Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 21 juni 2021

19:30 - 23:00

Locatie
SH Raadzaal
Voorzitter
Dhr. R. Mulder / Griffier: E.J. Bagerman
Toelichting

Bij deze vergadering mogen twee leden per fractie aanwezig zijn. De vergadering meekijken blijft voorlopig alleen mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:01:53 - 00:03:42 - Reinier Mulder
00:03:42 - 00:11:31 - College
00:11:31 - 00:11:37 - Reinier Mulder
00:11:37 - 00:13:10 - Jolien Elshof - Rook
00:13:11 - 00:13:22 - Reinier Mulder
00:13:22 - 00:13:59 - Patrick Pelman
00:13:59 - 00:14:01 - Reinier Mulder
00:14:01 - 00:14:03 - Patrick Pelman
00:14:03 - 00:14:51 - College
00:14:51 - 00:14:55 - Reinier Mulder
00:14:55 - 00:15:19 - Annemee van de Klundert
00:15:20 - 00:16:12 - College

Voorafgaand aan de debatronde over de Jaarstukken 2020 vindt een informatieronde plaats waarvoor de accountant is uitgenodigd. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarstukken 2020. Tijdens de informatieronde wordt een korte toelichting gegeven op de accountantsverklaring en worden eventuele vragen hierover beantwoord.
Voor technische en feitelijke vragen: Gerdien van der Zanden (038-2982255), G.van.der.Zanden@zwolle.nl

00:16:14 - 00:16:18 - Reinier Mulder
00:16:19 - 00:16:44 - Mark Oldengarm
00:16:45 - 00:16:46 - Reinier Mulder
00:16:46 - 00:16:48 - Mark Oldengarm
00:16:49 - 00:17:42 - College
00:17:43 - 00:17:48 - Mark Oldengarm
00:17:50 - 00:18:41 - College
00:18:43 - 00:19:44 - Reinier Mulder

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting 2020. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van €7,9 miljoen. Het voordelig resultaat van de MPV 2021 van €12,8 miljoen is direct verrekend met de algemene reserve en maakt dus geen onderdeel uit van het positieve saldo.
Het positieve saldo is het gevolg van incidentele meevallers, zoals:
- Lagere uitgaven op dagbesteding WMO en WMO-hulpmiddelen á €1,3 miljoen;
- Verkoop van drie panden á €0,8 miljoen;
- Hogere opbrengst OZB á 0,8 miljoen;
- Resultaten decembercirculaire á €3,1 miljoen.
De raad wordt voorgesteld de jaarstukken vast te stellen en het positieve saldo voor een bedrag van €7,55 miljoen toe te voegen aan de algemene concernreserve en voor een bedrag van €355.000 aan de reserve nog uit te voeren werken sociaal.

