Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 24 oktober 2022

19:30 - 22:45
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Patrick Pelman / Griffier: Evert Jan Bagerman
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 24 oktober 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  De Spoorzone moet een levendig stukje stad worden, waar mensen zich thuis voelen. Een goede openbare ruimte kan daaraan bijdragen en zorgt ervoor dat mensen ervoor kiezen om er te verblijven en activiteiten te ondernemen.
  Het Koggepark loopt van oost naar west, van de Hanzebadlocatie tot en met het Willemskwartier. In het ontwikkelkader Spoorzone is het Koggepark aangewezen als toekomstig groen-blauwe drager voor het gebied. De visie Koggepark beschrijft in zes stappen de ambities voor het gebied en hoe het Koggepark (gefaseerd) kan worden ingericht. Het Koggepark moet zo transformeren tot een groene, prettige plek om te fietsen, te wandelen en te verblijven. Samen met het Engelenpad wordt het Koggepark de hoofddrager van de ruimtelijke structuur van het gebied.
  Een belangrijke aanleiding om de Visie Koggepark op te stellen is een subsidie van de Provincie en het Ministerie van I&W voor de aanleg van een nieuwe fietsstraat tussen de Van Karnebeektunnel en de Fietssnelweg Hattem-Zwolle. Ook is een provinciale subsidie ontvangen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Van Karnebeektunnel. Voordat een ontwerp voor de fietsstraat wordt opgesteld is het van belang om eerst een integraal beeld en visie op het Koggepark te hebben.
  N.B. Op 13 oktober wordt een informatienota overgedragen waarin inzicht wordt gegeven in de samenhang van de planuitwerking voor de Spoorzone, zowel per deelgebied als voor de dragende structuren te weten Engelenpad, Koggepark, mobiliteit en groen/blauwe structuur. Ook wordt aangegeven welke stukkende komende tijd naar de raad komen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ronald IJsselsteijn (038 - 498 2699) R.IJsselstein@zwolle.nl

  Toezeggingen

  Onderwerp
  In gesprekken met NS op aandringen om in toekomst het Koggepark zoveel mogelijk te ontzien als er vervangend busvervoer wordt ingezet
 4. 3
  Pauze - 21:00
 5. 4

  De Rekenkamercommissie van Zwolle heeft een onderzoek uitgevoerd naar het ouderenbeleid van de gemeente Zwolle, meer specifiek naar de seniorenagenda ‘Vitaal en Waardig Ouder Worden’. Het rapport ‘Aandacht voor ouderen’ gaat in op de toegevoegde waarde van deze seniorenagenda. Heeft de seniorenagenda bijgedragen aan de algemene doelstelling om Zwolle aantrekkelijker te maken voor ouderen?
  Het rapport werd in juni 2022 afgerond en aangeboden aan raad en college. De Rkc trekt in het rapport een aantal conclusies en doet daarbij een aantal aanbevelingen aan zowel college als raad. Geconcludeerd wordt dat niet vast te stellen is om de seniorenagenda van toegevoegde waarde is geweest, onder andere doordat de status van de agenda niet duidelijk. Als instrument lijkt de seniorenagenda weinig toe te voegen aan het (be)staande beleid.
  De reactie van het college op de conclusies en aanbevelingen in het rapport werd op 8 september 2022 ontvangen. Het rapport en de bestuurlijke reactie worden tijdens dit raadsdebat behandeld. De voorzitter van de Rekenkamercommissie is bij het debat aanwezig om een reactie te geven op het debat.
  Voor technische en feitelijke vragen rapport Rekenkaercommissie:
  Evert Jan Bagerman (038 – 498 2216), E.Bagerman@Zwolle.nl
  Voor technische en feitelijke vragen reactie college
  Niels van Oostveen (038 - 498 0101), N.van.Oostveen@zwolle.nl

 6. 5
  Sluiting - 22:45