Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 14 februari 2022

19:30 - 22:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Dhr. L. Elfers / Griffier: M. Seuters
Toelichting

Inwoners of instellingen die de raad willen toespreken kunnen dit vanuit de TAK-zaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf ook per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 14 februari 10.00 uur. De publieke tribune is niet toegankelijk. De vergadering meekijken is digitaal mogelijk via de livestream op https://www.zwolle.nl/gemeenteraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Grondstoffen raken op door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Economische groei is nog steeds mogelijk, maar alleen als dat op een duurzame en circulaire manier kan. Het programmaplan Circulaire economie geeft richting en focus door de Rijksdoelen voor een circulaire economie te vertalen naar strategische gemeentelijke doelen.


  Dit programmaplan heeft tot doel om meer sturing te kunnen geven op de activiteiten van de gemeente om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. Ook is het programma erop gericht om binnen lopende initiatieven en projecten van de gemeente Zwolle de transitie naar een circulaire economie concreet vorm te geven. Het beschrijft nog geen visie van de gemeente op de transitie naar een circulaire economie. Een van de activiteiten in het programmaplan is om in 2022 een dergelijke visie op te stellen.


  De uitvoering van het plan wil de gemeente samen met overheidsinstellingen, bedrijven,  kennisinstellingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties oppakken, waarbij leren van elkaar een belangrijk uitgangspunt is.


  Voor technische en feitelijke vragen: Lisa de Groot (L.de.Groot@zwolle.nl / T. 06- 20160362)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Organiseren prijsvraag circulaire ideeën
  Uitwerken monitoring (en meetbaarheid) voortgang programmaplan ism de Provincie
 4. 3
  Pauze - 21:00
 5. 4

  De gemeente Zwolle wil graag bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, passend bij haar rol en verantwoordelijkheid. Zie ook het voorgaande agendapunt.
  Een belangrijk onderdeel van deze transitie heeft betrekking op de bouwsector. In Zwolle wordt al circulair gesloopt, gebouwd en ontwikkeld.  De Zwolse Aanpak Circulair bouwen onderkent de impact die de bouwsector heeft op het gebruik van grondstoffen en de uitstoot van CO2. De forse bouwopgave van Zwolle tot 2030 biedt kansen om impactvolle keuzes te maken op het gebied van circulair bouwen.


  Hierbij kan de omvang van de opgave juist door de schaalgrootte helpen de innovatie in de bouwsector te versnellen en betaalbaar te houden. De gemeente maakt onderscheid in de verschillende rollen die zij vervult: als opdrachtgever (cirkel van controle), als facilitator (cirkel van invloed) of als regisseur (cirkel van betrokkenheid). Afhankelijk van de rol is de mate van invloed groter of kleiner. De gemeente wil in haar eigen projecten een voorbeeldfunctie vervullen.


  De raad wordt voorgesteld om de aanpak en strategie om te komen tot een circulaire bouweconomie vast te stellen. Voor het programma Circulaire economie is al dekking geregeld. Werkzaamheden en kosten ten gevolge van de Zwolse Aanpak Circulair Bouwen worden vanuit dit programma gedekt.


  Voor technische en feitelijke vragen: Doesjka Majdandzic (d.majdandzic@zwolle.nl )

 6. 5
  Sluiting - 22:30