Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 16 maart 2015

19:30 - 20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:01 - 00:00:34 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:00:15 - 00:00:34 - Henk Jan Meijer
 3. 3
  Bekrachtiging geheimhouding
 4. 4

  00:00:28 - 00:00:34 - Henk Jan Meijer
  00:00:35 - 00:02:34 - Henk Schippers
  00:02:35 - 00:02:37 - Henk Jan Meijer
  00:02:38 - 00:02:39 - Henk Jan Meijer
  00:05:06 - 00:06:47 - Jan Brink
  00:06:49 - 00:06:52 - Henk Jan Meijer
  00:06:53 - 00:07:07 - Henk Schippers
  00:07:10 - 00:07:37 - Jan Brink
  00:07:37 - 00:07:38 - Henk Jan Meijer
  00:07:49 - 00:07:53 - Henk Jan Meijer
  00:07:55 - 00:08:28 - Michiel van Harten
  00:08:28 - 00:08:35 - Henk Jan Meijer
  00:08:39 - 00:09:12 - Jan Brink
  00:09:12 - 00:09:14 - Henk Jan Meijer
  00:09:15 - 00:09:45 - Frank Futselaar
  00:09:48 - 00:10:11 - Jan Brink
  00:10:12 - 00:10:24 - Henk Jan Meijer
  00:10:25 - 00:12:05 - Judith Compagner
  00:12:05 - 00:12:21 - Henk Jan Meijer
  00:12:22 - 00:12:29 - Henk Jan Meijer
  00:12:32 - 00:14:05 - Jan Brink
  00:14:06 - 00:14:10 - Henk Jan Meijer
  00:14:10 - 00:14:20 - Judith Compagner
  00:14:20 - 00:14:23 - Henk Jan Meijer
  00:14:23 - 00:14:27 - Judith Compagner
  00:14:27 - 00:14:28 - Henk Jan Meijer
  00:14:30 - 00:15:04 - Jan Brink
  00:15:04 - 00:15:08 - Henk Jan Meijer
  00:15:09 - 00:15:43 - Johannes de Vries
  00:15:43 - 00:15:45 - Henk Jan Meijer
  00:15:47 - 00:16:12 - Jan Brink
  00:16:13 - 00:16:14 - Henk Jan Meijer
  00:16:15 - 00:16:37 - Aly van der Vegte - Poot
  00:16:38 - 00:16:39 - Henk Jan Meijer
  00:16:43 - 00:16:53 - Jan Brink
  00:16:53 - 00:18:08 - Henk Jan Meijer
 5. 5

  00:17:02 - 00:18:08 - Henk Jan Meijer
 6. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 7. 5.A.1

 8. 5.B2
  Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
 9. 5.B3

 10. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 11. 5.c.2

 12. 6

  00:17:11 - 00:18:08 - Henk Jan Meijer
 13. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet is de gemeente verplicht tot het opstellen van een Financiële verordening. De financiële verordening van de gemeente is een instrument van de raad om invloed uit te oefenen op het financiële proces. Met de verordening regelt de raad op hoofdlijnen de spelregels voor het financieel beleid, financieel beheer en de financiële organisatie van de gemeente. De huidige Financiële verordening is verouderd en dient te worden geactualiseerd. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Financiële Verordening ex artikel 212 Gemeentewet vast te stellen en deze per 1 mei 2015 in werking te laten treden. Daarnaast de Financiële Verordening ex artikel 212 Gemeentewet, vastgesteld op 15 december 2003, per 1 mei 2015 in te trekken.
  Deze verordening is besproken in het afstemmingscomité. In het afstemmingscomité hebben namens de raad zitting de leden Futselaar, Van Dam, Van der Veen en Looijenga. Het afstemmingscomité heeft geen opmerkingen bij dit voorstel.
  Voor technische en feitelijke vragen: Bert Tory (2538) b.tory@zwolle.nl

  00:17:12 - 00:18:08 - Henk Jan Meijer
 14. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Voor een goed beheer van geldstromen en de daaraan verbonden risico’s is regelgeving nodig. Deze regelgeving is vastgelegd in het Treasurystatuut. Met het Treasurystatuut geeft de raad aan waaraan treasury in de gemeente Zwolle dient te voldoen. Eens in de vier jaar moet het statuut worden geactualiseerd. Het huidige statuut is vastgesteld op 8 februari 2010, er ligt nu een geactualiseerd Treasurystatuut 2014 ter besluitvorming voor.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het Treasurystatuut-2014 vast te stellen en kennis te nemen van het Uitvoeringsbesluit Treasury 2014.
  Deze verordening is besproken in het afstemmingscomité. In het afstemmingscomité hebben namens de raad zitting de leden Futselaar, Van Dam, Van der Veen en Looijenga. Het afstemmingscomité heeft geen opmerkingen bij dit voorstel.
  Voor technische en feitelijke vragen: Arie Claassen (2413) a.claassen@zwolle.nl

  00:17:31 - 00:18:08 - Henk Jan Meijer
 15. 9

  Op 9 februari 2015 is er een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fracties GroenLinks, D66, PvdA en CDA, waarbij het college wordt opgeroepen het voorbeeld van de gemeenten Den Haag, Zandvoort en Haarlem op te volgen en voorlopig geen ouderbijdrage op te leggen voor de jeugd_GGZ en andere vormen van Jeugdhulp, tot duidelijk is of er op dit punt een wijziging van de jeugdwet komt. De motie is in pre advies genomen door het college.

  Moties

  Onderwerp
  Opschorten innen ouderbijdrage jeugdhulp GGZ (M9-1)
  Zwolse aanpak NS-toegangspoortjes (M9-2)
  00:17:40 - 00:18:08 - Henk Jan Meijer
  00:18:08 - 00:19:58 - Michiel van Harten
  00:19:58 - 00:20:03 - Henk Jan Meijer
  00:20:08 - 00:21:56 - Ed Anker
  00:21:56 - 00:22:00 - Henk Jan Meijer
  00:22:00 - 00:22:15 - Frank Futselaar
  00:22:17 - 00:22:18 - Henk Jan Meijer
  00:22:19 - 00:23:30 - Job Looijenga
  00:23:30 - 00:23:33 - Henk Jan Meijer
  00:23:33 - 00:24:08 - Hans Wijnen
  00:24:09 - 00:24:10 - Henk Jan Meijer
  00:24:10 - 00:24:45 - William Dogger
  00:24:45 - 00:24:48 - Henk Jan Meijer
  00:24:48 - 00:25:12 - Sonja Paauw
  00:25:13 - 00:25:41 - Henk Jan Meijer
  00:25:41 - 00:27:09 - Gerdien Rots
  00:27:09 - 00:27:11 - Henk Jan Meijer
  00:27:16 - 00:29:03 - Ed Anker
  00:29:03 - 00:29:06 - Henk Jan Meijer
  00:29:07 - 00:29:26 - Frank Futselaar
  00:29:27 - 00:29:29 - Henk Jan Meijer
  00:29:29 - 00:30:08 - Aly van der Vegte - Poot
  00:30:09 - 00:30:10 - Henk Jan Meijer
  00:30:10 - 00:32:17 - Jan Slijkhuis
  00:32:17 - 00:32:28 - Henk Jan Meijer
  00:32:29 - 00:32:48 - Orhan Cetin
  00:32:48 - 00:32:49 - Henk Jan Meijer
  00:32:50 - 00:33:10 - Michiel van Harten
  00:33:10 - 00:33:40 - Henk Jan Meijer
 16. 10

  00:33:29 - 00:33:40 - Henk Jan Meijer