Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 5 oktober 2015

19:30 - 20:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:22 - 00:01:57 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:00:59 - 00:01:57 - Henk Jan Meijer
 3. 2.a

  00:01:20 - 00:01:57 - Henk Jan Meijer
  00:01:59 - 00:02:31 - Patty Wolthof
  00:02:31 - 00:04:35 - Henk Jan Meijer
 4. 2.b

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 14 september 2015 heeft dhr. B. Moshaver schriftelijk aan de voorzitter van de raad laten weten ontslag te nemen als lid van de gemeenteraad. Naar aanleiding hiervan ontstaat een vacature in de fractie van GroenLinks. Van het centraal stembureau is het bericht ontvangen dat de heer R.S. (Remko) de Paus benoemd is tot raadslid.
  Voor technische of feitelijke vragen: Annelie van der Poel (2856) am.van.der.poel@zwolle.nl

  00:02:48 - 00:04:35 - Henk Jan Meijer
 5. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke financiële bijlage 1 van de beslisnota Verruimen krediet renovatie Zwartewaterallee 8
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de informatienota met bijlage die in relatie staat tot de beslisnota Asbestproblematiek, project Transformatie Diezerstraat en herhuisvesting Stadkamer
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
  00:04:32 - 00:04:35 - Henk Jan Meijer
  00:04:35 - 00:04:55 - Brammert Geerlink
  00:04:55 - 00:05:01 - Henk Jan Meijer
  00:05:04 - 00:05:14 - René de Heer
  00:05:15 - 00:06:28 - Henk Jan Meijer
 6. 4

  00:06:19 - 00:06:28 - Henk Jan Meijer
  00:06:29 - 00:08:14 - Sandra Drost
  00:08:14 - 00:08:17 - Henk Jan Meijer
  00:08:30 - 00:13:27 - Nelleke Vedelaar
  00:13:27 - 00:13:30 - Henk Jan Meijer
  00:13:30 - 00:14:02 - Sandra Drost
  00:14:02 - 00:14:03 - Henk Jan Meijer
  00:14:10 - 00:14:27 - Nelleke Vedelaar
  00:14:27 - 00:14:32 - Henk Jan Meijer
  00:14:32 - 00:15:37 - Patrick Rijke
  00:15:37 - 00:15:39 - Henk Jan Meijer
  00:15:43 - 00:16:13 - Nelleke Vedelaar
  00:16:13 - 00:16:27 - Henk Jan Meijer
  00:16:28 - 00:17:42 - Remko paus
  00:17:42 - 00:17:45 - Henk Jan Meijer
  00:17:48 - 00:19:17 - Jan Brink
  00:19:17 - 00:19:35 - Henk Jan Meijer
  00:19:36 - 00:20:37 - Patty Wolthof
  00:20:37 - 00:20:39 - Henk Jan Meijer
  00:22:41 - 00:23:29 - Jan Brink
  00:23:30 - 00:23:36 - Henk Jan Meijer
  00:23:36 - 00:24:09 - Reinier Mulder
  00:24:09 - 00:24:14 - Henk Jan Meijer
  00:24:41 - 00:24:57 - Henk Jan Meijer
 7. 5

  00:24:55 - 00:24:57 - Henk Jan Meijer
  00:24:57 - 00:25:36 - Patrick Rijke
  00:25:37 - 00:25:53 - Henk Jan Meijer
  00:25:54 - 00:26:29 - Frank Futselaar
  00:26:31 - 00:27:03 - Henk Jan Meijer
 8. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 9. 5.a.2

 10. 5.a.3

 11. 5.a.4

  Deze nota kan tevens betrokken worden bij de bijeenkomst 'Verkenning regionale samenwerking' op dinsdag 13 oktober.

 12. 5.B3
  Diversen / ter advies in handen stellen van het College
 13. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 14. 5.c.2

 15. 5.c.3

 16. 6
  A-onderwerpen
 17. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In een brief d.d. 16 september 2015 heeft mw. M. Renes haar ontslag als burgerlid van de fractie van GroenLinks ingediend. In verband met haar werk is het burgerlidmaatschap niet meer uit te voeren. Zij verzoekt per 1 oktober 2015 om ontslag.
  Voor technische of feitelijke vragen: Annelie van der Poel (2856) am.van.der.poel@zwolle.nl

  00:26:55 - 00:27:03 - Henk Jan Meijer
 18. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op de locatie aan de Oude Meppelerweg 1-3 bevindt zich horecagelegenheid “de Vrolijkheid”. De gewenste herontwikkeling bestaat uit de realisatie van een foodcourt “de Vrolijkheid”. Een foodcourt is een clustering van diverse fastfoodrestaurants.
  Om deze herontwikkeling mogelijk te maken zijn er twee procedures nodig; een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning. Het is mogelijk om beide procedures te coördineren. Dit zorgt voor efficiëntie en Transparantie. De coördinatieregeling zorgt ervoor dat beide procedures gelijktijdig als ontwerp ter visie worden gelegd en dat de beroepsprocedure eveneens dezelfde route doorloopt.
  Voorgesteld wordt te besluiten dat het in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk beleid gewenst is te komen tot coördinatie.
  Voor technische en feitelijke vragen: Patries van den Broek- Bredewold (2362) p.van.den.broek-bredewold@zwolle.nl

