Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 13 juni 2022

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:02 - 00:00:22 - Peter Snijders
  00:00:22 - 00:00:52 - Regien Courtz
  00:00:52 - 00:02:19 - Peter Snijders
  00:02:19 - 00:02:23 - Peter Snijders
  00:02:23 - 00:08:43 - Mevr. Van der Spek en mevr. Zijlstra
  00:08:43 - 00:08:45 - Peter Snijders
  00:08:45 - 00:08:59 - Mevr. Van der Spek en mevr. Zijlstra
  00:08:59 - 00:09:34 - Peter Snijders
  00:09:34 - 00:10:05 - Margriet Leest
  00:10:05 - 00:14:57 - Mevr. Van der Spek en mevr. Zijlstra
  00:14:57 - 00:14:59 - Peter Snijders
  00:14:59 - 00:15:05 - Peter Snijders
  00:15:05 - 00:15:08 - Waldemar Wessels
  00:15:08 - 00:16:13 - Peter Snijders
  00:16:13 - 00:20:25 - Dhr. Droogh
  00:20:25 - 00:22:12 - Peter Snijders
  00:22:12 - 00:24:06 - Brammert Geerling
 2. 1.a

  Moties

  Onderwerp
  M2-1 Binnen de perken
  M2-10 Duurzame bedrijventerreinen
  M2-10 MKB-vriendelijk Zwolle
  M2-11 Investeer nú in kansengelijkheid in het onderwijs
  M2-12 Minder regelingen, meer overzicht
  M2-14 Meer energiecoaches kunnen meer isoleren
  M2-15 Goed voorbeeld doet Goed volgen
  M2-2 Sociale paragraaf Zwols belonen
  M2-3 Zwolle Woonstad
  M2-4 Inbreiden en uitbreiden
  M2-5 Bouwen voor de toekomst
  M2-6 Aandacht voor draagvlak in wijken
  M2-7 Goed inzicht bevordert vertrouwen
  M2-8 Er is genoeg van ondernemers gevraagd
  00:35:26 - 00:35:38 - Peter Snijders
  00:35:38 - 00:37:32 - Patty Wolthof
  00:37:32 - 00:37:48 - Peter Snijders
  00:37:48 - 00:38:21 - Johran Willegers
  00:38:21 - 00:38:49 - Peter Snijders
  00:38:49 - 00:38:52 - Johran Willegers
  00:38:52 - 00:38:54 - Peter Snijders
  00:38:54 - 00:39:06 - Johran Willegers
  00:39:06 - 00:39:25 - Peter Snijders
  00:39:25 - 00:40:02 - Patty Wolthof
  00:40:02 - 00:40:04 - Peter Snijders
  00:40:04 - 00:40:42 - Ruben van de Belt
  00:40:42 - 00:40:57 - Peter Snijders
  00:40:57 - 00:41:45 - Johran Willegers
  00:41:45 - 00:42:52 - Peter Snijders
  00:42:52 - 00:42:56 - Johran Willegers
  00:42:56 - 00:43:25 - Peter Snijders
  00:43:25 - 00:44:40 - Ruben van de Belt
  00:44:40 - 00:45:27 - Peter Snijders
  00:45:27 - 00:46:00 - Marco van Driel
  00:46:00 - 00:46:05 - Peter Snijders
  00:46:05 - 00:46:21 - Brammert Geerling
  00:46:21 - 00:46:24 - Peter Snijders
  00:46:24 - 00:46:28 - Patty Wolthof
  00:46:28 - 00:46:29 - Peter Snijders
  00:46:29 - 00:47:05 - Peter Snijders
  00:47:05 - 00:47:58 - Theo Peenstra
  00:47:58 - 00:48:10 - Peter Snijders
  00:48:10 - 00:48:34 - Brammert Geerling
  00:48:34 - 00:50:10 - Peter Snijders
  00:50:10 - 00:51:15 - Ruben van de Belt
  00:51:15 - 00:51:51 - Peter Snijders
  00:51:51 - 00:52:27 - Theo Peenstra
  00:52:27 - 00:52:34 - Peter Snijders
  00:52:34 - 00:53:00 - Brammert Geerling
  00:53:00 - 00:53:32 - Peter Snijders
  00:53:32 - 00:53:51 - Theo Peenstra
  00:53:51 - 00:54:22 - Peter Snijders
  00:54:22 - 00:55:41 - Theo Peenstra
  00:55:41 - 00:56:18 - Peter Snijders
  00:56:18 - 00:56:59 - Marco van Driel
  00:56:59 - 00:57:33 - Peter Snijders
  00:57:33 - 00:58:21 - Ruben van de Belt
  00:58:21 - 00:59:04 - Peter Snijders
  00:59:04 - 00:59:44 - Marco van Driel
  00:59:44 - 00:59:55 - Peter Snijders
  00:59:55 - 01:00:30 - Patty Wolthof
  01:00:30 - 01:00:59 - Peter Snijders
  01:00:59 - 01:01:42 - Theo Peenstra
  01:01:42 - 01:01:55 - Regien Courtz
  01:01:55 - 01:02:17 - Peter Snijders
  01:02:17 - 01:02:18 - Patty Wolthof
  01:02:18 - 01:02:22 - Peter Snijders
  01:02:22 - 01:02:28 - Patty Wolthof
  01:02:28 - 01:02:29 - Annemee van de Klundert
  01:02:29 - 01:02:30 - Patty Wolthof
  01:02:30 - 01:02:46 - Peter Snijders
  01:02:46 - 01:04:06 - Ruben van de Belt
  01:04:06 - 01:04:19 - Peter Snijders
  01:04:19 - 01:05:59 - Cankut Ercan
  01:05:59 - 01:06:42 - Peter Snijders
  01:06:42 - 01:07:01 - Anja Roelfs
  01:07:01 - 01:07:16 - Mart Oude Egbrink
  01:07:16 - 01:07:26 - Anja Roelfs
  01:07:26 - 01:09:25 - Peter Snijders
 3. 2
  Vaststelling agenda
 4. 3

