - 00:45:26 - Klariska ten Napel
  00:45:27 - 00:45:36 - Ruben van de Belt
  00:45:38 - 00:45:43 - Klariska ten Napel
  00:45:46 - 00:45:54 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:45:55 - 00:45:57 - Klariska ten Napel
  00:45:57 - 00:46:18 - Niels van der Schaaf
  00:46:20 - 00:46:21 - Klariska ten Napel
  00:46:21 - 00:46:30 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:46:31 - 00:46:33 - Klariska ten Napel
  00:46:33 - 00:46:36 - Niels van der Schaaf
  00:46:50 - 00:46:54 - Klariska ten Napel
  00:46:55 - 00:47:20 - Brammert Geerling
  00:47:21 - 00:47:23 - Klariska ten Napel
  00:47:23 - 00:47:45 - Niels van der Schaaf
  00:47:48 - 00:47:49 - Klariska ten Napel
  00:47:49 - 00:48:24 - Brammert Geerling
  00:48:24 - 00:48:27 - Klariska ten Napel
  00:48:27 - 00:48:58 - Niels van der Schaaf
  00:49:00 - 00:49:11 - Klariska ten Napel
  00:49:13 - 00:49:52 - Cankut Ercan
  00:49:52 - 00:49:53 - Klariska ten Napel
  00:49:55 - 00:50:23 - Niels van der Schaaf
  00:50:26 - 00:50:27 - Klariska ten Napel
  00:50:27 - 00:50:58 - Cankut Ercan
  00:51:00 - 00:51:01 - Klariska ten Napel
  00:51:01 - 00:51:12 - Niels van der Schaaf
  00:51:14 - 00:51:18 - Klariska ten Napel
  00:51:18 - 00:51:25 - Cankut Ercan
  00:51:27 - 00:51:31 - Klariska ten Napel
  00:51:32 - 00:52:14 - Monique Bakker
  00:52:15 - 00:52:16 - Klariska ten Napel
  00:52:18 - 00:52:49 - Niels van der Schaaf
  00:52:49 - 00:53:29 - Monique Bakker
  00:53:30 - 00:53:31 - Klariska ten Napel
  00:53:33 - 00:53:46 - Niels van der Schaaf
  00:53:48 - 00:53:49 - Klariska ten Napel
  00:53:49 - 00:53:51 - Monique Bakker
  00:53:53 - 00:53:58 - Klariska ten Napel
  00:53:58 - 00:55:13 - Niels van der Schaaf
  00:55:13 - 00:55:15 - Klariska ten Napel
  00:55:20 - 00:56:01 - Annemarie Spruijt
  00:56:01 - 00:56:03 - Niels van der Schaaf
  00:56:05 - 00:56:08 - Klariska ten Napel
  00:56:11 - 00:56:19 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:56:20 - 00:56:22 - Klariska ten Napel
  00:56:22 - 00:56:47 - Niels van der Schaaf
  00:56:47 - 00:56:48 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:56:56 - 00:56:58 - Klariska ten Napel
  00:56:58 - 00:57:23 - Niels van der Schaaf
  00:57:23 - 00:57:31 - Klariska ten Napel
  00:57:45 - 01:00:03 - Monique Bakker
  01:00:03 - 01:00:08 - Klariska ten Napel
  01:00:10 - 01:00:29 - Brammert Geerling
  01:00:29 - 01:00:31 - Klariska ten Napel
  01:00:31 - 01:00:48 - Monique Bakker
  01:00:52 - 01:01:05 - Brammert Geerling
  01:01:07 - 01:01:08 - Klariska ten Napel
  01:01:08 - 01:02:01 - Monique Bakker
  01:02:05 - 01:02:12 - Klariska ten Napel
  01:02:28 - 01:05:49 - Annemarie Spruijt
  01:05:49 - 01:05:52 - Klariska ten Napel
  01:05:54 - 01:05:56 - Annemarie Spruijt
  01:06:43 - 01:07:06 - Annemarie Spruijt
  01:07:28 - 01:08:03 - Annemarie Spruijt
  01:08:05 - 01:08:10 - Klariska ten Napel
