Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 2 maart 2015

19:30 - 20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:01:53 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:01:05 - 00:01:53 - Henk Jan Meijer
 3. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlage 3 van de beslisnota vaststellen programma van eisen project busverbinding Spoorzone
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.


  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke financiële bijlage van het collegevoorstel Plan Pennegoor.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.

  00:01:12 - 00:01:53 - Henk Jan Meijer
 4. 4

  00:01:44 - 00:01:53 - Henk Jan Meijer
  00:01:54 - 00:03:32 - Claudia van Bruggen
  00:03:32 - 00:07:25 - Henk Jan Meijer
  00:07:25 - 00:08:08 - Thom van Campen
  00:08:08 - 00:09:21 - Henk Jan Meijer
 5. 5

  00:09:02 - 00:09:21 - Henk Jan Meijer
  00:09:22 - 00:11:01 - Judith Compagner
  00:11:02 - 00:11:10 - Henk Jan Meijer
  00:11:12 - 00:11:59 - Aly van der Vegte - Poot
  00:11:59 - 00:12:08 - Henk Jan Meijer
  00:12:08 - 00:12:24 - Frank Futselaar
  00:12:24 - 00:12:26 - Henk Jan Meijer
  00:12:27 - 00:13:21 - Gerdien Rots
  00:13:21 - 00:13:23 - Henk Jan Meijer
  00:13:23 - 00:14:15 - Jan Slijkhuis
  00:14:16 - 00:14:18 - Henk Jan Meijer
  00:14:18 - 00:15:00 - William Dogger
  00:15:01 - 00:15:02 - Henk Jan Meijer
  00:15:03 - 00:15:29 - Patrick Rijke
  00:15:29 - 00:15:30 - Henk Jan Meijer
  00:15:30 - 00:16:07 - Sonja Paauw
  00:16:09 - 00:16:14 - Henk Jan Meijer
  00:17:35 - 00:17:37 - Henk Jan Meijer
  00:17:37 - 00:17:48 - Sonja Paauw
  00:17:49 - 00:17:50 - Henk Jan Meijer
  00:18:08 - 00:18:17 - Henk Jan Meijer
  00:18:17 - 00:18:56 - Judith Compagner
  00:18:56 - 00:19:37 - Henk Jan Meijer
  00:19:38 - 00:20:28 - Michiel van Harten
  00:20:29 - 00:20:34 - Henk Jan Meijer
  00:20:34 - 00:21:05 - Thom van Campen
  00:21:06 - 00:21:54 - Henk Jan Meijer
  00:21:55 - 00:23:27 - Patrick Rijke
  00:23:28 - 00:23:36 - Henk Jan Meijer
  00:23:36 - 00:23:38 - Mark Oldengarm
  00:23:38 - 00:23:39 - Henk Jan Meijer
  00:23:39 - 00:24:41 - Mark Oldengarm
  00:24:41 - 00:24:45 - Henk Jan Meijer
  00:24:47 - 00:25:13 - Eefke Meijerink
  00:25:13 - 00:25:14 - Henk Jan Meijer
  00:25:14 - 00:25:15 - Eefke Meijerink
  00:25:16 - 00:25:41 - Michiel van Willigen
  00:25:42 - 00:25:49 - Henk Jan Meijer
  00:25:49 - 00:26:15 - Patrick Rijke
  00:26:16 - 00:27:15 - Henk Jan Meijer
 6. 5.a

