Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 30 augustus 2021

19:30 - 22:00

Locatie
SH Raadzaal
Voorzitter
Mw. A. Roelfs / Griffier: M. Seuters
Toelichting

Bij deze vergadering is per fractie één woordvoerder aanwezig. De vergadering meekijken blijft voorlopig alleen mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:49 - 00:01:21 - Anja Roelfs
00:01:21 - 00:03:07 - Jan Nabers
00:03:07 - 00:07:50 - Anja Roelfs

De Omgevingsvisie is een toekomstbeeld waarmee een gemeente laat zien hoe de gemeente erover tien jaar uit kan zien. Dat toekomstbeeld gaat over de fysieke leefomgeving: alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Waarbij de verbinding wordt gemaakt met sociale onderwerpen zoals gezondheid.
Met de Omgevingsvisie geeft de gemeente richting, sturing en duidelijkheid hoe zij Zwolle samen met inwoners en partners willen ontwikkelen. De visie krijgt vervolgens een juridische vertaling in een Omgevingsplan voor Zwolle.
De gemeenteraad van Zwolle heeft op 14 september 2020 het debat gevoerd over de Ontwerp-Omgevingsvisie. Vervolgens is op 22 maart 2021 een debat gevoerd over het participatieproces; de opbrengsten en opgedane inzichten.
Deze raadsdebatten, de tour de Zwolle en 122 zienswijzen op de ontwerp-Omgevingsvisie plus persoonlijke gesprekken met Zwollenaren hebben geleid tot deze Omgevingsvisie. Het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen of zij deze visie wil vaststellen en wil instemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de Omgevings Effect Rapportage.
Ter voorbereiding op dit debat heeft de raad op 28 juni jl. een inspreekmoment en een informatieronde georganiseerd.
Voor technische en feitelijke vragen: Joost Rengers (06-21234134), j.rengers@zwolle.nl

De spreektijd bedraagt 8 minuten per fractie.

