Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

Themadebat

maandag 4 juli 2022

19:30 - 21:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Annemee v.d. Klundert / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 4 juli 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Voor het themadebat Dienstverlening en inwonerbetrokkenheid op 4 juli staan de informatienota’s over de volgende onderwerpen geagendeerd:


  • Jaarverslagen bezwaarschriftenbehandeling en klachtenbehandeling 2021 (overgedragen op 14 april jl.)

  Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Mirjam de Boer (2105) MP.de.Boer@zwolle.nl

  • Interbestuurlijk toezicht – toezichtbeeld 2021 (overgedragen op 12 mei jl.)

  Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Gerdien van der Zanden (06-10086764) G.van.der.Zanden@zwolle.nl

  • Eerherstel en erkenning leed Molukse KNIL militairen Zwolle (overgedragen op 12 mei jl.)

  Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Liselotte Bredie (4042) EAM.Bredie@zwolle.nl

  • Lopend en nieuw contract gaslevering gemeente Zwolle (overgedragen op 19 meil jl.)

  Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Aldert Koop (3217) AHW.Koop@zwolle.nl

  • Versterking gemeentelijke processen bij bewonersinitiatieven (overgedragen op 26 mei jl.)

  Bij technische/feitelijke vragen vooraf: René Stuij (06-46884494) R.Stuij@zwolle.nl

  • Mogelijkheid deelname experiment gesloten coffeeshopketen (overgedragen op 9 juni jl.)

  Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Nathalie Gruben (4166) NMWD.Gruben@zwolle.nl

  • Deelname gemeente Zwolle aan City Deal ‘Slim Maatwerk’ (overgedragen op 23 juni jl.)

  Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Willemien Wiegersma (2461) W.Wiegersma@zwolle.nl


  Bij aanvang van deze raadsperiode heeft de gemeenteraad een aantal veranderingen doorgevoerd rondom de werkwijze van de raad. Hierbij is onder andere de nieuwe vorm van het ‘themadebat’ geïntroduceerd. Voor een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.
  Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.
  Technische/feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld worden aan de ambtelijk informant.

 4. 2.a

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Informeren uitvoering van de motie Waarde(n)vol mensenwerk
 5. 2.c

  embargo tot 20 april

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Cijfers en gegevens online meldpunt ondermijning, zorgfraude, mensenhandel en bijstandsfraude meenemen in handhavingsrapportage
 6. 2.f

 7. 2.g

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Nadere uitwerking m.b.t. bewoners- en wijkbudgetten
  Planning voor de participatieverordening
 8. 2.h

 9. 2.i

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Betrekken Zwolse ethische commissie uitvoering Citydeal Slim Maatwerk
 10. 3
  Sluiting - 21:30