Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 7 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
SH Raadzaal
Voorzitter
Mevr. C. van Bruggen / Griffier: E. Bagerman
Toelichting

Bij deze vergadering is per fractie één woordvoerder aanwezig. Inwoners of instellingen die de raad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf ook per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 31 mei 10.00 uur. De vergadering meekijken blijft voorlopig alleen mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:01:13 - 00:04:53 - Claudia van Bruggen

Het aantal kinderen met een dyslexie-verwijzing bleek in Zwolle in de periode 2015-2017 veel hoger te zijn dan de landelijke referentiecijfers. Daarom is dyslexiebehandeling In het Interventieplan sociaal domein (2018) genoemd als onderdeel van jeugdhulp waarop inhoudelijk en financieel winst kan worden geboekt. Hiervoor moet de ondersteuning en zorg bij dyslexie anders ingericht worden. Om een goede keuze te maken over hoe dit moet gebeuren, zijn er vijf scenario’s ontwikkeld.
Aan de raad wordt nu voorgesteld om een principekeuze te maken voor één van de scenario’s. In het voorgestelde combi-scenario wordt ingezet op het versterken van preventie op school, op de inzet van een lees/spelling specialist op school en op extra, intensieve ondersteuning op school. Na besluitvorming wordt dit scenario verder uitgewerkt in een concreet plan voor een proeftuin dyslexie.
Voor technische en feitelijke vragen:
Karin Wierenga, K.Wierenga@zwolle.nl, 06-50009276

Toezeggingen

Onderwerp
Betrekken onderwijs, ouders en leerlingen bij de evaluatie (dyslexie)
Informeren directe doorverwijzing dyslexiebehandelaar
Jaarlijkse evaluatie proeftuin - Samenwerking met onderwijs rondom dyslexie
Uitvoeren evaluatie dyslexie door een onafhankelijk expert
00:05:07 - 00:10:32 - R. van der Stege-Westrik
00:10:32 - 00:10:56 - Claudia van Bruggen
00:10:56 - 00:11:19 - Jacob Raap
00:11:22 - 00:12:27 - R. van der Stege-Westrik
00:12:27 - 00:12:30 - Claudia van Bruggen
00:12:31 - 00:12:51 - Evelina Bijleveld
00:12:54 - 00:13:13 - R. van der Stege-Westrik
00:13:13 - 00:13:15 - Claudia van Bruggen
00:13:15 - 00:13:32 - Bert Sluijer
00:13:34 - 00:13:58 - R. van der Stege-Westrik
00:13:58 - 00:14:16 - Claudia van Bruggen
00:14:42 - 00:21:11 - A. de Wit
00:21:11 - 00:21:22 - Claudia van Bruggen
00:21:25 - 00:21:43 - Evelina Bijleveld
00:21:48 - 00:22:31 - A. de Wit
00:22:31 - 00:22:33 - Claudia van Bruggen
00:22:35 - 00:23:10 - Hettie van Aalderen
00:23:13 - 00:24:06 - A. de Wit
00:24:06 - 00:24:11 - Claudia van Bruggen
00:24:11 - 00:24:28 - Simone Boshove
00:24:56 - 00:25:00 - Claudia van Bruggen
00:25:00 - 00:25:34 - Sonja Paauw
00:25:36 - 00:27:11 - A. de Wit
00:27:11 - 00:27:14 - Claudia van Bruggen
00:27:14 - 00:28:09 - Jeroen Doornbos
00:29:33 - 00:29:47 - Claudia van Bruggen
00:29:48 - 00:30:12 - Jacob Raap
