Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 21 november 2022

19:30 - 22:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Patrick Pelman / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 21 november 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  De Rekenkamercommissie van Zwolle heeft een onderzoek uitgevoerd naar het ouderenbeleid van de gemeente Zwolle, meer specifiek naar de seniorenagenda ‘Vitaal en Waardig Ouder Worden’. Het rapport ‘Aandacht voor ouderen’ gaat in op de toegevoegde waarde van deze seniorenagenda. Heeft de seniorenagenda bijgedragen aan de algemene doelstelling om Zwolle aantrekkelijker te maken voor ouderen?
  Het rapport werd in juni 2022 afgerond en aangeboden aan raad en college. De Rkc trekt in het rapport een aantal conclusies en doet daarbij een aantal aanbevelingen aan zowel college als raad. Geconcludeerd wordt dat niet vast te stellen is om de seniorenagenda van toegevoegde waarde is geweest, onder andere doordat de status van de agenda niet duidelijk. Als instrument lijkt de seniorenagenda weinig toe te voegen aan het (be)staande beleid.
  De reactie van het college op de conclusies en aanbevelingen in het rapport werd op 8 september 2022 ontvangen. Het rapport en de bestuurlijke reactie worden tijdens dit raadsdebat behandeld. De voorzitter van de Rekenkamercommissie is bij het debat aanwezig om een reactie te geven op het debat.
  Voor technische en/of feitelijke vragen rapport Rekenkamercommissie:
  Evert Jan Bagerman (e.bagerman@zwolle.nl / 038 498 2216)
  Voor technische en/of feitelijke vragen reactie college:
  Niels van Oostveen (n.van.oostveen@zwolle.nl / 038 498 0101)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Opbouwwerk gerelateerd aan ouderen meenemen beleid
 4. 3
  Pauze - 21:00
 5. 4

  De gemeenteraad gaat met elkaar in debat over het beleidsplan Diversiteit en Inclusie.
  Met het beleidsplan Diversiteit en Inclusie wordt beoogt een bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving, door het wegnemen van drempels die vrijheid, veiligheid en een gelijkwaardige toegang voorkomen. Zwollenaren moeten zich vrij en veilig voelen om te zijn wie ze zijn.
  Het beleidsplan heeft drie doelen: het vergroten van de acceptatie van verschillen, het verbeteren van de zelfredzame toegang tot de maatschappij en het gelijkwaardig behandelen van al onze inwoners. Met het beleidsplan wordt ook uitwerking gegeven aan de richtlijnen vanuit de VNG voor een Lokale Inclusie Agenda.
  Voor technische en/of feitelijke vragen: Anouk Ganseij (a.ganseij@zwolle.nl / 038 498 2898) / Tom Duteweert (t.duteweert@zwolle.nl / 06 21 33 06 55)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Mogelijkheden zichtbaar maken art. 1 van de Grondwet
 6. 5
  Sluiting - 22:30