  • De raad wordt gevraagd op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 5, lid 1 van de Wet Open Overheid geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage 1 vertrouwelijke risicoparagraaf van de beslisnota Jaarstukken 2021. De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd.

 5. 4

  00:22:23 - 00:24:06 - Brammert Geerling
  00:24:06 - 00:24:19 - Peter Snijders
  00:24:19 - 00:26:51 - Dorrit de Jong
 6. 5

  00:25:01 - 00:26:51 - Dorrit de Jong
  00:26:51 - 00:26:56 - Peter Snijders
  00:26:56 - 00:27:48 - Brammert Geerling
  00:27:48 - 00:27:59 - Peter Snijders
  00:27:59 - 00:28:08 - Silvia Bruggenkamp
  00:28:08 - 00:28:18 - Peter Snijders
  00:28:18 - 00:29:24 - Dorrit de Jong
  00:29:24 - 00:32:21 - Peter Snijders
  00:32:21 - 00:33:05 - Klariska ten Napel
  00:33:05 - 00:35:38 - Peter Snijders
 7. 6

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 30 mei 2022. De korte terugblik is bijgevoegd.
  De Zwolse woningmarkt staat onder druk. Woningprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. Het probleem van de wooncrisis is dat een groot deel van de lagere en middeninkomens geen toegang meer heeft tot de woningmarkt en daarmee tussen wal en schip valt. Als gemeente hebben we een huisvestingsvraagstuk, waarbij het van belang is dat we iedereen die in Zwolle wil wonen, een passende woning kunnen bieden. Dat houdt in dat we moeten bouwen voor verschillende doelgroepen met verschillende gezinssamenstellingen.
  Met de betaalbaarheidsagenda 2022* wil de gemeente Zwolle verder inzetten op het vergroten van het betaalbaar aanbod aan woningen in de stad. In de betaalbaarheidsagenda staat een overzicht met alle maatregelen die al in gang gezet zijn of nog worden. Een regeling voor middenhuur maakt onderdeel uit van deze betaalbaarheidsagenda.
  Om eraan bij te dragen dat we voldoende betaalbare woningen in Zwolle hebben wordt de raad voorgesteld om met deze verordening in te zetten op:
  - Het bouwen van 10% huurwoningen in de middelduur 1 categorie in elke gebiedsontwikkeling (nieuwbouw en transformatie). De aanvangshuurprijs voor middelduur 1 huurwoningen bedraagt tenminste € 763,47 en ten hoogste € 907,29 maand (prijspeil 2022);
  - Een regeling middeldure huur, om het aanbod ook in het betaalbare segment te kunnen behouden (Woningen blijven minimaal 20 jaar in de categorie middenduur.)
  Op verzoek van de fracties PvdA, SP, CDA en D66 is deze verordening geagendeerd voor een rondetafelgesprek** en een debatronde. Tijdens een rondetafelgesprek op 16 mei jl. hebben de raadsleden zich geïnformeerd over de effecten van deze verordening en mogelijke gewenste aanvullingen op het voorstel.
  Tijdens dit debat staat de volgende debatvraag centraal:
  Op welke punten kan de verordening Middenhuur nog worden verbeterd?
  *zie onderstaande link voor het debat over de betaalbaarheidsagenda 2022 (agendapunt 4):
  https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a645efb7-a2f4-49ff-8881-0c6cb077e4fe
  ** zie onderstaande link voor het rondetafelgesprek over de verordening Middenhuurwoningen.
  https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/4435ea8b-5b5d-4d76-8c20-6289fc8c6666
  Voor technische en feitelijke vragen over de verordening Middenhuur:
  Sophie Heikoop (@: s.heikoop@zwolle.nl T: 06 50070593).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)