00:30:12 - 00:30:15 - Claudia van Bruggen
00:30:15 - 00:30:42 - Inge Maartje Pieneman
00:30:46 - 00:32:07 - A. de Wit
00:32:07 - 00:32:29 - Claudia van Bruggen
00:32:30 - 00:36:59 - Evelina Bijleveld
00:36:59 - 00:37:06 - Claudia van Bruggen
00:37:07 - 00:42:04 - Jacob Raap
00:42:04 - 00:42:05 - Claudia van Bruggen
00:42:05 - 00:42:20 - Jacob Raap
00:42:20 - 00:42:25 - Claudia van Bruggen
00:42:25 - 00:42:43 - Evelina Bijleveld
00:42:44 - 00:43:15 - Jacob Raap
00:43:15 - 00:43:22 - Claudia van Bruggen
00:43:22 - 00:46:41 - Sonja Paauw
00:46:42 - 00:46:50 - Claudia van Bruggen
00:46:50 - 00:46:52 - Bert Sluijer
00:46:52 - 00:46:55 - Claudia van Bruggen
00:46:55 - 00:49:33 - Hettie van Aalderen
00:49:33 - 00:49:37 - Claudia van Bruggen
00:49:37 - 00:51:28 - Bert Sluijer
00:51:29 - 00:51:35 - Claudia van Bruggen
00:51:35 - 00:55:14 - Inge Maartje Pieneman
00:55:14 - 00:55:21 - Claudia van Bruggen
00:55:21 - 00:59:01 - Simone Boshove
00:59:01 - 00:59:05 - Claudia van Bruggen
00:59:05 - 01:03:47 - Jeroen Doornbos
01:03:47 - 01:04:03 - Claudia van Bruggen
01:08:59 - 01:12:24 - Michiel van Willigen
01:12:24 - 01:12:27 - Claudia van Bruggen
01:12:27 - 01:12:30 - Michiel van Willigen
01:12:30 - 01:12:42 - Sonja Paauw
01:12:43 - 01:12:43 - Claudia van Bruggen
01:12:44 - 01:13:47 - Michiel van Willigen
01:13:47 - 01:13:48 - Claudia van Bruggen
01:13:48 - 01:14:56 - Sonja Paauw
01:14:56 - 01:14:57 - Claudia van Bruggen
01:14:57 - 01:15:40 - Michiel van Willigen
01:15:40 - 01:15:43 - Claudia van Bruggen
01:15:43 - 01:16:24 - Sonja Paauw
01:16:25 - 01:16:29 - Claudia van Bruggen
01:16:29 - 01:17:35 - Michiel van Willigen
01:17:36 - 01:17:40 - Claudia van Bruggen
01:17:41 - 01:18:17 - Bert Sluijer
01:18:18 - 01:18:20 - Claudia van Bruggen
01:18:20 - 01:18:56 - Michiel van Willigen
01:18:56 - 01:18:58 - Claudia van Bruggen
01:18:58 - 01:19:43 - Jacob Raap
01:19:43 - 01:19:44 - Claudia van Bruggen
01:19:44 - 01:21:00 - Michiel van Willigen
01:21:01 - 01:21:01 - Claudia van Bruggen
01:21:01 - 01:21:33 - Jacob Raap
01:21:33 - 01:21:34 - Claudia van Bruggen
01:21:35 - 01:24:03 - Michiel van Willigen
01:24:03 - 01:24:09 - Claudia van Bruggen
01:24:09 - 01:25:32 - Michiel van Willigen
01:25:32 - 01:25:36 - Claudia van Bruggen
01:25:37 - 01:25:49 - Inge Maartje Pieneman
01:25:49 - 01:25:50 - Claudia van Bruggen
01:25:50 - 01:26:28 - Michiel van Willigen
01:26:28 - 01:26:31 - Claudia van Bruggen
01:26:31 - 01:26:37 - Michiel van Willigen
01:26:38 - 01:27:13 - Jeroen Doornbos
01:27:13 - 01:27:15 - Claudia van Bruggen
01:27:15 - 01:28:30 - Michiel van Willigen
01:28:30 - 01:28:36 - Claudia van Bruggen
01:28:36 - 01:29:06 - Evelina Bijleveld
01:29:06 - 01:29:06 - Michiel van Willigen
01:30:10 - 01:30:12 - Claudia van Bruggen
01:30:12 - 01:31:13 - Evelina Bijleveld
01:31:13 - 01:31:14 - Claudia van Bruggen
01:31:15 - 01:33:00 - Michiel van Willigen
