Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 10 oktober 2022

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 10 oktober 2022 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:09:07 - Dhr. Mazee
  00:09:07 - 00:10:39 - Peter Snijders
  00:10:39 - 00:14:57 - Arnold van Balen
  00:14:57 - 00:15:06 - Peter Snijders
  00:15:06 - 00:15:22 - Luna Koops
  00:15:22 - 00:15:47 - Arnold van Balen
  00:15:47 - 00:15:51 - Peter Snijders
  00:15:51 - 00:16:12 - Joey Boon
  00:16:12 - 00:16:27 - Arnold van Balen
  00:16:27 - 00:17:16 - Peter Snijders
  00:17:16 - 00:17:40 - Arnold van Balen
  00:17:40 - 00:17:41 - Peter Snijders
  00:17:41 - 00:18:24 - Arnold van Balen
  00:18:31 - 00:22:17 - Marko de Kok
  00:22:17 - 00:22:21 - Peter Snijders
  00:22:21 - 00:22:28 - Marko de Kok
  00:22:28 - 00:23:58 - Marko de Kok
  00:23:58 - 00:23:59 - Peter Snijders
  00:23:59 - 00:24:24 - Marko de Kok
  00:25:02 - 00:30:00 - Bram van Duinen
  00:30:00 - 00:30:05 - Peter Snijders
  00:30:05 - 00:31:04 - Bram van Duinen
  00:31:04 - 00:31:08 - Peter Snijders
  00:31:08 - 00:31:15 - Bram van Duinen
  00:31:15 - 00:31:19 - Suzanne de Sevren Jacquet
  00:31:19 - 00:33:04 - Bram van Duinen
  00:33:04 - 00:33:08 - Peter Snijders
  00:33:08 - 00:33:20 - Bram van Duinen
  00:33:20 - 00:33:25 - Wietse de Boer
  00:33:25 - 00:34:15 - Bram van Duinen
  00:34:15 - 00:34:17 - Peter Snijders
  00:34:17 - 00:34:19 - Bram van Duinen
  00:34:19 - 00:34:22 - Nicolet Hoorn
  00:34:22 - 00:35:36 - Bram van Duinen
  00:35:36 - 00:35:37 - Peter Snijders
  00:35:37 - 00:35:41 - Bram van Duinen
  00:35:41 - 00:35:42 - Peter Snijders
  00:35:42 - 00:36:12 - Bram van Duinen
  00:36:12 - 00:36:17 - Peter Snijders
  00:36:17 - 00:36:19 - Bram van Duinen
  00:36:19 - 00:36:50 - Peter Snijders
  00:36:50 - 00:39:11 - Johran Willegers
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Bekrachtiging geheimhouding
 4. 4

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  Drogering needle spiking in het uitgaangsleven in Zwolle (MV4-2)
  N.a.v. het artikel buurbewoner eist eind aan gebedsomroep moskee Zwolle Islamitisch geloof wordt constant afgedrongen (MV4-1)
  00:36:53 - 00:39:11 - Johran Willegers
  00:39:13 - 00:39:16 - Peter Snijders
  00:39:41 - 00:39:42 - Peter Snijders
  00:39:42 - 00:39:57 - Peter Snijders
  00:39:57 - 00:39:59 - Margriet Leest
  00:39:59 - 00:44:07 - Peter Snijders
  00:44:12 - 00:44:14 - Peter Snijders
  00:44:14 - 00:45:34 - Johran Willegers
  00:45:37 - 00:45:44 - Peter Snijders
  00:45:46 - 00:47:19 - Peter Snijders
  00:47:21 - 00:48:33 - Silvia Bruggenkamp
  00:48:35 - 00:48:39 - Peter Snijders
  00:48:50 - 00:48:51 - Peter Snijders
  00:48:51 - 00:50:57 - Peter Snijders
  00:51:06 - 00:51:25 - Silvia Bruggenkamp
  00:51:27 - 00:52:19 - Peter Snijders
 5. 5