  00:26:56 - 00:27:15 - Henk Jan Meijer
 7. 5.a.1

 8. 5.a.2

 9. 5.a.3

 10. 5.a.6

 11. 5.a.7

 12. 5.a.9

 13. 5.a.10

 14. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 15. 5.C.1

 16. 6

  00:27:02 - 00:27:15 - Henk Jan Meijer
 17. 7

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 2 februari 2015, de korte terugblik is bijgevoegd.
  In 2012 heeft de raad het Gemeentelijk Grondstoffenplan vastgesteld. Hiermee is de ambitie uitgesproken om het restafval met 47 kg per inwoner te verminderen. Om deze doelstelling te bereiken is onder meer het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Iedere inwoner van Zwolle mag per dag gratis 250 kg grof huisvuil bij de ROVA aanbieden. Er wordt ten onrechte gebruik gemaakt van deze regeling door bedrijven en mensen van buiten Zwolle. Met name puin, bouw en sloop afval wordt gebracht onder de noemer huishoudelijk afval. Om de kosten van de 250 kg regeling eerlijker te verdelen wordt voorgesteld de met ingang van 2016 de milieupas te gebruiken als legitimatiebewijs bij het milieubrengstation. Daarnaast wordt het storten van puin, bouw-, sloopafval uit de 250 kilo regeling gehaald en moet hiervoor worden betaald. In de huidige opzet van het milieubrengstation is het goed vorm geven van belonen en betalen voor afval lastig te realiseren. Daarom stelt het college voor de mogelijkheid van een tweede brengstation bij ROVA te verkennen. Bij het nieuwe brengstation kan voor de inlevering van grondstoffen (zoals papier, textiel, glas, plastic) worden beloond en moet er bij het oude brengstation voor restafvalstromen worden betaald. Het college stelt daarnaast voor om het gratis ophalen van wit- en bruingoed door ROVA aan huis te beëindigen. Afgedankte apparaten zoals koelkasten, computers en televisies kunnen worden ingeleverd bij aanschaf van vervangende apparatuur of binnen de 250 kg naar het milieubrengstation worden gebracht. Met bovenstaande maatregelen is de bezuiniging van € 150.000 te realiseren waartoe uw raad bij de begroting 2015 heeft besloten.
  Voor technische en feitelijke vragen: Annette Borghuis (2195) A.Borghuis@zwolle.nl / Tom Horstman (2553) ab.horstman@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Business case "Handhaven" (be)loont
  00:27:05 - 00:27:15 - Henk Jan Meijer
  00:27:16 - 00:27:45 - Brammert Geerlink
  00:27:45 - 00:27:56 - Henk Jan Meijer
  00:27:56 - 00:29:00 - Hans Wijnen
  00:29:01 - 00:29:05 - Henk Jan Meijer
  00:31:06 - 00:31:14 - Henk Jan Meijer
  00:31:15 - 00:31:51 - Jelte Bos
  00:31:51 - 00:31:56 - Henk Jan Meijer
  00:31:57 - 00:33:30 - Youchef Ben Ali Ahlaq
  00:33:30 - 00:33:32 - Henk Jan Meijer
  00:33:33 - 00:34:09 - Bijan Moshaver
  00:34:10 - 00:34:13 - Henk Jan Meijer
  00:34:13 - 00:34:53 - Hans Wijnen
  00:34:53 - 00:34:56 - Henk Jan Meijer
  00:34:57 - 00:35:32 - Brammert Geerlink
  00:35:32 - 00:35:35 - Henk Jan Meijer
  00:35:36 - 00:36:07 - Mark Oldengarm
  00:36:07 - 00:36:43 - Henk Jan Meijer
  00:36:44 - 00:37:46 - Hans Wijnen
  00:37:47 - 00:37:48 - Henk Jan Meijer
  00:37:48 - 00:37:52 - William Dogger
  00:37:52 - 00:37:57 - Henk Jan Meijer
  00:37:58 - 00:38:29 - Brammert Geerlink
  00:38:29 - 00:39:06 - Henk Jan Meijer
 18. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In de nota Vastgoedmanagement zijn diverse speerpunten en maatregelen opgenomen (o.a. duurzaamheid). Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoedbezit is een van de kernthema’s binnen het gemeentelijk vastgoed-management. Dit enerzijds vanuit de behoefte tot het terugdringen van energieverbruik en –kosten binnen gemeentelijke accommodaties. Anderzijds leiden investeringen in duurzaamheid op lange termijn tot kostenbesparingen, en tevens wenst de gemeente een aanjaag c.q. voorbeeldfunctie te bekleden.
  Er is echter eerst nader onderzoek nodig naar de wijze waarop onze gemeentelijke vastgoedportefeuille het beste kan worden verduurzaamd.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om te onderzoeken op welke wijze onze gemeentelijke panden het beste kunnen worden verduurzaamd, welke quick wins daarbij op korte termijn mogelijk zijn (kostenbesparingen) en kennis te nemen van het plan van aanpak.
  Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 60.000 en dit voor € 40.000 te dekken uit het Onderhoudsbudget Vastgoedmanagement en voor € 20.000 te dekken uit het Programma Duurzaamheid.
  Voor technische en feitelijke vragen: Arjan Ekelenkamp (2322) a.ekelenkamp@zwolle.nl

