Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 5 juni 2023

19:30 - 22:30
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Patrick Pelman en Laura van de Giessen / Griffier: Evert Jan Bagerman
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 5 juni tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:00:31 - 00:00:37 - Patrick Pelman
  00:00:47 - 00:03:39 - Patrick Pelman
 2. 1.b

  00:01:36 - 00:03:39 - Patrick Pelman
 3. 2

  In 2017 hebben de gemeenteraad en de schoolbesturen van het Primair en Voortgezet onderwijs de Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp vastgesteld. De tussenevaluatie in 2021 en gesprekken over een vervolgaanpak met de schoolbesturen van het Primair en Voortgezet onderwijs hebben geresulteerd in een nieuw deel 2 ‘Doen en leren’ voor de periode 2023 – 2028. Met het nieuwe deel wordt invulling gegeven aan het thema ‘een passende onderwijsplek voor ieder kind’ uit de Strategische Onderwijsagenda. Samen met het onderwijs wordt beoogt bij ondersteuningsvragen van leerlingen (en ouders) te werken aan:
  - zo normaal mogelijke oplossingen bij ervaren problemen bij opgroeien, opvoeden en ontwikkelen van kinderen en jongeren tot 18 jaar;
  - zo dicht mogelijk bij de normale leefomgeving van kinderen, jongeren en ouders;
  - in een samenhangende aanpak met de wisselwerking met andere omgevingen, met name thuis.
  Dit zal naar verwachting leiden tot betere oplossingen en het voorkomen van onnodig beroep op individuele specialistische jeugdhulp en/of speciale vormen van onderwijs. Het draagt daarmee ook bij aan de bewegingen van de Hervormingsagenda sociaal domein.
  De gemeenteraad gaat met elkaar in debat over het nieuwe deel 2 van de Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp voor de periode 2023 – 2028.

