Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 12 september 2022

19:30 - 22:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Laura van de Giessen / Griffier: Marijn Seuters
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 12 september 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Als gevolg van de toenemende druk op de woningmarkt is in de betaalbaarheidsagenda 2022* ook afgesproken om te onderzoeken of de verdeling van 30% goedkoop, 40% middelduur en 30% dure woningen in het woningbouwprogramma nog passend is bij de inkomensontwikkeling van Zwolle in de toekomst. Hierop is een quickscan uitgevoerd waarin met nieuwe data is gekeken naar de onderbouwing voor deze verdeling.
  De informatienota over de uitkomsten van deze quickscan stond op de agenda van de besluitvormingsronde van 19 april 2022. Op verzoek van de fracties van VVD en ChristenUnie vindt hierover een rondetafelgesprek plaats.
  *zie onderstaande link voor het debat over de betaalbaarheidsagenda 2022 (agendapunt 4):
  https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a645efb7-a2f4-49ff-8881-0c6cb077e4fe
  Voor technische en feitelijke vragen: Géanne Koelewijn (G.Koelewijn-Bosma@zwolle.nl T: 038 498 2089)

 4. 3

  Tijdens het debat over de Verbeteragenda op 20 september 2021 heeft burgemeester Snijders toegezegd te verkennen op welke punten hij de huidige referendumverordening in overeenstemming kan brengen met de model-referendumverordening van de VNG. De bestaande referendumverordening is op een aantal punten niet meer actueel.
  De raad wordt gevraagd om een aantal richtinggevende uitspraken te doen over de referendumverordening aan de hand van de volgende vragen:
  • Welk type referendum (raadgevend en/of raadplegend) wordt gewenst?
  • Heeft een correctief en/of een adviserend referendum de voorkeur?
  • Moet de mogelijkheid tot het indienen van digitale ondersteuningsverklaringen in de nieuwe verordening worden opgenomen?
  • Hoeveel ondersteuningsverklaringen zijn nodig voor het inleidende en definitieve verzoek?
  • Moet de opkomstdrempel vervallen, of gehandhaafd worden op 30%, of een ander percentage kennen?
  • Dient een subsidieregeling in de verordening te worden opgenomen?
  De input van de raad op deze vragen wordt vervolgens gebruikt om een nieuwe verordening op te stellen.
  Voor technische en/of feitelijke vragen: Marijn Seuters (m.seuters@zwolle.nl / 038 498 2319)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Mogelijkheden preferendum en een citizens initiative review
 5. 4
  Sluiting - 22:30