Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

Themadebat

dinsdag 7 juni 2022

19:30 - 21:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Annemee van de Klundert / Griffier: Mara Zweers
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Voor het themadebat Sociaal Domein op 7 juni staan de volgende informatienota’s geagendeerd:

  • Voortgangsrapportage Programma Wonen en Zorg – t/m maart 2022 (overgedragen 21 april j.l.)
   Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Glenda Huisjes (2665) G.Huisjes@zwolle.nl
  • Ontwikkelingen vluchtelingen en verzoek COA (overgedragen 19 mei j.l.)
   Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Heleen Post (06-25778225) H.Post@zwolle.nl
  • Onderzoek Seniorenhuisvesting (overgedragen op 25 mei 2022)
   Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Sander Oosterhuis (06-43477481) S.Oosterhuis@zwolle.nl

  Bij aanvang van deze raadsperiode heeft de gemeenteraad een aantal veranderingen doorgevoerd rondom de werkwijze van de raad. Hierbij is onder andere de nieuwe vorm van het ‘themadebat’ geïntroduceerd. Voor een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.
  Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.
  Technische/feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld worden aan de ambtelijk informant.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Informeren Q3 beheersplan Meeuwenlaan en tussentijds over de maatregelen
 4. 5
  Sluiting