Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

dinsdag 19 april 2022

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot dinsdag 19 april 10.00 uur. U bent welkom om de vergadering bij te wonen in de Raadzaal. De vergadering meekijken is ook digitaal mogelijk via de livestream op https://www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:18 - 00:01:46 - Peter Snijders
  00:01:46 - 00:02:54 - Peter Snijders
  00:07:06 - 00:07:16 - Peter Snijders
  00:07:16 - 00:07:58 - Jacob Raap
  00:07:58 - 00:07:59 - Peter Snijders
  00:09:40 - 00:09:50 - Peter Snijders
  00:09:50 - 00:10:59 - Peter Snijders
  00:13:31 - 00:14:01 - Peter Snijders
  00:14:04 - 00:14:41 - Peter Snijders
  00:19:41 - 00:19:55 - Peter Snijders
  00:19:55 - 00:21:21 - Patty Wolthof
  00:22:10 - 00:22:15 - Peter Snijders
  00:22:15 - 00:22:37 - Peter Snijders
  00:22:37 - 00:22:38 - Ed Anker
  00:22:38 - 00:23:43 - Ed Anker
  00:24:14 - 00:24:16 - Peter Snijders
 2. 1.a

  00:26:01 - 00:26:57 - Selma Hoekstra
  00:26:57 - 00:30:43 - Peter Snijders
 3. 1.b

 4. 1.c

  00:30:52 - 00:34:48 - Peter Snijders
 5. 1.d

  00:34:41 - 00:34:48 - Peter Snijders
  00:34:48 - 00:37:47 - Peter Snijders
  00:37:47 - 00:37:48 - Peter Snijders
  00:37:48 - 00:38:43 - Peter Snijders
  00:38:43 - 00:51:49 - Peter Snijders
 6. 2

  00:51:35 - 00:51:49 - Peter Snijders
  00:51:49 - 00:51:54 - Peter Snijders
  00:51:54 - 00:53:04 - Peter Snijders
  00:53:04 - 00:53:48 - Peter Snijders
  00:53:48 - 00:55:23 - Patty Wolthof
  00:55:23 - 00:57:49 - Peter Snijders
  00:57:49 - 00:57:50 - Patty Wolthof
  00:57:50 - 00:58:52 - Patty Wolthof
 7. 3

  • De raad wordt gevraagd op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van de financiële bijlage (SF22-f1) van de beslisnota Investeringskrediet aankoop Stadsfoyer voor huisvesting maatschappelijke partners Stadshagen. De geheimhouding geldt tot en met 1-1-2030.


  • De raad wordt gevraagd op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 3 Toelichting Financiën en 4 Toelichting krediet van de beslisnota Gunning ontwikkeling Hanzebadlocatie. De geheimhouding geldt tot afronding project Gildenhof.


  • De raad wordt gevraagd op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub g van de Wet openbaarheid van bestuur (het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van het Fraterhuis) geheimhouding te bekrachtigen op Bijlage 2 bij Toelichting haalbaarheidsstudie Fraterhuis – Exploitatieonderzoek Fraterhuis: Verkenning exploitatie filmtheater Fraterhuis in Handelshuys. De geheimhouding geldt tot 31-12-2022.
  02:28:41 - 02:29:24 - Peter Snijders
  02:29:24 - 02:31:40 - Peter Snijders
 8. 4

