Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 26 oktober 2015

19:30 - 20:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:48 - 00:01:56 - Thom van Campen
  00:02:33 - 00:03:15 - Henk Jan Meijer
 2. 1.a

  00:03:14 - 00:03:15 - Henk Jan Meijer
  00:04:35 - 00:08:53 - Henk Jan Meijer
  00:09:21 - 00:09:23 - Mark Oldengarm
  00:10:20 - 00:11:31 - Henk Jan Meijer
 3. 2

  00:10:21 - 00:11:31 - Henk Jan Meijer
 4. 2.a

  00:10:35 - 00:11:31 - Henk Jan Meijer
  00:11:31 - 00:12:09 - Bert Sluijer
  00:12:09 - 00:14:25 - Henk Jan Meijer
 5. 2.b

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 3 september 2015 heeft de voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 14 oktober 2015 aan de mevrouw Wolthof tijdelijk ontslag verleend wegens zwangerschap en bevalling. Hierdoor is er een vacature ontstaan in de fractie van de PvdA.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de heer H. Sieben met ingang van 14 oktober 2015 toe te laten als tijdelijk lid van de raad van de gemeente Zwolle voor de plaats die is opengevallen binnen de fractie van de PvdA.
  Voor technische en feitelijke vragen: Annelie van der Poel (2856) am.van.der.poel@zwolle.nl

  00:12:18 - 00:14:25 - Henk Jan Meijer
 6. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlagen Risicomatrix en de Risicoparagraaf van de beslisnota “Begroting 2016“.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
  00:13:49 - 00:14:25 - Henk Jan Meijer
 7. 4

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raad informeren over uitkomst gesprek Rijkswaterstaat- bewoners Schellerdijk
  00:14:20 - 00:14:25 - Henk Jan Meijer
  00:14:25 - 00:15:52 - Sonja Paauw
  00:15:52 - 00:15:54 - Henk Jan Meijer
  00:15:59 - 00:19:03 - Filip van As
  00:19:03 - 00:19:06 - Henk Jan Meijer
  00:19:06 - 00:19:24 - Sonja Paauw
  00:19:30 - 00:19:59 - Filip van As
  00:19:59 - 00:20:23 - Henk Jan Meijer
  00:20:24 - 00:22:08 - Aly van der Vegte - Poot
  00:22:08 - 00:22:11 - Henk Jan Meijer
  00:22:13 - 00:23:31 - Filip van As
  00:23:31 - 00:23:34 - Henk Jan Meijer
  00:23:34 - 00:24:07 - Aly van der Vegte - Poot
  00:24:08 - 00:24:09 - Henk Jan Meijer
  00:24:13 - 00:24:38 - Filip van As
  00:24:38 - 00:24:44 - Henk Jan Meijer
  00:24:45 - 00:25:11 - Judith Compagner
  00:25:15 - 00:25:47 - Filip van As
  00:25:47 - 00:25:51 - Henk Jan Meijer
  00:25:51 - 00:26:25 - Frank Futselaar
  00:26:25 - 00:26:26 - Henk Jan Meijer
  00:26:29 - 00:26:56 - Filip van As
  00:26:56 - 00:27:07 - Henk Jan Meijer
  00:27:07 - 00:28:48 - Sonja Paauw
  00:28:48 - 00:30:21 - Henk Jan Meijer
  00:30:21 - 00:32:07 - Michiel van Harten
  00:32:07 - 00:32:10 - Henk Jan Meijer
  00:32:17 - 00:35:32 - Ed Anker
  00:35:32 - 00:35:39 - Henk Jan Meijer
  00:35:39 - 00:36:22 - Michiel van Harten
  00:36:22 - 00:36:27 - Henk Jan Meijer
  00:36:29 - 00:36:30 - Ed Anker
  00:37:09 - 00:37:23 - Henk Jan Meijer
  00:37:23 - 00:37:43 - Frank Futselaar
  00:37:43 - 00:37:44 - Henk Jan Meijer
  00:38:18 - 00:38:20 - Henk Jan Meijer
  00:38:20 - 00:39:12 - Gerdien Rots
  00:39:18 - 00:39:25 - Ed Anker
  00:39:25 - 00:39:30 - Henk Jan Meijer
  00:39:30 - 00:40:03 - William Dogger
  00:40:11 - 00:40:32 - Ed Anker
  00:40:32 - 00:40:53 - Henk Jan Meijer
  00:40:53 - 00:42:40 - Hans Wijnen
  00:42:40 - 00:42:42 - Henk Jan Meijer
  00:42:45 - 00:43:55 - Filip van As
  00:43:55 - 00:43:57 - Henk Jan Meijer
  00:43:57 - 00:44:40 - Hans Wijnen
  00:44:40 - 00:44:41 - Henk Jan Meijer
  00:44:44 - 00:45:21 - Filip van As
  00:45:21 - 00:45:29 - Henk Jan Meijer
  00:45:29 - 00:45:56 - Frank Futselaar
  00:45:58 - 00:46:37 - Filip van As
  00:46:37 - 00:47:01 - Henk Jan Meijer
 8. 5