Toezeggingen
Onderwerp
Doorontwikkeling groenbeleid en de natuurwaardenkaart
informatie positie gemeente problematiek op het platteland, onder agrariërs
Proces en de besluitvorming van de verstedelijkingsstrategie/MIRT
00:07:50 - 00:09:29 - Jan Slijkhuis
00:11:30 - 00:11:46 - Lennart Hartman
00:11:46 - 00:12:36 - Jan Slijkhuis
00:13:01 - 00:13:07 - Schelto Bus
00:13:14 - 00:16:22 - Jan Slijkhuis
00:17:01 - 00:17:05 - Silvia Bruggenkamp
00:17:05 - 00:17:13 - Jan Slijkhuis
00:17:13 - 00:17:40 - Brammert Geerling
00:17:40 - 00:18:38 - Jan Slijkhuis
00:18:38 - 00:19:05 - Brammert Geerling
00:19:05 - 00:19:33 - Jan Slijkhuis
00:19:33 - 00:19:48 - Lennart Hartman
00:19:48 - 00:20:28 - Jan Slijkhuis
00:20:28 - 00:21:11 - Jan Nabers
00:21:11 - 00:21:47 - Jan Slijkhuis
00:23:24 - 00:23:52 - Lennart Hartman
00:23:52 - 00:24:26 - Jan Slijkhuis
00:24:26 - 00:24:33 - Lennart Hartman
00:24:33 - 00:24:51 - Jan Slijkhuis
00:24:51 - 00:24:53 - Anja Roelfs
00:24:53 - 00:26:17 - Jan Slijkhuis
00:26:17 - 00:26:39 - Ruben van de Belt
00:26:39 - 00:27:15 - Jan Slijkhuis
00:27:15 - 00:27:43 - Ruben van de Belt
00:27:43 - 00:27:59 - Jan Slijkhuis
00:27:59 - 00:28:34 - Schelto Bus
00:28:34 - 00:28:36 - Jan Slijkhuis
00:28:36 - 00:29:09 - Schelto Bus
00:29:09 - 00:29:41 - Jan Slijkhuis
00:29:41 - 00:30:00 - Silvia Bruggenkamp
00:30:00 - 00:30:24 - Jan Slijkhuis
00:30:24 - 00:30:30 - Silvia Bruggenkamp
00:30:30 - 00:31:01 - Sonja Paauw
00:31:01 - 00:31:27 - Jan Slijkhuis
00:31:27 - 00:31:29 - Anja Roelfs
00:31:29 - 00:31:50 - Jan Slijkhuis
00:31:50 - 00:32:07 - Anja Roelfs
00:32:07 - 00:37:23 - Jan Nabers
00:37:23 - 00:38:14 - Lennart Hartman
00:38:14 - 00:38:44 - Jan Nabers
00:38:44 - 00:39:08 - Lennart Hartman
00:39:08 - 00:39:11 - Jan Nabers
00:39:11 - 00:39:36 - Lennart Hartman
00:39:36 - 00:40:29 - Jan Nabers
00:40:29 - 00:40:38 - Lennart Hartman
00:40:38 - 00:41:29 - Jan Nabers
00:41:29 - 00:42:01 - Ruben van de Belt
00:42:01 - 00:42:38 - Jan Nabers
00:42:38 - 00:42:51 - Ruben van de Belt
00:42:51 - 00:45:26 - Jan Nabers
00:45:26 - 00:52:08 - Lennart Hartman
00:52:08 - 00:52:10 - Anja Roelfs
00:52:10 - 00:53:10 - Schelto Bus
00:53:10 - 00:54:07 - Lennart Hartman
00:54:07 - 00:54:58 - Brammert Geerling
00:54:58 - 00:56:17 - Lennart Hartman
00:56:17 - 00:57:36 - Brammert Geerling
00:57:36 - 00:57:55 - Lennart Hartman
00:57:55 - 00:58:16 - Brammert Geerling
00:58:16 - 00:58:20 - Anja Roelfs
00:58:20 - 00:58:49 - Silvia Bruggenkamp
00:58:49 - 00:59:42 - Lennart Hartman
00:59:42 - 01:00:08 - Silvia Bruggenkamp
01:00:08 - 01:00:34 - Lennart Hartman
01:00:34 - 01:00:42 - Silvia Bruggenkamp
01:00:42 - 01:00:47 - Lennart Hartman
01:00:47 - 01:01:25 - Jan Slijkhuis
01:01:25 - 01:02:24 - Lennart Hartman
01:02:24 - 01:03:02 - Jan Slijkhuis
01:03:02 - 01:03:04 - Anja Roelfs
01:03:04 - 01:03:07 - Jan Slijkhuis
01:03:07 - 01:03:52 - Lennart Hartman
01:03:52 - 01:03:57 - Anja Roelfs
01:03:57 - 01:04:34 - Jan Nabers
01:04:34 - 01:05:28 - Lennart Hartman
01:05:28 - 01:05:49 - Jan Nabers
01:05:49 - 01:05:54 - Anja Roelfs
01:05:54 - 01:06:20 - Lennart Hartman
01:06:20 - 01:06:22 - Anja Roelfs
01:06:22 - 01:08:07 - Lennart Hartman
01:08:07 - 01:09:12 - Sonja Paauw
01:09:12 - 01:09:19 - Lennart Hartman
01:09:19 - 01:09:24 - Sonja Paauw
01:09:24 - 01:09:55 - Lennart Hartman
01:09:55 - 01:10:22 - Sonja Paauw
01:10:22 - 01:10:59 - Lennart Hartman
01:10:59 - 01:11:02 - Anja Roelfs
01:11:02 - 01:11:33 - Jan Slijkhuis
01:11:33 - 01:12:04 - Lennart Hartman
01:12:04 - 01:12:12 - Jan Slijkhuis
01:12:12 - 01:12:19 - Lennart Hartman
01:12:19 - 01:12:28 - Jan Slijkhuis
01:12:28 - 01:12:34 - Anja Roelfs
01:12:34 - 01:13:33 - Lennart Hartman
01:13:33 - 01:13:43 - Anja Roelfs
01:13:43 - 01:17:42 - Sonja Paauw
01:17:42 - 01:17:46 - Anja Roelfs
01:17:46 - 01:18:20 - Lennart Hartman
01:18:20 - 01:18:37 - Sonja Paauw
01:18:37 - 01:19:00 - Lennart Hartman
01:19:00 - 01:19:28 - Sonja Paauw
01:19:28 - 01:19:59 - Jan Nabers
01:19:59 - 01:21:02 - Sonja Paauw
01:21:02 - 01:21:53 - Jan Nabers
01:21:53 - 01:22:15 - Sonja Paauw
01:22:15 - 01:22:44 - Jan Nabers
01:22:44 - 01:26:17 - Sonja Paauw
01:26:17 - 01:26:49 - Ruben van de Belt
01:26:49 - 01:28:03 - Sonja Paauw
01:28:03 - 01:28:22 - Ruben van de Belt
01:28:22 - 01:28:44 - Schelto Bus
01:28:44 - 01:28:52 - Sonja Paauw
01:28:52 - 01:28:54 - Anja Roelfs
01:28:54 - 01:29:00 - Sonja Paauw
01:31:02 - 01:31:04 - Anja Roelfs
01:31:04 - 01:31:07 - Sonja Paauw
01:31:57 - 01:32:18 - Anja Roelfs
01:32:18 - 01:34:54 - Schelto Bus
01:34:54 - 01:35:11 - Lennart Hartman
01:35:11 - 01:35:25 - Schelto Bus
01:35:25 - 01:35:52 - Lennart Hartman
01:35:52 - 01:36:13 - Schelto Bus
01:36:13 - 01:36:15 - Anja Roelfs
01:36:15 - 01:36:32 - Silvia Bruggenkamp
