Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

Themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling

maandag 16 januari 2023

19:30 - 21:30
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Patrick Pelman / Griffier: Marijn Seuters
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 16 januari 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:01:30 - 00:03:05 - Patrick Pelman
 2. 1.b

  00:02:07 - 00:03:05 - Patrick Pelman
 3. 2

  Themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling
  Voor het themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling op 16 januari staan de volgende informatienota’s geagendeerd:
  a) Beantwoording aanvullende art. 45 vragen Swollwacht – Huisvesting Stichting Nieuw Leven (overgedragen 3 november jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: S. van Lexmond (2408 / S.van.Lexmond@zwolle.nl)
  b) Beantwoording art. 45 vragen Swollwacht – Advisering welstandscommissie en beschermd stadsgezicht (overgedragen 3 november jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: B. Vroom (2810 / B.Vroom@zwolle.nl)
  c) Beantwoording art. 45 vragen PvdA, D66 – Toegankelijkheid OV Zwolle (overgedragen 3 november jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: J. van Doorne (3248 / J.van.Doorne@zwolle.nl)
  d) Proces gebiedsontwikkeling IJsselcentrale en omgeving en participatieplan (overgedragen 3 november jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: N.C. van den Poll (2780 / N.van.den.Poll@zwolle.nl)
  e) Herontwikkeling Shell-Kwikfit – Kringlooplocatie (overgedragen 3 november jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: Anton Westenberg (06-49056870 / A.Westenberg@zwolle.nl)
  f) Beantwoording art. 45 vragen CDA – Verkeersveiligheid kruising Veerallee-Willemsvaart (overgedragen 17 november jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: J. van Doorne (3248 / J.van.Doorne@zwolle.nl)
  g) Prestatieafspraken woningcorporaties (overgedragen 1 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: D. Kamphuis (2299 / D.Kamphuis@zwolle.nl)
  h) Startnotitie Geert Groote / Ruusbroecstraat (overgedragen 1 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: P. Bijlsma (2176 / P.Bijlsma@zwolle.nl)
  i) Beantwoording art. 45 vragen D66 – Gevolgen Porthos uitspraak voor bouwen in Zwolle (overgedragen 8 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: T. van de Poll (06 – 5201 8623 / t.van.de.poll@zwolle.nl)
  j) Stand van zaken Voortgang ontwikkelen nieuwe flexwoningen Q4 2022 (overgedragen 8 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: D. de Vries (3373 / d.de.vries@zwolle.nl)
  k) Startnotitie gebiedsontwikkeling Ten noorden van de Vecht (overgedragen 15 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: A.C. Vedder (2903 / A.Vedder@zwolle.nl)