  01:08:10 - 01:08:56 - Annemarie Spruijt
  01:08:56 - 01:08:57 - Klariska ten Napel
  01:08:57 - 01:09:00 - Annemarie Spruijt
  01:09:00 - 01:09:03 - Klariska ten Napel
  01:09:05 - 01:09:50 - Brammert Geerling
  01:09:50 - 01:09:51 - Klariska ten Napel
  01:09:53 - 01:10:53 - Annemarie Spruijt
  01:10:53 - 01:10:54 - Klariska ten Napel
  01:10:54 - 01:11:26 - Brammert Geerling
  01:11:29 - 01:12:10 - Annemarie Spruijt
  01:12:10 - 01:12:19 - Brammert Geerling
  01:12:21 - 01:12:48 - Klariska ten Napel
  01:12:59 - 01:16:56 - Cankut Ercan
  01:16:56 - 01:16:58 - Klariska ten Napel
  01:17:04 - 01:17:05 - Ruben van de Belt
  01:17:05 - 01:17:33 - Ruben van de Belt
  01:17:34 - 01:17:35 - Klariska ten Napel
  01:17:35 - 01:17:37 - Ruben van de Belt
  01:17:37 - 01:17:39 - Klariska ten Napel
  01:17:39 - 01:18:13 - Cankut Ercan
  01:18:17 - 01:18:56 - Ruben van de Belt
  01:19:00 - 01:19:56 - Cankut Ercan
  01:19:59 - 01:20:00 - Klariska ten Napel
  01:20:00 - 01:20:35 - Ruben van de Belt
  01:20:37 - 01:20:39 - Cankut Ercan
  01:20:39 - 01:20:40 - Klariska ten Napel
  01:20:46 - 01:20:47 - Laura van de Giessen
  01:20:47 - 01:21:11 - Laura van de Giessen
  01:21:14 - 01:22:36 - Cankut Ercan
  01:22:36 - 01:22:40 - Klariska ten Napel
  01:22:40 - 01:22:45 - Cankut Ercan
  01:22:47 - 01:22:48 - Klariska ten Napel
  01:22:48 - 01:22:52 - Laura van de Giessen
  01:22:52 - 01:22:59 - Klariska ten Napel
  01:22:59 - 01:23:00 - Patrick Pelman
  01:23:00 - 01:23:19 - Patrick Pelman
  01:23:21 - 01:23:23 - Klariska ten Napel
  01:23:23 - 01:23:34 - Cankut Ercan
  01:23:37 - 01:24:04 - Patrick Pelman
  01:24:04 - 01:24:06 - Klariska ten Napel
  01:24:06 - 01:24:27 - Cankut Ercan
  01:24:31 - 01:24:34 - Klariska ten Napel
  01:24:40 - 01:25:18 - Niels van der Schaaf
  01:25:19 - 01:25:24 - Klariska ten Napel
  01:25:27 - 01:26:22 - Cankut Ercan
  01:26:24 - 01:26:26 - Klariska ten Napel
  01:26:26 - 01:26:47 - Niels van der Schaaf
  01:26:49 - 01:26:52 - Klariska ten Napel
  01:27:00 - 01:27:01 - Monique Bakker
  01:27:01 - 01:27:14 - Monique Bakker
  01:27:16 - 01:27:17 - Klariska ten Napel
  01:27:20 - 01:28:05 - Cankut Ercan
  01:28:05 - 01:28:06 - Klariska ten Napel
  01:28:06 - 01:28:38 - Monique Bakker
  01:28:39 - 01:28:40 - Klariska ten Napel
  01:28:42 - 01:29:06 - Cankut Ercan
  01:29:09 - 01:29:10 - Klariska ten Napel
  01:29:10 - 01:29:14 - Monique Bakker
  01:29:17 - 01:29:33 - Klariska ten Napel
  01:29:47 - 01:31:27 - Patrick Pelman
  01:31:27 - 01:31:28 - Patrick Pelman
  01:31:31 - 01:31:32 - Ruben van de Belt
  01:31:32 - 01:31:39 - Patrick Pelman
  01:32:11 - 01:32:18 - Patrick Pelman
  01:32:18 - 01:32:27 - Klariska ten Napel
  01:32:27 - 01:32:54 - Ruben van de Belt
  01:32:56 - 01:33:03 - Patrick Pelman
  01:33:06 - 01:33:07 - Klariska ten Napel
  01:33:07 - 01:33:29 - Ruben van de Belt
  01:33:29 - 01:33:31 - Patrick Pelman
