Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 26 september 2022

19:30 - 22:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Wietse de Boer / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 26 september 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Het Sociaal Wijkteam (SWT) is opgericht om de eigen kracht van inwoners te versterken en laagdrempelig en in de wijk ondersteuning en zorg op maat te bieden en te organiseren. In 2021 zijn de sociale wijkteams geëvalueerd door onderzoeksbureau AEF op de positionering binnen de gemeente en het functioneren van de wijkteams in het algemeen. Zowel de aanbevelingen uit het onderzoek als de wens om door te ontwikkelen, de toename van taken voor het SWT en de geschetste ontwikkelingen geven aanleiding om de visie en doelen van het SWT aan te scherpen. Het aanscherpen van de visie en de doelen en het beter afbakenen van taken dragen bij aan een effectievere en efficiëntere inzet van het SWT.
  De raad wordt voorgesteld om de aangescherpte visie en doelen van het SWT vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Fatiha El Hamdaoui (F.El.Hamdaoui@swt.zwolle.nl / 0611725772)

 4. 3
  Pauze - 21:00
 5. 4

  De druk op de woningmarkt is groot en de ruimtelijke opgaven worden steeds omvangrijker en complexer. De huidige wooncrisis en de prijsstijgingen zorgen voor een schaarste aan (toegankelijke en betaalbare) woningen. De urgentie om in Zwolle de komende jaren veel woningen toe te voegen wordt gevoeld. Gezien de woningbouwopgave voor Zwolle is onderzocht in hoeverre Breecamp-West versneld kan worden ontwikkeld, waarmee wordt bijgedragen aan de doelstelling om jaarlijks 1000 woningen te ontwikkelen.
  De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de versnelde ontwikkeling van Breecamp-West. Daarnaast wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen en de startnotitie Breecamp-West vast te stellen, waarmee de ambities uitgangspunten en kaders voor deze ontwikkeling worden vastgesteld.
  Voor technische en feitelijke vragen: M. Scheper (m.scheper@zwolle.nl / 06-19180798) en H. Post (h.post@zwolle.nl / 06-25778225).

  Toezeggingen

  Onderwerp
  De gebiedsvisie richting de raad
  Verzoek faciliteren klein wonen als suggestie meenemen richting de ontwikkelaar (VOOR 10 OKT)
 6. 5
  Sluiting - 22:30