  02:31:18 - 02:31:40 - Peter Snijders
 9. 5

  02:31:19 - 02:31:40 - Peter Snijders
  02:31:40 - 02:32:08 - Annemee van de Klundert
  02:32:08 - 02:32:16 - Peter Snijders
  02:32:16 - 02:32:34 - Brammert Geerling
  02:32:34 - 02:33:01 - Peter Snijders
  02:33:01 - 02:33:21 - Regien Courtz
  02:33:21 - 02:33:51 - Peter Snijders
  02:33:51 - 02:33:56 - Debbie Mathijsen
  02:33:56 - 02:33:57 - Peter Snijders
  02:33:57 - 02:33:59 - Debbie Mathijsen
  02:33:59 - 02:34:31 - Annemarie Spruijt
  02:34:31 - 02:34:50 - Peter Snijders
  02:34:50 - 02:35:24 - Cankut Ercan
  02:35:24 - 02:35:48 - Peter Snijders
  02:35:48 - 02:36:10 - Silvia Bruggenkamp
  02:36:10 - 02:36:19 - Peter Snijders
  02:36:19 - 02:36:55 - Mart Oude Egbrink
  02:36:55 - 02:37:17 - Peter Snijders
  02:37:17 - 02:38:06 - Monique Bakker
  02:38:06 - 02:38:20 - Peter Snijders
  02:38:20 - 02:38:32 - Peter Snijders
  02:38:32 - 02:38:43 - Margriet Leest
  02:38:43 - 02:39:03 - Peter Snijders
  02:39:03 - 02:39:44 - Margriet Leest
  02:39:44 - 02:39:49 - Peter Snijders
  02:39:49 - 02:40:28 - Joey Boon
  02:40:28 - 02:40:34 - Peter Snijders
  02:40:34 - 02:40:54 - Margriet Leest
  02:40:54 - 02:41:05 - Peter Snijders
  02:41:05 - 02:41:37 - Silvia Bruggenkamp
  02:41:37 - 02:41:45 - Peter Snijders
  02:41:45 - 02:42:14 - Margriet Leest
  02:42:14 - 02:42:21 - Peter Snijders
  02:42:21 - 02:42:37 - Patrick Pelman
  02:42:37 - 02:42:47 - Peter Snijders
  02:42:47 - 02:43:12 - Margriet Leest
  02:43:12 - 02:43:21 - Peter Snijders
  02:43:21 - 02:43:44 - Silvia Bruggenkamp
  02:43:44 - 02:43:51 - Peter Snijders
  02:43:51 - 02:43:52 - Peter Snijders
  02:43:52 - 02:44:42 - Cankut Ercan
  02:44:42 - 02:44:54 - Peter Snijders
  02:44:54 - 02:46:03 - Silvia Bruggenkamp
  02:46:03 - 02:47:06 - Peter Snijders
 10. 5.B
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 11. 5.B.16

  Wij stellen u voor kennis te nemen van:
  de wijze waarop we uitvoering geven aan het verstrekken van gratis zelftesten en mondneusmaskers aan inwoners met een laag inkomen binnen Zwolle.

 12. 5.B.38

  Wij stellen u voor kennis te nemen van:
  de wijze waarop we uitvoering geven aan de eenmalige energietoeslag binnen de gemeente Zwolle.

 13. 5.B.43

 14. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 15. 5.C

  Wij stellen u voor kennis te nemen van:
  De beantwoording van de artikel 45 vragen van de fractie van PvdA en SP over hulp voor Zwollenaren
  die in de knel komen door stijgende energie- en brandstofprijzen

 16. 5.C.2

 17. 5.C.4

 18. 5.C.6

 19. 5.C.8

 20. 5.C.9

 21. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)

