Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 7 november 2022

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 7 november 2022 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:08:48 - 00:09:11 - Peter Snijders
  00:09:19 - 00:14:51 - Peter Snijders
 2. 1.b

  00:16:37 - 00:17:38 - Jackie Wright
  00:17:38 - 00:18:18 - Peter Snijders
  00:18:18 - 00:18:56 - Jongerenplatform Blauwhaus
  00:18:56 - 00:19:01 - Peter Snijders
  00:19:01 - 00:19:09 - Jongerenplatform Blauwhaus
  00:19:09 - 00:19:21 - Margriet Leest
  00:19:21 - 00:20:22 - Jongerenplatform Blauwhaus
  00:20:22 - 00:20:27 - Peter Snijders
  00:20:27 - 00:20:39 - Marieke Herweijer
  00:20:39 - 00:20:53 - Jongerenplatform Blauwhaus
  00:20:53 - 00:20:58 - Peter Snijders
  00:20:58 - 00:20:59 - Jongerenplatform Blauwhaus
  00:20:59 - 00:21:33 - Cankut Ercan
  00:21:33 - 00:22:17 - Jongerenplatform Blauwhaus
  00:22:17 - 00:22:19 - Cankut Ercan
  00:22:19 - 00:22:22 - Luna Koops
  00:22:22 - 00:23:37 - Jongerenplatform Blauwhaus
  00:23:37 - 00:23:44 - Peter Snijders
  00:23:44 - 00:23:47 - Margriet Leest
  00:23:47 - 00:23:53 - Peter Snijders
  00:23:53 - 00:24:12 - Jongerenplatform Blauwhaus
  00:24:12 - 00:24:26 - Peter Snijders
  00:24:31 - 00:25:12 - Peter Snijders
 3. 1.c

  00:24:36 - 00:25:12 - Peter Snijders
  00:25:14 - 00:28:22 - Rene te Wierik
  00:28:22 - 00:28:27 - Peter Snijders
  00:28:27 - 00:28:28 - Rene te Wierik
  00:28:28 - 00:28:56 - Patty Wolthof
  00:28:56 - 00:29:03 - Rene te Wierik
  00:29:03 - 00:29:07 - Peter Snijders
  00:29:07 - 00:30:14 - Annemarie Spruijt
  00:30:14 - 00:30:16 - Peter Snijders
  00:30:16 - 00:30:17 - Annemarie Spruijt
  00:30:17 - 00:30:39 - Rene te Wierik
  00:30:39 - 00:30:44 - Peter Snijders
  00:30:44 - 00:31:15 - Jacob Raap
  00:31:15 - 00:31:54 - Rene te Wierik
  00:31:54 - 00:31:56 - Peter Snijders
  00:31:56 - 00:31:59 - Rene te Wierik
  00:31:59 - 00:32:05 - Peter Snijders
  00:32:05 - 00:32:29 - Evelina Bijleveld
  00:32:29 - 00:32:31 - Rene te Wierik
  00:32:31 - 00:35:09 - Peter Snijders
 4. 2

  00:33:14 - 00:35:09 - Peter Snijders
 5. 3

  a. De raad wordt gevraagd op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet met een beroep op artikel 5.1, lid 2 sub b en f van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen ten aan zien van de informatienota. De geheimhouding geldt tot 1 december 2022.


  b. De raad wordt gevraagd op grond van artikel 25 lid 2van de Gemeentewet met een beroep op artikel 5, lid 2 sub b en g van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen ten aan zien van de informatienota. De geheimhouding geldt tot het moment van informeren van de direct omwonenden tot en met 16 november 2022.


  c. De raad wordt gevraagd op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet met een beroep op artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen ten aan zien van de informatienota. De geheimhouding wordt opgelegd uiterlijk tot 31 december 2022


  d. De raad wordt gevraagd op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet met een beroep op artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage 2. Stichtingskostenoverzicht d.d. 9 augustus 2022 bij de beslisnota Realisatie bruisend Trefpunt Zwolle Zuid. De geheimhouding geldt tot het moment dat de contracten met de uitvoerende partijen zijn ondertekend.