  00:51:34 - 00:52:19 - Peter Snijders
 6. 6

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 26 september 2022. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Zwolle streeft naar een duurzamere toekomst, onder andere door minder (rest)afval te produceren. In de afgelopen jaren zijn inwoners gefaciliteerd om hun grondstoffen makkelijker te kunnen scheiden en daardoor hun restafval te beperken. De komende maanden wordt dit proces afgerond, zodat iedereen in Zwolle zijn grondstoffen in 2023 gescheiden kan aanbieden. De volgende stap in het grondstoffenbeleid is om vanaf 2023 de afvalstoffenheffing gedeeltelijk te laten afhangen van de hoeveelheid aangeboden restafval. Het voorstel is om huishoudens, naast een vast tarief, ook een bedrag per aanbieding van restafval te laten betalen. Hiermee wordt bijgedragen aan de ambitie van zowel Zwolle als het rijk om het restafval zoveel mogelijk terug te dringen (maximaal 30 kg restafval per inwoner in 2025, volledig circulair in 2050).
  De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met een vast tarief van de afvalstoffenheffing van respectievelijk €233,77 (eenpersoonshuishouden) en €250,57 (meerpersoonshuishouden). Daarnaast wordt voorgesteld akkoord te gaan met tarieven per aanbieding van respectievelijk €1,70 (60 liter), €2,30 (80 liter) en €10,20 (grijze restafvalcontainer). Tot slot wordt voorgesteld om voor minima ook een prijsprikkel in te voeren door volledige kwijtschelding voor het vaste gedeelte te verlenen en voor het variabele deel tot een maximum bedrag.
  Voor technische en feitelijke vragen:
  Marco Kruizinga (@: M.Kruizinga@zwolle.nl, T 038 498 2405).

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie VOLT (1)
  tegen
  Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VVD (5)

  Bijlagen

  Amendementen

  Onderwerp
  AM6-1 Schrap de prijsprikkel voor minima
  AM6-2 Schone financiële huishouding

  Moties

  Onderwerp
  M6-10 Overleg met studenten over afvalscheiding
  M6-11 Huisbezoek n.a.v. storten restafval
  M6-12 Huishoudelijke afvalpers
  M6-13 In elke container een luikje
  M6-3 De sterkste schouders, de zwaarste lasten
  M6-4 Ondersteuning voor de financieel kwetsbare huishoudens
  M6-5 Eén tarief voor iedereen
  M6-6 Communiceer over het sociaal flankerend beleid
  M6-7 Een evenredig verdeelde afvalstoffenheffing
  M6-8 Zoveel huishoudens, zoveel afval
  M6-9 Garantie voor afvalscheiding