Toezeggingen

Onderwerp
Leesbaarheid stukken doorontwikkeling beleidscyclus
Rechtmatigheidscontrole implementatie rechtmatigheidsverantwoording
00:21:50 - 00:22:04 - Brammert Geerling
00:22:04 - 00:22:13 - Reinier Mulder
00:22:26 - 00:22:48 - Annemee van de Klundert
00:22:48 - 00:22:51 - Reinier Mulder
00:22:51 - 00:23:02 - Mark Oldengarm
00:23:02 - 00:23:02 - Reinier Mulder
00:23:02 - 00:23:13 - Jolien Elshof - Rook
00:23:13 - 00:23:16 - Reinier Mulder
00:23:16 - 00:23:29 - Patrick Pelman
00:23:30 - 00:23:31 - Silvia Bruggenkamp
00:23:31 - 00:23:32 - Reinier Mulder
00:23:32 - 00:23:45 - Mart Oude Egbrink
00:23:45 - 00:23:47 - Reinier Mulder
00:23:47 - 00:24:00 - Silvia Bruggenkamp
00:24:00 - 00:24:17 - Reinier Mulder
00:24:17 - 00:24:42 - Brammert Geerling
00:24:42 - 00:27:43 - Reinier Mulder
00:27:44 - 00:34:35 - Silvia Bruggenkamp
00:34:35 - 00:34:42 - Reinier Mulder
00:34:42 - 00:35:12 - Mart Oude Egbrink
00:35:12 - 00:35:14 - Reinier Mulder
00:35:14 - 00:36:19 - Silvia Bruggenkamp
00:36:19 - 00:36:26 - Reinier Mulder
00:37:06 - 00:38:12 - Silvia Bruggenkamp
00:38:12 - 00:38:19 - Reinier Mulder
00:39:02 - 00:39:31 - Silvia Bruggenkamp
00:39:32 - 00:39:35 - Reinier Mulder
00:39:49 - 00:40:01 - Silvia Bruggenkamp
00:40:02 - 00:40:06 - Reinier Mulder
00:40:07 - 00:40:25 - Mark Oldengarm
00:40:25 - 00:40:26 - Reinier Mulder
00:40:26 - 00:40:55 - Silvia Bruggenkamp
00:40:55 - 00:41:00 - Reinier Mulder
00:41:00 - 00:41:09 - Mark Oldengarm
00:41:10 - 00:41:31 - Reinier Mulder
00:41:32 - 00:45:21 - Mart Oude Egbrink
00:45:21 - 00:45:26 - Reinier Mulder
00:45:26 - 00:45:47 - Brammert Geerling
00:45:47 - 00:45:48 - Reinier Mulder
00:45:48 - 00:46:18 - Mart Oude Egbrink
00:46:18 - 00:46:20 - Reinier Mulder
00:46:20 - 00:46:35 - Brammert Geerling
00:46:36 - 00:46:38 - Reinier Mulder
00:46:39 - 00:47:02 - Mart Oude Egbrink
00:47:02 - 00:47:07 - Reinier Mulder
00:47:07 - 00:47:43 - Mart Oude Egbrink
00:47:43 - 00:47:52 - Reinier Mulder
00:47:53 - 00:51:23 - Annemee van de Klundert
00:51:23 - 00:51:30 - Reinier Mulder
00:51:30 - 00:52:05 - Mark Oldengarm
00:52:05 - 00:52:07 - Reinier Mulder
00:52:08 - 00:52:38 - Annemee van de Klundert
00:52:38 - 00:52:40 - Reinier Mulder
00:52:40 - 00:52:56 - Mark Oldengarm
00:52:56 - 00:54:06 - Annemee van de Klundert
00:54:06 - 00:54:26 - Reinier Mulder
00:54:28 - 00:57:12 - Mark Oldengarm
00:57:12 - 00:57:17 - Reinier Mulder
00:57:17 - 00:57:52 - Brammert Geerling
00:57:52 - 00:57:55 - Reinier Mulder
00:57:55 - 00:58:23 - Mark Oldengarm
00:58:23 - 00:58:25 - Reinier Mulder
00:58:25 - 00:58:30 - Mark Oldengarm
00:58:30 - 00:58:32 - Reinier Mulder
00:58:32 - 00:58:45 - Brammert Geerling
00:58:46 - 00:58:47 - Reinier Mulder
00:58:47 - 01:00:06 - Mark Oldengarm
01:00:06 - 01:00:10 - Reinier Mulder
01:00:10 - 01:01:17 - Mark Oldengarm
01:01:17 - 01:01:28 - Reinier Mulder
01:01:28 - 01:02:33 - Patrick Pelman
01:02:33 - 01:02:36 - Reinier Mulder
01:02:36 - 01:02:38 - Patrick Pelman
01:02:39 - 01:02:59 - Brammert Geerling
01:02:59 - 01:03:03 - Reinier Mulder
01:03:04 - 01:03:32 - Patrick Pelman
01:03:32 - 01:03:45 - Reinier Mulder
01:03:46 - 01:06:34 - Patrick Pelman