  Amendementen

  Onderwerp
  A6-1 Ruimte voor debat

  Moties

  Onderwerp
  M6-2 Diepgang in Ronde Tafel Gesprek
  M6-3 Verbinding raad en stad
  02:46:29 - 02:47:06 - Peter Snijders
  02:47:06 - 02:47:49 - Marco van Driel
  02:47:49 - 02:48:09 - Peter Snijders
  02:48:09 - 02:48:39 - Wietse de Boer
  02:48:39 - 02:48:52 - Peter Snijders
  02:48:52 - 02:50:05 - Cankut Ercan
  02:50:05 - 02:50:16 - Peter Snijders
  02:50:16 - 02:54:46 - Johran Willegers
  02:54:46 - 02:55:05 - Peter Snijders
  02:55:05 - 02:55:11 - Mark Oldengarm
  02:55:11 - 02:55:16 - Peter Snijders
  02:55:16 - 02:55:19 - Johran Willegers
  02:55:19 - 02:55:21 - Peter Snijders
  02:55:21 - 02:55:35 - Cankut Ercan
  02:55:35 - 02:55:36 - Peter Snijders
  02:55:36 - 02:55:37 - Johran Willegers
  02:55:37 - 02:55:42 - Cankut Ercan
  02:55:42 - 02:55:43 - Johran Willegers
  02:55:43 - 02:56:03 - Cankut Ercan
  02:56:03 - 02:56:12 - Peter Snijders
  02:56:12 - 02:56:17 - Cankut Ercan
  02:56:17 - 02:56:27 - Johran Willegers
  02:56:27 - 02:56:28 - Peter Snijders
  02:56:28 - 02:56:35 - Johran Willegers
  02:56:35 - 02:56:39 - Marco van Driel
  02:56:39 - 02:57:03 - Johran Willegers
  02:57:03 - 02:57:08 - Peter Snijders
  02:57:08 - 02:57:15 - Johran Willegers
  02:57:15 - 02:57:28 - Peter Snijders
  02:57:28 - 02:58:03 - Wietse de Boer
  02:58:03 - 02:58:08 - Peter Snijders
  02:58:08 - 02:58:35 - Brammert Geerling
  02:58:35 - 02:58:42 - Peter Snijders
  02:58:42 - 02:59:35 - Annemee van de Klundert
  02:59:35 - 03:01:31 - Peter Snijders
 22. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Zwolle bouwt volop aan de toekomst van de Spoorzone. Het Ontwikkelkader Spoorzone is op 26 oktober 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Een van de eerste projecten uit het Ontwikkelkader Spoorzone is de ontwikkeling van de Hanzebadlocatie. In samenwerking met omwonenden, belanghebbenden en potentiële bewoners zijn in de afgelopen jaren de kaders voor de ontwikkeling opgesteld. In de selectiefase zijn vijf partijen geselecteerd die hebben aangetoond in staat te zijn een complexe, binnenstedelijke opgave te kunnen realiseren met een multifunctioneel programma. De beoordelingscommissie komt tot de conclusie dat Trebbe/Dura Vermeer het beste plan heeft. Het winnende plan bevat 242 woningen, in de verdeling 30/41/29% goedkoop/middenduur/duur. Het woningbouwprogramma bevat een divers aanbod voor diverse doelgroepen. Er is ruimte voor starters, kleine huishoudens, gezinnen en senioren. Er is aandacht voor collectief particulier opdrachtgeverschap, levensloopbestendigheid en het aanbieden van gezamenlijke ruimten en activiteiten.
  De Hanzebadlocatie wordt een nieuw stedelijk gebied, waar het goed en betaalbaar wonen is. Er zijn mooie gebouwen en een aantrekkelijke buitenruimte voor verblijven en ontmoeten. De ontwikkeling is duurzaam en toekomstbestendig. Met de nieuwbouw ontstaat een ruimtelijk samenhangend geheel met het bestaande en er is aandacht voor de verschillende belangen, oog voor kwaliteit en goede balans tussen ambities en haalbaarheid.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van het collegebesluit om de ontwikkeling van de Hanzebadlocatie te gunnen aan Trebbe/Dura Vermeer voor het plan Gildenhof. Daarnaast de gronden voor ontwikkeling van de Hanzebadlocatie te verkopen aan Trebbe/Dura Vermeer en de opbrengst hiervan in de reserve Vastgoed te storten. Verder in te stemmen om het krediet Hanzebad op te hogen en dit te dekken en voor te financieren uit de reserve Vastgoed en provinciale subsidie. De boekwaarde op gronden in de materiële vaste activa (Mva) af te boeken. Het parkeerterrein te onttrekken aan zijn functie en de inkomstenderving af te ramen in de begroting. Het positieve resultaat na verkoop toe te voegen aan de Reserve Spoorzone.Voor technisch en feitelijke vragen: Ronald IJsselsteijn (038 498 2699) r.ijsselsteijn@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  03:01:16 - 03:01:31 - Peter Snijders
  03:01:31 - 03:01:56 - Debbie Mathijsen
  03:01:56 - 03:02:01 - Peter Snijders
  03:02:01 - 03:02:27 - Anja Roelfs
  03:02:27 - 03:02:31 - Peter Snijders
  03:02:31 - 03:03:22 - Cankut Ercan
  03:03:22 - 03:03:27 - Peter Snijders
  03:03:27 - 03:04:03 - Asia Gołuńska
  03:04:03 - 03:04:07 - Peter Snijders
  03:04:07 - 03:04:11 - Brammert Geerling
  03:04:11 - 03:04:52 - Asia Gołuńska
  03:04:52 - 03:05:31 - Peter Snijders
 23. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Tennisvereniging Zwolle 750 vraagt een gemeentelijke garantstelling aan voor de aanleg van extra padelbanen. Vorig jaar heeft men reeds twee banen aangelegd en deze worden dusdanig intensief gebruikt dat de vereniging nu al het besluit heeft genomen twee extra padelbanen aan te leggen op de accommodatie.