  l) Procesvoorstel Prestatieafspraken Woningcorporaties 2024-2027 (overgedragen 15 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: H.de Gucht (06 2218 6776 / H.de.gucht@zwolle.nl)
  m) Ruimtelijke initiatief Schellerbergweg 27 (overgedragen 15 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: B. van der Meer (2359 / B.van.der.Meer@zwolle.nl)
  n) Werkgroep corporaties - gemeente over sociale woningbouw (overgedragen 15 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: I. From – Bakker (2067 / I.From-Bakker@zwolle.nl)
  o) Brief aan GS : steun ten behoeve opstellen provinciaal inpassingsplan (PIP)
  DON Kabeltracés West (overgedragen 22 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: J. van den Berg (2396 / J.van.den.Berg@zwolle.nl)
  p) Stappenplan Wooncoöperaties (overgedragen 22 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: B. Smit (B.Smit@zwolle.nl)
  q) MIRT 2022 (overgedragen 22 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: H. Selles-Heikoop (2425 / H.Selles-Heikoop@zwolle.nl)
  r) Vervolg Ontwikkelstrategie Wonen; aanpak woningbouw 2030 (overgedragen 22 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: G.M. Koelewijn – Bosma (2089 / G.Koelewijn-Bosma@zwolle.nl)
  s) Beantwoording art. 45 vragen GL, CU – Luchtruimherziening (overgedragen 22 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: B. van Rijkom (06 4242 3872 / B.van.Rijkom@zwolle.nl)
  Bij aanvang van deze raadsperiode heeft de gemeenteraad een aantal veranderingen doorgevoerd rondom de werkwijze van de raad. Hierbij is onder andere de nieuwe vorm van het ‘themadebat’ geïntroduceerd. Voor een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.
  Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.
  Technische/feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld worden aan de ambtelijk informant.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Idee om een referentie aan oud station Veerallee terug te laten komen in de ontwikkeling van de Kringloop-Shell-Kwikfit locatie meenemen in gesprekken met ontwikkelaar
  Memo over proces van natuurtoetsing op de locatie Harculo
  Notitie over de dilemma’s rondom huisvesting van maatschappelijke instellingen als gevolg van (toenemende) binnenstedelijke ontwikkelingen
  Raad actief informeren over huisvesting Stichting Nieuw leven
  Raad ontvangt MIRT gerelateerde mobiliteitsonderzoek zodra deze is vastgesteld
  00:02:17 - 00:03:05 - Patrick Pelman
  00:03:17 - 00:08:03 - Jan Bos
  00:08:03 - 00:08:05 - Patrick Pelman
  00:08:05 - 00:08:19 - Jan Bos
  00:08:19 - 00:08:27 - Patrick Pelman
  00:08:27 - 00:09:38 - Jan Bos
  00:09:38 - 00:09:49 - Patrick Pelman
  00:09:53 - 00:10:09 - Silvia Bruggenkamp
  00:10:10 - 00:10:11 - Patrick Pelman
  00:10:11 - 00:10:27 - Silvia Bruggenkamp
  00:10:28 - 00:10:30 - Patrick Pelman
  00:10:30 - 00:12:54 - Jan Bos