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Oplossing vinden die zoveel mogelijk recht doet aan motie 6-5 'één tarief voor iedereen'
  00:51:45 - 00:52:19 - Peter Snijders
  00:52:19 - 00:53:07 - Patty Wolthof
  00:53:07 - 00:53:15 - Peter Snijders
  00:53:15 - 00:53:39 - Jeroen Doornbos
  00:53:41 - 00:54:18 - Peter Snijders
  00:54:18 - 00:55:51 - Paul Guldemond
  00:55:53 - 00:56:09 - Peter Snijders
  00:56:09 - 00:56:13 - Jeroen Doornbos
  00:56:13 - 00:56:14 - Peter Snijders
  00:56:14 - 00:56:25 - Jeroen Doornbos
  00:56:27 - 00:56:56 - Peter Snijders
  00:56:58 - 00:57:01 - Maxim van der Veen
  00:57:03 - 00:57:08 - Peter Snijders
  00:57:08 - 00:57:54 - Eibert Geerts
  00:57:56 - 00:58:09 - Peter Snijders
  00:58:09 - 00:58:23 - Mark Oldengarm
  00:58:24 - 00:58:25 - Peter Snijders
  00:58:27 - 00:59:00 - Brammert Geerling
  00:59:02 - 00:59:47 - Peter Snijders
  00:59:47 - 00:59:48 - Patrick Pelman
  00:59:48 - 00:59:56 - Peter Snijders
  00:59:56 - 01:00:58 - Brammert Geerling
  01:01:00 - 01:01:09 - Peter Snijders
  01:01:09 - 01:02:03 - Patty Wolthof
  01:02:05 - 01:02:11 - Peter Snijders
  01:02:11 - 01:03:52 - Paul Guldemond
  01:03:53 - 01:04:50 - Peter Snijders
  01:04:50 - 01:05:08 - Patty Wolthof
  01:05:08 - 01:05:10 - Peter Snijders
  01:05:10 - 01:05:29 - Patty Wolthof
  01:05:29 - 01:05:33 - Peter Snijders
  01:05:33 - 01:05:37 - Patty Wolthof
  01:05:37 - 01:07:29 - Peter Snijders
  01:07:31 - 01:08:23 - Patty Wolthof
  01:08:25 - 01:08:33 - Peter Snijders
  01:08:33 - 01:09:04 - Silvia Bruggenkamp
  01:09:05 - 01:09:10 - Peter Snijders
  01:09:10 - 01:11:29 - Paul Guldemond
  01:11:31 - 01:11:34 - Peter Snijders
  01:11:36 - 01:12:23 - Patty Wolthof
  01:12:23 - 01:12:25 - Paul Guldemond
  01:12:25 - 01:12:52 - Paul Guldemond
  01:12:52 - 01:12:55 - Patty Wolthof
  01:12:55 - 01:12:58 - Peter Snijders
  01:12:58 - 01:13:12 - Patty Wolthof
  01:13:14 - 01:13:27 - Peter Snijders
  01:13:27 - 01:13:38 - Silvia Bruggenkamp
  01:13:40 - 01:14:00 - Peter Snijders
  01:14:00 - 01:14:42 - Debbie Mathijsen
  01:14:44 - 01:14:52 - Peter Snijders
  01:14:52 - 01:15:13 - Jeroen Doornbos
  01:15:15 - 01:15:18 - Peter Snijders
  01:15:18 - 01:17:24 - Paul Guldemond
  01:17:26 - 01:17:35 - Peter Snijders
  01:17:35 - 01:17:40 - Brammert Geerling
  01:17:40 - 01:17:43 - Peter Snijders
  01:17:43 - 01:18:20 - Brammert Geerling
  01:18:22 - 01:18:28 - Peter Snijders
  01:18:30 - 01:18:47 - Cankut Ercan
  01:18:49 - 01:19:53 - Peter Snijders
  01:19:53 - 01:20:17 - Jeroen Doornbos
  01:20:18 - 01:20:25 - Peter Snijders
  01:20:25 - 01:20:40 - Eibert Geerts
  01:20:43 - 01:20:45 - Peter Snijders
  01:20:45 - 01:23:01 - Paul Guldemond
  01:23:02 - 01:23:04 - Paul Guldemond
  01:23:04 - 01:23:11 - Peter Snijders
  01:23:11 - 01:23:17 - Jolien Elshof-Rook
  01:23:19 - 01:24:07 - Peter Snijders
  01:24:07 - 01:25:16 - Silvia Bruggenkamp
  01:25:16 - 01:25:17 - Peter Snijders
  01:25:17 - 01:26:10 - Silvia Bruggenkamp
  01:26:10 - 01:26:12 - Peter Snijders
  01:26:12 - 01:26:59 - Silvia Bruggenkamp
  01:27:01 - 01:27:06 - Peter Snijders
  01:27:06 - 01:30:29 - Paul Guldemond
  01:30:31 - 01:30:53 - Peter Snijders
  01:30:53 - 01:31:06 - Brammert Geerling
  01:31:08 - 01:32:46 - Peter Snijders
  01:32:46 - 01:32:49 - Jeroen Doornbos
  01:32:49 - 01:32:55 - Peter Snijders
  01:33:01 - 01:37:01 - De vergadering is geschorst voor 5 minuten
  01:37:01 - 01:37:10 - Peter Snijders
  01:37:55 - 01:38:44 - Jeroen Doornbos
  01:38:46 - 01:38:51 - Peter Snijders
  01:38:51 - 01:39:11 - Brammert Geerling
  01:39:12 - 01:39:15 - Peter Snijders
  01:39:15 - 01:40:43 - Patty Wolthof
  01:40:43 - 01:40:47 - Peter Snijders
  01:40:49 - 01:41:41 - Silvia Bruggenkamp
  01:41:41 - 01:41:46 - Peter Snijders
  01:41:46 - 01:42:21 - Jolien Elshof-Rook
  01:42:22 - 01:42:25 - Peter Snijders
  01:42:25 - 01:42:46 - Joey Boon
  01:42:54 - 01:42:55 - Peter Snijders
  01:42:57 - 01:43:27 - Mark Oldengarm
  01:43:27 - 01:43:29 - Peter Snijders
  01:43:31 - 01:44:06 - Maxim van der Veen
  01:44:06 - 01:44:08 - Peter Snijders
  01:44:10 - 01:45:12 - Debbie Mathijsen
  01:45:12 - 01:45:16 - Peter Snijders
  01:45:18 - 01:45:46 - Cankut Ercan
  01:45:48 - 01:46:59 - Peter Snijders
 7. 7