  Amendementen

  Onderwerp
  A6-1 Maximeer de middenhuur

  Moties

  Onderwerp
  M6-2 betaalbare middenhuur woningen in eigendom van de woningcorporaties
  01:08:28 - 01:09:25 - Peter Snijders
  01:09:25 - 01:10:26 - Asia Gołuńska
  01:10:26 - 01:11:10 - Peter Snijders
  01:11:10 - 01:12:00 - Patty Wolthof
  01:12:00 - 01:12:04 - Peter Snijders
  01:12:04 - 01:12:21 - Mark Oldengarm
  01:12:21 - 01:12:24 - Peter Snijders
  01:12:24 - 01:12:34 - Klariska ten Napel
  01:12:34 - 01:12:35 - Eibert Geerts
  01:12:35 - 01:12:48 - Eibert Geerts
  01:12:48 - 01:14:49 - Peter Snijders
  01:14:49 - 01:15:21 - Monique Bakker
  01:15:21 - 01:15:34 - Peter Snijders
  01:15:34 - 01:15:56 - Monique Bakker
  01:15:56 - 01:16:17 - Peter Snijders
  01:16:17 - 01:16:33 - Monique Bakker
  01:16:33 - 01:16:43 - Peter Snijders
  01:16:43 - 01:16:47 - Suzanne de Sevren Jacquet
  01:16:47 - 01:17:02 - Monique Bakker
  01:17:02 - 01:17:10 - Peter Snijders
  01:17:10 - 01:17:27 - Laura van de Giessen
  01:17:27 - 01:17:54 - Peter Snijders
  01:17:54 - 01:18:40 - Brammert Geerling
  01:18:40 - 01:18:53 - Peter Snijders
  01:18:53 - 01:19:31 - Asia Gołuńska
  01:19:31 - 01:19:46 - Peter Snijders
  01:19:46 - 01:21:54 - Dorrit de Jong
  01:21:54 - 01:22:05 - Peter Snijders
  01:22:05 - 01:22:51 - Annemee van de Klundert
  01:22:51 - 01:22:53 - Peter Snijders
  01:22:53 - 01:23:28 - Ruben van de Belt
  01:23:28 - 01:23:30 - Peter Snijders
  01:23:30 - 01:24:02 - Brammert Geerling
  01:24:02 - 01:24:06 - Peter Snijders
  01:24:06 - 01:24:12 - Ruben van de Belt
  01:24:12 - 01:25:07 - Ruben van de Belt
  01:25:07 - 01:25:14 - Peter Snijders
  01:25:14 - 01:25:18 - Theo Peenstra
  01:25:18 - 01:26:23 - Peter Snijders
  01:26:23 - 01:27:43 - Annemee van de Klundert
  01:27:43 - 01:27:48 - Peter Snijders
  01:27:48 - 01:28:13 - Mart Oude Egbrink
  01:28:13 - 01:28:16 - Peter Snijders
  01:28:16 - 01:28:55 - Ruben van de Belt
  01:28:55 - 01:29:02 - Peter Snijders
  01:29:02 - 01:29:42 - Cankut Ercan
  01:29:42 - 01:32:03 - Peter Snijders
 8. 7

  Artikel 33 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad en elk van zijn leden recht hebben op ambtelijke bijstand en dat de in de raad vertegenwoordigde fracties recht hebben op financiële ondersteuning. Over de ambtelijke bijstand en de ondersteuning van fracties moet de raad een verordening vaststellen die regels over de ambtelijke ondersteuning en de besteding en verantwoording van de fractievergoedingen bevat. Met deze verordening wordt hieraan uitvoering gegeven.


