Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 20 september 2021

19:30 - 22:30

Locatie
SH Raadzaal
Voorzitter
Mw. A. van der Klundert / Griffier: M. Seuters
Toelichting

Bij deze vergadering is per fractie één woordvoerder aanwezig. Inwoners of instellingen die de raad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf ook per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 20 september 10.00 uur. De vergadering meekijken blijft voorlopig alleen mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agendapunten

De Quick Scan lokale democratie heeft de meningen en wensen van raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners van Zwolle verzamelt. Het is géén wetenschappelijk meetinstrument dat feiten in kaart brengt en objectief beoordeelt. Mensen geven hun oordeel op basis van hun eigen inzichten en ervaringen. In de scan zijn deze inzichten vertaald in cijfers.
De inzichten uit het onderzoeksrapport zijn het startpunt geweest om op 4 november 2020 met ca. 70 inwoners, ambtenaren, college- en raadsleden in dialoog te gaan over de uitkomsten van de scan en de (haalbare) stappen die de gemeente zou kunnen nemen om het samenspel te verbeteren. Zie ook www.zwolle.nl/denkmee
De verbeteragenda omschrijft beknopt acties waar de gemeente Zwolle op korte termijn prioriteit aan geeft om de samenwerking te verbeteren. De agenda is geen beleidsplan participatie en democratische vernieuwing. Het is bedoeld als een concrete ‘te-doen-lijst’ van acht verbeterpunten en enkele succesfactoren. Met de verbeteracties en beschreven successleutels heeft de raadswerkgroep Inwonerbetrokkenheid de uitgangspunten willen formuleren voor het verder ontwikkelen van het (democratische) samenspel tussen de gemeente Zwolle en Zwollenaren
Voor technische en feitelijke vragen: Marijn Seuters (038-4982319) M.Seuters@zwolle.nl

De raadsleden Sonja Paauw(D66) en Simone Boshove (GroenLinks) vragen de raad met behulp van een door hen geschreven discussienota in debat te gaan over een experiment met nieuwe vormen van lokale democratie.
Het te voeren debat dient als input voor een nog uit te werken initiatiefvoorstel.
Het doel van de beide raadsleden is de democratische besluitvorming beter aan te laten sluiten bij de huidige tijd en mensen de kans te geven ook in de periode tussen verkiezingen op een voor hen passende manier invloed te hebben op lokale besluitvorming.
Vragen die de initiatiefnemers in de discussie aan bod willen laten komen zijn:
• Zien we de toegevoegde waarde van een experiment met nieuwe vormen van democratie?
• Welke ideeën spreken aan?
• Welke randvoorwaarden zijn belangrijk?
Voor technische en feitelijke vragen:
Olivier van Bekkum, oliviervanbekkum@hotmail.com tel: 06-55734766
Simone Boshove, s.boshove@groenlinkszwolle.nl tel: 06-12974357