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 26 september 2022. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Het Sociaal Wijkteam (SWT) is opgericht om de eigen kracht van inwoners te versterken en laagdrempelig en in de wijk ondersteuning en zorg op maat te bieden en te organiseren. In 2021 zijn de sociale wijkteams geëvalueerd door onderzoeksbureau AEF op de positionering binnen de gemeente en het functioneren van de wijkteams in het algemeen. Zowel de aanbevelingen uit het onderzoek als de wens om door te ontwikkelen, de toename van taken voor het SWT en de geschetste ontwikkelingen geven aanleiding om de visie en doelen van het SWT aan te scherpen. Het aanscherpen van de visie en de doelen en het beter afbakenen van taken dragen bij aan een effectievere en efficiëntere inzet van het SWT.
  De raad wordt voorgesteld om de aangescherpte visie en doelen van het SWT vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Fatiha El Hamdaoui (F.El.Hamdaoui@swt.zwolle.nl / 0611725772)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M7-1 Ook op data kan je bouwen
  01:46:26 - 01:46:59 - Peter Snijders
  01:46:59 - 01:47:57 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:47:58 - 01:48:05 - Peter Snijders
  01:48:05 - 01:48:53 - Michiel van Willigen
  01:48:55 - 01:49:05 - Peter Snijders
  01:49:05 - 01:49:34 - Annemarie Spruijt
  01:49:34 - 01:49:40 - Peter Snijders
  01:49:42 - 01:50:15 - Cankut Ercan
  01:50:16 - 01:50:40 - Peter Snijders
  01:50:41 - 01:51:21 - Selma Hoekstra
  01:51:21 - 01:51:51 - Peter Snijders
 8. 8

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 26 september 2022. De korte terugblik is bijgevoegd.
  De druk op de woningmarkt is groot en de ruimtelijke opgaven worden steeds omvangrijker en complexer. De huidige wooncrisis en de prijsstijgingen zorgen voor een schaarste aan (toegankelijke en betaalbare) woningen. De urgentie om in Zwolle de komende jaren veel woningen toe te voegen wordt gevoeld. Gezien de woningbouwopgave voor Zwolle is onderzocht in hoeverre Breecamp-West versneld kan worden ontwikkeld, waarmee wordt bijgedragen aan de doelstelling om jaarlijks 1000 woningen te ontwikkelen.
  De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de versnelde ontwikkeling van Breecamp-West. Daarnaast wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen en de startnotitie Breecamp-West vast te stellen, waarmee de ambities uitgangspunten en kaders voor deze ontwikkeling worden vastgesteld.
  Voor technische en feitelijke vragen: M. Scheper (m.scheper@zwolle.nl / 06-19180798) en H. Post (h.post@zwolle.nl / 06-25778225).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)