  00:33:24 - 00:35:09 - Peter Snijders
  00:35:09 - 00:35:28 - Silvia Bruggenkamp
  00:35:32 - 00:36:16 - Peter Snijders
 6. 4

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  Leerlingenvervoer (MV4-2)
  Toegankelijkheid bussen (MV4-1)
  00:36:12 - 00:36:16 - Peter Snijders
  00:36:16 - 00:38:50 - Luna Koops
  00:38:50 - 00:38:55 - Peter Snijders
  00:38:57 - 00:43:42 - Gerdien Rots
  00:43:44 - 00:43:50 - Peter Snijders
  00:43:51 - 00:44:33 - Luna Koops
  00:45:11 - 00:45:12 - Luna Koops
  00:45:12 - 00:45:34 - Peter Snijders
  00:45:34 - 00:47:09 - Koen van Baal
  00:47:10 - 00:47:12 - Peter Snijders
  00:47:14 - 00:48:41 - Michiel van Willigen
  00:48:41 - 00:48:48 - Peter Snijders
  00:48:48 - 00:49:30 - Koen van Baal
  00:49:35 - 00:50:26 - Michiel van Willigen
  00:50:27 - 00:50:54 - Peter Snijders
 7. 5

  00:50:36 - 00:50:54 - Peter Snijders
  00:50:54 - 00:51:24 - Annemarie Spruijt
  00:51:24 - 00:51:26 - Peter Snijders
  00:51:26 - 00:51:28 - Annemarie Spruijt
  00:51:28 - 00:52:45 - Peter Snijders
 8. 5.A2

 9. 6

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Het bestemmingsplan ‘Stadshagen I, uitbreiding winkelcentrum’ is inmiddels vastgesteld. Er moeten nog verschillende vergunningsprocedures worden doorlopen, waaronder voor de activiteit bouwen. Het voorstel is om de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening open te stellen voor deze vergunningsprocedures. Hiermee kunnen de vergunningsprocedures desgewenst gecoördineerd worden doorlopen. Het is aan de ontwikkelaar, als aanvrager van de vergunningen, of de regeling wordt toegepast en zo ja, voor welke vergunningen de regeling wordt toegepast. Door besluiten te coördineren kan er sneller duidelijkheid ontstaan over eventuele bezwaren/beroepen. Daarnaast kan sneller worden gestart met de bouw van de uitbreiding van het winkelcentrum en de bouw van de woningen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening de uitbreiding van het winkelcentrum Stadshagen aan te wijzen als geval waarin de voorbereiding en bekendmaking van twee en/of meer van de besluiten als genoemd in de beslisnota desgewenst kan worden gecoördineerd.
  Voor technische en/of feitelijke vragen: Gert Tromp (gj.tromp@zwolle.nl / (038) 498 2360) en Arnold Devilee (a.devilee@zwolle.nl / 06-19180798)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:51:54 - 00:52:45 - Peter Snijders
  00:52:45 - 00:53:32 - Debbie Mathijsen
 10. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Er is een aanhoudende vraag naar en interesse voor de (uitgifte van) kavels op het bedrijventerrein Hessenpoort. De raad heeft in april 2021 besloten in te stemmen met het verder ontwikkelen van Hessenpoort 3. Het tempo van uitgifte op Hessenpoort lag in 2021 ruim boven de prognose, waardoor de noodzaak ontstaat om zo snel mogelijk te kunnen starten met de uitgifte van Hessenpoort 3. Momenteel is er op bestaand Hessenpoort enkel nog ruimte voor ondersteunende activiteiten, waardoor elk nieuw verzoek momenteel niet bediend kan worden en op een wachtlijst wordt geplaatst. Na vaststelling door de gemeenteraad van het bestemmingsplan Hessenpoort 3 en het parapluplan, geluidzone Hessenpoort 3 kan er gestart worden met de voorbereiding voor de fysieke werkzaamheden. Het streven is om in 2024 te starten met de daadwerkelijke uitgifte van kavels in dit gebied.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten het bestemmingsplan Hessenpoort 3 vast te stellen.
  Voor technische en/of feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (j.van.den.berg@zwolle.nl / (038) 498 2396) en Stef ten Have (s.ten.have@zwolle.nl / (038) 498 2154)