01:33:01 - 01:33:03 - Claudia van Bruggen
01:33:03 - 01:33:22 - Evelina Bijleveld
01:33:24 - 01:33:29 - Michiel van Willigen
01:33:29 - 01:33:29 - Claudia van Bruggen
01:33:29 - 01:34:15 - Sonja Paauw
01:34:15 - 01:34:16 - Claudia van Bruggen
01:34:16 - 01:35:22 - Michiel van Willigen
01:35:23 - 01:35:24 - Claudia van Bruggen
01:35:24 - 01:35:39 - Sonja Paauw
01:35:39 - 01:35:40 - Claudia van Bruggen
01:35:40 - 01:36:07 - Michiel van Willigen
01:36:07 - 01:36:08 - Claudia van Bruggen
01:36:08 - 01:36:10 - Michiel van Willigen
01:36:11 - 01:36:21 - Sonja Paauw
01:36:22 - 01:37:13 - Michiel van Willigen
01:37:16 - 01:37:19 - Claudia van Bruggen
01:37:19 - 01:37:37 - Evelina Bijleveld
01:37:37 - 01:38:06 - Michiel van Willigen
01:38:06 - 01:38:07 - Claudia van Bruggen
01:38:08 - 01:38:33 - Evelina Bijleveld
01:38:35 - 01:38:35 - Claudia van Bruggen
01:38:35 - 01:40:13 - Michiel van Willigen
01:40:13 - 01:40:15 - Claudia van Bruggen
01:40:15 - 01:40:24 - Simone Boshove
01:40:24 - 01:40:54 - Michiel van Willigen
01:40:55 - 01:41:02 - Simone Boshove
01:41:03 - 01:41:52 - Michiel van Willigen
01:41:52 - 01:41:56 - Claudia van Bruggen
01:41:56 - 01:42:21 - Jeroen Doornbos
01:42:21 - 01:42:22 - Claudia van Bruggen
01:42:22 - 01:43:46 - Michiel van Willigen
01:43:46 - 01:43:49 - Claudia van Bruggen
01:43:49 - 01:44:57 - Jacob Raap
01:44:57 - 01:44:58 - Claudia van Bruggen
01:44:58 - 01:46:05 - Michiel van Willigen
01:46:05 - 01:46:10 - Jacob Raap
01:46:11 - 01:47:18 - Michiel van Willigen
01:47:18 - 01:47:30 - Claudia van Bruggen
01:47:30 - 01:47:44 - Simone Boshove
01:47:45 - 01:47:46 - Claudia van Bruggen
01:47:46 - 01:48:13 - Michiel van Willigen
01:48:17 - 01:48:20 - Claudia van Bruggen
01:48:21 - 01:49:22 - Michiel van Willigen
01:49:22 - 01:51:00 - Claudia van Bruggen
01:59:01 - 02:00:43 - Claudia van Bruggen

De gemeente Zwolle ondersteunt minima, chronisch zieken en beperkten door onder meer het aanbieden van een collectieve zorgverzekering, de zogenaamde gemeentepolis. De huidige aanbieder van de gemeentepolis beëindigt per 1 januari 2022 het contract en ook andere zorgverzekeraars trekken zich terug uit de markt van collectieve verzekeringen. Daarom heeft het college gewerkt aan een toekomstbestendig alternatief, waarmee inwoners met ondersteuning van de gemeente, de kans krijgen een zorgverzekeraar te kiezen die past bij de eigen zorbehoefte en financiële situatie. Hiermee wordt voorzien in een tegemoetkoming voor hoge zorgkosten en het verbruikte eigen risico. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij het kiezen van een passende zorgverzekering in de vorm van een vergelijkingstool en waar nodig, persoonlijk advies op maat.
De raad wordt daarom nu voorgesteld de verordening zorgkostenregeling vast te stellen en de verordening collectieve zorgverzekering voor minima en alleenrecht 2020 in te trekken.
