Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 16 mei 2022

19:30 - 21:00
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
P. Pelman / Griffier: M. Seuters
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 16 mei 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  De Zwolse woningmarkt staat onder druk. Woningprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. Met name mensen met een lager- en middeninkomen, jongeren, starters en woningzoekers, die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en ook geen mogelijkheid hebben om te kopen, komen op dit moment heel moeilijk aan een woning. Met de betaalbaarheidsagenda 2022* wil de gemeente Zwolle verder inzetten op het vergroten van het betaalbaar aanbod aan woningen in de stad. In de betaalbaarheidsagenda staat een overzicht met alle maatregelen die al in gang gezet zijn of nog worden. Een regeling voor middenhuur maakt onderdeel uit van deze betaalbaarheidsagenda.
  De beslisnota verordening middenhuur stond rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming op 7 maart jl. Op verzoek van de fracties PvdA, SP, CDA en D66 is deze geagendeerd voor een rondetafelgesprek en een debatronde. Tijdens het rondetafelgesprek wensen deze fracties meer informatie te verkrijgen over de effecten van deze verordening en mogelijke gewenste aanvullingen op het voorstel.
  *zie onderstaande link voor het debat over de betaalbaarheidsagenda 2022 (agendapunt 4):


  https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a645efb7-a2f4-49ff-8881-0c6cb077e4fe


  Voor technische en feitelijke vragen over de verordening Middenhuur:
  Sophie Heikoop (@: s.heikoop@zwolle.nl T: 06 50070593).

 4. 3
  Sluiting - 21:00