  Bijlagen

  00:52:49 - 00:53:32 - Debbie Mathijsen
 11. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 12 maart 2018 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het stedebouwkundig plan en de financiële haalbaarheid van Breezicht. In Breezicht Noord worden vier buurtschappen gerealiseerd met in totaal 525 woningen. Het ontwikkelplan voor Breezicht Noord is op 28 september 2020 vastgesteld door de raad. Dit ontwikkelplan biedt de basis voor de verdere invulling van dit noordelijke deel van Breezicht. Het streven is om aantrekkelijke buurtschappen te realiseren gelegen tussen het groenblauwe landschap, de Milligerplas en de geluidswal. In deelgebied Breezicht Noord-1 worden circa 225 woningen gerealiseerd, in Breezicht Noord-2 300 woningen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten het bestemmingsplan Stadshagen II, Breezicht Noord-2 vast te stellen.
  Voor technische en/of feitelijke vragen: Gert Tromp ( gj.tromp@zwolle.nl / 038 498 2360 of Heleen Post ( h.post@zwolle.nl / 038 498 2462 ).

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie Partij voor de Dieren (2)
  00:52:52 - 00:53:32 - Debbie Mathijsen
  00:53:33 - 00:53:37 - Peter Snijders
  00:53:37 - 00:53:38 - Jolien Elshof-Rook
  00:53:38 - 00:53:39 - Peter Snijders
  00:53:39 - 00:53:48 - Jolien Elshof-Rook
  00:53:51 - 00:54:26 - Peter Snijders
 12. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Sinds begin maart van 2021, wordt vanuit de Masdjied-E-Awliya moskee aan de rand van de AA- landen, Luttekeweg 2 in Zwolle, 4 keer per dag opgeroepen tot gebed. Hierbij worden luidsprekers gebruikt, die zijn geplaatst op het dak van de moskee. Omwonenden ervaarden hierdoor overlast, zowel door het volume van het geluid en de hoge frequentie van het aantal oproepen (objectieve waarnemingen) als door negatieve associaties met de azan (subjectieve waarneming). Vanaf het begin dat er met versterkt oproepen tot gebed werd begonnen leidde dit tot veel klachten. De gemeente heeft op verschillende manieren geprobeerd hier wat aan te doen. Er zijn verschillende bemiddelingspogingen gedaan, er is een geluidsonderzoek uitgevoerd en er is onderzoek gedaan naar wat de juridische mogelijkheden waren om beperkingen op te leggen.
  Een aantal omwonenden blijft overlast ervaren. Onze conclusie is dat de gemeente nu niets meer kan doen om de nog bij enkele mensen bestaande onvrede weg te nemen. De enige mogelijkheid om hieruit te komen is met betrokkenen in gesprek te gaan en te blijven zoeken naar de ruimte om elkaar te vinden. Daartoe diende het mediationtraject wat nu is afgerond. Het advies is om de inzet op bemiddeling hier te eindigen, tenzij er commitment blijkt vanuit beide partijen om toch met elkaar verder in gesprek te willen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de stand van zaken aangaande de gebedsoproepen van de Masdjied-E- Awliya moskee, Luttekeweg 2 Zwolle, en de inspanningen die zijn gedaan om de partijen dichter bij elkaar te brengen of anderszins een oplossing te vinden. Daarnaast het verzoek van ARAG aan de raad, namens een van de omwonende, om regels te stellen aan de oproep tot gebed door de Masdjied-E-Awliya moskee, gemotiveerd af te wijzen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marjolein van Sprang ( m.van.sprang@zwolle.nl / 038 498 2290).