  Amendementen

  Onderwerp
  AM8-1 Ambitie omhoog
  AM8-2 Naar de dertig

  Moties

  Onderwerp
  M8-3 Veilige oversteek Breecamp-West

  Toezeggingen

  Onderwerp
  In de visiefase zal worden bezien hoe de aansluiting met opliggende gebieden veilig kan worden gemaakt, uitgaand van de STOMP-principe
  01:51:39 - 01:51:51 - Peter Snijders
  01:51:51 - 01:52:37 - Luna Koops
  01:52:37 - 01:52:39 - Peter Snijders
  01:52:39 - 01:53:08 - Luna Koops
  01:53:10 - 01:53:15 - Peter Snijders
  01:53:15 - 01:55:23 - Monique Schuttenbeld
  01:55:24 - 01:55:42 - Peter Snijders
  01:55:42 - 01:56:00 - Nicolet Hoorn
  01:56:02 - 01:56:56 - Peter Snijders
  01:56:56 - 01:57:21 - Regien Courtz
  01:57:22 - 01:57:27 - Peter Snijders
  01:57:27 - 01:58:36 - Monique Schuttenbeld
  01:58:36 - 01:58:38 - Peter Snijders
  01:58:38 - 01:58:41 - Monique Schuttenbeld
  01:58:41 - 01:58:51 - Peter Snijders
  01:58:53 - 01:59:07 - Regien Courtz
  01:59:07 - 01:59:21 - Peter Snijders
  01:59:23 - 02:00:08 - Anja Roelfs
  02:00:08 - 02:00:11 - Peter Snijders
  02:00:11 - 02:00:41 - Brammert Geerling
  02:00:43 - 02:00:47 - Peter Snijders
  02:00:47 - 02:01:12 - Luna Koops
  02:01:15 - 02:02:34 - Peter Snijders
 9. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 23 november 2020 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Oosterenk vastgesteld.
  Vanuit het gebied als geheel zijn vijf deelgebieden onderscheiden met ieder een eigen profiel, waarin de ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling vertaald zijn. Voor de Oosterenk is nadrukkelijk gekozen om de woonfuncties in beginstadium te concentreren in enkele deelgebieden om zo een hoogwaardig woonmilieu te realiseren en de massa te concentreren. Voor de percelen die hierin de bestemming “Gemengd-1” hebben, is de mogelijkheid van bijzondere woonvormen toegestaan.
  De huidige mogelijkheid voor bijzondere woonvormen leidt in de praktijk tot ongewenste ontwikkelingen en discussie met pandeigenaren. Het toevoegen van bijzondere woonvormen vraagt niet alleen om een inpandige transformatie van werkplekken naar (zorg)wonen. De buitenruimte en omgeving waar het pand staat is van groot belang voor de leef- en woonkwaliteit voor de toekomstige bewoners. Door de huidige bestemming 'bijzondere woonvorm' is het niet mogelijk om een aanvraag te weigeren op basis van het niet leveren van woonkwaliteit. Gelet hierop worden in het voorliggende bestemmingsplan Ceintuurbaanzone, 2e partiele herziening (uitsluiten bijzondere woonvormen) de bijzondere woonvormen geschrapt.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verbeelding van het bestemmingsplan Ceintuurbaanzone, 2e partiele herziening (uitsluiten bijzondere woonvormen) ongewijzigd vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg ( 038- 498 2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Ciska Waalewijn (038- 498 4011) c.a.e.waalewijn@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  02:01:44 - 02:02:34 - Peter Snijders
 10. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Met ingang van deze datum zijn bestuursorganen verplicht om op grond van artikel 4.7 van de Woo een of meerdere contactpersonen aan te wijzen die vragen kunnen beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke informatie. Het mag gaan om één of meerdere personen binnen het bestuursorgaan. Deze personen dienen goed op de hoogte te zijn van de al dan niet beschikbare informatie binnen het bestuursorgaan. Daarnaast dienen deze personen burgers op een laagdrempelige en klantvriendelijke wijze te kunnen informeren over de beschikbaarheid van de informatie en dienen ze burgers te helpen met hun vragen over publieke informatie. Woo-contactpersonen handelen eenvoudige Woo-verzoek aan de gemeenteraad af. Daarom wordt voorgesteld de griffier en de plaatsvervangende griffiers aan te wijzen als Woo-contactpersonen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marijn Seuters (038 498 2319) m.seuters@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  02:01:50 - 02:02:34 - Peter Snijders
 11. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beoogt de privacybelangen van alle burgers te beschermen. Gemeenten moeten een Functionaris Gegevensbescherming (FG) hebben die verantwoordelijk is voor het interne toezicht op deze wetgeving. De verplichting om een FG aan te wijzen geldt voor ieder bestuursorgaan afzonderlijk. Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester besluiten op korte termijn om de heer Fikenscher aan te wijzen als FG. De gemeenteraad van Zwolle dient ook een aanwijzingsbesluit te nemen
  Voor technische en feitelijke vragen: Marijn Seuters (038 498 2319) m.seuters@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  02:02:11 - 02:02:34 - Peter Snijders
  02:02:34 - 02:03:14 - Asia Gołuńska
  02:03:14 - 02:03:15 - Peter Snijders
  02:03:15 - 02:03:16 - Asia Gołuńska
  02:03:16 - 02:03:19 - Peter Snijders
  02:03:19 - 02:05:20 - Michiel van Willigen
  02:05:22 - 02:05:30 - Peter Snijders
  02:05:32 - 02:05:41 - Asia Gołuńska
  02:05:41 - 02:06:01 - Peter Snijders
  02:06:01 - 02:06:52 - Jeroen Doornbos
  02:06:54 - 02:07:12 - Peter Snijders
  02:07:15 - 02:08:21 - Theo Peenstra
 12. 12