  00:46:59 - 00:47:01 - Henk Jan Meijer
  00:47:01 - 00:47:38 - Sonja Paauw
 9. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 10. 5.A.2

 11. 5.A.5

 12. 5.A.6

 13. 5.A.7

 14. 5.A.9

 15. 5.B2

 16. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 17. 5.c

 18. 6
  A-onderwerpen
 19. 7

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 21 september 2015. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Het huidige groenbeleid is gebaseerd op het Groenbeleidsplan dat dateert uit 1998. De in het Groenbeleidsplan genoemde beleidsuitgangspunten gelden nog onverkort. Maar een actualisatie is gewenst omdat er rondom groen nieuwe trends en ontwikkelingen zijn. Via een informatienota heeft de raad op 8 december 2014 kennis genomen van de Concept Groene Agenda. Daarna is er een dialoog gevoerd met betrokken maatschappelijke partners en bewoners over het toekomstige Groenbeleid. Op 29 april 2015 is er een dialoogavond georganiseerd. Hier gaven 55 deelnemers van uiteenlopende organisaties hun mening over de Groene Agenda. Daarna bestond de gelegenheid ook nog schriftelijk te reageren. Naar aanleiding van de reacties is de conceptversie aangepast. Zo is een paragraaf over Natuureducatie toegevoegd en is de paragraaf over Biodiversiteit meer gespecificeerd. Nieuwe ontwikkelingen moeten binnen de bestaande begroting worden gerealiseerd.. Er zijn namelijk geen projectmiddelen gekoppeld aan deze Groene Agenda. De Groene Agenda zal onderdeel worden van de nieuwe Omgevingsvisie en heeft een looptijd van 10 jaar. De Agenda heeft een dynamisch karakter en wordt tussentijds geactualiseerd als er aanleiding toe is. Voor technische en feitelijke vragen: Rienko Baarslag (2706) RJDW.Baarslag@zwolle.nl

  Amendementen

  Onderwerp
  Gentechnologie in de Groene Agenda (AM7-1)