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie VOLT (1)
  tegen
  Fractie Swollwacht (3), Fractie VVD (5)
  00:54:11 - 00:54:26 - Peter Snijders
  00:54:26 - 00:54:58 - Wietse de Boer
  00:55:00 - 00:55:03 - Peter Snijders
  00:55:03 - 00:55:25 - Silvia Bruggenkamp
  00:55:27 - 00:55:31 - Peter Snijders
  00:55:31 - 00:56:18 - Johran Willegers
  00:56:20 - 00:57:01 - Peter Snijders
 13. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Sinds 2018 is Berkum de gemeentelijke en provinciale proeftijd waar samen met wijkbewoners en woningcorporaties ervaring wordt opgedaan met het – op basis van gelijkwaardige samenwerking - zetten van stappen richting een aardgasvrije wijk. Binnen het project Berkum Energieneutraal (BEN) werken Stichting Duurzaam Berkum, woningcorporaties, de gemeente en vrijwilligers samen aan het doel ‘Aardgasvrij ready in 2028’. De afgelopen periode is samen met de projectgroep BEN en een groot aantal inwoners uit de wijk (verenigd in de klankbordgroep BEN) op basis van de PAW subsidie een regeling uitgewerkt die 1.500 Berkumers met een eigen woning extra stimuleert hun woning te verduurzamen.
  De raad wordt verzocht het benodigde bedrag voor de subsidieregeling BEN vanuit de Specifieke uitkering PAW ter beschikking te stellen.
  De BEN subsidieregeling heeft als doel om eigenaren van bestaande koopwoningen extra te stimuleren om hun woning te verduurzamen, en hierdoor de doelstelling van de afspraak met het Rijk te realiseren. Daarbij leert deze regeling ons weer veel over het proces, het tempo, obstakels en de motivatie van woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen. De ervaringen die we opdoen in Berkum worden benut voor het versnellen en verbeteren van de warmtetransitie in de rest van de stad.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om een krediet beschikbaar te stellen van 3.097.500 euro vanuit de ontvangen Specifieke Uitkering Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) voor het uitvoeren van de subsidieregeling Berkum Energieneutraal Zwolle 2022.
  Voor technische en feitelijke vragen: Joke Kok (jm.kok@zwolle.nl / 038 498 3252).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:56:45 - 00:57:01 - Peter Snijders
  00:57:01 - 00:57:25 - Marco van Driel
  00:57:26 - 00:57:27 - Peter Snijders
  00:57:29 - 00:57:39 - Jacob Raap
  00:57:41 - 00:57:43 - Peter Snijders
  00:57:45 - 00:58:07 - Marloes Visser
  00:58:08 - 00:58:45 - Peter Snijders
 14. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 19 september 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel ‘Besteding rijksmiddelen verduurzaming woningen kwetsbare huishoudens’. Het voorstel schetste het kader en de uitvoeringsrisico’s op het terrein van verduurzaming van eigen woningen.
  Dit voorstel gaat over de verordening met de criteria voor verstrekking in natura aan de woningeigenaren met een laag inkomen. Afdoening met een nadere subsidieregeling via het college, op basis van de recent vastgestelde Algemene Subsidieverordening, is in dit specifieke geval niet mogelijk. Dit komt doordat in de algemene subsidieverordening geen delegatiebepaling is opgenomen voor de subsidieverstrekking in natura.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verordening verduurzaming eigen woningen minima Zwolle 2022 vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke: Huub Lubbers ( hgj.lubbers@zwolle.nl of 038- 498 3291).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:58:38 - 00:58:45 - Peter Snijders
  00:58:45 - 00:58:46 - Peter Snijders
  00:58:46 - 00:59:16 - Jeroen Doornbos
  00:59:16 - 00:59:20 - Peter Snijders
  00:59:23 - 00:59:46 - Patrick Pelman
  00:59:46 - 01:00:26 - Peter Snijders
 15. 12