  De gewijzigde artikelen zijn geel gemarkeerd


  Voor technische en feitelijke vragen over de verordening
  Marijn Seuters (@: m.seuters@zwolle.nl  - T: 06-25778231)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:08:46 - 01:09:25 - Peter Snijders
 9. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In het 5e maatregelenpakket coronacrisis (septembercirculaire 2021) heeft het rijk voor de gemeente Zwolle een budget opgenomen voor Buurt- en dorpshuizen 2021 van € 77.000. Onlangs is een uitvraag gedaan bij de wijkcentra (wijk-, dorps- en buurhuizen) naar de financiële gevolgen van de coronacrisis in 2021 en de doorwerking hiervan in de jaren 2022 en verder. Diverse wijkcentra hebben, ondanks de rijksregelingen, financieel nadeel ondervonden van de coronacrisis. Zo is noodzakelijk onderhoud uitgesteld en zijn gereserveerde bedragen voor investeringen gebruikt om het tekort aan te vullen.
  Daarom wordt voorgesteld om een tijdelijke Subsidieregeling Tegemoetkoming wijk- en buurtaccommodaties COVID-19 in te stellen om de wijk- en buurtgebouwen tegemoet te komen in het geleden verlies.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Subsidieregeling Tegemoetkoming wijkaccommodaties COVID-19 2022 vast te stellen en hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 77.000 ten laste van het coronabudget reserve incidentele bestedingen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Frans Kuijpers (038 498 4405) f.kuijpers@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:09:11 - 01:09:25 - Peter Snijders
  01:09:25 - 01:10:26 - Asia Gołuńska
  01:10:26 - 01:11:10 - Peter Snijders
 10. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 19 januari 2011 is de vereniging Platform Wonen Welzijn en Zorg Zwolle (WWZ038) opgericht. De vereniging stelt zich ten doel het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en de leefbaarheid van Zwolle en het bevorderen van de maatschappelijke participatie van inwoners van Zwolle. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het ondernemen van activiteiten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. WWZ038 kent een bestuur bestaande uit vier bestuurders van een woningcorporatie, twee zorgaanbieders en de gemeente Zwolle. De wethouder WMO is voorzitter van het bestuur. WWZ038 heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een serieuze partij die voldoet aan de kenmerken van een verbonden partij.
  Door WWZ038 als verbonden partij aan te merken kan de gemeenteraad kaders stellen, zijn informatiebehoefte formuleren en eventueel nadere afspraken maken. Dit draagt bij aan het goed kunnen uitvoeren van de kader stellende en controlerende functie van de gemeenteraad.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het platform Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ038) als verbonden partij aan te merken.
  Voor technische en feitelijke vragen: Glenda Huisjes (038 498 2665) g.huisjes@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:10:40 - 01:11:10 - Peter Snijders
 11. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Eind januari 2020 heeft het college ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan Zwolle, parapluplan bouw- en cultuurhistorie en is besloten het te publiceren om planschaderisico te minimaliseren. Op 4 oktober 2021 heeft de raad het bestemmingsplan Zwolle, parapluplan bouw- en cultuurhistorie vastgesteld. Het paraplubestemmingsplan verankert onder meer cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen waar deze waarden nog niet waren opgenomen en het voorziet in een uniforme regeling cultuurhistorie. Ook biedt het mogelijkheden om sloop van cultuurhistorisch zeer waardevolle panden te voorkomen. Het parapluplan is onder hoge druk en snelheid tot stand gekomen om onder de huidige wetgeving, voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 (dit is nu uitgesteld tot 1 januari 2023) planschade te kunnen voorkomen. Hierdoor zijn er omissies ontstaan in het plan o.a. doordat panden de verkeerde dubbelbestemming waarde- cultuurhistorie hebben gekregen. Het is daarom noodzakelijk toevoegingen op te nemen in een aanvullend paraplubestemmingsplan.