  Moties

  Onderwerp
  Waarde van groen is gericht op de toekomst (M7-2)
  00:47:55 - 00:48:17 - Henk Jan Meijer
  00:48:19 - 00:49:21 - Remko Paus
  00:49:23 - 00:49:32 - Henk Jan Meijer
  00:49:35 - 00:50:12 - Herman Sieben
  00:50:12 - 00:50:24 - Henk Jan Meijer
  00:50:25 - 00:51:16 - Johran willegers
  00:51:17 - 00:51:22 - Henk Jan Meijer
  00:51:25 - 00:54:56 - Filip van As
  00:54:57 - 00:55:10 - Henk Jan Meijer
  00:55:10 - 00:55:44 - Remko Paus
  00:55:44 - 00:55:56 - Henk Jan Meijer
  00:55:56 - 00:57:55 - Michiel van Willigen
  00:57:55 - 00:57:56 - Henk Jan Meijer
  00:57:57 - 00:59:23 - Johran willegers
  00:59:24 - 00:59:26 - Henk Jan Meijer
  00:59:26 - 01:00:19 - Koen van Baal
  01:00:19 - 01:00:20 - Henk Jan Meijer
  01:00:23 - 01:02:50 - Herman Sieben
  01:02:50 - 01:02:55 - Henk Jan Meijer
  01:02:56 - 01:03:42 - Remko Paus
  01:03:42 - 01:03:43 - Henk Jan Meijer
  01:03:45 - 01:04:28 - Oswald van Dam
  01:04:28 - 01:06:09 - Henk Jan Meijer
  01:06:09 - 01:06:32 - Harold van Vilsteren
  01:06:32 - 01:06:33 - Henk Jan Meijer
  01:06:34 - 01:06:46 - Remko Paus
  01:06:47 - 01:06:50 - Henk Jan Meijer
  01:06:50 - 01:07:17 - Michiel van Willigen
  01:07:18 - 01:07:21 - Henk Jan Meijer
  01:07:22 - 01:07:51 - Herman Sieben
  01:07:51 - 01:08:38 - Henk Jan Meijer
 20. 8

  Deze beslisnota is op 28 september 2015 behandeld in een informatieronde en op 5 oktober in een debatronde. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Op 30 juni 2014 heeft de raad besloten het gebouw van de centrale bibliotheek (Stadkamer) aan de Diezerstraat te verkopen aan Dela Vastgoed B.V. ten behoeve van de realisatie van een full concept ZARA -winkel. Tevens is besloten het voormalige gebouw van GGD IJsselland aan te kopen en te verbouwen ten behoeve van de vestiging van de centrale bibliotheekfunctie. Bij de voorbereiding van de verbouwing van dit gebouw aan de Zeven Alleetjes bleek er sprake van een aanzienlijke asbestverontreiniging. Afgelopen periode is er nader onderzoek gedaan. Hieruit komt naar voren dat de noodzakelijke asbestsanering een vertraging van ongeveer een jaar met zich mee brengt en extra kosten. De Stadkamer kan niet langer aan de Diezerstraat blijven omdat met Zara is afgesproken dat het pand komend voorjaar wordt opgeleverd. Het college stelt voor de Stadkamer tijdelijk te huisvesten in het stadhuis. Hier kan genoeg ruimte vrijgemaakt worden. Bovendien is het een centrale plek in de stad die snel beschikbaar is, goed bereikbaar en het heeft de juiste planologische bestemming. De extra kosten bedragen totaal bijna € 2,9 miljoen. Voorgesteld wordt €1.120.000,- ten laste te brengen van de exploitatiebegroting van dit project en 1.755.000,- te dekken uit de algemene concernreserve. Er vindt bestuurlijk overleg plaats met de GGD over het verhalen van de kosten. Naast de kosten die verband houden met de asbestsanering wordt er extra krediet gevraagd voor projectgebonden investeringen (€ 1.165.000,-) en aanvullende duurzaamheidsmatregelen (€ 485.000,-).
  Voor technische en feitelijke informatie: Ron Eggink (2007) R.Eggink@zwolle.nl

  Amendementen

  Onderwerp
  Beperking impact beslisnota op onderhandelingen (AM8-1)