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 24 oktober 2022. De korte terugblik is bijgevoegd.
  De Spoorzone moet een levendig stukje stad worden, waar mensen zich thuis voelen. Een goede openbare ruimte kan daaraan bijdragen en zorgt ervoor dat mensen ervoor kiezen om er te verblijven en activiteiten te ondernemen.
  Het Koggepark loopt van oost naar west, van de Hanzebadlocatie tot en met het Willemskwartier. In het ontwikkelkader Spoorzone is het Koggepark aangewezen als toekomstig groen-blauwe drager voor het gebied. De visie Koggepark beschrijft in zes stappen de ambities voor het gebied en hoe het Koggepark (gefaseerd) kan worden ingericht. Het Koggepark moet zo transformeren tot een groene, prettige plek om te fietsen, te wandelen en te verblijven. Samen met het Engelenpad wordt het Koggepark de hoofddrager van de ruimtelijke structuur van het gebied.
  Een belangrijke aanleiding om de Visie Koggepark op te stellen is een subsidie van de Provincie en het Ministerie van I&W voor de aanleg van een nieuwe fietsstraat tussen de Van Karnebeektunnel en de Fietssnelweg Hattem-Zwolle. Ook is een provinciale subsidie ontvangen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Van Karnebeektunnel. Voordat een ontwerp voor de fietsstraat wordt opgesteld is het van belang om eerst een integraal beeld en visie op het Koggepark te hebben.
  N.B. Op 13 oktober wordt een informatienota overgedragen waarin inzicht wordt gegeven in de samenhang van de planuitwerking voor de Spoorzone, zowel per deelgebied als voor de dragende structuren te weten Engelenpad, Koggepark, mobiliteit en groen/blauwe structuur. Ook wordt aangegeven welke stukkende komende tijd naar de raad komen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ronald IJsselsteijn (038 - 498 2699) R.IJsselsteijn@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M12-1 Veiligheid in en rondom het Koggepark
  01:00:10 - 01:00:26 - Peter Snijders
  01:00:27 - 01:01:11 - Regien Courtz
  01:01:13 - 01:01:33 - Peter Snijders
  01:01:33 - 01:01:53 - Suzanne de Sevren Jacquet
  01:01:53 - 01:01:57 - Peter Snijders
  01:01:57 - 01:05:43 - Gerdien Rots
  01:05:45 - 01:06:00 - Peter Snijders
  01:06:04 - 01:06:18 - Regien Courtz
  01:06:18 - 01:06:21 - Peter Snijders
  01:06:23 - 01:06:47 - Gerdien Rots
  01:06:49 - 01:06:52 - Peter Snijders
  01:06:54 - 01:07:02 - Regien Courtz
  01:07:02 - 01:07:18 - Peter Snijders
  01:07:18 - 01:07:24 - Cankut Ercan
  01:07:25 - 01:07:31 - Peter Snijders
  01:07:31 - 01:08:01 - Annemarie Spruijt
  01:08:01 - 01:08:02 - Peter Snijders
  01:08:04 - 01:08:08 - Nicolet Hoorn
  01:08:08 - 01:08:12 - Nicolet Hoorn
  01:08:12 - 01:08:13 - Luna Koops
  01:08:13 - 01:08:15 - Nicolet Hoorn
  01:08:27 - 01:09:22 - Peter Snijders
  01:09:25 - 01:09:44 - Nicolet Hoorn
  01:09:44 - 01:10:22 - Peter Snijders
 16. 13.a

  Moties

  Onderwerp
  M12-2 Eetbaar groen in de Spoorzone
  M13a-1 kleinschalige opvang voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
  M13a-2 Zwolle neemt haar verantwoordelijkheid voor het opvangen van nieuwe Zwollenaren’
  01:09:09 - 01:09:22 - Peter Snijders
  01:09:25 - 01:09:44 - Nicolet Hoorn
  01:09:44 - 01:10:22 - Peter Snijders
  01:10:22 - 01:11:28 - Klariska ten Napel
  01:11:30 - 01:11:35 - Peter Snijders
  01:11:35 - 01:12:16 - Dorrit de Jong
  01:12:18 - 01:12:27 - Peter Snijders
  01:12:29 - 01:12:51 - Johran Willegers
  01:12:52 - 01:14:04 - Peter Snijders
  01:14:04 - 01:14:48 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:14:51 - 01:14:54 - Peter Snijders
  01:14:56 - 01:16:11 - Dorrit de Jong
  01:16:13 - 01:16:21 - Peter Snijders
  01:16:21 - 01:18:26 - Johran Willegers
  01:18:28 - 01:18:32 - Peter Snijders
  01:18:34 - 01:18:54 - Evelina Bijleveld
  01:18:56 - 01:18:58 - Peter Snijders
  01:18:58 - 01:19:07 - Marco van Driel
  01:19:08 - 01:20:10 - Peter Snijders
 17. 13.a.2