  Om twee extra padelbanen aan te leggen wil de vereniging extern geld aantrekken, daarnaast wil men ook de leden enthousiasmeren voor bijvoorbeeld een crowdfundingactie. De lening vraagt men aan bij de BNG, maar die stelt de voorwaarde dat er een garantstelling overlegd moet worden.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om Tennisvereniging Zwolle 750 (TVZ) een gemeentelijke garantstelling te verlenen tot een bedrag van maximaal € 75.000,-- als zijnde de helft van een externe geldlening. Voor het resterende deel van € 75.000,-- staat Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) garant. Daarnaast SWS te verzoeken de gemeente Zwolle periodiek te informeren over haar bevindingen bij het uitoefenen van toezicht op het nakomen van de aan deze garantie verbonden voorwaarden. Tevens het college te machtigen de garantstelling af te sluiten en uit te werken conform de gebruikelijke gemeentelijke voorwaarden.
  Voor technische en feitelijke vragen: Bertus Jeensma (038 498 2298) b.jeensma@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  03:05:11 - 03:05:31 - Peter Snijders
  03:05:31 - 03:06:21 - Cankut Ercan
  03:06:21 - 03:06:49 - Peter Snijders
 24. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie IJsselcentrale en omgeving vastgesteld. Binnen deze gebiedsvisie zijn er twee locaties die ontwikkeld worden:
  - de locatie van ‘Centrale Harculo’ en omgeving, deze locatie wordt ontwikkeld door Engie;
  - het gebied rondom de Professor Feldmannweg, deze locatie wordt ontwikkeld door Floris Property Fund.
  De gemeenteraad heeft besloten dat (per te ontwikkelen locatie) naast een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan ook een Natuurontwikkelingsplan opgesteld moet worden. Een Natuurontwikkelingsplan is voor de gemeente een nieuw instrument. In dat plan zal worden beschreven op welke manier de natuurwaarden in het gebied worden versterkt. Voor deze herontwikkeling gaat het dan specifiek om de doelstellingen van Natura 2000, het versterken van de stedelijke hoofdgroenstructuur, het stimuleren van de biodiversiteit en natuurbeleving. De inhoud en uitwerking worden in samenspraak met de ontwikkelende partijen bepaald.
  In het project wordt gewerkt volgens de routekaart die opgenomen is in de ‘Zwolse methode van gebiedsontwikkeling’ (bijlage 1). De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) is een onderdeel van de Routekaart. In de SOK met Engie zijn afspraken gemaakt die betrekking hebben op samenwerking, het ontwikkelproces, programma-afspraken, rollen van partijen en kostenverhaal. Met Floris Property Fund wordt ook een SOK aangegaan. Het overleg hierover is gestart.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 265.000,- voor de ambtelijke voorbereidings- en begeleidingskosten voor het ontwikkelen van de locaties ‘Centrale Harculo’ en omgeving door Engie en het gebied rondom de Professor Feldmannweg door Floris Property Fund. Dit voorbereidingskrediet te dekken vanuit de nog te ontvangen bijdragen uit privaatrechtelijke overeenkomsten in het kader van kostenverhaal. Daarnaast een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 75.000,- voor kosten vanuit de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en dit voorbereidingskrediet te dekken ten laste vanuit de reserve Incidentele bestedingen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Nicolette van den Poll (038 498 2780) n.van.den.poll@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie Partij voor de Dieren (2)
  03:06:41 - 03:06:49 - Peter Snijders
  03:06:49 - 03:08:24 - Jan Nabers
  03:08:24 - 03:08:28 - Peter Snijders
  03:08:28 - 03:09:20 - Paul Guldemond
  03:09:20 - 03:09:21 - Peter Snijders
  03:09:21 - 03:09:24 - Debbie Mathijsen
  03:09:24 - 03:09:26 - Peter Snijders
  03:09:26 - 03:09:37 - Asia Gołuńska
  03:09:37 - 03:09:38 - Peter Snijders
  03:09:38 - 03:10:08 - Debbie Mathijsen
  03:10:08 - 03:11:14 - Peter Snijders
 25. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De gemeenteraad is middels de informatienota's Opvang vluchtelingen Oekraïne van 11 maart en 23 maart geïnformeerd over de realisatie van 435 gemeentelijke opvangplekken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en 25 plekken voor noodopvang. De hiervoor gemaakte kosten worden nu door de gemeente voorgefinancierd en later door het Rijk vergoed.
  In de ministerraad van vrijdag 18 maart is door het kabinet besloten tot een hybride financieringssystematiek. Daarbij is vastgesteld dat het vertrekpunt van de financiering is: normkosten waar mogelijk, feitelijke kosten waar nodig. Uitgangspunt daarbij is dat het kabinet van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten zal vergoeden en dat gemeenten er financieel niet op achteruit mogen gaan. In de informatienota van 23 maart is een concept-begroting opgenomen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om een krediet beschikbaar te stellen van €8.346.000 voor de opvang van en verstrekkingen aan Oekraïense vluchtelingen en deze kosten te dekken uit de rijksregeling opvang en verstrekkingen Oekraïne.