  00:26:59 - 00:27:03 - Henk Jan Meijer
  00:27:04 - 00:28:08 - Remko paus
  00:28:08 - 00:28:09 - Henk Jan Meijer
  00:28:09 - 00:28:10 - Remko paus
  00:28:10 - 00:28:34 - Henk Jan Meijer
 19. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Het huidige beleid voor het parkeren door gehandicapten is binnen Zwolle verschillend. Zo mag er op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de binnenstad en op de betaalde parkeerplaatsen buiten de binnenstad onder dezelfde voorwaarden geparkeerd worden, maar op de betaalde parkeerplaatsen in de binnenstad niet. Om deze onduidelijke situatie op te lossen, wordt voorgesteld te besluiten dat gehandicapten in de binnenstad onder dezelfde voorwaarden op betaalde parkeerplaatsen moeten kunnen parkeren zoals die gelden bij het parkeren op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Uitzondering hierop blijft het parkeren op parkeeraccommodaties.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de regels voor het parkeren door gehandicapten in de binnenstad te vereenvoudigen. Daarnaast in te stemmen met de Eerste Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2015, waarin genoemd beslispunt is verwerkt.
  Voor technische en feitelijke vragen: Annet van der Staaij (2725) ama.van.der.staaij@zwolle.nl

  00:28:31 - 00:28:34 - Henk Jan Meijer
  00:28:35 - 00:29:22 - Judith Compagner
  00:29:22 - 00:29:27 - Henk Jan Meijer
  00:29:27 - 00:29:39 - Jolien Elshof - Rook
  00:29:40 - 00:29:43 - Jolien Elshof - Rook
  00:29:43 - 00:30:07 - Henk Jan Meijer
 20. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Het Cibap is al geruime tijd gevestigd aan de Zwartewaterallee 10. Als gevolg van een grotere toestroom van leerlingen is een vraag naar extra ruimte ontstaan. Als gevolg van het vertrek van het Deltion College uit Zwartewaterallee 8 per 1 augustus 2015, is door het Cibap een verzoek gedaan tot huur met een optie tot koop van Zwartewaterallee 8. De raad heeft op 2 maart 2015 ingestemd met de verhuur met de optie tot koop tezamen met het verlenen van een krediet ten behoeve van de renovatie aan Zwartewaterallee 8. Uit de laatste ramingen blijkt echter dat het reeds eerder verstrekte krediet tezamen met de investering door het Cibap ontoereikend zijn voor de gehele renovatie.
  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met een verruiming van het reeds door de raad beschikbaar gestelde krediet met een bedrag zoals opgenomen in de financiële bijlage (bijlage 2).
  Voor technische of feitelijke vragen: Ronald Ackerman (2414) r.ackerman@zwolle.nl

  00:29:50 - 00:30:07 - Henk Jan Meijer
  00:30:07 - 00:31:31 - Claudia van Bruggen
 21. 11

  Moties

  Onderwerp
  Innovatie afvalbeleid en hergebruik grondstoffen (M11-2)
  Voorstel van minister Plasterk over de lokale rekenkamerfunctie (M11-1)
  00:30:13 - 00:31:31 - Claudia van Bruggen
  00:31:31 - 00:31:53 - Henk Jan Meijer
  00:31:53 - 00:32:27 - William Dogger
  00:32:27 - 00:32:29 - Henk Jan Meijer
  00:32:30 - 00:33:17 - Jan Slijkhuis
  00:33:17 - 00:33:18 - Henk Jan Meijer
  00:33:19 - 00:34:47 - Aly van der Vegte - Poot
  00:34:47 - 00:34:57 - Henk Jan Meijer
  00:34:57 - 00:34:58 - Aly van der Vegte - Poot
  00:34:59 - 00:35:01 - Henk Jan Meijer
  00:35:02 - 00:35:50 - Patrick Rijke
  00:35:53 - 00:36:25 - Frank Futselaar
  00:36:26 - 00:36:28 - Henk Jan Meijer
  00:36:28 - 00:37:40 - William Dogger
  00:37:40 - 00:37:57 - Henk Jan Meijer
  00:37:57 - 00:38:15 - Judith Compagner
  00:38:17 - 00:38:22 - Henk Jan Meijer
  00:38:22 - 00:38:40 - Orhan Cetin
  00:38:42 - 00:39:06 - Henk Jan Meijer
  00:39:06 - 00:40:24 - Hans Wijnen
  00:40:25 - 00:40:30 - Henk Jan Meijer
  00:40:35 - 00:41:02 - Ed Anker
  00:41:03 - 00:41:08 - Henk Jan Meijer
  00:41:09 - 00:41:27 - Eefke Meijerink
  00:41:27 - 00:41:30 - Henk Jan Meijer
  00:41:30 - 00:41:47 - Jelte Bos
  00:41:47 - 00:41:49 - Henk Jan Meijer
  00:41:49 - 00:42:26 - Martijn van der veen
  00:42:26 - 00:42:30 - Henk Jan Meijer
  00:42:30 - 00:42:45 - Remko paus
  00:42:45 - 00:43:24 - Henk Jan Meijer
 22. 12

  00:43:02 - 00:43:24 - Henk Jan Meijer