  00:12:54 - 00:12:59 - Patrick Pelman
  00:12:59 - 00:13:17 - Jan Bos
  00:13:17 - 00:14:08 - Patrick Pelman
  00:14:22 - 00:16:02 - Annemee van de Klundert
  00:16:02 - 00:16:04 - Patrick Pelman
  00:16:05 - 00:16:38 - Anja Roelfs
  00:16:42 - 00:17:14 - Annemee van de Klundert
  00:17:16 - 00:17:17 - Patrick Pelman
  00:17:17 - 00:17:37 - Anja Roelfs
  00:17:39 - 00:17:41 - Patrick Pelman
  00:17:41 - 00:19:10 - Annemee van de Klundert
  00:19:10 - 00:19:11 - Patrick Pelman
  00:19:13 - 00:19:14 - Eibert Geerts
  00:19:14 - 00:19:54 - Eibert Geerts
  00:19:58 - 00:20:46 - Annemee van de Klundert
  00:20:46 - 00:20:47 - Patrick Pelman
  00:20:47 - 00:21:07 - Eibert Geerts
  00:21:09 - 00:21:10 - Patrick Pelman
  00:21:10 - 00:21:23 - Annemee van de Klundert
  00:21:25 - 00:21:28 - Patrick Pelman
  00:21:31 - 00:22:03 - Mart Oude Egbrink
  00:22:05 - 00:22:49 - Annemee van de Klundert
  00:22:49 - 00:22:52 - Mart Oude Egbrink
  00:22:54 - 00:22:56 - Patrick Pelman
  00:22:56 - 00:23:00 - Mart Oude Egbrink
  00:23:03 - 00:23:42 - Anja Roelfs
  00:23:46 - 00:24:24 - Annemee van de Klundert
  00:24:26 - 00:24:27 - Patrick Pelman
  00:24:27 - 00:24:48 - Anja Roelfs
  00:24:50 - 00:24:53 - Patrick Pelman
  00:24:53 - 00:27:18 - Annemee van de Klundert
  00:27:18 - 00:27:21 - Patrick Pelman
  00:27:23 - 00:27:24 - Marco van Driel
  00:27:24 - 00:27:36 - Marco van Driel
  00:27:36 - 00:27:37 - Patrick Pelman
  00:27:38 - 00:28:09 - Annemee van de Klundert
  00:28:11 - 00:28:12 - Patrick Pelman
  00:28:12 - 00:28:54 - Marco van Driel
  00:28:57 - 00:29:52 - Annemee van de Klundert
  00:29:52 - 00:30:29 - Marco van Driel
  00:30:30 - 00:30:32 - Patrick Pelman
  00:30:32 - 00:30:35 - Annemee van de Klundert
  00:30:37 - 00:30:43 - Patrick Pelman
  00:30:55 - 00:32:35 - Regien Courtz
  00:32:35 - 00:32:36 - Patrick Pelman
  00:32:36 - 00:32:50 - Regien Courtz
  00:32:53 - 00:32:59 - Patrick Pelman
  00:33:11 - 00:37:23 - Silvia Bruggenkamp
  00:37:23 - 00:37:24 - Patrick Pelman
  00:37:29 - 00:38:21 - Nicolet Hoorn
  00:38:21 - 00:38:22 - Patrick Pelman
  00:38:22 - 00:38:25 - Nicolet Hoorn
  00:38:25 - 00:38:45 - Silvia Bruggenkamp
  00:38:47 - 00:38:48 - Patrick Pelman
  00:38:48 - 00:39:04 - Nicolet Hoorn
  00:39:06 - 00:39:45 - Silvia Bruggenkamp
  00:39:48 - 00:39:49 - Patrick Pelman
  00:39:53 - 00:41:02 - Mart Oude Egbrink
  00:41:02 - 00:41:09 - Patrick Pelman
  00:41:09 - 00:42:26 - Silvia Bruggenkamp
  00:42:28 - 00:42:33 - Patrick Pelman
  00:42:56 - 00:45:10 - Anja Roelfs
  00:45:10 - 00:45:12 - Patrick Pelman
  00:45:13 - 00:45:14 - Eibert Geerts
  00:45:14 - 00:45:44 - Eibert Geerts
  00:45:46 - 00:46:00 - Anja Roelfs
  00:46:03 - 00:46:05 - Patrick Pelman
  00:46:05 - 00:47:36 - Anja Roelfs
  00:47:38 - 00:47:47 - Patrick Pelman
  00:47:55 - 00:49:22 - Stan Vergeer
  00:49:22 - 00:49:23 - Patrick Pelman