  Voor technische en feitelijke vragen: Frans Kuijpers (038 4984405) f.kuijpers@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  03:10:33 - 03:11:14 - Peter Snijders
 26. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De Human Capital Agenda Regio Zwolle (HCA) is een regionaal programma, dat wat betreft besluitvorming en financiën is ondergebracht bij gemeente Zwolle. Met de voorliggende deelverordening wordt de juridische grondslag gerealiseerd voor de verstrekking van een basissubsidie aan de sectortafels, onderdeel van de HCA, zodat zij zich kunnen door ontwikkelen tot dé platforms van en voor bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio, op het gebied van werk en leven lang ontwikkelen en economie. Vaststelling van de deelverordening door de raad heeft tot effect dat zowel de door ontwikkeling als de juridische grondslag daarvoor gerealiseerd kunnen worden
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 van het programma Human Capital (bijlage 1). Daarnaast kennis te nemen van de Aanpak HCA 2022 (bijlage 2). Tevens de deelverordening ten aanzien van de basissubsidie voor de sectortafels, zijnde hoofdstuk 36 van de ASV van Zwolle, vast te stellen (bijlage 3).
  Voor technische en feitelijke vragen: Manon Koldewijn (05 53520540) m.koldewijn@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  03:11:03 - 03:11:14 - Peter Snijders
  03:11:14 - 03:11:56 - Cankut Ercan
  03:11:56 - 03:12:03 - Peter Snijders
  03:12:03 - 03:12:08 - Cankut Ercan
  03:12:08 - 03:12:27 - Paul Guldemond
  03:12:27 - 03:13:43 - Peter Snijders
 27. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Bij de regionalisering van de brandweer in 2013 werd met instemming van de gemeenteraden besloten tot een verdeelmethodiek op basis van 100% historische kosten. Dat wil zeggen: de kosten van de gemeenten voor brandweer en rampenbestrijding voorafgaand aan de regionalisering. In 2017 is dat aangepast naar 25% gemeentefonds en 75% historie. Tijdens het overleg van de burgemeesters op 23 juni 2021 is opnieuw aangegeven dat een wijziging in de verdeelsystematiek van de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2023 wenselijk is. De conclusie was dat een verschuiving naar een verhouding van 50/50 procent meer recht doet. De verwachting is dat de historie in de loop van de tijd steeds meer op de achtergrond zal raken.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de nieuwe verdeelsleutel van 50% historie en 50% gemeentefonds met ingang van 2023.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marcel Oldenburger (038 498 2228) m.oldenburger@zwolle.nl of Mark Pierik (038 498 2163) m.pierik@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  03:12:42 - 03:13:43 - Peter Snijders
 28. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In 2015 is gestart met het project Zwolle op Maat. Doel is, vooruitlopend op de Omgevingswet, bestemmingsplannen van de gemeente Zwolle actueel te houden en hiermee voor te sorteren op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met (digitaal) actuele en éénduidige bestemmingsplannen kan de overgang naar een omgevingsplan soepeler plaatsvinden. Eén van de bestemmingsplannen die binnen Zwolle op Maat geactualiseerd wordt betreft het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan Marslanden. Het ontwerpbestemmingsplan Marslanden heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen, er is één zienswijze ingediend. Het voorstel ziet op het afwikkelen van de ingediende zienswijze en het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman- van Gelder (038 4982430) eh.horsman.van.gelder@zwolle.nl of Sander Weertman (038 498 3124) s.weertman@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  03:12:54 - 03:13:43 - Peter Snijders
 29. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Het Veiligheidsberaad heeft op 4 oktober 2021 ingestemd met voorstellen om landelijk tot samenwerking van veiligheidsregio’s te komen om financiële risico’s als gevolg van schade bij ongevallen van medewerkers op te vangen en om goede basis te bieden voor aanspraken van medewerkers bij ongevallen. De hoofdpunten van die samenwerking zijn bijgevoegd in de bijlage 3. De voorzitter van het Veiligheidsberaad legt de veiligheidsregio dit voornemen tot samenwerking voor met het verzoek om het (mede) oprichten van een stichting voor het landelijke expertisebureau voor te leggen aan de gemeenteraden. In de brief (bijlage 2) wordt ook de gewenste oprichting van een stichting voor het waarborgfonds aangekondigd.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de stukken inzake ‘goed werkgeverschap na dienstongevallen. Daarnaast geen wensen en bedenkingen in te dienen en dit kenbaar te maken via een reactiebrief.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marcel Oldenburger (038 498 2228) m.oldenburger@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  03:13:16 - 03:13:43 - Peter Snijders
 30. 15