  Het ontwerpbestemmingsplan Zwolle, parapluplan cultuurhistorie, aanvulling heeft ter visie gelegen van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022. Er zijn vier zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. De zienswijzen leiden tot wijzigingen van het bestemmingsplan.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen omtrent het bestemmingsplan Zwolle, parapluplan cultuurhistorie.
  Daarnaast het bestemmingsplan Zwolle, parapluplan cultuurhistorie, aanvulling gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen, zoals omschreven in de wijzigingsnota Zwolle, parapluplan cultuurhistorie, aanvulling.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (038 498 2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Henry Kranenborg (038 498 2465) hl.kranenborg@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:10:59 - 01:11:10 - Peter Snijders
  01:11:10 - 01:12:00 - Patty Wolthof
  01:12:00 - 01:12:04 - Peter Snijders
  01:12:04 - 01:12:21 - Mark Oldengarm
  01:12:21 - 01:12:24 - Peter Snijders
  01:12:24 - 01:12:34 - Klariska ten Napel
  01:12:34 - 01:12:35 - Eibert Geerts
  01:12:35 - 01:12:48 - Eibert Geerts
  01:12:48 - 01:14:49 - Peter Snijders
 12. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Aan de Bergkloosterweg 16 bevindt zich een melkrundveehouderijbedrijf. De eigenaar heeft het voornemen het bedrijf te beëindigen en in plaats daarvan het bedrijfsperceel en de omliggende agrarische gronden een nieuwe invulling te geven in de vorm van wonen en natuur. De agrarische opstallen, met een oppervlak van circa 1.500 m2, en de verharding worden gesloopt. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt benut om twee nieuwe woningen en een beheerschuur te bouwen en het erf nieuw in te richten. Tevens wordt met dit initiatief het bewoonde gebouw op het perceel Bergkloosterweg 16 herbouwd en als zodanig bestemd. Dat laatste geldt ook voor het wonen op perceel Bergkloosterweg 12. De omliggende gronden rond het erf worden ingezet om de landschappelijke kwaliteit te versterken en de biodiversiteit te verhogen. Circa drie hectare wordt ingericht als natuur.
  Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan herzien worden. Daartoe is het bestemmingsplan Bergkloosterweg 12, 14 en 16 in procedure gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied Bergkloosterweg 12, 14 en 16 ongewijzigd vast te stellen. Daarnaast geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Buitengebied Bergkloosterweg 12, 14 en 16 vast te stellen. Kennis te nemen van het besluit tot vaststelling van hogere geluidsgrenswaarden.
  Voor technische en feitelijke vragen: Erwin Boogmans (06 25778249) e.boogmans@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:13:10 - 01:14:49 - Peter Snijders
 13. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Aan de Campherbeeklaan 16 staat een voormalige boerderij waarin gewoond wordt. De woning bestaat uit één laag met kap. Op het perceel Campherbeeklaan 18 en 20, op de hoek met de Sparrenlaan, staat een woon-winkel pand met twee bouwlagen en een kap. Nu bestaat het voornemen om de panden te amoveren en op de gronden nieuwbouw van vier 2^1 kap woningen, bestaande uit twee bouwlagen met kap, te realiseren. De voorgenomen ontwikkeling is op grond van het geldende bestemmingsplan niet toegestaan. Op 22 maart 2022 heeft het college besloten om het bestemmingsplan Berkum, Campherbeeklaan 16- 20 alsmede het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid in procedure te brengen. Tevens is in die vergadering besloten om geen milieueffectrapport op te stellen en om in te stemmen met de anterieure overeenkomst. Het ontwerpbestemmingsplan Berkum, Campherbeeklaan 16-20 lag samen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid ter inzage, er zijn geen zienswijzen ingediend. Met dit voorstel wordt het bestemmingsplan vastgesteld, het vaststellen van hogere grenswaarden geluid is een bevoegdheid van het college.
  Voor technische en feitelijke vragen: Sander Weertman (038 498 3124) s.weertman@zwolle.nl of Denise Haar (06- 50070544) d.haar@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:13:34 - 01:14:49 - Peter Snijders
 14. 13