  Voor technische en/of feitelijke vragen kunt u contact opnemen met: Jan-Willem Dollekamp (JW.Dollekamp@zwolle.nl / (038) 498 4116).
  Vanaf 2 juni kan er contact opgenomen worden met Charlot Profijt (c.profijt@zwolle.nl)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  communicatie ouders over uitvoering ontwikkelagenda
  Uitkomsten LEA overleg planning en prioritering delen met de raad
  00:01:42 - 00:03:39 - Patrick Pelman
  00:03:39 - 00:07:07 - Monique Bakker
  00:07:07 - 00:07:08 - Patrick Pelman
  00:07:08 - 00:07:09 - Monique Bakker
  00:07:09 - 00:07:10 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:07:10 - 00:07:11 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:07:11 - 00:07:23 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:07:23 - 00:07:24 - Patrick Pelman
  00:07:55 - 00:08:10 - Monique Bakker
  00:08:12 - 00:08:16 - Patrick Pelman
  00:08:30 - 00:10:42 - Chanel de Haan
  00:10:42 - 00:10:45 - Patrick Pelman
  00:10:46 - 00:10:47 - Jacob Raap
  00:10:47 - 00:11:00 - Jacob Raap
  00:11:02 - 00:11:11 - Chanel de Haan
  00:11:11 - 00:11:13 - Patrick Pelman
  00:11:15 - 00:11:22 - Patrick Pelman
  00:11:40 - 00:14:14 - Miriam Ntumba
  00:14:14 - 00:14:18 - Patrick Pelman
  00:14:18 - 00:14:19 - Miriam Ntumba
  00:14:23 - 00:14:24 - Monique Bakker
  00:14:24 - 00:14:31 - Monique Bakker
  00:14:34 - 00:14:35 - Patrick Pelman
  00:14:35 - 00:14:59 - Miriam Ntumba
  00:14:59 - 00:15:01 - Monique Bakker
  00:15:01 - 00:15:02 - Patrick Pelman
  00:15:02 - 00:15:07 - Monique Bakker
  00:15:08 - 00:15:10 - Patrick Pelman
  00:15:10 - 00:15:11 - Miriam Ntumba
  00:15:13 - 00:15:14 - Patrick Pelman
  00:15:15 - 00:16:44 - Miriam Ntumba
  00:16:44 - 00:16:47 - Patrick Pelman
  00:16:47 - 00:16:56 - Miriam Ntumba
  00:16:58 - 00:17:04 - Patrick Pelman
  00:17:23 - 00:17:26 - Selma Hoekstra
  00:17:26 - 00:20:04 - Selma Hoekstra
  00:20:04 - 00:20:05 - Patrick Pelman
  00:20:11 - 00:20:18 - Monique Bakker
  00:20:21 - 00:20:37 - Selma Hoekstra
  00:20:37 - 00:20:55 - Selma Hoekstra
  00:20:55 - 00:21:27 - Monique Bakker
  00:21:29 - 00:21:30 - Patrick Pelman
  00:21:30 - 00:21:49 - Selma Hoekstra
  00:21:51 - 00:21:58 - Monique Bakker
  00:21:59 - 00:22:07 - Patrick Pelman
  00:22:09 - 00:22:10 - Jacob Raap
  00:22:10 - 00:22:27 - Jacob Raap
  00:22:29 - 00:22:57 - Selma Hoekstra
  00:22:57 - 00:22:58 - Patrick Pelman
  00:22:58 - 00:23:22 - Jacob Raap
  00:23:22 - 00:23:23 - Patrick Pelman
  00:23:23 - 00:23:39 - Selma Hoekstra
  00:23:39 - 00:23:41 - Jacob Raap
  00:23:43 - 00:23:52 - Patrick Pelman
  00:24:03 - 00:26:34 - Jacob Raap
  00:26:34 - 00:26:35 - Patrick Pelman
  00:26:35 - 00:26:45 - Jacob Raap
  00:26:45 - 00:26:47 - Patrick Pelman
  00:26:49 - 00:26:50 - Miriam Ntumba
  00:26:50 - 00:26:57 - Miriam Ntumba
  00:26:59 - 00:27:01 - Patrick Pelman
  00:27:01 - 00:27:19 - Jacob Raap
  00:27:21 - 00:27:23 - Miriam Ntumba
  00:27:23 - 00:27:26 - Patrick Pelman
  00:27:26 - 00:28:55 - Jacob Raap
  00:28:55 - 00:29:03 - Patrick Pelman
  00:29:20 - 00:33:07 - Annemarie Spruijt
  00:33:07 - 00:33:11 - Patrick Pelman
  00:33:28 - 00:34:41 - Laura van de Giessen
  00:34:43 - 00:34:45 - Patrick Pelman
  00:34:45 - 00:34:46 - Monique Bakker
  00:34:46 - 00:34:59 - Monique Bakker
  00:35:02 - 00:35:26 - Laura van de Giessen
  00:35:29 - 00:35:31 - Patrick Pelman
  00:35:31 - 00:37:09 - Laura van de Giessen
  00:37:12 - 00:37:13 - Patrick Pelman
  00:37:13 - 00:37:14 - Monique Bakker
  00:37:14 - 00:37:24 - Monique Bakker
  00:37:24 - 00:37:26 - Patrick Pelman
  00:37:26 - 00:37:53 - Monique Bakker
  00:37:56 - 00:38:05 - Laura van de Giessen