  Deze Beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Eind 2021 is een evaluatie over de gewijzigde reclameregels gehouden. Onderzocht is of de deregulering in 2019 tot onwenselijke veranderingen in het straatbeeld heeft geleid. Verder is gekeken of er verbeteringen kunnen worden aangebracht in de regels. De evaluatie geeft geen aanleiding om de wijzigingen van 2019 terug te draaien, maar wel tot het aanbrengen van een aantal verbeteringen in de praktijk en in de regelgeving.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het volledig beplakken van ramen van bovenverdiepingen in de binnenstad te verbieden en artikel 4:15 lid 4 onder b APV hierop aan te passen. Daarnaast kennis te nemen van de wijziging in de door het college vastgestelde beleidsregel.
  Voor technische en feitelijke vragen: Annette Borghuis/Marjolein van Sprang (038 498 2195) a.borghuis@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  03:13:37 - 03:13:43 - Peter Snijders
  03:13:43 - 03:14:20 - Maxim van der Veen
  03:14:20 - 03:14:52 - Peter Snijders
 31. 16

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In 2020 heeft het college een onderzoek laten uitvoeren naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeentelijke beleidscyclus. Dit naar aanleiding van het plan van aanpak ‘Versterken Sturend Vermogen Beleidscyclus’ dat de gemeenteraad in 2016 vaststelde. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Public Profit.
  In het rapport doet Public Profit een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen vormen de bouwstenen voor doorontwikkeling van de beleidscyclus. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het rapport, de aanbevelingen en de zienswijze van het college hierop. Daarnaast wordt het college voorgesteld in te stemmen met het vervolgproces, met daarin een rol voor de (nieuwe) auditcommissie.
  Het rapport is reeds besproken door respectievelijk de auditcommissie en in een door het college georganiseerd oriënterend gesprek met de (woordvoerders uit de) raad over het vervolg.
  Voor technische en feitelijke vragen: Peter van Drielen (038 498 4063), P.van.Drielen@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  03:14:48 - 03:14:52 - Peter Snijders
  03:14:52 - 03:15:15 - Cankut Ercan
  03:15:15 - 03:15:17 - Peter Snijders
  03:15:17 - 03:15:51 - Paul Guldemond
  03:15:51 - 03:15:55 - Peter Snijders
  03:15:55 - 03:16:27 - Asia Gołuńska
  03:16:27 - 03:16:28 - Peter Snijders
  03:16:28 - 03:16:29 - Asia Gołuńska
  03:16:29 - 03:17:00 - Peter Snijders
 32. 17