01:06:34 - 01:06:40 - Reinier Mulder
01:06:41 - 01:07:20 - Annemee van de Klundert
01:07:20 - 01:07:21 - Reinier Mulder
01:07:21 - 01:07:59 - Patrick Pelman
01:08:00 - 01:08:04 - Reinier Mulder
01:08:04 - 01:08:29 - Annemee van de Klundert
01:08:30 - 01:08:33 - Patrick Pelman
01:08:33 - 01:08:36 - Reinier Mulder
01:08:37 - 01:08:39 - Patrick Pelman
01:08:39 - 01:08:44 - Reinier Mulder
01:08:44 - 01:09:11 - Mark Oldengarm
01:09:11 - 01:09:13 - Reinier Mulder
01:09:13 - 01:09:25 - Patrick Pelman
01:09:25 - 01:09:27 - Reinier Mulder
01:09:28 - 01:09:33 - Mark Oldengarm
01:09:33 - 01:09:38 - Reinier Mulder
01:09:38 - 01:10:19 - Mart Oude Egbrink
01:10:19 - 01:10:21 - Reinier Mulder
01:10:22 - 01:10:34 - Patrick Pelman
01:10:34 - 01:10:40 - Reinier Mulder
01:10:40 - 01:11:40 - Patrick Pelman
01:11:40 - 01:11:53 - Reinier Mulder
01:11:53 - 01:12:30 - Annemee van de Klundert
01:12:32 - 01:13:01 - Patrick Pelman
01:13:01 - 01:13:05 - Reinier Mulder
01:13:05 - 01:13:06 - Jolien Elshof - Rook
01:13:06 - 01:13:07 - Reinier Mulder
01:13:07 - 01:18:14 - Jolien Elshof - Rook
01:18:14 - 01:18:18 - Reinier Mulder
01:18:18 - 01:18:21 - Jolien Elshof - Rook
01:18:22 - 01:18:40 - Mart Oude Egbrink
01:18:41 - 01:18:43 - Reinier Mulder
01:18:43 - 01:19:16 - Jolien Elshof - Rook
01:19:16 - 01:19:17 - Reinier Mulder
01:19:17 - 01:19:18 - Jolien Elshof - Rook
01:19:18 - 01:19:25 - Reinier Mulder
01:19:58 - 01:20:28 - Jolien Elshof - Rook
01:20:28 - 01:20:33 - Reinier Mulder
01:20:58 - 01:21:18 - Jolien Elshof - Rook
01:21:18 - 01:21:23 - Reinier Mulder
01:21:59 - 01:22:56 - Silvia Bruggenkamp
01:22:56 - 01:22:59 - Reinier Mulder
01:22:59 - 01:23:11 - Silvia Bruggenkamp
01:23:11 - 01:23:13 - Reinier Mulder
01:23:13 - 01:23:47 - Jolien Elshof - Rook
01:23:47 - 01:23:48 - Reinier Mulder
01:23:48 - 01:24:01 - Silvia Bruggenkamp
01:24:01 - 01:24:06 - Reinier Mulder
01:24:07 - 01:24:27 - Brammert Geerling
01:24:27 - 01:24:31 - Reinier Mulder
01:24:33 - 01:25:29 - Jolien Elshof - Rook
01:25:29 - 01:25:34 - Reinier Mulder
01:25:34 - 01:25:54 - Brammert Geerling
01:25:56 - 01:25:57 - Jolien Elshof - Rook
01:26:21 - 01:26:22 - Reinier Mulder
01:26:22 - 01:26:30 - Brammert Geerling
01:26:30 - 01:26:35 - Reinier Mulder
01:26:35 - 01:26:57 - Silvia Bruggenkamp
01:26:57 - 01:27:02 - Reinier Mulder
01:27:02 - 01:27:06 - Jolien Elshof - Rook
01:27:06 - 01:27:14 - Reinier Mulder
01:27:14 - 01:27:57 - Jolien Elshof - Rook
01:27:57 - 01:28:11 - Reinier Mulder
01:28:13 - 01:32:45 - Brammert Geerling
01:32:45 - 01:33:00 - Reinier Mulder
01:39:38 - 01:39:59 - Mark Oldengarm
01:40:34 - 01:40:37 - Reinier Mulder
01:50:06 - 01:54:58 - College
01:54:58 - 01:55:00 - Reinier Mulder
01:55:00 - 01:55:49 - Annemee van de Klundert
01:55:49 - 01:55:51 - Reinier Mulder
01:55:51 - 01:57:06 - College
01:57:06 - 01:57:11 - Reinier Mulder
01:57:11 - 01:58:51 - College
01:58:51 - 01:58:53 - Reinier Mulder
01:59:22 - 02:00:18 - College
02:00:18 - 02:00:19 - Reinier Mulder
02:01:05 - 02:02:10 - College
02:02:10 - 02:02:13 - Reinier Mulder
02:02:43 - 02:05:23 - College
02:05:23 - 02:05:27 - Reinier Mulder
02:05:27 - 02:05:49 - Patrick Pelman