Eva Molendijk (038 – 498 2824), E.Molendijk@zwolle.nl

Toezeggingen

Onderwerp
Evaluatie nieuwe zorgkostenregeling na 1 jaar
Informatie doelgroep 110-130% nieuwe zorgkostenregeling
Relatie beleid bijzondere bijstand icm nieuwe zorgkostenregeling
02:00:43 - 02:00:44 - Bert Sluijer
02:00:44 - 02:00:53 - Claudia van Bruggen
02:00:53 - 02:01:20 - Bert Sluijer
02:01:20 - 02:01:49 - Claudia van Bruggen
02:02:05 - 02:05:12 - S. Roozeboom
02:05:12 - 02:05:19 - Claudia van Bruggen
02:05:25 - 02:05:40 - Bert Sluijer
02:05:44 - 02:05:46 - S. Roozeboom
02:05:46 - 02:06:46 - Wietse de Boer
02:06:49 - 02:07:34 - S. Roozeboom
02:07:35 - 02:07:37 - Claudia van Bruggen
02:07:38 - 02:08:01 - Eildert Noorda
02:08:36 - 02:08:38 - Claudia van Bruggen
02:08:39 - 02:08:51 - Roberto Kist
02:08:51 - 02:08:58 - Claudia van Bruggen
02:09:09 - 02:12:26 - Leo Elfers
02:12:26 - 02:12:35 - Claudia van Bruggen
02:12:35 - 02:12:39 - Leo Elfers
02:12:40 - 02:13:38 - Wietse de Boer
02:13:38 - 02:13:39 - Claudia van Bruggen
02:13:40 - 02:14:57 - Leo Elfers
02:14:57 - 02:15:03 - Claudia van Bruggen
02:15:04 - 02:15:12 - Wietse de Boer
02:15:12 - 02:15:16 - Claudia van Bruggen
02:15:16 - 02:15:44 - Leo Elfers
02:15:45 - 02:15:47 - Claudia van Bruggen
02:15:47 - 02:16:44 - Wietse de Boer
02:16:44 - 02:16:45 - Claudia van Bruggen
02:16:45 - 02:16:57 - Leo Elfers
02:16:57 - 02:17:09 - Claudia van Bruggen
02:17:09 - 02:19:12 - Bert Sluijer
02:19:16 - 02:19:22 - Claudia van Bruggen
02:19:22 - 02:19:54 - Wietse de Boer
02:19:54 - 02:20:45 - Bert Sluijer
02:20:45 - 02:21:40 - Wietse de Boer
02:21:40 - 02:22:11 - Bert Sluijer
02:22:11 - 02:22:14 - Claudia van Bruggen
02:22:14 - 02:22:48 - Eildert Noorda
02:22:48 - 02:22:49 - Claudia van Bruggen
02:22:49 - 02:23:28 - Bert Sluijer
02:23:28 - 02:23:34 - Claudia van Bruggen
02:23:34 - 02:24:13 - Ron Klappe
02:24:13 - 02:24:14 - Claudia van Bruggen
02:24:16 - 02:24:33 - Bert Sluijer
02:24:33 - 02:24:34 - Claudia van Bruggen
02:24:34 - 02:26:58 - Bert Sluijer
02:26:59 - 02:27:05 - Claudia van Bruggen
02:27:07 - 02:28:35 - Annemee van de Klundert
02:28:35 - 02:28:40 - Claudia van Bruggen
02:28:41 - 02:29:11 - Bert Sluijer
02:29:11 - 02:29:13 - Claudia van Bruggen
02:29:13 - 02:29:41 - Annemee van de Klundert
02:29:41 - 02:29:43 - Claudia van Bruggen
02:29:44 - 02:30:36 - Wietse de Boer
02:30:36 - 02:30:38 - Claudia van Bruggen
02:30:38 - 02:31:33 - Bert Sluijer
02:31:33 - 02:31:34 - Claudia van Bruggen
02:31:35 - 02:32:55 - Annemee van de Klundert
02:32:55 - 02:33:01 - Claudia van Bruggen
02:33:01 - 02:33:25 - Bert Sluijer
02:33:26 - 02:34:19 - Annemee van de Klundert
02:34:19 - 02:34:25 - Bert Sluijer
02:34:26 - 02:34:38 - Annemee van de Klundert
02:34:38 - 02:34:40 - Claudia van Bruggen