01:36:32 - 01:36:44 - Schelto Bus
01:36:44 - 01:37:21 - Lennart Hartman
01:37:21 - 01:37:29 - Schelto Bus
01:37:29 - 01:38:01 - Lennart Hartman
01:38:01 - 01:38:47 - Schelto Bus
01:38:47 - 01:38:49 - Anja Roelfs
01:38:49 - 01:41:37 - Schelto Bus
01:41:37 - 01:41:42 - Lennart Hartman
01:41:42 - 01:42:06 - Silvia Bruggenkamp
01:42:06 - 01:43:08 - Schelto Bus
01:43:08 - 01:43:12 - Silvia Bruggenkamp
01:43:12 - 01:43:15 - Schelto Bus
01:43:15 - 01:43:25 - Sonja Paauw
01:43:25 - 01:44:11 - Schelto Bus
01:44:11 - 01:45:27 - Sonja Paauw
01:45:27 - 01:46:44 - Schelto Bus
01:46:44 - 01:47:01 - Sonja Paauw
01:47:01 - 01:47:03 - Anja Roelfs
01:47:03 - 01:47:37 - Jan Slijkhuis
01:47:37 - 01:49:37 - Schelto Bus
01:49:37 - 01:50:00 - Jan Slijkhuis
01:50:00 - 01:51:08 - Schelto Bus
01:51:08 - 01:51:13 - Anja Roelfs
01:51:13 - 01:51:21 - Jan Slijkhuis
01:51:21 - 01:53:45 - Schelto Bus
01:53:45 - 01:54:12 - Anja Roelfs
01:54:12 - 01:59:05 - Silvia Bruggenkamp
01:59:05 - 01:59:32 - Jan Nabers
01:59:32 - 01:59:54 - Silvia Bruggenkamp
01:59:54 - 01:59:56 - Jan Nabers
01:59:56 - 02:03:42 - Silvia Bruggenkamp
02:03:42 - 02:03:48 - Anja Roelfs
02:03:48 - 02:05:30 - Silvia Bruggenkamp
02:05:30 - 02:05:52 - Anja Roelfs
02:05:52 - 02:07:51 - Ruben van de Belt
02:07:51 - 02:08:26 - Jan Nabers
02:08:26 - 02:09:29 - Ruben van de Belt
02:09:29 - 02:09:50 - Jan Nabers
02:09:50 - 02:12:50 - Ruben van de Belt
02:12:50 - 02:13:31 - Lennart Hartman
02:13:31 - 02:14:07 - Ruben van de Belt
02:14:07 - 02:14:22 - Lennart Hartman
02:14:22 - 02:14:54 - Ruben van de Belt
02:14:54 - 02:14:57 - Anja Roelfs
02:14:57 - 02:15:59 - Sonja Paauw
02:15:59 - 02:16:47 - Ruben van de Belt
02:16:47 - 02:17:19 - Sonja Paauw
02:17:19 - 02:19:23 - Ruben van de Belt
02:19:23 - 02:19:59 - Jan Slijkhuis
02:19:59 - 02:21:11 - Ruben van de Belt
02:21:11 - 02:22:08 - Jan Slijkhuis
02:22:08 - 02:22:10 - Ruben van de Belt
02:22:10 - 02:22:12 - Anja Roelfs
02:22:12 - 02:22:36 - Jan Slijkhuis
02:22:36 - 02:23:37 - Ruben van de Belt
02:23:37 - 02:23:42 - Anja Roelfs
02:23:42 - 02:24:09 - Brammert Geerling
02:24:09 - 02:25:17 - Ruben van de Belt
02:25:17 - 02:25:21 - Brammert Geerling
02:25:21 - 02:26:26 - Schelto Bus
02:26:26 - 02:26:41 - Ruben van de Belt
02:26:41 - 02:27:20 - Schelto Bus
02:27:20 - 02:27:45 - Ruben van de Belt
02:27:45 - 02:28:06 - Anja Roelfs
02:28:06 - 02:31:21 - Brammert Geerling
02:31:21 - 02:31:27 - Sonja Paauw
02:31:27 - 02:31:50 - Brammert Geerling
02:31:50 - 02:32:10 - Sonja Paauw
02:32:10 - 02:35:55 - Brammert Geerling
02:35:55 - 02:36:22 - Lennart Hartman
02:36:22 - 02:37:31 - Brammert Geerling
02:37:31 - 02:54:59 - Anja Roelfs
02:54:59 - 03:04:24 - Ed Anker
03:04:24 - 03:04:28 - Anja Roelfs
03:04:28 - 03:04:50 - Silvia Bruggenkamp
03:04:50 - 03:06:04 - Ed Anker
03:06:04 - 03:06:12 - Anja Roelfs
03:06:12 - 03:06:17 - Ed Anker
03:10:17 - 03:10:59 - Jan Slijkhuis
03:10:59 - 03:12:05 - Ed Anker
03:12:05 - 03:12:42 - Jan Slijkhuis
03:12:42 - 03:16:19 - Ed Anker
03:16:19 - 03:16:53 - Schelto Bus
03:16:53 - 03:17:46 - Ed Anker
03:17:46 - 03:17:57 - Anja Roelfs
03:17:57 - 03:19:00 - Ed Anker
03:19:00 - 03:19:05 - Anja Roelfs
03:19:05 - 03:19:46 - Jan Nabers
03:19:46 - 03:21:08 - Ed Anker
03:21:08 - 03:22:09 - Jan Nabers
03:22:09 - 03:24:38 - Ed Anker
03:24:38 - 03:25:22 - Lennart Hartman
03:25:22 - 03:26:01 - Ed Anker
03:30:15 - 03:31:19 - Sonja Paauw
03:31:19 - 03:32:56 - Ed Anker
03:32:56 - 03:33:51 - Sonja Paauw
03:33:51 - 03:35:50 - Ed Anker
03:37:55 - 03:38:21 - Jan Slijkhuis
03:38:21 - 03:39:52 - Ed Anker
03:39:52 - 03:40:37 - Jan Slijkhuis
03:40:37 - 03:41:56 - Ed Anker
03:41:56 - 03:41:59 - Anja Roelfs
03:41:59 - 03:42:12 - Schelto Bus
03:42:12 - 03:43:15 - Ed Anker
03:43:15 - 03:43:36 - Schelto Bus
03:43:36 - 03:44:04 - Ed Anker
03:44:04 - 03:44:06 - Anja Roelfs
03:44:06 - 03:45:12 - Jan Nabers
03:45:12 - 03:46:35 - Ed Anker
03:46:35 - 03:46:37 - Anja Roelfs
03:46:37 - 03:47:17 - Jan Nabers
03:47:17 - 03:47:19 - Anja Roelfs
03:47:19 - 03:48:13 - Ed Anker
03:48:13 - 03:48:30 - Jan Nabers
03:48:30 - 03:48:31 - Anja Roelfs
03:48:31 - 03:49:01 - Sonja Paauw
03:49:01 - 03:49:14 - Ed Anker
03:49:14 - 03:49:21 - Sonja Paauw
03:49:21 - 03:51:36 - Ed Anker
03:51:36 - 03:51:50 - Sonja Paauw
03:51:50 - 03:51:52 - Ed Anker
03:51:52 - 03:52:42 - Anja Roelfs
03:52:42 - 03:52:46 - Ed Anker
03:52:46 - 03:52:50 - Anja Roelfs
03:52:50 - 03:53:07 - Schelto Bus
03:53:07 - 03:53:58 - Ed Anker
03:53:58 - 03:54:14 - Schelto Bus
03:54:14 - 03:54:28 - Anja Roelfs
03:54:28 - 03:54:55 - Ed Anker
03:54:55 - 03:55:18 - Anja Roelfs
03:55:18 - 03:55:38 - Jan Nabers
03:55:38 - 03:55:40 - Anja Roelfs
03:55:40 - 03:56:09 - Ed Anker
03:56:09 - 03:57:25 - Anja Roelfs