  Moties

  Onderwerp
  M12-1 Noodhulppakket maatschappelijke organisaties

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Op belangrijke onderdelen tegemoet komen aan hetgeen in motie 12-1 (Noodhulppakket maatschappelijke organisaties) wordt gevraagd
  02:07:18 - 02:08:21 - Theo Peenstra
 13. 12.f

 14. 13

  Moties

  Onderwerp
  M13-1 Evenwicht in de regio
  02:07:20 - 02:08:21 - Theo Peenstra
  02:08:21 - 02:08:27 - Peter Snijders
  02:08:31 - 02:09:26 - Gerdien Rots
  02:09:28 - 02:09:34 - Peter Snijders
  02:09:36 - 02:09:47 - Regien Courtz
  02:09:47 - 02:09:49 - Peter Snijders
  02:09:49 - 02:10:08 - Gerdien Rots
  02:10:08 - 02:10:12 - Peter Snijders
  02:10:12 - 02:10:20 - Regien Courtz
  02:10:23 - 02:10:31 - Peter Snijders
  02:10:31 - 02:10:32 - Regien Courtz
  02:10:32 - 02:10:35 - Peter Snijders
  02:10:35 - 02:10:45 - Regien Courtz
  02:10:46 - 02:10:54 - Peter Snijders
  02:10:56 - 02:11:10 - Regien Courtz
  02:11:12 - 02:11:19 - Peter Snijders
  02:11:21 - 02:11:33 - Brammert Geerling
  02:11:36 - 02:11:39 - Peter Snijders
  02:11:39 - 02:12:18 - Jan Nabers
  02:12:20 - 02:12:23 - Peter Snijders
  02:12:24 - 02:13:15 - Regien Courtz
  02:13:17 - 02:13:54 - Peter Snijders
  02:13:54 - 02:13:58 - Regien Courtz
  02:13:58 - 02:14:00 - Peter Snijders
  02:14:00 - 02:14:02 - Regien Courtz
  02:14:03 - 02:14:53 - Peter Snijders
  02:14:57 - 02:15:52 - Regien Courtz
 15. 14