  00:49:26 - 00:49:43 - Regien Courtz
  00:49:44 - 00:49:46 - Patrick Pelman
  00:49:46 - 00:50:07 - Stan Vergeer
  00:50:09 - 00:50:10 - Patrick Pelman
  00:50:10 - 00:50:30 - Regien Courtz
  00:50:32 - 00:50:43 - Stan Vergeer
  00:50:46 - 00:50:47 - Patrick Pelman
  00:50:47 - 00:50:59 - Regien Courtz
  00:51:03 - 00:52:15 - Stan Vergeer
  00:52:15 - 00:52:17 - Patrick Pelman
  00:52:17 - 00:52:24 - Stan Vergeer
  00:52:26 - 00:52:32 - Patrick Pelman
  00:52:56 - 00:56:31 - Mart Oude Egbrink
  00:56:31 - 00:56:34 - Patrick Pelman
  00:56:34 - 00:57:32 - Mart Oude Egbrink
  00:57:32 - 00:57:33 - Patrick Pelman
  00:57:33 - 00:57:35 - Mart Oude Egbrink
  00:57:35 - 00:57:37 - Patrick Pelman
  00:57:45 - 00:58:50 - Marco van Driel
  00:58:52 - 00:59:29 - Eibert Geerts
  00:59:29 - 00:59:30 - Marco van Driel
  01:00:02 - 01:00:03 - Patrick Pelman
  01:00:03 - 01:00:16 - Eibert Geerts
  01:00:19 - 01:00:20 - Patrick Pelman
  01:00:20 - 01:02:36 - Marco van Driel
  01:02:36 - 01:02:38 - Patrick Pelman
  01:02:43 - 01:03:02 - Anja Roelfs
  01:03:06 - 01:03:14 - Marco van Driel
  01:03:15 - 01:03:17 - Anja Roelfs
  01:03:17 - 01:03:20 - Patrick Pelman
  01:03:22 - 01:05:22 - Marco van Driel
  01:05:22 - 01:05:27 - Patrick Pelman
  01:05:31 - 01:06:02 - Silvia Bruggenkamp
  01:06:04 - 01:06:08 - Patrick Pelman
  01:06:08 - 01:06:41 - Marco van Driel
  01:06:43 - 01:06:50 - Patrick Pelman
  01:07:02 - 01:10:34 - Koen van Baal
  01:10:34 - 01:10:35 - Patrick Pelman
  01:10:38 - 01:11:13 - Anja Roelfs
  01:11:17 - 01:11:55 - Koen van Baal
  01:11:56 - 01:12:04 - Anja Roelfs
  01:12:06 - 01:12:08 - Patrick Pelman
  01:12:12 - 01:12:33 - Mart Oude Egbrink
  01:12:35 - 01:13:05 - Koen van Baal
  01:13:07 - 01:13:08 - Patrick Pelman
  01:13:08 - 01:13:18 - Mart Oude Egbrink
  01:13:18 - 01:13:19 - Patrick Pelman
  01:13:19 - 01:14:52 - Koen van Baal
  01:14:54 - 01:14:58 - Patrick Pelman
  01:15:13 - 01:18:20 - Annemarie Spruijt
  01:18:20 - 01:18:22 - Patrick Pelman
  01:18:23 - 01:18:24 - Anja Roelfs
  01:18:24 - 01:18:54 - Anja Roelfs
  01:18:54 - 01:18:57 - Annemarie Spruijt
  01:19:03 - 01:19:39 - Anja Roelfs
  01:19:41 - 01:20:13 - Annemarie Spruijt
  01:20:13 - 01:20:14 - Patrick Pelman
  01:20:14 - 01:20:17 - Anja Roelfs
  01:20:17 - 01:20:18 - Annemarie Spruijt
  01:20:18 - 01:20:20 - Patrick Pelman
  01:20:20 - 01:20:21 - Annemarie Spruijt
  01:20:22 - 01:20:38 - Silvia Bruggenkamp
  01:20:42 - 01:20:58 - Anja Roelfs
  01:21:00 - 01:21:03 - Patrick Pelman
  01:21:05 - 01:23:20 - Annemarie Spruijt
  01:23:20 - 01:23:29 - Patrick Pelman
  01:23:38 - 01:23:41 - Patrick Pelman
  01:23:51 - 01:27:50 - Eibert Geerts
  01:27:52 - 01:27:54 - Patrick Pelman
  01:28:07 - 01:30:38 - Nicolet Hoorn
  01:30:38 - 01:30:39 - Patrick Pelman
  01:30:41 - 01:30:43 - Mart Oude Egbrink
  01:30:43 - 01:30:54 - Nicolet Hoorn