  Moties

  Onderwerp
  Behandeling schadeclaim (M8-5)
  Inzet onderhandelingen GGD (M8-2)
  Inzet structurele bezuiniging van 1 miljoen (M8-7)
  Onderzoek asbestproblematiek en projectoverschrijdingen herhuisvesting Stadkamer (M8-4)
  Opstarten raadsonderzoek (enquête) (M8-3)
  Optimalisatie van de extra kosten herhuisvesting stadkamer (M8-6)
  01:08:05 - 01:08:38 - Henk Jan Meijer
  01:08:39 - 01:10:10 - Judith Compagner
  01:10:12 - 01:10:27 - Henk Jan Meijer
  01:10:28 - 01:11:21 - William Dogger
  01:11:23 - 01:11:47 - Henk Jan Meijer
  01:11:48 - 01:14:35 - Gerdien Rots
  01:14:35 - 01:14:43 - Henk Jan Meijer
  01:14:44 - 01:15:11 - Orhan Cetin
  01:15:13 - 01:15:24 - Henk Jan Meijer
  01:15:24 - 01:17:34 - Aly van der Vegte - Poot
  01:17:34 - 01:17:36 - Henk Jan Meijer
  01:17:36 - 01:17:59 - Frank Futselaar
  01:17:59 - 01:18:01 - Henk Jan Meijer
  01:18:01 - 01:18:37 - Aly van der Vegte - Poot
  01:18:37 - 01:18:45 - Henk Jan Meijer
  01:18:52 - 01:21:44 - René de Heer
  01:21:45 - 01:21:46 - Henk Jan Meijer
  01:21:55 - 01:27:23 - Jan Brink
  01:27:24 - 01:27:53 - Henk Jan Meijer
  01:27:53 - 01:28:01 - Frank Futselaar
  01:28:01 - 01:28:25 - Henk Jan Meijer
  01:28:25 - 01:29:13 - Gerdien Rots
  01:29:13 - 01:29:15 - Henk Jan Meijer
  01:29:16 - 01:29:26 - Sonja Paauw
  01:29:27 - 01:29:28 - Henk Jan Meijer
  01:29:29 - 01:30:05 - Aly van der Vegte - Poot
  01:30:06 - 01:30:10 - Henk Jan Meijer
  01:30:10 - 01:30:32 - Jan Slijkhuis
  01:30:33 - 01:31:04 - Henk Jan Meijer
  01:31:05 - 01:31:47 - Frank Futselaar
  01:31:47 - 01:31:48 - Henk Jan Meijer
  01:31:49 - 01:32:33 - Michiel van Harten
  01:32:35 - 01:32:36 - Henk Jan Meijer
  01:32:36 - 01:33:38 - Gerdien Rots
  01:33:38 - 01:33:40 - Henk Jan Meijer
  01:33:40 - 01:34:20 - Sonja Paauw
  01:34:21 - 01:34:22 - Henk Jan Meijer
  01:34:23 - 01:34:29 - Aly van der Vegte - Poot
  01:34:29 - 01:34:30 - Henk Jan Meijer
  01:34:30 - 01:35:12 - Aly van der Vegte - Poot
  01:35:12 - 01:35:14 - Henk Jan Meijer
  01:35:15 - 01:36:07 - Jan Slijkhuis
  01:36:07 - 01:36:10 - Henk Jan Meijer
  01:36:10 - 01:36:28 - Judith Compagner
  01:36:29 - 01:36:53 - Henk Jan Meijer
  01:38:27 - 01:38:34 - Henk Jan Meijer
  01:38:34 - 01:38:51 - Michiel van Harten
  01:38:51 - 01:38:54 - Henk Jan Meijer
  01:44:54 - 01:45:37 - Jolien Elshof - Rook
  01:46:08 - 01:46:19 - Youchef Ben Ali Ahlaq
  01:46:38 - 01:46:39 - Jolien Elshof - Rook
  01:54:38 - 01:54:42 - Henk Jan Meijer
  01:55:13 - 01:55:24 - Henk Jan Meijer
  01:57:26 - 01:57:48 - Henk Jan Meijer
  01:57:48 - 01:59:53 - Gerdien Rots
  01:59:53 - 02:00:23 - Henk Jan Meijer
  02:00:24 - 02:00:28 - William Dogger
  02:00:28 - 02:00:35 - Henk Jan Meijer
  02:00:35 - 02:01:36 - William Dogger
  02:01:37 - 02:01:38 - Henk Jan Meijer
  02:01:39 - 02:02:04 - Michiel van Harten