  00:38:46 - 00:39:06 - Henk Jan Meijer
 19. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 30 juni 2-14 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkoop van een deel van het gebouwencomplex aan de Diezerstraat 80, waarin de centrale bibliotheek is gevestigd, en behoeve van de realisatie van een full concept ZARA-winkel. Tevens is ingestemd met het herhuisvesten van de centrale bibliotheekfunctie (De Stadskamer) in drie delen van het gebouwencomplex van de GGD aan de Zeven Alleetjes. De vestiging van de bibliotheek past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan Zeven Alleetjes hoek Burg. Van Roijensingel heeft ter visie gelegen, er is één zienswijze ingediend tegen het plan. De zienswijze leidt niet tot het wijzigen van het bestemmingsplan.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om reclamant in zijn zienswijze te ontvangen. Daarnaast in te stemmen met de beanwoording van de zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan “Zeven Alleetjes hoek Burg. Van Roijensingel” zoals omschreven in de nota van zienswijze. Tevens het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen, en geen exploitatieplan vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Ron Eggink (2007) r.eggink@zwolle.nl

  00:38:59 - 00:39:06 - Henk Jan Meijer
  00:39:07 - 00:39:26 - Judith Compagner
  00:39:28 - 00:39:29 - Henk Jan Meijer
  00:39:30 - 00:39:47 - Frank Futselaar
  00:39:48 - 00:40:25 - Henk Jan Meijer
 20. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Het Cibap is een toonaangevende vakschool en al geruime tijd gevestigd aan Zwartewaterallee 10. Als gevolg van een grotere toestroom van leerlingen het Cibap is een vraag naar extra ruimte ontstaan. Met het vertrek van het Deltion College uit het pand Zwartewaterallee 8 per 1 augustus 2015 is dit pand beschikbaar voor Cibap.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van het besluit van het college over de verhuur van Zwartewaterallee 8 . Daarnaast in te stemmen met uitvoering van de voorgestelde renovatie van het gebouw en het voor de renovatie benodigde krediet (zie vertrouwelijke bijlage 1) beschikbaar te stellen. Het benodigde krediet te dekken door de investering te activeren (annuïtair, afschrijvingstermijn 15 jaar en 3,5 % rente), deze kapitaallasten wordt door de huurder voldaan, naast de reguliere huurkosten.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ronald Ackerman (2414) r.ackerman@zwolle.nl

  00:40:02 - 00:40:25 - Henk Jan Meijer
 21. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 27 november 2012 is het bestemmingsplan Buitengebied- Haerst, Tolhuislanden vastgesteld door de raad. Het voorliggende bestemmingsplan is een correctieve herziening op onderdelen van het vastgestelde bestemmingsplan. Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is dat de provincie Overijssel opmerkingen heeft gemaakt bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Deze opmerkingen zijn verwerkt in een herziening van het bestemmingsplan. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediend.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied – Haerst, Tolhuislanden herziening 1 vast te stellen. Daarnaast geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl of Marnix Meijer (2057) m.meijer@zwolle.nl

  00:40:08 - 00:40:25 - Henk Jan Meijer
 22. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In 2013 is er een proef gestart om het voor kleine ondernemingen mogelijk te maken kwijtschelding aan te vragen voor het privé-deel van hun vermogen.
  In maart 2014 heeft de fractie van SP hierover mondelinge vragen gesteld om deze mogelijkheid te formaliseren.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verlenen voor kleine ondernemingen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Henk van Delden (2128) hm.van.delden@zwolle.nl

  00:40:22 - 00:40:25 - Henk Jan Meijer
  00:40:26 - 00:40:40 - Frank Futselaar
  00:40:40 - 00:40:59 - Henk Jan Meijer
 23. 13