  00:38:05 - 00:38:06 - Patrick Pelman
  00:38:07 - 00:38:10 - Patrick Pelman
  00:38:10 - 00:38:31 - Laura van de Giessen
  00:38:33 - 00:38:46 - Patrick Pelman
  00:38:48 - 00:42:02 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:42:09 - 00:42:36 - Monique Bakker
  00:42:38 - 00:42:39 - Patrick Pelman
  00:42:39 - 00:42:53 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:42:56 - 00:43:10 - Monique Bakker
  00:43:12 - 00:43:13 - Patrick Pelman
  00:43:13 - 00:43:57 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:44:00 - 00:44:01 - Patrick Pelman
  00:44:01 - 00:44:04 - Monique Bakker
  00:44:06 - 00:44:10 - Patrick Pelman
  00:44:10 - 00:44:13 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:44:13 - 00:44:15 - Patrick Pelman
  00:44:24 - 00:47:14 - Koen van Baal
  00:47:14 - 00:47:15 - Patrick Pelman
  00:47:17 - 00:47:18 - Koen van Baal
  00:47:18 - 00:47:19 - Koen van Baal
  00:47:24 - 00:47:30 - Jacob Raap
  00:47:30 - 00:47:32 - Patrick Pelman
  00:47:32 - 00:48:12 - Koen van Baal
  00:48:14 - 00:48:15 - Patrick Pelman
  00:48:15 - 00:48:20 - Jacob Raap
  00:48:22 - 00:48:32 - Koen van Baal
  00:48:34 - 00:48:35 - Patrick Pelman
  00:48:35 - 00:48:41 - Jacob Raap
  00:48:44 - 00:48:45 - Patrick Pelman
  00:48:45 - 00:50:27 - Koen van Baal
  00:50:29 - 00:50:42 - Patrick Pelman
  00:50:42 - 00:50:43 - Er is een korte schorsing
  00:50:46 - 00:55:48 - Er is een korte schorsing
  00:55:48 - 00:55:54 - Patrick Pelman
  00:55:59 - 01:03:08 - Michiel van Willigen
  01:03:08 - 01:03:09 - Patrick Pelman
  01:03:10 - 01:03:11 - Jacob Raap
  01:03:11 - 01:03:43 - Jacob Raap
  01:03:43 - 01:03:44 - Patrick Pelman
  01:03:44 - 01:05:09 - Michiel van Willigen
  01:05:09 - 01:05:10 - Patrick Pelman
  01:05:10 - 01:05:25 - Jacob Raap
  01:05:27 - 01:05:32 - Michiel van Willigen
  01:05:32 - 01:05:41 - Patrick Pelman
  01:05:44 - 01:05:45 - Monique Bakker
  01:05:45 - 01:06:41 - Monique Bakker
  01:06:44 - 01:07:35 - Michiel van Willigen
  01:07:35 - 01:07:40 - Patrick Pelman
  01:07:43 - 01:07:44 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:07:44 - 01:08:10 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:08:13 - 01:10:15 - Michiel van Willigen
  01:10:18 - 01:10:22 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:10:24 - 01:10:25 - Patrick Pelman
  01:10:25 - 01:15:16 - Michiel van Willigen
  01:15:16 - 01:15:17 - Patrick Pelman
  01:15:22 - 01:16:11 - Jacob Raap
  01:16:13 - 01:17:11 - Michiel van Willigen
  01:17:13 - 01:17:20 - Jacob Raap
  01:17:22 - 01:17:24 - Patrick Pelman
  01:17:26 - 01:17:27 - Jacob Raap
  01:17:31 - 01:18:00 - Selma Hoekstra
  01:18:01 - 01:19:03 - Michiel van Willigen
  01:19:06 - 01:19:19 - Selma Hoekstra
  01:19:20 - 01:20:22 - Michiel van Willigen
  01:20:25 - 01:20:26 - Patrick Pelman
  01:20:26 - 01:20:29 - Selma Hoekstra
  01:20:30 - 01:20:31 - Selma Hoekstra
  01:20:33 - 01:20:35 - Patrick Pelman
  01:20:41 - 01:21:01 - Monique Bakker
  01:21:05 - 01:21:23 - Michiel van Willigen
  01:21:25 - 01:21:29 - Monique Bakker
  01:21:35 - 01:21:38 - Patrick Pelman
  01:21:40 - 01:21:45 - Patrick Pelman
  01:21:48 - 01:21:49 - Annemarie Spruijt
  01:21:49 - 01:22:09 - Annemarie Spruijt
  01:22:11 - 01:24:14 - Michiel van Willigen
  01:24:17 - 01:24:30 - Annemarie Spruijt
  01:24:31 - 01:24:33 - Patrick Pelman
  01:24:33 - 01:24:51 - Michiel van Willigen
  01:24:51 - 01:25:24 - Patrick Pelman
  01:25:26 - 01:25:37 - Jacob Raap
  01:25:40 - 01:25:52 - Patrick Pelman
  01:25:54 - 01:25:55 - Monique Bakker
  01:25:55 - 01:26:04 - Monique Bakker
  01:26:18 - 01:26:24 - Monique Bakker
  01:26:24 - 01:26:52 - Patrick Pelman
 4. 2.a