  02:02:06 - 02:02:07 - Henk Jan Meijer
  02:02:08 - 02:03:03 - Frank Futselaar
  02:03:03 - 02:03:07 - Henk Jan Meijer
  02:03:08 - 02:03:36 - Judith Compagner
  02:03:37 - 02:04:05 - Henk Jan Meijer
  02:04:05 - 02:04:24 - Michiel van Harten
  02:04:24 - 02:04:25 - Henk Jan Meijer
  02:04:26 - 02:04:48 - Frank Futselaar
  02:04:48 - 02:05:06 - Henk Jan Meijer
  02:05:07 - 02:05:18 - Gerdien Rots
  02:05:18 - 02:05:20 - Henk Jan Meijer
  02:05:21 - 02:05:38 - Orhan Cetin
  02:05:38 - 02:05:59 - Henk Jan Meijer
  02:05:59 - 02:06:08 - Frank Futselaar
  02:06:10 - 02:06:35 - Henk Jan Meijer
  02:06:36 - 02:06:41 - Frank Futselaar
  02:06:43 - 02:06:47 - Henk Jan Meijer
  02:06:47 - 02:06:53 - Judith Compagner
  02:06:53 - 02:06:55 - Henk Jan Meijer
  02:06:55 - 02:07:00 - William Dogger
  02:07:00 - 02:07:03 - Henk Jan Meijer
  02:07:03 - 02:07:11 - Orhan Cetin
  02:07:12 - 02:07:30 - Henk Jan Meijer
  02:07:30 - 02:07:56 - Michiel van Harten
  02:07:57 - 02:07:58 - Henk Jan Meijer
  02:07:58 - 02:08:23 - William Dogger
  02:08:23 - 02:08:25 - Henk Jan Meijer
  02:08:25 - 02:09:32 - Frank Futselaar
  02:09:32 - 02:09:35 - Henk Jan Meijer
  02:09:35 - 02:10:01 - Judith Compagner
  02:10:01 - 02:10:03 - Henk Jan Meijer
  02:10:03 - 02:11:01 - Gerdien Rots
  02:11:03 - 02:11:04 - Henk Jan Meijer
  02:11:05 - 02:11:12 - Aly van der Vegte - Poot
  02:11:12 - 02:11:16 - Henk Jan Meijer
  02:11:16 - 02:12:19 - Jan Slijkhuis
  02:12:20 - 02:12:21 - Henk Jan Meijer
  02:12:21 - 02:12:42 - Sonja Paauw
  02:12:43 - 02:13:37 - Henk Jan Meijer
 21. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn (GBLT) heft en int waterschapbelastingen en gemeentelijke belastingen namens een aantal waterschappen en gemeenten waaronder Zwolle. Hiertoe is een gemeenschappelijke regeling (GR) in het leven geroepen. Per 1 januari 2016 willen de gemeente Bunschoten en Dalfsen toetreden tot GBLT. Om dit mogelijk te maken dient de GR te worden gewijzigd. De wijziging van de regeling wordt tevens aangegrepen om wettelijke vereiste aanpassingen in de regeling door te voeren. De aanpassing van de GR staat los van de zienswijze die Zwolle heeft ingediend n.a.v. de bestuursrapportage van GBLT. De gesprekken met Dalfsen en Bunschoten waren al in een vergevorderd stadium toen de problemen bij GBLT bekend werden. Naar aanleiding van deze bestuursrapportage heeft de raad op 29 juni 2015 op verzoek van de PvdA en de VVD besloten een debat te voeren over de GBLT. Afgesproken is dat het college ten behoeve van deze Raadspleinbehandeling nadere informatie in de vorm van een analyse zal aanleveren. De verwachting is dat deze aanvullende informatie eind oktober beschikbaar is. Zodra deze informatie is overgedragen kan het debat worden ingepland.
  Voor technische en feitelijke informatie: Mark Pierik (2163) M.Pierik@zwolle.nl