02:34:40 - 02:35:47 - Annemee van de Klundert
02:35:47 - 02:35:52 - Claudia van Bruggen
02:35:52 - 02:36:27 - Roberto Kist
02:36:27 - 02:36:28 - Claudia van Bruggen
02:36:28 - 02:37:07 - Annemee van de Klundert
02:37:07 - 02:37:08 - Claudia van Bruggen
02:37:08 - 02:37:30 - Roberto Kist
02:37:30 - 02:37:31 - Claudia van Bruggen
02:37:31 - 02:38:14 - Annemee van de Klundert
02:38:15 - 02:38:17 - Claudia van Bruggen
02:38:17 - 02:38:38 - Roberto Kist
02:38:38 - 02:38:41 - Claudia van Bruggen
02:38:41 - 02:39:08 - Annemee van de Klundert
02:39:08 - 02:39:12 - Claudia van Bruggen
02:39:12 - 02:40:00 - Wietse de Boer
02:40:00 - 02:40:19 - Annemee van de Klundert
02:40:19 - 02:40:31 - Claudia van Bruggen
02:40:31 - 02:40:35 - Eildert Noorda
02:40:35 - 02:40:57 - Claudia van Bruggen
02:40:57 - 02:43:29 - Eildert Noorda
02:43:29 - 02:43:33 - Claudia van Bruggen
02:43:33 - 02:43:34 - Eildert Noorda
02:43:35 - 02:44:08 - Roberto Kist
02:44:09 - 02:44:42 - Eildert Noorda
02:44:42 - 02:44:44 - Claudia van Bruggen
02:44:45 - 02:45:15 - Roberto Kist
02:45:16 - 02:45:36 - Eildert Noorda
02:45:36 - 02:45:38 - Claudia van Bruggen
02:45:39 - 02:46:32 - Bert Sluijer
02:46:33 - 02:46:34 - Claudia van Bruggen
02:46:34 - 02:46:42 - Eildert Noorda
02:46:42 - 02:46:42 - Claudia van Bruggen
02:46:42 - 02:46:47 - Bert Sluijer
02:46:48 - 02:46:49 - Eildert Noorda
02:46:49 - 02:46:50 - Claudia van Bruggen
02:46:50 - 02:47:14 - Eildert Noorda
02:47:14 - 02:47:16 - Claudia van Bruggen
02:47:16 - 02:48:07 - Bert Sluijer
02:48:08 - 02:48:08 - Claudia van Bruggen
02:48:08 - 02:49:03 - Eildert Noorda
02:49:03 - 02:49:09 - Claudia van Bruggen
02:49:09 - 02:49:49 - Wietse de Boer
02:49:49 - 02:49:54 - Claudia van Bruggen
02:49:55 - 02:50:33 - Roberto Kist
02:50:33 - 02:50:36 - Claudia van Bruggen
02:50:36 - 02:51:58 - Wietse de Boer
02:51:58 - 02:52:11 - Claudia van Bruggen
02:52:11 - 02:52:14 - Roberto Kist
02:52:14 - 02:52:20 - Claudia van Bruggen
02:52:21 - 02:54:08 - Wietse de Boer
02:54:08 - 02:54:09 - Claudia van Bruggen
02:54:09 - 02:54:45 - Wietse de Boer
02:54:59 - 02:55:03 - Claudia van Bruggen
02:55:03 - 02:56:02 - Bert Sluijer
02:56:02 - 02:56:03 - Claudia van Bruggen
02:56:03 - 02:56:56 - Wietse de Boer
02:56:58 - 02:57:01 - Claudia van Bruggen
02:57:01 - 02:57:41 - Leo Elfers
02:57:42 - 02:57:42 - Claudia van Bruggen
02:57:45 - 02:58:36 - Wietse de Boer
02:59:22 - 02:59:24 - Claudia van Bruggen
02:59:24 - 02:59:50 - Bert Sluijer
02:59:50 - 02:59:51 - Claudia van Bruggen
02:59:51 - 03:00:33 - Wietse de Boer
03:00:33 - 03:00:38 - Claudia van Bruggen
03:00:38 - 03:00:44 - Bert Sluijer
03:00:46 - 03:00:48 - Wietse de Boer
03:00:48 - 03:00:48 - Claudia van Bruggen
03:00:48 - 03:01:53 - Wietse de Boer
03:01:53 - 03:02:03 - Claudia van Bruggen
