Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 12 december 2022

19:30 - 21:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Anja Roelfs / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 12 december 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Voor het themadebat Sociaal Domein op 12 december staan de volgende informatienota’s geagendeerd:

  • Stand zaken proeftuin dyslexie (overgedragen 14 juli jl.) (12 september van de agenda afgevoerd)
   Technische en/of feitelijke vragen: J.W. Dollekamp (4116 / jw.dollekamp@zwolle.nl)
  • Leerlingenvervoer (overgedragen 8 september jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: M. Barendse (2317 / m.barendse@zwolle.nl)
  • Kwijtschelden vorderingen ivm Toeslagenaffaire (overgedragen 8 september jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: M.A. Pierik (2163 / m.pierik@zwolle.nl)
  • Beantwoording art. 45 vragen Swollwacht - inzake complexe overlast (overgedragen 8 september jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: TJ van der Veen (2496 / TJ.van.der.Veen@zwolle.nl)
  • Beantwoording art. 45 vragen Swollwacht - overlast Klooienberglaan (overgedragen 15 september jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: Dylan Meijer (2013 / d.meijer@zwolle.nl) of Wim van Hattum (2568 / w.c.vanhattum@zwolle.nl)
  • Aanvullende energietoeslag (overgedragen 15 september jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: E. Molendijk (2824 / e.molendijk@zwolle.nl)
  • Beantwoording ongevraagd advies Participatieraad over de sterke sociale basis (overgedragen 15 september jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: A.M. Dekker (3268 / a.m.dekker@zwolle.nl)
  • Beantwoording art. 45 vragen Swollwacht - financiële gezondheid maatschappelijk vastgoed / maatschappelijke accommodaties (overgedragen 22 september jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: M. Dahoe (2643 / m.dahoe@zwolle.nl)
  • Beantwoording art. 45 vragen D66, CDA, CU en GL - meer waardering voor het MBO (overgedragen 6 oktober jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: C. ter Keurs (4279 / c.keurs@zwolle.nl)
  • Subsidieregeling gezonde leefstijl Zwolle (overgedragen 6 oktober jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: A. Ganseij (2898 / a.ganseij@zwolle.nl)
  • Beantwoording art. 45 vragen Swollwacht en Partij voor de Dieren - stop menstruatiearmoede (overgedragen 13 oktober jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: E. Molendijk (2824 / e.molendijk@zwolle.nl)
  • Specifieke uitkering leefstijlinterventies (overgedragen 13 oktober jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: A. Ganseij (2898 / a.ganseij@zwolle.nl)
  • Uitvoeringsplan beleidsagenda gezondheid 2022-2026 (overgedragen 13 oktober jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: A. Ganseij (2898 / a.ganseij@zwolle.nl)
  • Pré advies motie: ‘Sport, Beweeg en Beleef’ (overgedragen 27 oktober jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: AB Tuinman (2460 / ab.tuinman@zwolle.nl)
  • Beantwoording art. 45 vragen GroenLinks en PvdA - Reclames “Gendertwijfel.nl” (overgedragen 3 november jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: A. Ganseij (2898 / a.ganseij@zwolle.nl)
  • Doelgroepenvervoer (overgedragen 3 november jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: M. Barendse (2317 / m.barendse@zwolle.nl)
  • Voortgangsrapportage Programma Wonen en Zorg – april t/m september 2022 (overgedragen 3 november jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: G. Huisjes (2665 / g.huisjes@zwolle.nl)
  • Nu Niet Zwanger (overgedragen 24 november jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: A. Ganseij (2898 / a.ganseij@zwolle.nl)
  • Beantwoording art. 45 vragen PvdA en D66 – Leerlingenvervoer (overgedragen 1 december jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: M. Barendse (2317 / m.barendse@zwolle.nl)
  • Deelname rijksprogramma School en Omgeving (overgedragen 1 december jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: A. Koets (2658 / a.koets@zwolle.nl)
  • Verkennend onderzoek Zwolse stadspas (overgedragen 1 december jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: E. Molendijk (2824 / e.molendijk@zwolle.nl)
  • Halfjaarrapportage Sociaal Domein: Hervormingsagenda 1e helft 2022 (besluitvorming 11 november jl.)
   Technische en/of feitelijke vragen: S. Bruns (4057 / s.bruns@zwolle.nl)

  NB. de halfjaarrapportage sociaal domein, zoals gekoppeld aan de begrotingsbehandeling 2023, kan als onderlegger voor dit debat gebruikt worden.


  Bij aanvang van deze raadsperiode heeft de gemeenteraad een aantal veranderingen doorgevoerd rondom de werkwijze van de raad. Hierbij is onder andere de nieuwe vorm van het ‘themadebat’ geïntroduceerd. Voor een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.


  De spreektijd per fractie is 6 minuten.


  Technische/feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld worden aan de ambtelijk informant.

 4. 2.a

  Toezeggingen

  Onderwerp
  aanvullende (werk)documenten t.a.v. de proeftuin dyslexie
 5. 2.c

 6. 2.e

  Wij stellen u voor kennis te nemen van:
  de wijze waarop we uitvoering geven aan de aanvullende eenmalige energietoeslag binnen de gemeente Zwolle.

 7. 2.e

 8. 2.g

 9. 2.i

 10. 2.j

 11. 2.k

 12. 2.n

  De beantwoording van de artikel 45 vragen van PvdA en Groenlinks over reclames ‘’Gendertwijfel.nl’’

 13. 2.o

 14. 2.q

 15. 2.s

 16. 2.t

  Toezeggingen

  Onderwerp
  doorontwikkeling Stadspas worden ook middenstand/ondernemers, mobiliteit en verkeer (incl. OV) meegenomen
 17. 3
  Sluiting - 21:30