02:05:49 - 02:05:50 - Reinier Mulder
02:05:50 - 02:06:36 - College
02:06:36 - 02:06:40 - Reinier Mulder
02:07:05 - 02:07:56 - College
02:07:56 - 02:07:59 - Reinier Mulder
02:08:36 - 02:09:35 - College
02:09:35 - 02:09:43 - Reinier Mulder
02:09:43 - 02:10:19 - Mark Oldengarm
02:10:19 - 02:10:20 - Reinier Mulder
02:10:20 - 02:10:21 - Mark Oldengarm
02:10:22 - 02:10:54 - College
02:10:54 - 02:10:59 - Reinier Mulder
02:10:59 - 02:11:59 - College
02:12:00 - 02:12:04 - Reinier Mulder
02:12:04 - 02:12:27 - Brammert Geerling
02:12:28 - 02:12:29 - Reinier Mulder
02:12:29 - 02:12:47 - College
02:12:47 - 02:12:50 - Reinier Mulder
02:12:50 - 02:13:18 - Jolien Elshof - Rook
02:13:18 - 02:13:25 - Reinier Mulder
02:13:25 - 02:13:35 - Jolien Elshof - Rook
02:13:35 - 02:13:46 - Reinier Mulder
02:13:46 - 02:14:06 - Jolien Elshof - Rook
02:14:08 - 02:14:15 - College
02:14:15 - 02:14:27 - Jolien Elshof - Rook
02:14:28 - 02:14:44 - College
02:14:46 - 02:14:51 - Jolien Elshof - Rook
02:14:54 - 02:15:03 - Mark Oldengarm
02:15:03 - 02:15:06 - Reinier Mulder
02:15:07 - 02:15:43 - College
02:15:43 - 02:15:44 - Reinier Mulder
02:15:44 - 02:16:17 - Mark Oldengarm
02:16:17 - 02:16:19 - Reinier Mulder
02:16:19 - 02:17:13 - College
02:17:13 - 02:17:22 - Reinier Mulder
02:17:22 - 02:19:34 - College
02:19:34 - 02:19:37 - Reinier Mulder
02:19:37 - 02:20:19 - Brammert Geerling
02:20:19 - 02:20:25 - Reinier Mulder
02:20:26 - 02:21:16 - College
02:21:16 - 02:21:19 - Reinier Mulder
02:21:19 - 02:21:25 - Brammert Geerling
02:21:25 - 02:21:31 - Reinier Mulder
02:21:31 - 02:22:07 - Mart Oude Egbrink
02:22:07 - 02:22:10 - Reinier Mulder
02:22:11 - 02:23:30 - College
02:23:30 - 02:23:37 - Reinier Mulder
02:23:37 - 02:23:39 - College
02:23:39 - 02:23:42 - Reinier Mulder
02:24:14 - 02:25:00 - College
02:25:00 - 02:25:05 - Reinier Mulder
02:25:05 - 02:27:39 - College
02:27:39 - 02:28:28 - Reinier Mulder
02:28:31 - 02:29:02 - College
02:29:03 - 02:29:12 - Reinier Mulder
02:29:12 - 02:30:25 - Brammert Geerling
02:30:25 - 02:30:27 - Reinier Mulder
02:30:27 - 02:31:05 - College
02:31:05 - 02:31:08 - Reinier Mulder
02:31:08 - 02:31:41 - Brammert Geerling
02:31:41 - 02:31:45 - Reinier Mulder
02:31:45 - 02:31:59 - College
02:31:59 - 02:32:04 - Reinier Mulder
02:32:04 - 02:32:32 - Mart Oude Egbrink
02:32:32 - 02:32:33 - Reinier Mulder
02:32:35 - 02:32:57 - College
02:32:57 - 02:33:01 - Reinier Mulder
02:33:02 - 02:34:53 - College
02:34:53 - 02:34:59 - Reinier Mulder
02:34:59 - 02:35:34 - Annemee van de Klundert
02:35:34 - 02:35:35 - Reinier Mulder
02:35:35 - 02:38:19 - College
02:38:19 - 02:38:25 - Reinier Mulder
02:38:25 - 02:38:50 - Jolien Elshof - Rook
02:38:50 - 02:38:51 - Reinier Mulder
02:38:51 - 02:39:38 - College
02:39:41 - 02:40:09 - Reinier Mulder
02:40:09 - 02:40:12 - Patrick Pelman
02:40:12 - 02:40:17 - Reinier Mulder
02:40:17 - 02:40:26 - College
02:40:26 - 02:40:39 - Reinier Mulder
02:41:11 - 02:41:46 - College
02:41:46 - 02:41:59 - Reinier Mulder
02:43:32 - 02:43:53 - College
02:43:53 - 02:44:14 - Reinier Mulder
02:44:17 - 02:44:33 - Annemee van de Klundert
02:44:33 - 02:45:03 - Reinier Mulder
02:59:01 - 03:01:41 - Annemee van de Klundert