03:02:04 - 03:06:41 - Oswald van Dam
03:06:42 - 03:06:45 - Claudia van Bruggen
03:06:46 - 03:06:56 - Wietse de Boer
03:06:58 - 03:07:05 - Oswald van Dam
03:07:05 - 03:07:08 - Claudia van Bruggen
03:07:08 - 03:07:21 - Wietse de Boer
03:07:25 - 03:07:42 - Oswald van Dam
03:07:43 - 03:07:48 - Claudia van Bruggen
03:07:48 - 03:08:07 - Bert Sluijer
03:08:08 - 03:08:09 - Claudia van Bruggen
03:08:09 - 03:08:37 - Oswald van Dam
03:08:38 - 03:08:41 - Claudia van Bruggen
03:08:41 - 03:08:43 - Ron Klappe
03:08:43 - 03:08:49 - Claudia van Bruggen
03:08:49 - 03:09:13 - Ron Klappe
03:09:13 - 03:09:14 - Claudia van Bruggen
03:09:14 - 03:09:21 - Oswald van Dam
03:09:23 - 03:09:24 - Claudia van Bruggen
03:09:24 - 03:09:28 - Ron Klappe
03:09:29 - 03:09:29 - Oswald van Dam
03:09:29 - 03:09:30 - Claudia van Bruggen
03:09:30 - 03:09:35 - Oswald van Dam
03:09:37 - 03:09:40 - Claudia van Bruggen
03:09:41 - 03:13:38 - Roberto Kist
03:13:38 - 03:13:44 - Claudia van Bruggen
03:13:44 - 03:16:43 - Ron Klappe
03:16:43 - 03:16:47 - Claudia van Bruggen
03:16:47 - 03:17:10 - Bert Sluijer
03:17:10 - 03:17:11 - Claudia van Bruggen
03:17:11 - 03:17:53 - Ron Klappe
03:17:53 - 03:18:17 - Bert Sluijer
03:18:18 - 03:18:19 - Claudia van Bruggen
03:18:19 - 03:18:39 - Ron Klappe
03:18:40 - 03:18:41 - Claudia van Bruggen
03:18:41 - 03:18:51 - Bert Sluijer
03:18:53 - 03:19:05 - Ron Klappe
03:19:06 - 03:19:08 - Claudia van Bruggen
03:19:09 - 03:19:33 - Roberto Kist
03:19:34 - 03:19:42 - Ron Klappe
03:19:44 - 03:19:44 - Claudia van Bruggen
03:19:44 - 03:19:47 - Roberto Kist
03:19:48 - 03:20:11 - Ron Klappe
03:20:13 - 03:20:13 - Claudia van Bruggen
03:20:13 - 03:20:22 - Roberto Kist
03:20:23 - 03:20:39 - Claudia van Bruggen
03:28:22 - 03:36:23 - Dorrit de Jong
03:36:23 - 03:36:28 - Claudia van Bruggen
03:36:28 - 03:36:37 - Bert Sluijer
03:36:37 - 03:36:39 - Claudia van Bruggen
03:36:40 - 03:37:21 - Roberto Kist
03:37:23 - 03:38:09 - Dorrit de Jong
03:38:09 - 03:38:12 - Claudia van Bruggen
03:38:13 - 03:38:38 - Roberto Kist
03:38:38 - 03:38:39 - Claudia van Bruggen
03:38:39 - 03:38:56 - Dorrit de Jong
03:38:56 - 03:38:58 - Claudia van Bruggen
03:38:58 - 03:39:12 - Roberto Kist
03:39:13 - 03:39:14 - Claudia van Bruggen
03:39:14 - 03:40:28 - Dorrit de Jong
03:40:28 - 03:40:32 - Claudia van Bruggen
03:40:32 - 03:41:36 - Bert Sluijer
03:41:37 - 03:41:39 - Claudia van Bruggen
03:41:39 - 03:41:53 - Bert Sluijer
03:41:53 - 03:41:54 - Claudia van Bruggen
03:41:54 - 03:42:57 - Dorrit de Jong
03:42:57 - 03:42:58 - Claudia van Bruggen
03:42:58 - 03:43:02 - Dorrit de Jong
03:43:02 - 03:43:12 - Bert Sluijer
03:43:12 - 03:43:27 - Claudia van Bruggen
03:43:27 - 03:43:54 - Leo Elfers
03:43:54 - 03:43:58 - Claudia van Bruggen