  Moties

  Onderwerp
  M14-1 Verlichting voor sportverenigingen
  M14-2 Carnivoor geef het door
  M14-3 Noodhulppakket verduurzaming maatschappelijke organisaties
  02:15:27 - 02:15:52 - Regien Courtz
  02:15:54 - 02:16:01 - Peter Snijders
  02:16:03 - 02:17:40 - Michiel van Willigen
  02:17:42 - 02:17:52 - Peter Snijders
  02:17:52 - 02:18:11 - Asia Gołuńska
  02:18:13 - 02:18:17 - Peter Snijders
  02:18:18 - 02:18:27 - Selma Hoekstra
  02:18:29 - 02:18:31 - Peter Snijders
  02:18:31 - 02:18:39 - Brammert Geerling
  02:18:41 - 02:18:43 - Peter Snijders
  02:18:45 - 02:18:59 - Cankut Ercan
  02:19:01 - 02:19:08 - Peter Snijders
  02:19:09 - 02:19:49 - Michiel van Willigen
  02:19:51 - 02:19:58 - Peter Snijders
  02:19:59 - 02:20:25 - Asia Gołuńska
  02:20:27 - 02:20:39 - Peter Snijders
  02:20:39 - 02:20:43 - Selma Hoekstra
  02:20:43 - 02:20:50 - Peter Snijders
  02:20:50 - 02:20:51 - De vergadering is geschorst voor 5 minuten
  02:21:53 - 02:29:55 - De vergadering is geschorst voor 5 minuten
  02:29:55 - 02:30:57 - Peter Snijders
  02:30:57 - 02:31:48 - Annemarie Spruijt
  02:31:49 - 02:31:56 - Peter Snijders
  02:31:56 - 02:33:01 - Paul Guldemond
  02:33:03 - 02:33:10 - Peter Snijders
  02:33:10 - 02:33:53 - Jan Nabers
  02:33:55 - 02:33:58 - Peter Snijders
  02:34:00 - 02:34:24 - Jacob Raap
  02:34:27 - 02:34:28 - Peter Snijders
  02:34:30 - 02:35:19 - Brammert Geerling
  02:35:21 - 02:35:23 - Peter Snijders
  02:35:25 - 02:36:28 - Silvia Bruggenkamp
  02:36:28 - 02:36:29 - Peter Snijders
  02:36:29 - 02:36:32 - Brammert Geerling
  02:36:32 - 02:36:40 - Peter Snijders
  02:36:57 - 02:36:58 - Peter Snijders
  02:36:58 - 02:37:26 - Silvia Bruggenkamp
  02:37:27 - 02:37:31 - Peter Snijders
  02:37:31 - 02:38:31 - Johran Willegers
  02:38:31 - 02:38:35 - Peter Snijders
  02:38:37 - 02:39:25 - Cankut Ercan
  02:39:27 - 02:40:38 - Peter Snijders
  02:40:38 - 02:41:29 - Regien Courtz
  02:41:29 - 02:41:53 - Peter Snijders
  02:41:53 - 02:42:03 - Asia Gołuńska
  02:42:03 - 02:42:20 - Peter Snijders
  02:42:22 - 02:42:47 - Asia Gołuńska
  02:42:48 - 02:43:12 - Peter Snijders
  02:43:12 - 02:43:18 - Michiel van Willigen
  02:43:18 - 02:43:32 - Peter Snijders
  02:43:41 - 02:43:47 - Er is een korte schorsing
  02:43:47 - 02:44:02 - Peter Snijders
  02:44:02 - 02:45:06 - Michiel van Willigen
  02:45:09 - 02:46:08 - Peter Snijders
 16. 15

  02:45:45 - 02:46:08 - Peter Snijders