Met de beleidsrapportage (Berap) 2021-1 wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de begroting per 1 april 2021. Er worden in de Berap geen beleidsmatige afwijkingen gerapporteerd. Op financieel vlak is er wel sprake van afwijkingen; per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van €3,73 miljoen. Dit wordt voor het grootste deel verklaard door de extra middelen die benodigd zijn voor passende jeugdhulp. Daarnaast zijn er o.a. tegenvallers als gevolg van winterschade aan asfaltverhardingen en benodigde formatie-uitbreidingen. Hier tegenover staat een aantal meevallers, bijvoorbeeld als gevolg van doorlichtingen van projecten en reserves en als gevolg van hogere OZB-opbrengsten. Een aantal onderdelen heeft een structurele doorwerking; per saldo gaat het om een nadelig bedrag van €0,59 miljoen in 2022 en €0,33 miljoen vanaf 2023.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de Berap 2021-1 en de bijbehorende voortgangsrapportage projecten. Daarnaast wordt voorgesteld het nadelig resultaat van €3,73 miljoen ten laste te brengen van de algemene concernreserve en de structurele doorwerking van €0,59 miljoen in 2022 en €0,33 miljoen te verwerken in de begroting 2023.

Toezeggingen

Onderwerp
Aanbieden 2 nota voor de MPV 2022

In de MPV 2021 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde (actieve) grondbeleid en inzicht gegeven in de financiële effecten hiervan. De MPV 2021 rapporteert over de behaalde resultaten van het afgelopen jaar en de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren. De kaders voor deze MPV zijn op 18 januari 2021 door de raad vastgesteld. De MPV 2021 laat goede resultaten zien binnen de grondexploitaties over het jaar 2020. De resultaten van de in uitvoering zijnde grondexploitaties verbeteren, de tussentijdse winstnames zijn naar verwachting en de winstverwachtingen op de korte termijnen zijn positief. Met name tussentijdse winstnames zorgen ervoor dat een aanzienlijke financiële storting van €12,8 miljoen in de algemene concernreserve gedaan kan worden.
Bij de vaststelling van de uitgangspunten is tot aanscherping van de economische risico’s besloten. Ook zijn de projecten De Tippe en Breezicht Noord in 2020 geopend, waardoor de projectgebonden risico’s toenemen. Hierdoor is de omvang van de financiële risico’s met €9,3 miljoen gestegen. Het totale risico profiel van €23,9 miljoen wordt volledig gedekt uit het weerstandsvermogen.