  02:13:05 - 02:13:37 - Henk Jan Meijer
 22. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 1 januari 2015 trad een aantal wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking. Als gevolg daarvan hebben gemeenten en veiligheidsregio’s tot 1 januari 2016 gelegenheid de bestaande gemeenschappelijke regeling aan te passen.
  Voor het treffen of wijzigen van een gemeenschappelijke regeling hebben de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters toestemming nodig van de gemeenteraad.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het college toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland.
  Voor technische en feitelijke vragen: Warner Bruins Slot (2352) w.bruins.slot@zwolle.nl

  02:13:18 - 02:13:37 - Henk Jan Meijer
 23. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In 2009 hebben 12 gebiedspartijen, waaronder de raad van Zwolle, ingestemd met het Masterplan Ruimte voor de Vecht. Het eerste uitvoeringsprogramma heeft een looptijd tot en met 2015. Door het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), waarin de Vechtdalpartners bestuurlijk samen werken aan de uitvoering, is geconcludeerd dat een nieuwe programmaperiode noodzakelijk is. De voortzetting van Ruimte voor de Vecht (2016-2018 is opgenomen in het nieuwe Provinciale Collegeprogramma. Voor de komende periode liggen die voor Zwolle op het vlak van verbrede stadslandbouw in Langeholte e.o. en de ontwikkeling van uitzichtpunten. Daarnaast wordt een studie voorgesteld naar een land-art-object bij de knoop A28/N340.
  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorstellen voor de Zwolse onderdelen van het programma Ruimte voor de Vecht voor de nieuwe programmaperiode 2016-2018.
  Voor technische en feitelijke vragen: Rienko Baarslag (2706) rjdw.baarslag@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Natuurlijke waarde (M11-1) (beslisnota Ruimte voor de Vecht 2016-2018)
  02:13:25 - 02:13:37 - Henk Jan Meijer
  02:13:37 - 02:14:11 - Mark Oldengarm
  02:14:12 - 02:14:13 - Henk Jan Meijer
  02:15:15 - 02:15:20 - Henk Jan Meijer
  02:15:20 - 02:15:36 - Frank Futselaar
  02:15:36 - 02:15:38 - Henk Jan Meijer
  02:15:40 - 02:15:41 - Henk Jan Meijer
  02:15:42 - 02:15:52 - Jelte Bos
  02:15:52 - 02:15:54 - Henk Jan Meijer
  02:15:54 - 02:16:08 - Hans Wijnen
  02:16:09 - 02:17:07 - Henk Jan Meijer
 24. 12

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 12 oktober 2015. De korte terugblik is bijgevoegd.
  In het kader van het nieuwe beleid cultuureducatie is Bibliotheek Zwolle en Muzerie gefuseerd tot één nieuwe organisatie met de naam Stadkamer. Dit levert een structurele bezuiniging op. De incidentele kosten van de fusie worden gedragen door Bibliotheek, Muzerie en gemeente gezamenlijk. In de loop van dit jaar werd duidelijk dat er sprake is van aanzienlijke schuld bij Muzerie. Het verwachte negatief eigen vermogen per 31 december 2014 bedraagt per saldo maximaal € 322.000. Het betreft een incidentele tegenvaller die niet structureel doorwerkt naar de subsidieverlening aan Stadkamer. Als rechtsopvolger van Muzerie is Stadkamer in juridische zin de benadeelde partij en derhalve primair verantwoordelijk voor het oplossen van het tekort. De gemeente is indirect betrokken als subsidiënt en opdrachtgever cultuureducatie aan Stadkamer. Het college stelt de volgende uitgangspunten voor afwikkeling van het negatief Eigen Vermogen Muzerie voor. Ten eerste is het van belang dat Stadkamer de jaarrekening 2014 van Muzerie vast stelt. Hiermee komt de omvang van het negatief eigen vermogen per 31 december 2014 vast te staan. Definitieve vaststelling wacht nog op een besluit van de Belastingdienst op de ingediende aanvullende belastingaangifte. Vervolgens spant Stadkamer zich als rechtsopvolger maximaal in om het tekort op de veroorzaker(s) te verhalen. Als derde stap zal Stadkamer zijn best doen het tekort dat niet op de veroorzaker(s) kan worden verhaald binnen de eigen exploitatie op te vangen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jan-Willem Dollekamp (4116) JW.Dollekamp@zwolle.nl

