Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 20 juni 2022

19:30 - 22:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Suzanne de Sevren Jacquet / Laura van de Giessen / Griffier: Evert Jan Bagerman
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 20 juni 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  In opdracht van het college heeft KRW Water Research Institute in 2021 een rioolwateronderzoek uitgevoerd naar drugs(gebruik) in de gemeente Zwolle. Aanleiding hiervoor waren onder andere enkele geweldsincidenten in de stad die voortkwamen uit onderlinge strijd in de harddrugscriminaliteit. Het doel was om inzicht te krijgen in de aard en omvang van het drugsgebruik in Zwolle. Het onderzoek in 2021 betreft de nulmeting. In 2022 wordt wederom onderzoek gedaan.
  Het onderzoek laat zien dat het drugsgebruik in Zwolle op de meeste vlakken vergelijkbaar is met andere grotere Nederlandse steden. Wel opvallend zijn de gemeten hoeveelheid 3-MMC (en 4-MMC) en amfetamine in Zwolle (2021), wanneer dit wordt vergeleken met andere Nederlandse steden.
  Op verzoek van de fracties van ChristenUnie en CDA vindt er een rondetafelgesprek plaats over de duiding van de gemeten cijfers. Daarbij willen de fracties graag van direct betrokkenen horen hoe zij de cijfers taxeren, hoe partijen samenwerken om drugsgebruik tegen te gaan en hoe de samenwerking verbeterd kan worden.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anita Ekas (A.Ekas@zwolle.nl T: 06-41627020)

 4. 3
  Pauze - 21:00
 5. 4

  Dit gesprek wordt opnieuw ingepland.


  Als gevolg van de toenemende druk op de woningmarkt is in de betaalbaarheidsagenda 2022* ook afgesproken om te onderzoeken of de verdeling van 30% goedkoop, 40% middelduur en 30% dure woningen in het woningbouwprogramma nog passend is bij de inkomensontwikkeling van Zwolle in de toekomst. Hierop is een quickscan uitgevoerd waarin met nieuwe data is gekeken naar de onderbouwing voor deze verdeling.
  De informatienota over de uitkomsten van deze quickscan stond op de agenda van de besluitvormingsronde van 19 april 2022. Op verzoek van de fracties van VVD en ChristenUnie vindt hierover een rondetafelgesprek plaats.
  *zie onderstaande link voor het debat over de betaalbaarheidsagenda 2022 (agendapunt 4):
  https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a645efb7-a2f4-49ff-8881-0c6cb077e4fe
  Voor technische en feitelijke vragen: Géanne Koelewijn (G.Koelewijn-Bosma@zwolle.nl T: 038 498 2089)

 6. 5
  Sluiting - 22:30