Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 13 april 2015

19:30 - 20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:01 - 00:00:24 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:00:04 - 00:00:24 - Henk Jan Meijer
  00:00:24 - 00:00:49 - Claudia van Bruggen
  00:00:49 - 00:00:59 - Henk Jan Meijer
  00:00:59 - 00:01:11 - William Dogger
  00:01:12 - 00:01:16 - Henk Jan Meijer
  00:01:16 - 00:01:58 - Youchef Ben Ali Ahlaq
  00:01:58 - 00:02:02 - Henk Jan Meijer
  00:02:02 - 00:02:21 - Gerrit van der Kooij
  00:02:22 - 00:02:23 - Henk Jan Meijer
  00:02:23 - 00:02:43 - Judith Compagner
  00:02:43 - 00:03:07 - Henk Jan Meijer
  00:03:07 - 00:04:03 - Hans Wijnen
  00:04:05 - 00:04:08 - Henk Jan Meijer
  00:05:04 - 00:05:08 - Henk Jan Meijer
  00:05:08 - 00:05:18 - Hans Wijnen
  00:05:18 - 00:06:14 - Henk Jan Meijer
 3. 3

  00:05:49 - 00:06:14 - Henk Jan Meijer
 4. 4

  00:05:51 - 00:06:14 - Henk Jan Meijer
 5. 5

  00:05:57 - 00:06:14 - Henk Jan Meijer
  00:06:25 - 00:12:22 - Rita Kersten
  00:12:22 - 00:12:47 - Henk Jan Meijer
  00:12:48 - 00:13:20 - Claudia van Bruggen
  00:13:20 - 00:13:27 - Henk Jan Meijer
  00:13:28 - 00:13:34 - Brammert Geerlink
  00:13:34 - 00:14:01 - Henk Jan Meijer
  00:14:02 - 00:15:03 - Gerrit van der Kooij
  00:15:03 - 00:15:27 - Henk Jan Meijer
  00:15:28 - 00:16:08 - Judith Compagner
  00:16:09 - 00:16:43 - Henk Jan Meijer
 6. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 7. 5.A.3

 8. 5.B.2

 9. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 10. 6
  A-onderwerpen
 11. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  De Zwolse Brede School biedt een omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De begin 2013 uitgevoerde monitor laat zien dat er nog verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van samenwerking met partners, ouders en de wijk en de aansluiting tussen binnen en buitenschoolse activiteiten. Tevens is er geconstateerd dat de huidige (brede) scholen niet goed aansluiten bij ontwikkelingen als opgavengericht werken (in de wijk) en de sociale wijkteams. Kortom, het is tijd voor een doorontwikkeling.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten tot doorontwikkeling. Daarnaast de huidige subsidieregeling Stimulering Zwolse brede scholen in te trekken per 1 mei 2015 en een nieuwe subsidieregeling te ontwikkelen die past bij het nieuwe beleid.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anjolien Lenderink (2186) a.lenderink@zwolle.nl

 12. 8

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 30 maart 2015. De korte terugblik is bijgevoegd.
  De Zwolse Wateragenda is de opvolger van het Stedelijk Waterplan uit 2007. Het schetst de ontwikkelingen, vertaalt deze naar Zwolse hoofddoelstellingen voor water en klimaatadaptatie en geeft de speerpunten voor de komende 3 jaar weer.
  Er is gekozen voor een wateragenda in plaats van een gedetailleerd waterbeleidsplan om in te kunnen spelen op een omgeving die zeer dynamisch is en gebruik te kunnen maken van initiatieven uit de Zwolse samenleving.
  Via de begroting worden jaarlijks de bijbehorende activiteiten vastgesteld. Indien nodig zullen concrete investeringsvoorstellen separaat worden voorgelegd aan de raad.
  De raad wordt gevraagd de Zwolse Wateragenda vast te stellen en daarmee kennis te nemen van de ontwikkelingen en opgaven voor water en klimaatadaptatie. De hoofddoelstellingen van de Zwolse Wateragenda zijn “veiliger en robuuster”, ”duurzamer en efficiënter” en “aantrekkelijker en levendiger”.
  Tevens wordt de raad gevraagd de Zwolse speerpunten voor water en klimaatadaptatie voor de komende 3 jaar vast te stellen (te weten “ontwikkelen van de Zwolse klimaatadaptatie strategie”, “water- en klimaatrobuuste ontwikkeling van Zwolle” en “water- en klimaatopgaven aangrijpen voor duurzame ontwikkeling van Zwolle”) en kennis te nemen van het Actieprogramma Klimaat Actieve Stad.
  Voor technische en feitelijke vragen: Renate Postma (3317) r.postma-van.de.pol@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Versterken economische kracht waterrijke positie regio Zwolle (m8-1)
  00:16:27 - 00:16:43 - Henk Jan Meijer
  00:16:43 - 00:17:11 - Hans Wijnen
  00:17:12 - 00:17:14 - Henk Jan Meijer
  00:18:10 - 00:18:32 - Henk Jan Meijer
  00:18:36 - 00:18:52 - Henk Jan Meijer
  00:18:52 - 00:19:40 - Bijan Moshaver
  00:19:42 - 00:20:14 - Henk Jan Meijer
 13. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Sinds de raad in 2011 heeft ingestemd met de invoering van Het Nieuwe Werken wordt er gewerkt aan het geschikt maken van het stadskantoor en het stadhuis voor invoeren van een flexibel kantoorconcept. Het stadhuis zal zoveel mogelijk worden benut voor eigen gebruik en de drie vrijkomende verdiepingen van het stadskantoor worden te huur aangeboden. De verbouwing van het stadskantoor nadert zijn voltooiing. Inmiddels heeft het GBLT als huurder de vijfde en zesde verdieping betrokken. Sociale zaken en Werkgelegenheid is verhuisd naar het stadskantoor, zodat de huur van De Lure per 1 juni 2015 kan worden beëindigd. Voor de herinrichting van het stadhuis is een programma van eisen opgesteld en een voorlopig ontwerp gemaakt. In het ontwerp komen bestaande karakteristieken en gewenste uitstraling tot uitdrukking. In de verbouwing van het stadhuis wordt een deel van het geplande onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen meegenomen. Verder wordt de keuken aangepast. Het fractiehuis, de Takzaal en de raadzaal zijn geen onderdeel van dit project. Naar verwachting wordt in september gestart met de verbouwing van het stadhuis. Op basis van het voorlopig ontwerp zijn de kosten geraamd. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de gemaakte keuzes voor het ruimtegebruik van het stadhuis en een krediet van totaal € 6.252.024,- beschikbaar te stellen.
  Voor technische en feitelijke informatie: Johan Roeland (4164) J.Roeland@zwolle.nl

 14. 10

  00:19:51 - 00:20:14 - Henk Jan Meijer
 15. 11

  00:19:53 - 00:20:14 - Henk Jan Meijer