  01:33:31 - 01:33:33 - Klariska ten Napel
  01:33:33 - 01:33:45 - Patrick Pelman
  01:33:48 - 01:33:52 - Klariska ten Napel
  01:33:56 - 01:33:57 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:33:57 - 01:34:08 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:34:10 - 01:34:11 - Klariska ten Napel
  01:34:14 - 01:34:21 - Patrick Pelman
  01:34:23 - 01:34:26 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:34:29 - 01:34:32 - Klariska ten Napel
  01:34:32 - 01:36:52 - Patrick Pelman
  01:36:52 - 01:36:57 - Klariska ten Napel
  01:36:59 - 01:37:33 - Brammert Geerling
  01:37:37 - 01:38:09 - Patrick Pelman
  01:38:09 - 01:38:10 - Klariska ten Napel
  01:38:10 - 01:38:46 - Brammert Geerling
  01:38:46 - 01:38:48 - Klariska ten Napel
  01:38:48 - 01:39:12 - Patrick Pelman
  01:39:12 - 01:39:19 - Klariska ten Napel
  01:39:24 - 01:39:25 - Erna van de Grift
  01:39:25 - 01:39:44 - Erna van de Grift
  01:39:45 - 01:39:47 - Klariska ten Napel
  01:39:47 - 01:39:50 - Patrick Pelman
  01:39:50 - 01:39:54 - Erna van de Grift
  01:39:55 - 01:39:57 - Klariska ten Napel
  01:39:59 - 01:40:16 - Patrick Pelman
  01:40:18 - 01:40:32 - Erna van de Grift
  01:40:33 - 01:40:35 - Klariska ten Napel
  01:40:35 - 01:40:36 - Patrick Pelman
  01:40:36 - 01:40:45 - Klariska ten Napel
  01:40:47 - 01:40:59 - Patrick Pelman
  01:41:01 - 01:41:02 - Erna van de Grift
  01:41:02 - 01:41:14 - Klariska ten Napel
  01:41:14 - 01:41:16 - Erna van de Grift
  01:41:19 - 01:41:20 - Cankut Ercan
  01:41:20 - 01:41:56 - Cankut Ercan
  01:41:57 - 01:42:31 - Patrick Pelman
  01:42:33 - 01:42:43 - Klariska ten Napel
  01:42:45 - 01:42:58 - Monique Bakker
  01:43:00 - 01:43:01 - Klariska ten Napel
  01:43:03 - 01:43:15 - Patrick Pelman
  01:43:18 - 01:43:19 - Klariska ten Napel
  01:43:19 - 01:43:40 - Monique Bakker
  01:43:42 - 01:43:43 - Klariska ten Napel
  01:43:46 - 01:44:09 - Patrick Pelman
  01:44:12 - 01:45:00 - Monique Bakker
  01:45:04 - 01:45:18 - Patrick Pelman
  01:45:21 - 01:45:29 - Klariska ten Napel
  01:45:29 - 01:45:48 - Patrick Pelman
  01:45:48 - 01:46:02 - Klariska ten Napel
  01:46:25 - 01:48:35 - Ruben van de Belt
  01:48:35 - 01:48:37 - Klariska ten Napel
  01:48:38 - 01:48:40 - Klariska ten Napel
  01:48:40 - 01:49:08 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:49:12 - 01:49:38 - Ruben van de Belt
  01:49:40 - 01:49:43 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:49:47 - 01:51:21 - Ruben van de Belt
  01:51:21 - 01:51:24 - Klariska ten Napel
  01:51:24 - 01:51:25 - Cankut Ercan
  01:51:25 - 01:51:46 - Cankut Ercan
  01:51:48 - 01:51:49 - Klariska ten Napel
  01:51:49 - 01:52:30 - Ruben van de Belt
  01:52:32 - 01:52:47 - Klariska ten Napel
  01:52:47 - 01:52:56 - Cankut Ercan
  01:52:56 - 01:53:00 - Klariska ten Napel
  01:53:04 - 01:53:28 - Laura van de Giessen
  01:53:29 - 01:53:31 - Klariska ten Napel
