Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 30 januari 2023

19:30 - 21:30
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Annemee van de Klundert / Griffier: Evert Jan Bagerman
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 30 januari 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling van de agenda - 19:30
 3. 2

  Voor het themadebat Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid op 30 januari staan de volgende informatienota’s geagendeerd:
  a) Beantwoording art. 45 vragen GroenLinks over Huttendorp Aalanden (overgedragen 8 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: I. Tuqan (2016 / I.Tuqan@zwolle.nl)
  b) Publicatie Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2022 (overgedragen 15 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: Ingeborg Evenblij (2383 / i.evenblij@zwolle.nl)
  c) Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht jaarverslag 2022 & programma 2023 (overgedragen 15 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: H. van Dijk (2830 / H.van.Dijk@zwolle.nl)
  d) Inzet bodycams gemeente Zwolle (overgedragen 15 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: Team juridische ondersteuning (bestuurlijkemaatregelen@zwolle.nl)
  e) Zwolse participatieaanpak (overgedragen 22 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: H. Agterhuis (2622 / H.Agterhuis@zwolle.nl)
  Bij aanvang van deze raadsperiode heeft de gemeenteraad een aantal veranderingen doorgevoerd rondom de werkwijze van de raad. Hierbij is onder andere de nieuwe vorm van het ‘themadebat’ geïntroduceerd. Voor een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.
  Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.
  De spreektijd per fractie is 6 minuten.
  Technische/feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld worden aan de ambtelijk informant.

 4. 2.d

 5. 2.e

 6. 3
  Sluiting - 21:30