  01:30:54 - 01:30:55 - Patrick Pelman
  01:30:55 - 01:31:09 - Nicolet Hoorn
  01:31:09 - 01:31:10 - Patrick Pelman
  01:31:10 - 01:31:44 - Mart Oude Egbrink
  01:31:44 - 01:31:56 - Nicolet Hoorn
  01:31:56 - 01:31:58 - Patrick Pelman
  01:31:58 - 01:32:05 - Nicolet Hoorn
  01:32:05 - 01:32:06 - Patrick Pelman
  01:32:06 - 01:33:13 - Nicolet Hoorn
  01:33:13 - 01:33:15 - Patrick Pelman
  01:33:15 - 01:33:16 - Mart Oude Egbrink
  01:33:16 - 01:33:17 - Mart Oude Egbrink
  01:33:17 - 01:33:35 - Nicolet Hoorn
  01:33:35 - 01:33:37 - Patrick Pelman
  01:33:37 - 01:33:38 - Nicolet Hoorn
  01:33:38 - 01:33:51 - Mart Oude Egbrink
  01:33:51 - 01:34:24 - Nicolet Hoorn
  01:34:24 - 01:34:26 - Mart Oude Egbrink
  01:34:26 - 01:35:08 - Nicolet Hoorn
  01:35:08 - 01:35:10 - Patrick Pelman
  01:35:10 - 01:35:25 - Nicolet Hoorn
  01:35:25 - 01:35:26 - Patrick Pelman
  01:35:26 - 01:35:37 - Mart Oude Egbrink
  01:35:37 - 01:35:38 - Patrick Pelman
  01:35:38 - 01:37:15 - Nicolet Hoorn
  01:37:15 - 01:37:20 - Patrick Pelman
  01:37:20 - 01:37:21 - Nicolet Hoorn
  01:37:26 - 01:37:40 - Annemee van de Klundert
  01:37:40 - 01:37:42 - Nicolet Hoorn
  01:37:42 - 01:38:19 - Nicolet Hoorn
  01:38:19 - 01:38:20 - Patrick Pelman
  01:38:20 - 01:38:41 - Annemee van de Klundert
  01:38:41 - 01:38:42 - Patrick Pelman
  01:38:42 - 01:39:07 - Nicolet Hoorn
  01:39:07 - 01:39:09 - Patrick Pelman
  01:39:09 - 01:39:11 - Annemee van de Klundert
  01:39:11 - 01:39:28 - Patrick Pelman
  01:39:28 - 01:39:56 - Nicolet Hoorn
  01:39:56 - 01:40:02 - Patrick Pelman
  01:40:02 - 01:40:10 - Annemee van de Klundert
  01:40:10 - 01:40:12 - Nicolet Hoorn
  01:40:12 - 01:40:21 - Patrick Pelman
  01:40:38 - 01:46:26 - Cankut Ercan
  01:46:26 - 01:46:41 - Patrick Pelman
  01:46:49 - 01:52:00 - Er is een korte schorsing
  01:52:00 - 01:52:03 - Patrick Pelman
  01:52:25 - 01:52:33 - Patrick Pelman
  01:52:40 - 01:54:59 - Monique Schuttenbeld
  01:54:59 - 01:55:05 - Patrick Pelman
  01:55:24 - 01:57:56 - Gerdien Rots
  01:57:56 - 01:57:58 - Patrick Pelman
  01:58:02 - 01:58:03 - Regien Courtz
  01:58:03 - 01:58:26 - Regien Courtz
  01:58:26 - 01:58:27 - Gerdien Rots
  02:00:01 - 02:00:40 - Regien Courtz
  02:00:42 - 02:01:04 - Gerdien Rots
  02:01:05 - 02:01:27 - Regien Courtz
  02:01:29 - 02:01:31 - Patrick Pelman
  02:01:31 - 02:02:06 - Gerdien Rots
  02:02:06 - 02:02:07 - Patrick Pelman
  02:02:07 - 02:04:17 - Gerdien Rots
  02:04:19 - 02:04:20 - Patrick Pelman
  02:04:21 - 02:04:22 - Mart Oude Egbrink
  02:04:22 - 02:04:37 - Mart Oude Egbrink
  02:04:37 - 02:04:39 - Gerdien Rots
  02:04:39 - 02:04:49 - Mart Oude Egbrink
  02:04:52 - 02:07:40 - Gerdien Rots
  02:07:42 - 02:07:43 - Patrick Pelman
  02:07:46 - 02:07:47 - Anja Roelfs
  02:07:47 - 02:08:18 - Anja Roelfs
  02:08:22 - 02:09:56 - Gerdien Rots
  02:09:56 - 02:09:57 - Patrick Pelman