  01:53:31 - 01:54:26 - Ruben van de Belt
  01:54:28 - 01:54:29 - Klariska ten Napel
  01:54:32 - 01:54:46 - Klariska ten Napel
  01:54:50 - 01:57:22 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:57:25 - 01:57:34 - Klariska ten Napel
  01:57:35 - 01:57:36 - Ruben van de Belt
  01:57:36 - 01:58:04 - Ruben van de Belt
  01:58:05 - 01:58:08 - Klariska ten Napel
  01:58:08 - 01:58:35 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:58:37 - 01:58:38 - Klariska ten Napel
  01:58:38 - 01:59:19 - Ruben van de Belt
  01:59:20 - 01:59:22 - Klariska ten Napel
  01:59:22 - 01:59:41 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:59:43 - 01:59:46 - Klariska ten Napel
  01:59:46 - 02:00:24 - Ruben van de Belt
  02:00:26 - 02:00:27 - Klariska ten Napel
  02:00:27 - 02:00:46 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:00:48 - 02:00:49 - Klariska ten Napel
  02:00:49 - 02:00:58 - Ruben van de Belt
  02:00:58 - 02:01:02 - Klariska ten Napel
  02:01:02 - 02:01:21 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:01:23 - 02:01:35 - Ruben van de Belt
  02:01:37 - 02:01:43 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:01:43 - 02:01:45 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:01:45 - 02:02:12 - Klariska ten Napel
  02:02:14 - 02:14:36 - Er is een korte schorsing
  02:14:36 - 02:14:53 - Klariska ten Napel
  02:14:58 - 02:15:14 - Klariska ten Napel
  02:15:14 - 02:15:16 - Michiel van Willigen
  02:15:16 - 02:15:27 - Klariska ten Napel
  02:15:27 - 02:20:31 - Michiel van Willigen
  02:20:31 - 02:20:34 - Klariska ten Napel
  02:20:34 - 02:20:35 - Michiel van Willigen
  02:20:38 - 02:20:39 - Monique Bakker
  02:20:39 - 02:20:44 - Michiel van Willigen
  02:21:09 - 02:21:11 - Klariska ten Napel
  02:21:11 - 02:22:13 - Michiel van Willigen
  02:22:17 - 02:22:49 - Monique Bakker
  02:22:52 - 02:23:40 - Michiel van Willigen
  02:23:42 - 02:23:43 - Klariska ten Napel
  02:23:43 - 02:24:08 - Monique Bakker
  02:24:10 - 02:24:13 - Klariska ten Napel
  02:24:13 - 02:24:15 - Monique Bakker
  02:24:18 - 02:24:19 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:24:19 - 02:24:58 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:25:01 - 02:25:02 - Michiel van Willigen
  02:25:02 - 02:25:13 - Klariska ten Napel
  02:25:13 - 02:26:36 - Michiel van Willigen
  02:26:36 - 02:26:37 - Klariska ten Napel
  02:26:37 - 02:26:42 - Michiel van Willigen
  02:26:44 - 02:27:03 - Klariska ten Napel
  02:27:03 - 02:27:25 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:27:26 - 02:27:40 - Klariska ten Napel
  02:27:40 - 02:27:55 - Michiel van Willigen
  02:27:57 - 02:28:11 - Klariska ten Napel
  02:28:11 - 02:28:38 - Laura van de Giessen
  02:28:40 - 02:28:42 - Klariska ten Napel
  02:28:42 - 02:28:59 - Michiel van Willigen
  02:28:59 - 02:29:01 - Klariska ten Napel
  02:29:01 - 02:29:40 - Cankut Ercan
