Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 31 januari 2022

21:00 - 22:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
M. A. van de Klundert / Griffier: M. Zweers
Toelichting

Inwoners of instellingen die de raad willen toespreken kunnen dit vanuit de TAK-zaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf ook per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 31 januari 10.00 uur. De publieke tribune is niet toegankelijk. De vergadering meekijken is digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 3

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Inzicht gevolgen schaalsprong visie op veiligheid en VHT
 2. 4

  In 2020/2021 nam de Rekenkamercommissie van Zwolle deel aan een DoeMee-onderzoek dat georganiseerd werd door Necker van Naem. Dit onderzoek geeft inzicht in de uitvoeringspraktijk van toezicht en handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid, met specifieke aandacht voor de rol van de raad ten aanzien van de ontwikkelingen in dit domein. Centrale vraag hierbij was: Welk toezichts- en handhavingsbeleid op het gebied van OOV heeft de gemeente vastgesteld en wordt dit doelmatig en doeltreffend uitgevoerd.
  Het rapport werd in mei 2021 afgerond en aangeboden aan raad en college. De Rkc trekt in het rapport een aantal conclusies en doet daarbij een aantal aanbevelingen aan zowel college als raad. Zo wordt onder andere geconstateerd dat het beleidskader compleet is en dat de gemeente een voorkeur heeft voor een preventieve aanpak. De capaciteit wordt als knelpunt ervaren voor een actievere aanpak. Er is o.a. nog winst te behalen op het gebied van monitoring en de samenwerking tussen politie en gemeente.
  De reactie van het college op de conclusies en aanbevelingen in het rapport werd op 18 november 2021 ontvangen. Het rapport en de bestuurlijke reactie worden tijdens deze debatronde behandeld.
  Voor technische en feitelijke vragen rapport Rekenkamercommissie:
  Evert Jan Bagerman (038 – 498 2216), E.Bagerman@zwolle.nl
  Voor technische en feitelijke vragen reactie college:
  Marcel Kiers (038 – 498 2773), M.Kiers@zwolle.nl
  Willy Visser (038 – 498 2516), WA.Visser@zwolle.nl

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Opvolging, aanpak en communicatie meldingen
  Tussentijds informeren aanbeveling behaalde resultaten
 3. 5
  Sluiting - 22:30