  Moties

  Onderwerp
  M17-1 Rem op huurverhoging 2022
  M17-2 Versterk de democratische zeggenschap over de Zwolse volkshuisvesting
  M17-3 Energiebijdrage voor hele TONK doelgroep
  03:16:42 - 03:17:00 - Peter Snijders
  03:17:00 - 03:18:08 - Brammert Geerling
  03:18:08 - 03:19:32 - Peter Snijders
  03:19:32 - 03:19:50 - Peter Snijders
  03:19:50 - 03:20:23 - Ruben van de Belt
  03:20:23 - 03:21:05 - Peter Snijders
  03:21:05 - 03:22:31 - Brammert Geerling
  03:22:31 - 03:22:46 - Peter Snijders
  03:22:46 - 03:24:50 - Ed Anker
  03:24:50 - 03:24:53 - Peter Snijders
  03:24:53 - 03:25:34 - Brammert Geerling
  03:25:34 - 03:25:35 - Peter Snijders
  03:25:35 - 03:26:07 - Ed Anker
  03:26:07 - 03:26:19 - Peter Snijders
  03:26:19 - 03:26:35 - Annemee van de Klundert
  03:26:35 - 03:27:41 - Ed Anker
  03:27:41 - 03:28:08 - Peter Snijders
  03:28:08 - 03:28:27 - Annemee van de Klundert
  03:28:27 - 03:28:43 - Ed Anker
  03:28:43 - 03:29:03 - Peter Snijders
  03:29:03 - 03:29:18 - Paul Guldemond
  03:29:18 - 03:29:19 - Paul Guldemond
  03:29:19 - 03:29:22 - Peter Snijders
  03:29:22 - 03:29:38 - Jan Nabers
  03:29:38 - 03:29:51 - Peter Snijders
  03:29:51 - 03:30:15 - Ruben van de Belt
  03:30:15 - 03:30:19 - Peter Snijders
  03:30:19 - 03:30:39 - Annemee van de Klundert
  03:30:39 - 03:30:43 - Peter Snijders
  03:30:43 - 03:31:02 - Cankut Ercan
  03:31:02 - 03:31:19 - Peter Snijders
  03:31:19 - 03:31:26 - Silvia Bruggenkamp
  03:31:26 - 03:31:34 - Peter Snijders
  03:31:34 - 03:31:37 - Debbie Mathijsen
  03:31:37 - 03:32:13 - Peter Snijders
  03:32:13 - 03:32:21 - Jeroen Doornbos
  03:32:21 - 03:32:22 - Peter Snijders
  03:32:22 - 03:33:14 - Jeroen Doornbos
  03:33:14 - 03:33:15 - Jeroen Doornbos
  03:33:15 - 03:33:23 - Peter Snijders
  03:33:23 - 03:35:25 - Ed Anker
  03:35:25 - 03:35:27 - Peter Snijders
  03:35:27 - 03:36:20 - Jeroen Doornbos
  03:36:20 - 03:37:18 - Peter Snijders
 33. 18

  03:36:34 - 03:37:18 - Peter Snijders