Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 28 februari 2022

19:30 - 22:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Mw. C. van Bruggen / Griffier: M. Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 28 februari 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Per 1 januari 2015 is het sociaal wijkteam (SWT) opgericht in Zwolle. In 2018 zijn alle medewerkers van het SWT in dienst genomen bij de gemeente Zwolle en werd het SWT een afdeling van de gemeente. Zoals toegezegd, heeft er in 2021 een evaluatie plaatsgevonden. Uit de evaluatie blijkt dat de positionering als afdeling binnen de gemeente heeft bijgedragen aan de integrale ontwikkeling van de toegang van het Sociaal Domein en aan een goede dienstverlening dichtbij de inwoner met een hulpvraag. Daarnaast wordt uiteraard ook een aantal verbeterpunten benoemd.
  De evaluatie stond op de lijst van ingekomen stukken van de besluitvormingsronde van 17 januari 2022. Om het college kaders en richting mee te geven bij de doorontwikkeling dienden de fracties van D66, ChristenUnie, CDA en VVD een agenderingsverzoek in om dit onderwerp te bespreken tijdens een debatronde. Daarbij is de volgende debatvraag geformuleerd: Hoe kunnen de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie worden gebruikt om de sociaal wijkteams door te laten ontwikkelen, zodat wordt bijgedragen aan de transformatie van het sociaal domein.
  Voor technische en feitelijke vragen:
  Risa Homan (06-15523873) R.Homan@zwolle.nl

  Toezeggingen

  Onderwerp
  (financieel) voorstel huidige capaciteit SWT
  Notitie keuzes en mogelijke richtingen voor het SWT
  Schriftelijke reactie cijfermatige onderbouwing van (de uitkomsten van) de evaluatie SWT
  Voorstel op basis van de opdracht aan het SWT
 4. 3
  Pauze - 21:00
 5. 4

  In augustus j.l. stelde de fractie van Swollwacht vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over overlast door psychisch kwetsbare mensen, die in wijken wordt ervaren. Een informatienota met de beantwoording van deze vragen stond op de agenda van de besluitvormingsronde van de gemeenteraad van 1 november. Voor de fracties van Swollwacht, VVD, ChristenUnie en GroenLinks was dit aanleiding om dit onderwerp te agenderen voor een informatieronde. De fracties wilden de problematiek in openbaarheid met betrokkenen bespreken en inzicht krijgen in de problematiek en complexiteit. Deze informatieronde heeft op 13 december plaatsgevonden. Aan het eind van de bespreking besloot de raad het onderwerp ook te willen behandelen in een debat. De debatvraag luidt als volgt: “Welke inzichten, ideeën, randvoorwaarden en aandachtspunten wil de raad het college meegeven om ook op korte termijn daadkrachtig verbetering aan te brengen voor omwonenden en de psychisch kwetsbare in (langdurige) overlast gevende situaties en met name hoe die te voorkomen.”
  Bij het debat kan tevens de informatienota ‘Regie op overlast door psychisch kwetsbare personen’ worden betrokken.
  Voor technische en feitelijke vragen: Thijs-Jan van der Veen (038 - 498 2496) TJ.van.der.Veen@zwolle.nl

 6. 5
  Sluiting - 22:30