 18. 13.b

  Moties

  Onderwerp
  M13b-1 Zwolse bijdrage aan stikstofruimte
  M13b-2 Tijdelijke verkoopstop sociale huur
  01:09:21 - 01:09:22 - Peter Snijders
  01:09:25 - 01:09:44 - Nicolet Hoorn
  01:09:44 - 01:10:22 - Peter Snijders
  01:10:22 - 01:11:28 - Klariska ten Napel
  01:11:30 - 01:11:35 - Peter Snijders
  01:11:35 - 01:12:16 - Dorrit de Jong
  01:12:18 - 01:12:27 - Peter Snijders
  01:12:29 - 01:12:51 - Johran Willegers
  01:12:52 - 01:14:04 - Peter Snijders
  01:14:04 - 01:14:48 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:14:51 - 01:14:54 - Peter Snijders
  01:14:56 - 01:16:11 - Dorrit de Jong
  01:16:13 - 01:16:21 - Peter Snijders
  01:16:21 - 01:18:26 - Johran Willegers
  01:18:28 - 01:18:32 - Peter Snijders
  01:18:34 - 01:18:54 - Evelina Bijleveld
  01:18:56 - 01:18:58 - Peter Snijders
  01:18:58 - 01:19:07 - Marco van Driel
  01:19:08 - 01:20:10 - Peter Snijders
  01:20:15 - 01:20:33 - Suzanne de Sevren Jacquet
  01:20:35 - 01:20:46 - Peter Snijders
  01:20:46 - 01:21:34 - Brammert Geerling
  01:21:36 - 01:21:45 - Peter Snijders
  01:21:45 - 01:24:54 - Gerdien Rots
  01:24:56 - 01:25:07 - Peter Snijders
  01:25:08 - 01:25:22 - Suzanne de Sevren Jacquet
  01:25:22 - 01:25:37 - Peter Snijders
  01:25:39 - 01:28:11 - Dorrit de Jong
  01:28:11 - 01:28:15 - Peter Snijders
  01:28:16 - 01:28:36 - Brammert Geerling
  01:28:38 - 01:29:01 - Peter Snijders
 19. 13.b.13

 20. 13.c

  Moties

  Onderwerp
  M13c-1 Energiedelen bedrijventerreinen
  01:28:49 - 01:29:01 - Peter Snijders
  01:29:01 - 01:29:22 - Johran Willegers
  01:29:24 - 01:29:30 - Peter Snijders
  01:29:32 - 01:31:05 - Paul Guldemond
  01:31:07 - 01:31:11 - Peter Snijders
  01:31:11 - 01:31:45 - Johran Willegers
  01:31:47 - 01:31:48 - Peter Snijders
  01:31:48 - 01:32:03 - Paul Guldemond
  01:32:04 - 01:32:09 - Peter Snijders
  01:32:09 - 01:32:13 - Johran Willegers
  01:32:15 - 01:33:26 - Peter Snijders
 21. 13.c.6

 22. 14

  Moties

  Onderwerp
  M14-1 Maaien voor verkeersveiligheid
  01:32:39 - 01:33:26 - Peter Snijders
  01:33:26 - 01:34:16 - Jeroen Doornbos
  01:34:18 - 01:34:23 - Peter Snijders
  01:34:23 - 01:36:16 - Arjan Spaans
  01:36:18 - 01:36:28 - Peter Snijders
  01:36:28 - 01:37:04 - Debbie Mathijsen
  01:37:04 - 01:37:08 - Peter Snijders
  01:37:08 - 01:37:32 - Luna Koops
  01:37:34 - 01:37:38 - Peter Snijders
  01:37:38 - 01:37:51 - Koen van Baal
  01:37:53 - 01:37:57 - Peter Snijders
  01:37:57 - 01:38:20 - Jan Nabers
  01:38:22 - 01:38:24 - Peter Snijders
  01:38:24 - 01:38:47 - Mark Oldengarm
  01:38:48 - 01:39:02 - Peter Snijders
  01:39:02 - 01:40:07 - Peter Snijders
 23. 15

  01:39:28 - 01:40:07 - Peter Snijders