  02:29:43 - 02:29:52 - Klariska ten Napel
  02:29:54 - 02:30:23 - Michiel van Willigen
  02:30:23 - 02:30:24 - Klariska ten Napel
  02:30:24 - 02:30:34 - Cankut Ercan
  02:30:36 - 02:30:37 - Klariska ten Napel
  02:30:37 - 02:30:39 - Michiel van Willigen
  02:30:39 - 02:30:42 - Klariska ten Napel
  02:30:42 - 02:31:20 - Brammert Geerling
  02:31:20 - 02:31:21 - Klariska ten Napel
  02:31:23 - 02:31:52 - Michiel van Willigen
  02:31:54 - 02:32:10 - Brammert Geerling
  02:32:12 - 02:32:13 - Klariska ten Napel
  02:32:14 - 02:33:09 - Michiel van Willigen
  02:33:11 - 02:33:12 - Klariska ten Napel
  02:33:12 - 02:33:39 - Brammert Geerling
  02:33:40 - 02:33:45 - Klariska ten Napel
  02:33:45 - 02:36:01 - Michiel van Willigen
  02:36:01 - 02:36:08 - Klariska ten Napel
  02:36:08 - 02:36:09 - Monique Bakker
  02:36:09 - 02:36:46 - Monique Bakker
  02:36:49 - 02:37:55 - Michiel van Willigen
  02:37:55 - 02:38:32 - Monique Bakker
  02:38:34 - 02:38:36 - Klariska ten Napel
  02:38:36 - 02:39:27 - Michiel van Willigen
  02:39:31 - 02:39:48 - Monique Bakker
  02:39:50 - 02:39:53 - Klariska ten Napel
  02:39:53 - 02:41:15 - Michiel van Willigen
  02:41:19 - 02:41:23 - Klariska ten Napel
  02:41:27 - 02:42:04 - Patrick Pelman
  02:42:08 - 02:42:17 - Michiel van Willigen
  02:42:22 - 02:42:41 - Patrick Pelman
  02:42:44 - 02:43:40 - Michiel van Willigen
  02:43:43 - 02:43:44 - Klariska ten Napel
  02:43:47 - 02:43:58 - Patrick Pelman
  02:44:01 - 02:44:04 - Klariska ten Napel
  02:44:25 - 02:45:58 - Michiel van Willigen
  02:46:00 - 02:46:28 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:46:29 - 02:46:33 - Klariska ten Napel
  02:46:33 - 02:47:39 - Michiel van Willigen
  02:47:39 - 02:47:42 - Klariska ten Napel
  02:47:43 - 02:47:44 - Monique Bakker
  02:47:44 - 02:48:15 - Monique Bakker
  02:48:19 - 02:48:47 - Michiel van Willigen
  02:48:47 - 02:48:48 - Klariska ten Napel
  02:48:48 - 02:49:26 - Monique Bakker
  02:49:27 - 02:49:30 - Klariska ten Napel
  02:49:30 - 02:50:00 - Michiel van Willigen
  02:50:04 - 02:50:07 - Monique Bakker
  02:50:07 - 02:50:14 - Klariska ten Napel
  02:50:14 - 02:50:55 - Michiel van Willigen
  02:50:58 - 02:51:06 - Klariska ten Napel
  02:51:08 - 02:51:36 - Michiel van Willigen
  02:51:38 - 02:51:43 - Klariska ten Napel
  02:51:49 - 02:52:20 - Laura van de Giessen
  02:52:24 - 02:52:38 - Michiel van Willigen
  02:52:38 - 02:52:41 - Klariska ten Napel
  02:52:41 - 02:52:42 - Brammert Geerling
  02:52:42 - 02:53:09 - Brammert Geerling
  02:53:10 - 02:53:11 - Klariska ten Napel
  02:53:13 - 02:53:54 - Michiel van Willigen
  02:53:56 - 02:54:13 - Brammert Geerling
  02:54:13 - 02:54:14 - Klariska ten Napel
  02:54:16 - 02:54:45 - Michiel van Willigen
  02:54:47 - 02:54:48 - Klariska ten Napel
  02:54:55 - 02:55:29 - Monique Bakker
  02:55:30 - 02:56:36 - Klariska ten Napel
 4. 3
  Sluiting - 21:30