Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

dinsdag 16 februari 2021

20:30 - 21:15

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

De vergadering start om 20:30 uur

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Op 15 januari 2021 heeft de heer Sloots zijn ontslag per brief ingediend als wethouder van Zwolle. De heer Sloots is ondertussen benoemd tot burgemeester van de gemeente Stadskanaal. Als gevolg hiervan is mevrouw De Jong voorgedragen als nieuwe wethouder. De voorgedragen kandidaat dient door de raad benoemd te worden.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om mevrouw. D.S. de Jong (GroenLinks) te benoemen als wethouder van de gemeente Zwolle. Voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

Voor technische en feitelijke vragen: Arthur ten Have (2848) abm.ten.have@zwolle.nl

00:13:54 - 00:14:19 - Silvia Bruggenkamp

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.

Op 26 oktober 2020 besloot de gemeenteraad om de verordening op de gemeentelijke Rekenkamercommissie (Rkc) aan te passen. Met deze aanpassing is het aantal externe leden van de Rkc gewijzigd van één naar twee. Met het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter, waren er daardoor twee vacatures in te vullen. De huidige leden van de Rkc vormden de selectiecommissie voor de sollicitatieprocedure. Zij zijn tot het oordeel gekomen dat de heer Droogh en de heer Buiskool de meest geschikte kandidaten zijn voor de vacatures. Daarom wordt voorgesteld om de huidige voorzitter, de heer Groen, eervol ontslag te verlenen en om de heer Droogh en de heer Buiskool te benoemen tot respectievelijk voorzitter en lid van de Rkc.

Voor technische en feitelijke vragen: Evert Jan Bagerman (2216), E.Bagerman@zwolle.nl

Resultaat stemming