03:01:41 - 03:01:46 - Reinier Mulder
03:01:46 - 03:01:46 - Annemee van de Klundert
03:01:46 - 03:01:47 - Reinier Mulder
03:01:47 - 03:02:18 - Anja Roelfs
03:02:18 - 03:02:19 - Reinier Mulder
03:02:19 - 03:02:40 - Annemee van de Klundert
03:02:42 - 03:03:00 - Anja Roelfs
03:03:00 - 03:03:01 - Reinier Mulder
03:03:01 - 03:03:19 - Annemee van de Klundert
03:03:19 - 03:03:20 - Reinier Mulder
03:03:20 - 03:03:25 - Anja Roelfs
03:03:27 - 03:03:31 - Reinier Mulder
03:03:31 - 03:03:50 - Mart Oude Egbrink
03:03:50 - 03:03:52 - Reinier Mulder
03:03:52 - 03:04:20 - Mart Oude Egbrink
03:04:20 - 03:04:23 - Reinier Mulder
03:04:23 - 03:04:25 - Mart Oude Egbrink
03:04:26 - 03:05:02 - Annemee van de Klundert
03:05:02 - 03:05:03 - Reinier Mulder
03:05:03 - 03:05:31 - Mart Oude Egbrink
03:05:31 - 03:05:33 - Reinier Mulder
03:05:33 - 03:06:00 - Annemee van de Klundert
03:06:00 - 03:06:02 - Reinier Mulder
03:06:02 - 03:06:05 - Mart Oude Egbrink
03:06:05 - 03:06:18 - Reinier Mulder
03:06:18 - 03:06:40 - Mart Oude Egbrink
03:06:40 - 03:06:43 - Reinier Mulder
03:06:43 - 03:07:17 - Annemee van de Klundert
03:07:17 - 03:07:22 - Reinier Mulder
03:07:24 - 03:07:47 - Mart Oude Egbrink
03:07:47 - 03:07:48 - Reinier Mulder
03:07:48 - 03:07:53 - Annemee van de Klundert
03:07:53 - 03:07:54 - Reinier Mulder
03:07:54 - 03:08:18 - Annemee van de Klundert
03:08:19 - 03:08:20 - Reinier Mulder
03:08:20 - 03:08:25 - Mart Oude Egbrink
03:08:25 - 03:08:29 - Reinier Mulder
03:08:29 - 03:09:00 - Brammert Geerling
03:09:01 - 03:09:03 - Reinier Mulder
03:09:03 - 03:09:47 - Annemee van de Klundert
03:09:47 - 03:09:49 - Reinier Mulder
03:09:49 - 03:10:31 - Brammert Geerling
03:10:32 - 03:10:36 - Reinier Mulder
03:10:49 - 03:11:28 - Annemee van de Klundert
03:11:29 - 03:11:40 - Brammert Geerling
03:11:41 - 03:11:46 - Reinier Mulder
03:11:46 - 03:12:20 - Mark Oldengarm
03:12:20 - 03:12:22 - Reinier Mulder
03:12:22 - 03:13:07 - Annemee van de Klundert
03:13:07 - 03:13:08 - Reinier Mulder
03:13:08 - 03:13:37 - Mark Oldengarm
03:13:37 - 03:13:43 - Reinier Mulder
03:13:43 - 03:13:44 - Mark Oldengarm
03:13:44 - 03:13:47 - Reinier Mulder
03:13:47 - 03:13:57 - Annemee van de Klundert
03:13:57 - 03:14:00 - Reinier Mulder
03:14:42 - 03:14:44 - Annemee van de Klundert
03:14:44 - 03:14:47 - Reinier Mulder
03:14:47 - 03:15:23 - Annemee van de Klundert
03:15:48 - 03:15:49 - Reinier Mulder