03:43:58 - 03:44:52 - Dorrit de Jong
03:44:52 - 03:44:53 - Claudia van Bruggen
03:44:55 - 03:45:26 - Leo Elfers
03:45:26 - 03:45:27 - Claudia van Bruggen
03:45:28 - 03:46:13 - Dorrit de Jong
03:46:13 - 03:46:15 - Claudia van Bruggen
03:46:15 - 03:47:51 - Dorrit de Jong
03:47:51 - 03:48:05 - Claudia van Bruggen
03:48:05 - 03:48:53 - Wietse de Boer
03:48:53 - 03:48:54 - Claudia van Bruggen
03:48:55 - 03:49:34 - Dorrit de Jong
03:49:34 - 03:49:38 - Claudia van Bruggen
03:49:39 - 03:50:02 - Bert Sluijer
03:50:02 - 03:50:02 - Claudia van Bruggen
03:50:03 - 03:50:25 - Dorrit de Jong
03:50:25 - 03:50:47 - Bert Sluijer
03:50:48 - 03:50:49 - Claudia van Bruggen
03:50:49 - 03:51:24 - Dorrit de Jong
03:51:24 - 03:51:25 - Claudia van Bruggen
03:51:25 - 03:51:36 - Bert Sluijer
03:51:37 - 03:51:38 - Claudia van Bruggen
03:51:38 - 03:51:59 - Dorrit de Jong
03:51:59 - 03:52:01 - Claudia van Bruggen
03:52:02 - 03:52:41 - Roberto Kist
03:52:42 - 03:52:43 - Claudia van Bruggen
03:52:43 - 03:53:19 - Dorrit de Jong
03:53:19 - 03:53:20 - Claudia van Bruggen
03:53:20 - 03:53:21 - Dorrit de Jong
03:53:21 - 03:53:26 - Claudia van Bruggen
03:53:27 - 03:53:54 - Roberto Kist
03:53:55 - 03:54:04 - Dorrit de Jong
03:54:04 - 03:54:05 - Claudia van Bruggen
03:54:07 - 03:54:12 - Roberto Kist
03:54:13 - 03:54:39 - Dorrit de Jong
03:54:39 - 03:54:40 - Claudia van Bruggen
03:54:40 - 03:58:25 - Dorrit de Jong
03:58:25 - 03:58:27 - Claudia van Bruggen
03:58:27 - 03:59:19 - Annemee van de Klundert
03:59:21 - 03:59:35 - Claudia van Bruggen
03:59:37 - 03:59:58 - Annemee van de Klundert
04:00:06 - 04:00:21 - Claudia van Bruggen
04:00:22 - 04:01:50 - Dorrit de Jong
04:01:50 - 04:01:51 - Claudia van Bruggen
04:01:51 - 04:02:03 - Leo Elfers
04:02:04 - 04:02:42 - Dorrit de Jong
04:02:42 - 04:02:44 - Leo Elfers
04:02:52 - 04:03:07 - Claudia van Bruggen
04:03:07 - 04:03:55 - Bert Sluijer
04:03:56 - 04:03:57 - Claudia van Bruggen
04:03:57 - 04:04:31 - Dorrit de Jong
04:04:31 - 04:04:57 - Claudia van Bruggen
04:05:01 - 04:05:07 - Bert Sluijer
04:05:07 - 04:05:10 - Claudia van Bruggen
04:05:10 - 04:05:43 - Dorrit de Jong
04:05:45 - 04:05:47 - Claudia van Bruggen
04:05:47 - 04:06:04 - Bert Sluijer
04:06:04 - 04:06:44 - Claudia van Bruggen
04:06:44 - 04:06:46 - Leo Elfers
04:06:47 - 04:07:08 - Wietse de Boer
04:07:10 - 04:07:10 - Claudia van Bruggen
04:07:11 - 04:07:25 - Dorrit de Jong
04:07:25 - 04:07:25 - Claudia van Bruggen
04:07:25 - 04:07:26 - Dorrit de Jong
04:07:28 - 04:07:30 - Claudia van Bruggen
04:07:30 - 04:07:35 - Dorrit de Jong
04:07:36 - 04:08:00 - Leo Elfers
04:08:01 - 04:08:02 - Claudia van Bruggen
04:08:04 - 04:08:10 - Dorrit de Jong
04:08:11 - 04:08:12 - Claudia van Bruggen
04:08:12 - 04:08:22 - Leo Elfers
04:08:22 - 04:09:42 - Claudia van Bruggen