  Amendementen

  Onderwerp
  Uitgangspunten afwijking negatief eigen vermogen Muzerie (AM12-1)
  02:16:55 - 02:17:07 - Henk Jan Meijer
  02:17:07 - 02:17:43 - Frank Futselaar
  02:17:44 - 02:17:46 - Henk Jan Meijer
  02:17:46 - 02:18:29 - Thom van Campen
  02:18:30 - 02:18:31 - Henk Jan Meijer
  02:19:16 - 02:22:07 - Jan Brink
  02:22:07 - 02:22:13 - Henk Jan Meijer
  02:22:13 - 02:22:45 - Frank Futselaar
  02:22:45 - 02:22:50 - Henk Jan Meijer
  02:22:51 - 02:23:36 - Thom van Campen
  02:23:37 - 02:23:46 - Henk Jan Meijer
  02:23:46 - 02:24:27 - Gerdien Rots
  02:24:27 - 02:24:28 - Henk Jan Meijer
  02:24:28 - 02:24:29 - Gerdien Rots
  02:24:29 - 02:24:30 - Henk Jan Meijer
  02:24:30 - 02:24:31 - Gerdien Rots
  02:24:31 - 02:24:32 - Henk Jan Meijer
  02:24:32 - 02:24:39 - Gerdien Rots
  02:24:39 - 02:24:41 - Henk Jan Meijer
  02:24:42 - 02:25:03 - Thom van Campen
  02:25:03 - 02:25:10 - Henk Jan Meijer
  02:25:11 - 02:25:31 - Martijn van der veen
  02:25:31 - 02:25:33 - Henk Jan Meijer
  02:25:33 - 02:25:51 - Jan Slijkhuis
  02:25:52 - 02:26:12 - Henk Jan Meijer
  02:26:12 - 02:26:48 - Michiel van Harten
  02:26:48 - 02:26:50 - Henk Jan Meijer
  02:26:51 - 02:27:15 - Frank Futselaar
  02:27:16 - 02:27:17 - Henk Jan Meijer
  02:27:18 - 02:27:54 - William Dogger
  02:27:54 - 02:27:55 - Henk Jan Meijer
  02:27:56 - 02:28:23 - Sonja Paauw
  02:28:25 - 02:28:28 - Henk Jan Meijer
  02:28:28 - 02:29:49 - Jan Slijkhuis
  02:29:51 - 02:30:06 - Henk Jan Meijer
  02:33:34 - 02:33:53 - Henk Jan Meijer
  02:34:09 - 02:34:22 - Henk Jan Meijer
  02:34:23 - 02:34:39 - Henk Schippers
  02:34:39 - 02:34:41 - Henk Jan Meijer
  02:34:42 - 02:35:00 - Johran willegers
  02:35:00 - 02:35:53 - Henk Jan Meijer
  02:35:53 - 02:36:08 - Michiel van Harten
  02:36:08 - 02:36:27 - Henk Jan Meijer
  02:37:21 - 02:37:24 - Henk Jan Meijer
  02:37:25 - 02:37:56 - William Dogger
  02:37:56 - 02:38:18 - Henk Jan Meijer
  02:38:19 - 02:38:46 - Michiel van Harten
  02:38:46 - 02:39:50 - Henk Jan Meijer
 25. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Voor de wijk Wipstrik wordt gewerkt aan een geactualiseerd en gedigitaliseerd bestemmingsplan. Het digitaliseren van het geldende bestemmingsplan Wipstrik blijkt zeer tijdintensief. Dat houdt in dat voor de vervaldatum van het geldende bestemmingsplan, 13 november 2015, geen actueel bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vervalt dan de bevoegdheid om leges in te vorderen voor alle verstrekte diensten die verband houden met een niet meer actueel planologische regeling. In voorkomende gevallen kan de gemeenteraad voor die delen een beheersverordening vaststellen. Voor de Wipstrik is dit een oplossing totdat een nieuw bestemmingsplan vigeert.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de beheersverordening Wipstrik met bijbehorende bestanden vast te stellen. Daarnaast het college te verzoeken spoedig een actueel en toekomstbestendig bestemmingsplan voor de wijk Wipstrik op te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman- van Gelder (2430) eh.horsman.van.gelder@zwolle.nl of Frits Kroese (3315) ffjm.kroese@zwolle.nl