Op verzoek van de fracties van de PvdA, SP, CDA en D66 kan tevens de informatienota NOVI-gebied Klimaatbestendige Groeiregio Zwolle betrokken worden bij het debat over de Omgevingsvisie. Deze fracties willen in het debat eveneens ingaan op de vraag wat de ambitie om de regio Zwolle te ontwikkelen tot 'de delta van de toekomst' betekent voor de inhoud van de Zwolse Omgevingsvisie?

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) bevat de langetermijnvisie voor de ontwikkeling van de leefomgeving van Nederland. Leefomgeving staat in dit geval voor alles wat je ziet, voelt en ruikt. Gebouwen, wegen, natuur, water, bossen enzovoort. Met de NOVI wil het rijk verantwoordelijkheid nemen over generaties heen. Om hier werk van te maken, zijn in Nederland acht NOVI-gebieden benoemd. In deze gebieden wordt een extra impuls gegeven aan de aanpak van grote vraagstukken voor de leefomgeving die belangrijk zijn voor Nederland als geheel. Regio Zwolle is een van deze gebieden. De ambitie is om Regio Zwolle te ontwikkelen tot de delta van de toekomst: een klimaatbestendige, blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving en een economisch vitale regio in Nederland.

Voor technische en feitelijke vragen: Janneke Greveling (038-4982135), j.greveling@zwolle.nl