Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 28 juni 2021

19:30 - 22:00

Locatie
SH Raadzaal
Voorzitter
Mw. A. van de Klundert / Griffier: E. Bagerman
Toelichting

Bij deze vergadering is per fractie één woordvoerder aanwezig. Inwoners of instellingen die de raad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf ook per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 28 juni 10.00 uur. De vergadering meekijken blijft voorlopig alleen mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agendapunten

Het Cultureel Perspectief Zwolle 2040 geeft op hoofdlijnen aan langs welke pijlers Zwolle de culturele infrastructuur en het cultuuraanbod wil versterken. Het stuk brengt prioritering aan voor de komende jaren. Deze keuzes zijn gefundeerd op analyses van deskundigen, gesprekken met de culturele sector en eigen waarnemingen van de gemeentelijke organisatie. Over deze keuzes en analyses zijn de fracties tijdens een informatieronde op 7 juni in gesprek gegaan met de deskundigen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit Cultureel perspectief. Nu vindt de debatronde hierover plaats.
Na besluitvorming door de raad zal Cultureel Perspectief Zwolle 2040 richtinggevend zijn voor de beleidskeuzes en personele en financiële capaciteit binnen het beleidsveld cultuur. Voor de eerste fase van realisatie wordt een uitvoeringsagenda voor de periode 2022-2024 opgesteld die gelijktijdig met de gemeentelijke begroting dit najaar aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd
Voor technische en feitelijke vragen: Marga Wobma- Helmich, (06) 12652632, M.Wobma@zwolle.nl