  02:09:57 - 02:10:12 - Anja Roelfs
  02:10:12 - 02:10:14 - Patrick Pelman
  02:10:14 - 02:10:46 - Gerdien Rots
  02:10:48 - 02:10:50 - Patrick Pelman
  02:10:50 - 02:11:02 - Marco van Driel
  02:11:05 - 02:11:35 - Gerdien Rots
  02:11:37 - 02:12:14 - Marco van Driel
  02:12:16 - 02:13:11 - Gerdien Rots
  02:13:11 - 02:13:13 - Patrick Pelman
  02:13:13 - 02:13:29 - Gerdien Rots
  02:13:29 - 02:13:31 - Patrick Pelman
  02:13:31 - 02:13:33 - Gerdien Rots
  02:13:33 - 02:13:34 - Patrick Pelman
  02:13:34 - 02:13:52 - Marco van Driel
  02:14:03 - 02:14:33 - Anja Roelfs
  02:14:36 - 02:15:07 - Gerdien Rots
  02:15:07 - 02:15:08 - Patrick Pelman
  02:15:09 - 02:15:34 - Anja Roelfs
  02:15:36 - 02:15:37 - Patrick Pelman
  02:15:37 - 02:15:57 - Gerdien Rots
  02:15:57 - 02:15:58 - Patrick Pelman
  02:15:58 - 02:19:56 - Gerdien Rots
  02:19:56 - 02:19:57 - Patrick Pelman
  02:20:47 - 02:21:31 - Gerdien Rots
  02:21:32 - 02:21:41 - Mart Oude Egbrink
  02:21:43 - 02:24:14 - Gerdien Rots
  02:24:17 - 02:24:21 - Patrick Pelman
  02:24:25 - 02:24:44 - Marco van Driel
  02:24:47 - 02:25:17 - Gerdien Rots
  02:25:19 - 02:25:34 - Patrick Pelman
  02:25:51 - 02:29:00 - Dorrit de Jong
  02:29:00 - 02:29:05 - Patrick Pelman
  02:29:09 - 02:34:24 - Dorrit de Jong
  02:34:24 - 02:34:25 - Patrick Pelman
  02:34:28 - 02:34:29 - Annemee van de Klundert
  02:34:29 - 02:35:08 - Annemee van de Klundert
  02:35:10 - 02:36:46 - Dorrit de Jong
  02:36:46 - 02:36:48 - Patrick Pelman
  02:36:48 - 02:37:51 - Dorrit de Jong
  02:37:52 - 02:38:00 - Patrick Pelman
  02:38:00 - 02:38:02 - Dorrit de Jong
  02:38:02 - 02:38:52 - Annemee van de Klundert
  02:38:53 - 02:41:15 - Dorrit de Jong
  02:41:17 - 02:41:18 - Patrick Pelman
  02:41:18 - 02:41:47 - Annemee van de Klundert
  02:41:49 - 02:41:50 - Patrick Pelman
  02:41:50 - 02:42:36 - Dorrit de Jong
  02:42:38 - 02:42:40 - Patrick Pelman
  02:42:40 - 02:42:50 - Marco van Driel
  02:42:50 - 02:42:55 - Patrick Pelman
  02:43:02 - 02:44:40 - Gerdien Rots
  02:44:40 - 02:44:41 - Patrick Pelman
  02:44:41 - 02:44:50 - Marco van Driel
  02:44:52 - 02:44:53 - Patrick Pelman
  02:44:53 - 02:45:34 - Gerdien Rots
  02:45:34 - 02:45:35 - Marco van Driel
  02:45:35 - 02:45:40 - Patrick Pelman
  02:45:40 - 02:46:01 - Marco van Driel
  02:46:01 - 02:46:28 - Gerdien Rots
  02:46:28 - 02:46:30 - Marco van Driel
  02:46:31 - 02:47:12 - Patrick Pelman
  02:47:12 - 02:47:22 - Gerdien Rots
  02:47:22 - 02:47:37 - Patrick Pelman
  02:47:37 - 02:48:14 - Gerdien Rots
  02:48:14 - 02:48:23 - Patrick Pelman
  02:48:23 - 02:48:36 - Nicolet Hoorn
  02:48:36 - 02:48:38 - Patrick Pelman
  02:48:38 - 02:48:48 - Gerdien Rots
  02:48:48 - 02:48:51 - Patrick Pelman
  02:48:53 - 02:49:04 - Silvia Bruggenkamp
  02:49:05 - 02:49:31 - Patrick Pelman
 4. 2.b

 5. 2.c

 6. 2.f

 7. 2.i

 8. 2.r

 9. 2.s

 10. 3
  Sluiting - 21:30