03:15:49 - 03:16:11 - Annemee van de Klundert
03:16:11 - 03:16:14 - Reinier Mulder
03:16:37 - 03:17:38 - Annemee van de Klundert
03:17:38 - 03:17:49 - Reinier Mulder
03:17:49 - 03:20:18 - Silvia Bruggenkamp
03:20:18 - 03:20:24 - Reinier Mulder
03:20:24 - 03:21:54 - Anja Roelfs
03:21:54 - 03:21:59 - Reinier Mulder
03:21:59 - 03:22:08 - Mark Oldengarm
03:22:10 - 03:22:50 - Anja Roelfs
03:22:50 - 03:22:51 - Reinier Mulder
03:22:51 - 03:23:05 - Mark Oldengarm
03:23:05 - 03:23:05 - Reinier Mulder
03:23:05 - 03:23:09 - Anja Roelfs
03:23:09 - 03:23:11 - Reinier Mulder
03:23:58 - 03:24:31 - Anja Roelfs
03:25:10 - 03:25:16 - Reinier Mulder
03:25:16 - 03:25:38 - Anja Roelfs
03:25:38 - 03:25:40 - Reinier Mulder
03:25:59 - 03:27:59 - Anja Roelfs
03:27:59 - 03:28:06 - Reinier Mulder
03:28:06 - 03:31:12 - Mart Oude Egbrink
03:31:12 - 03:31:21 - Reinier Mulder
03:31:21 - 03:31:32 - Mart Oude Egbrink
03:31:32 - 03:31:43 - Reinier Mulder
03:31:43 - 03:32:33 - Jolien Elshof - Rook
03:32:34 - 03:32:35 - Reinier Mulder
03:32:35 - 03:33:11 - Mart Oude Egbrink
03:33:12 - 03:33:14 - Reinier Mulder
03:33:14 - 03:33:19 - Jolien Elshof - Rook
03:33:25 - 03:33:34 - Reinier Mulder
03:33:34 - 03:36:05 - Mark Oldengarm
03:36:05 - 03:36:29 - Reinier Mulder
03:36:38 - 03:39:12 - Jolien Elshof - Rook
03:39:12 - 03:39:18 - Reinier Mulder
03:39:18 - 03:39:35 - Jolien Elshof - Rook
03:39:35 - 03:39:45 - Reinier Mulder
03:39:47 - 03:39:48 - Brammert Geerling
03:39:56 - 03:40:10 - Reinier Mulder
03:40:11 - 03:48:17 - College
03:48:17 - 03:48:37 - Reinier Mulder
03:48:37 - 03:48:41 - College
03:48:42 - 03:49:06 - Mark Oldengarm
03:49:07 - 03:49:53 - College
03:49:53 - 03:49:55 - Reinier Mulder
03:49:55 - 03:50:01 - Mark Oldengarm
03:50:01 - 03:50:04 - Reinier Mulder
03:50:04 - 03:50:48 - Mart Oude Egbrink
03:50:49 - 03:52:41 - College
03:52:41 - 03:52:42 - Reinier Mulder
03:52:42 - 03:53:12 - Mart Oude Egbrink
03:53:12 - 03:53:13 - Reinier Mulder
03:53:13 - 03:54:41 - College
03:54:41 - 03:54:42 - Reinier Mulder
03:54:42 - 03:55:26 - College
03:55:26 - 03:55:28 - Reinier Mulder
03:55:28 - 03:55:38 - Jolien Elshof - Rook
03:55:39 - 03:56:53 - College
03:56:53 - 03:56:58 - Reinier Mulder
03:56:58 - 03:57:14 - Anja Roelfs
03:57:14 - 03:57:15 - Reinier Mulder
03:57:15 - 03:58:41 - College
03:58:41 - 03:59:12 - Reinier Mulder
03:59:12 - 03:59:57 - College
03:59:57 - 04:01:11 - Reinier Mulder