 5. 3

  01:26:40 - 01:26:52 - Patrick Pelman
  01:27:32 - 01:39:42 - Er is een korte schorsing
  01:39:42 - 01:41:32 - Laura van de Giessen
 6. 4

  Voor het themadebat Vrijetijdsbesteding worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.

  De spreektijd per fractie is 4 minuten.

  Technische/feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld worden aan de ambtelijk informant. Contactgegevens zijn te vinden in de verschillende nota’s.

  01:39:50 - 01:41:32 - Laura van de Giessen
  01:41:46 - 01:43:47 - Patrick Pelman
  01:43:50 - 01:43:57 - Laura van de Giessen
  01:44:03 - 01:45:36 - Eildert Noorda
  01:45:36 - 01:45:39 - Laura van de Giessen
  01:45:39 - 01:46:28 - Eildert Noorda
  01:46:28 - 01:46:36 - Laura van de Giessen
  01:46:36 - 01:46:46 - Eildert Noorda
  01:46:48 - 01:46:55 - Laura van de Giessen
  01:47:02 - 01:49:15 - Annemee van de Klundert
  01:49:17 - 01:49:21 - Laura van de Giessen
  01:49:30 - 01:50:13 - Thijmen Prins
  01:50:15 - 01:50:20 - Laura van de Giessen
  01:50:38 - 01:54:22 - Maxim van der Veen
  01:54:22 - 01:54:24 - Laura van de Giessen
  01:54:24 - 01:54:46 - Maxim van der Veen
  01:54:46 - 01:54:51 - Laura van de Giessen
  01:54:54 - 01:54:55 - Silvia Bruggenkamp
  01:54:55 - 01:55:17 - Silvia Bruggenkamp
  01:55:19 - 01:55:58 - Maxim van der Veen
  01:55:59 - 01:56:01 - Silvia Bruggenkamp
  01:56:01 - 01:56:06 - Silvia Bruggenkamp
  01:56:08 - 01:56:22 - Maxim van der Veen
  01:56:24 - 01:56:41 - Laura van de Giessen
  01:56:43 - 01:57:04 - Mark Oldengarm
  01:57:05 - 01:57:20 - Maxim van der Veen
  01:57:20 - 01:57:23 - Mark Oldengarm
  01:57:23 - 01:57:24 - Laura van de Giessen
  01:57:24 - 01:57:26 - Mark Oldengarm
  01:57:28 - 01:57:30 - Laura van de Giessen
  01:57:31 - 01:57:32 - Jolien Elshof-Rook
  01:57:32 - 01:57:54 - Jolien Elshof-Rook
  01:57:58 - 01:58:30 - Maxim van der Veen
  01:58:32 - 01:58:33 - Laura van de Giessen
  01:58:33 - 01:58:37 - Jolien Elshof-Rook
  01:58:39 - 01:58:40 - Laura van de Giessen
  01:58:46 - 01:59:46 - Annemee van de Klundert
  01:59:48 - 01:59:50 - Laura van de Giessen
  01:59:53 - 02:00:26 - Silvia Bruggenkamp
  02:00:26 - 02:00:29 - Laura van de Giessen
  02:00:29 - 02:00:50 - Maxim van der Veen
  02:00:53 - 02:00:59 - Laura van de Giessen
  02:01:17 - 02:03:40 - Silvia Bruggenkamp
  02:03:40 - 02:03:41 - Laura van de Giessen
  02:03:46 - 02:04:36 - Eildert Noorda
  02:04:38 - 02:04:45 - Silvia Bruggenkamp
  02:04:47 - 02:04:50 - Laura van de Giessen
  02:05:02 - 02:08:23 - Mark Oldengarm
  02:08:26 - 02:08:33 - Laura van de Giessen
  02:08:47 - 02:10:40 - Marieke Herweijer
  02:10:43 - 02:10:50 - Laura van de Giessen
  02:11:00 - 02:12:48 - Jolien Elshof-Rook
  02:12:50 - 02:13:12 - Laura van de Giessen
  02:13:15 - 02:19:55 - Er is een korte schorsing
  02:19:55 - 02:20:15 - Laura van de Giessen
  02:20:20 - 02:23:58 - Michiel van Willigen
  02:23:58 - 02:23:59 - Laura van de Giessen