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 16 februari 2015, de korte terugblik is bijgevoegd.
  De komende jaren zal een groter beroep op mantelzorgers en zorgvrijwilligers worden gedaan. Dit is het gevolg van de bezuinigingen in de zorg en de wens van om langer zelfstandig te kunnen wonen. In dit voorstel geeft het college aan hoe mantelzorgers kunnen worden gevonden, ondersteund en gewaardeerd. Het voorstel vloeit voort uit het WMO beleidsplan 2015 waarmee de raad op 8 december 2014 heeft ingestemd. Het college heeft onderzoek laten uitvoeren onder mantelzorgers. Het onderzoek geeft een goed beeld van hun specifieke ondersteunings- en waarderingsbehoeften. Zo blijkt dat mantelzorgers de zorg liever niet uit handen geven en vinden zij het moeilijk om hulp te vragen. Om mantelzorgers goed te kunnen ondersteunen is het belangrijk om ze te vinden. Mantelzorgers komen beter in beeld door hen vanaf het eerste moment actief te betrekken bij de gesprekken en door het uitreiken van een blijk van erkenning in de vorm van bijvoorbeeld een bloemetje of cadeaubon. De komende twee jaar komt het uitreiken van een waardering bij het steunpunt mantelzorg te liggen. Op termijn zal dit worden overgenomen door het sociale wijkteam. Om de positie van mantelzorgers te versterken is het voornemen om cursussen en trainingen aan te bieden, bijvoorbeeld om mentaal weerbaarder te worden en te leren grenzen aan te geven. Ook wordt een training aangeboden om als mantelzorger beter het gesprek met de professionele zorg te kunnen voeren. Verder wil het college het aanbod van respijtzorg en tijdelijke vervanging beter toegankelijk maken en zo nodig uitbreiden. Voor de uitvoering van mantelzorgondersteuning en waardering is jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 450.000, -
  Voor technische en feitelijke vragen: Erna van Dijk (2110) GR.van.Dijk@zwolle.nl

  00:40:56 - 00:40:59 - Henk Jan Meijer
  00:41:00 - 00:41:17 - Sandra Drost
  00:41:17 - 00:41:20 - Henk Jan Meijer
  00:41:20 - 00:41:38 - Birgit Michies
  00:41:39 - 00:41:40 - Birgit Michies
  00:41:40 - 00:41:41 - Henk Jan Meijer
  00:41:41 - 00:42:07 - Wietse de Boer
  00:42:07 - 00:42:16 - Henk Jan Meijer
  00:42:16 - 00:43:16 - Harold van Vilsteren
  00:43:17 - 00:43:32 - Henk Jan Meijer
 24. 14

  Moties

  Onderwerp
  Geen onslagen bij Wezo (M 14-1)
  00:43:25 - 00:43:32 - Henk Jan Meijer
  00:43:33 - 00:44:43 - Bert Sluijer
  00:44:44 - 00:44:47 - Henk Jan Meijer
  00:46:56 - 00:46:59 - Henk Jan Meijer
  00:47:00 - 00:47:35 - William Dogger
  00:47:36 - 00:47:38 - Henk Jan Meijer
  00:47:39 - 00:47:59 - Michiel van Harten
  00:47:59 - 00:48:01 - Henk Jan Meijer
  00:48:02 - 00:48:24 - Martijn van der veen
  00:48:24 - 00:48:26 - Henk Jan Meijer
  00:48:26 - 00:50:09 - Eefke Meijerink
  00:50:10 - 00:50:11 - Henk Jan Meijer
  00:50:12 - 00:50:59 - Johran willegers
  00:51:00 - 00:51:01 - Henk Jan Meijer
  00:51:01 - 00:51:18 - Johannes de Vries
  00:51:18 - 00:51:19 - Henk Jan Meijer
  00:51:20 - 00:51:51 - Henk Schippers
  00:51:52 - 00:51:54 - Henk Jan Meijer
  00:51:56 - 00:52:22 - Orhan Cetin
  00:52:22 - 00:52:24 - Henk Jan Meijer
  00:52:24 - 00:52:52 - Bert Sluijer
  00:52:52 - 00:53:33 - Henk Jan Meijer
 25. 15

  00:53:17 - 00:53:33 - Henk Jan Meijer