  02:39:34 - 02:39:50 - Henk Jan Meijer
  02:39:50 - 02:40:37 - William Dogger
 26. 14

  Moties

  Onderwerp
  Schoolmaatschappelijk werk als meerwaarde voor passend onderwijs (M14-2)
  STOP het afschieten van zwerfkatten in de Provincie Overijssel (M14-1)
  02:39:57 - 02:40:37 - William Dogger
  02:40:39 - 02:40:40 - Henk Jan Meijer
  02:40:47 - 02:41:20 - Filip van As
  02:41:20 - 02:41:31 - Henk Jan Meijer
  02:41:32 - 02:41:51 - Brammert Geerlink
  02:41:51 - 02:41:52 - Henk Jan Meijer
  02:41:52 - 02:42:22 - Oswald van Dam
  02:42:22 - 02:42:25 - Henk Jan Meijer
  02:42:26 - 02:42:37 - Michiel van Willigen
  02:42:37 - 02:42:38 - Henk Jan Meijer
  02:42:39 - 02:43:08 - Herman Sieben
  02:43:08 - 02:43:09 - Henk Jan Meijer
  02:43:09 - 02:43:11 - Herman Sieben
  02:43:11 - 02:43:44 - Hans Wijnen
  02:43:45 - 02:43:46 - Henk Jan Meijer
  02:43:46 - 02:43:59 - Patrick Rijke
  02:43:59 - 02:44:01 - Henk Jan Meijer
  02:44:01 - 02:44:21 - Harold van Vilsteren
  02:44:21 - 02:44:22 - Henk Jan Meijer
  02:44:24 - 02:44:32 - Orhan Cetin
  02:44:34 - 02:45:05 - Henk Jan Meijer
  02:45:05 - 02:45:30 - Henk Schippers
  02:45:30 - 02:45:32 - Henk Jan Meijer
  02:45:41 - 02:46:37 - Ed Anker
  02:46:39 - 02:46:42 - Henk Jan Meijer
  02:46:42 - 02:46:45 - Henk Schippers
  02:46:51 - 02:46:54 - Henk Jan Meijer
  02:46:54 - 02:47:07 - William Dogger
  02:47:07 - 02:47:08 - Henk Jan Meijer
  02:47:09 - 02:47:50 - Wietse de Boer
  02:47:50 - 02:47:52 - William Dogger
  02:47:52 - 02:47:53 - Henk Jan Meijer
  02:47:53 - 02:48:02 - Bert Sluijer
  02:48:02 - 02:48:03 - Henk Jan Meijer
  02:48:04 - 02:48:23 - Hans Wijnen
  02:48:23 - 02:48:25 - Henk Jan Meijer
  02:48:26 - 02:48:49 - Judith Compagner
  02:48:49 - 02:48:50 - Henk Jan Meijer
  02:48:52 - 02:49:12 - Orhan Cetin
  02:49:12 - 02:49:18 - Henk Jan Meijer
  02:49:20 - 02:49:37 - Henk Jan Meijer
  02:49:38 - 02:50:32 - Remko Paus
  02:50:32 - 02:51:25 - Henk Jan Meijer
  02:51:25 - 02:51:37 - Eefke Meijerink
  02:51:37 - 02:51:39 - Henk Jan Meijer
  02:51:39 - 02:51:49 - William Dogger
  02:51:50 - 02:51:51 - Henk Jan Meijer
  02:51:54 - 02:52:06 - Koen van Baal
  02:52:06 - 02:52:09 - Henk Jan Meijer
  02:52:10 - 02:52:22 - Hans Wijnen
  02:52:23 - 02:52:25 - Henk Jan Meijer
  02:52:25 - 02:52:38 - Michiel van Willigen
  02:52:39 - 02:52:43 - Henk Jan Meijer
  02:52:43 - 02:52:58 - Remko Paus
  02:52:58 - 02:53:09 - Henk Jan Meijer
 27. 15

  02:53:07 - 02:53:09 - Henk Jan Meijer