  02:24:04 - 02:24:52 - Annemee van de Klundert
  02:24:55 - 02:25:32 - Michiel van Willigen
  02:25:32 - 02:25:35 - Annemee van de Klundert
  02:25:55 - 02:27:17 - Michiel van Willigen
  02:27:22 - 02:27:57 - Maxim van der Veen
  02:27:58 - 02:28:02 - Laura van de Giessen
  02:28:04 - 02:28:57 - Michiel van Willigen
  02:28:57 - 02:29:00 - Laura van de Giessen
  02:29:00 - 02:31:10 - Michiel van Willigen
  02:31:10 - 02:31:14 - Laura van de Giessen
  02:31:17 - 02:31:57 - Annemee van de Klundert
  02:32:01 - 02:33:32 - Michiel van Willigen
  02:33:34 - 02:33:51 - Annemee van de Klundert
  02:33:54 - 02:34:05 - Michiel van Willigen
  02:34:08 - 02:34:09 - Laura van de Giessen
  02:34:13 - 02:34:19 - Laura van de Giessen
  02:34:22 - 02:34:29 - Michiel van Willigen
  02:34:29 - 02:34:40 - Annemee van de Klundert
  02:34:42 - 02:34:43 - Michiel van Willigen
  02:34:46 - 02:34:49 - Laura van de Giessen
  02:35:05 - 02:37:45 - Monique Schuttenbeld
  02:37:45 - 02:37:50 - Laura van de Giessen
  02:37:52 - 02:38:23 - Mark Oldengarm
  02:38:23 - 02:38:24 - Laura van de Giessen
  02:38:24 - 02:38:49 - Monique Schuttenbeld
  02:38:51 - 02:38:52 - Laura van de Giessen
  02:38:52 - 02:39:04 - Mark Oldengarm
  02:39:04 - 02:39:05 - Laura van de Giessen
  02:39:07 - 02:39:08 - Laura van de Giessen
  02:39:12 - 02:39:30 - Eildert Noorda
  02:39:30 - 02:39:31 - Laura van de Giessen
  02:39:31 - 02:39:49 - Monique Schuttenbeld
  02:39:50 - 02:40:05 - Eildert Noorda
  02:40:05 - 02:42:08 - Monique Schuttenbeld
  02:42:08 - 02:42:09 - Laura van de Giessen
  02:42:16 - 02:42:17 - Thijmen Prins
  02:42:17 - 02:42:47 - Thijmen Prins
  02:42:50 - 02:43:25 - Monique Schuttenbeld
  02:43:27 - 02:43:28 - Laura van de Giessen
  02:43:28 - 02:43:38 - Thijmen Prins
  02:43:40 - 02:43:42 - Laura van de Giessen
  02:43:42 - 02:43:59 - Monique Schuttenbeld
  02:44:02 - 02:44:39 - Monique Schuttenbeld
  02:44:39 - 02:44:41 - Laura van de Giessen
  02:44:41 - 02:44:42 - Monique Schuttenbeld
  02:44:42 - 02:44:44 - Laura van de Giessen
  02:44:44 - 02:45:38 - Monique Schuttenbeld
  02:45:38 - 02:45:42 - Laura van de Giessen
  02:45:42 - 02:45:45 - Monique Schuttenbeld
  02:45:45 - 02:45:49 - Laura van de Giessen
  02:45:49 - 02:45:53 - Monique Schuttenbeld
  02:45:55 - 02:46:44 - Marieke Herweijer
  02:46:44 - 02:46:46 - Monique Schuttenbeld
  02:46:46 - 02:46:51 - Marieke Herweijer
  02:47:38 - 02:47:54 - Marieke Herweijer
  02:48:16 - 02:48:19 - Monique Schuttenbeld
  02:48:19 - 02:49:06 - Laura van de Giessen
  02:49:14 - 02:49:17 - Michiel van Willigen
  02:49:17 - 02:49:21 - Laura van de Giessen
  02:50:00 - 02:50:14 - Michiel van Willigen
  02:50:14 - 02:50:36 - Laura van de Giessen
 7. 4.b

 8. 4.c

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Schriftelijke reactie leerpunten aanpak projecten vanuit community art
  Terugkoppeling raad congres community art in relatie tot opbouwwerk
 9. 4.d

 10. 5

  02:50:33 - 02:50:36 - Laura van de Giessen