Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 9 mei 2022

19:30 - 21:00
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Johran Willegers / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 9 mei 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Afgelopen februari is de gemeenteraad door het college geïnformeerd over de kosten voor jeugdhulp in 2021. Na een forse stijging van de uitgaven voor jeugdhulp in 2020, heeft deze stijging ook in 2021 doorgezet. De grote hulpvraag van jeugdigen heeft ook in 2021 geleid tot een overschrijding van het begrote bedrag. Naar aanleiding van de gestegen uitgaven jeugdhulp in 2020, is in het voorjaar van 2021 bij de eerste Beleidsrapportage (Berap) de begroting jeugdhulp 2021 met € 3 miljoen verhoogd. Bij de tweede Berap in het najaar van 2021 is € 1,7 miljoen toegevoegd. De verwachting is uit te komen op een overschrijding van zo’n € 2 miljoen van het totaal begrote (opgehoogde) budget voor jeugdhulp in 2021.
  Op verzoek van de fracties van VVD, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, CDA en Swollwacht zal een informatieronde plaatsvinden over dit onderwerp. In deze informatieronde kijkt de raad terug op de financiële resultaten die zijn gepresenteerd en hoe hierop gestuurd kan worden richting de verdere uitvoering van de hervormingsagenda voor wat betreft Jeugdzorg. De raad gaat hierover in gesprek met de betrokken wethouder, ambtenaren, het Regionaal Servicebureau Jeugd en het sociaal wijkteam.
  Voor technische en feitelijke vragen over de informatienota ‘Uitgaven jeugdhulp 2021’: Ronald Buitenhuis (@: r.buitenhuis@zwolle.nl, T: 038 498 2679).

 4. 3
  Sluiting - 21:00