  01:30:15 - 01:32:03 - Peter Snijders
 15. 13.b

  Moties

  Onderwerp
  M13b-1 Alleen ga je sneller, samen kom je verder
  M13b-2 Beleid is een keuze
  01:31:35 - 01:32:03 - Peter Snijders
  01:32:03 - 01:33:08 - Evelina Bijleveld
  01:33:08 - 01:33:15 - Peter Snijders
  01:33:15 - 01:33:56 - Evelina Bijleveld
  01:33:56 - 01:37:24 - Peter Snijders
  01:37:24 - 01:37:27 - Johran Willegers
  01:37:27 - 01:37:36 - Klariska ten Napel
  01:37:36 - 01:37:48 - Peter Snijders
  01:37:48 - 01:39:54 - Peter Snijders
  01:39:54 - 01:40:11 - Peter Snijders
  01:40:11 - 01:40:35 - Evelina Bijleveld
  01:40:35 - 01:41:16 - Peter Snijders
 16. 13.c

  01:41:05 - 01:41:16 - Peter Snijders
  01:41:16 - 01:42:23 - Marco van Driel
  01:42:23 - 01:42:31 - Peter Snijders
  01:42:31 - 01:42:35 - Wietse de Boer
  01:42:35 - 01:44:04 - Peter Snijders
 17. 14

  Moties

  Onderwerp
  M14-1 Snijders-norm voor nieuwe directeur Fundatie
  01:42:57 - 01:44:04 - Peter Snijders
  01:44:04 - 01:44:06 - Peter Snijders
  01:44:06 - 01:44:46 - Koen van Baal
  01:44:46 - 01:44:52 - Peter Snijders
  01:44:52 - 01:45:54 - Dorrit de Jong
  01:45:54 - 01:47:02 - Monique Schuttenbeld
  01:47:02 - 01:47:13 - Peter Snijders
  01:47:13 - 01:47:44 - Koen van Baal
  01:47:44 - 01:47:52 - Peter Snijders
  01:47:52 - 01:48:07 - Mart Oude Egbrink
  01:48:07 - 01:48:16 - Mart Oude Egbrink
  01:48:16 - 01:48:26 - Peter Snijders
  01:48:26 - 01:49:05 - Silvia Bruggenkamp
  01:49:05 - 01:49:12 - Peter Snijders
  01:49:12 - 01:49:43 - Mark Oldengarm
  01:49:43 - 01:49:46 - Marieke Herweijer
  01:49:46 - 01:50:45 - Cankut Ercan
  01:50:45 - 01:50:49 - Marieke Herweijer
  01:50:49 - 01:50:50 - Peter Snijders
  01:50:50 - 01:51:46 - Marieke Herweijer
  01:51:46 - 01:51:53 - Peter Snijders
  01:51:53 - 01:52:20 - Mart Oude Egbrink
  01:52:20 - 01:52:24 - Paul Guldemond
  01:52:24 - 01:52:26 - Peter Snijders
  01:52:26 - 01:52:27 - Peter Snijders
  01:52:27 - 01:52:45 - Patrick Pelman
  01:52:45 - 01:53:01 - Peter Snijders
  01:53:01 - 01:53:16 - Johran Willegers
  01:53:16 - 01:53:22 - Peter Snijders
  01:53:22 - 01:53:28 - Maxim van der Veen
  01:53:28 - 01:53:36 - Peter Snijders
  01:53:36 - 01:54:13 - Monique Schuttenbeld
  01:54:13 - 01:54:54 - Peter Snijders
  01:54:54 - 01:55:16 - Mart Oude Egbrink
  01:55:16 - 01:55:31 - Peter Snijders
  01:55:31 - 01:55:33 - De vergadering is geschorst tot 22.52 uur
  01:55:33 - 01:56:04 - De vergadering is geschorst tot 22.52 uur
  01:56:04 - 01:56:23 - Margriet Leest
  01:56:23 - 01:58:00 - De vergadering is geschorst voor 5 minuten
  01:58:00 - 01:58:31 - Peter Snijders
  01:58:31 - 01:58:41 - Mart Oude Egbrink
  01:58:41 - 01:59:34 - Peter Snijders
 18. 15

  01:59:08 - 01:59:34 - Peter Snijders