Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 3 oktober 2022

19:30 - 22:50
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Patrick Pelman / Griffier: Mara Zweers en Evert Jan Bagerman
Toelichting

Over het onderwerp van het rondetafelgesprek (aanpak vluchtelingenopvang) kunt u tijdens de debatronde (wordt nog ingepland) inspreken.
Voor het themadebat kunt u de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 3 oktober 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Er zijn veel ontwikkelingen gaande rondom de opvang van vluchtelingen en statushouders, ook in Zwolle. Op 5 september j.l. heeft de gemeenteraad besloten een rondetafelgesprek te organiseren over het onderwerp ‘Samenhangende aanpak vluchtelingenopvang’. De raad wil met verschillende betrokkenen een breed gesprek voeren over dit onderwerp om meer inzicht krijgen in de opgave(n), mogelijkheden en benodigdheden voor een samenhangende en duurzame aanpak van vluchtelingen in de gemeente Zwolle. In het gesprek zullen thema’s aan de orde kunnen komen als participatie en communicatie, welzijn en zorg, integratie en inburgering, onderwijs, wonen en beheersplannen en veiligheid.
  Genodigde organisaties zijn o.a. Vluchtelingenwerk Nederland, COA, Travers Welzijn, Politie, stichting Voor Elkaar Zwolle, corporaties en de GGD.
  Het rondetafelgesprek zal op een later moment gevolgd worden door een raadsdebat.
  Voor technische en feitelijke vragen: Heleen Post (06-25778225) H.Post@zwolle.nl / Bonnie van der Meer (038-4982359) B.van.der.Meer@zwolle.nl

 4. 2.a

 5. 3
  Pauze - 21:15
 6. 4

  Voor het themadebat Energie & Klimaat op maandag 3 oktober staan de volgende informatienota’s geagendeerd:
  • Beantwoording artikel 45 vragen D66 – Niet herbruikbaar plastic (overgedragen 8 september jl.) informant: I. Tuqan (I.Tuqan@zwolle.nl / 038 498 2016)
  • Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht - Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht – bovengemeentelijke samenwerking in ontwikkeling windmolens in Haerst (overgedragen 14 juli jl.) informant: Tim Idema (T.Idema@zwolle.nl / 038 498 2787)
  • Beantwoording artikel 45 Swollwacht over mogelijke planvorming van windmolens op de gemeentegrens Zwartewaterland in de Mastenbroekerpolder (overgedragen 8 september jl.) informant: Tim Idema (T.Idema@zwolle.nl / 038 498 2787)
  • Tussenstand realisatie Regionale energiestrategie RES (overgedragen 14 juli jl.) informant: P. Feldbrugge (P.Feldbrugge@zwolle.nl / 038 498 3067)
  • Onderzoek Duurzame havenontwikkeling Port of Zwolle (overgedragen 19 mei jl.) informanten: H. Duteweerd & A. Slegten (H.Duteweerd@zwolle.nl / 06-25065856)
  • Toezegging n.a.v. aangehouden motie ‘Thuis de auto laden, ook voor mensen zonder oprit’ (overgedragen 21 juli jl.) informanten: J. van Doorne & M. Corée (J.van.Doorne@zwolle.nl / M.Coree@zwolle.nl / 038 498 3248)
  • Op weg naar een Zwols Isolatieprogramma (overgedragen 21 juli jl.) informant: P. Feldbrugge (P.Feldbrugge@zwolle.nl / 038 498 3067)
  Technische en/of feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld te worden aan de ambtelijk informant.
  Bij aanvang van deze raadsperiode heeft de gemeenteraad een aantal veranderingen doorgevoerd rondom de werkwijze van de raad. Hierbij is onder andere de nieuwe vorm van het ‘themadebat’ geïntroduceerd. Voor een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.
  Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ondernemers toegang Duurzaam Bouwloket
  routekaart/visualisatie van de stukken rondom klimaat en energie
 7. 4.a

 8. 4.b

 9. 4.e

 10. 4.f

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Bevindingen pilots rondom laadpalen/laadsnoeren
  Uitvoering aan motie realiseren van 2.500 laadpalen in 2030
 11. 4.g

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Plan van aanpak isolatieprogramma voor niet-woningen / maatschappelijk vastgoed
  Plannen hittebestrijding in woningen
 12. 5
  Sluiting - 22:50