Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 12 januari 2015

19:30 - 20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:27 - Henk Jan Meijer
  00:00:27 - 00:00:56 - Henk Jan Meijer
  00:04:37 - 00:05:02 - Henk Jan Meijer
  00:05:12 - 00:06:58 - Van Hese
  00:06:58 - 00:07:03 - van Doornik
  00:07:03 - 00:07:33 - van Doornik
  00:07:33 - 00:07:40 - Henk Jan Meijer
  00:07:44 - 00:08:00 - Henk Jan Meijer
  00:08:00 - 00:09:02 - Martijn van der veen
  00:09:03 - 00:09:09 - Henk Jan Meijer
  00:09:09 - 00:09:45 - Jan Slijkhuis
  00:09:45 - 00:09:47 - Henk Jan Meijer
  00:09:48 - 00:10:05 - Claudia van Bruggen
  00:10:05 - 00:10:07 - Henk Jan Meijer
  00:10:08 - 00:10:37 - Aly van der Vegte - Poot
  00:10:37 - 00:10:43 - Henk Jan Meijer
  00:10:43 - 00:10:48 - Reinier Mulder
  00:10:48 - 00:10:50 - Henk Jan Meijer
  00:10:50 - 00:10:51 - Reinier Mulder
  00:10:51 - 00:11:00 - Michiel van Harten
  00:11:01 - 00:12:08 - Henk Jan Meijer
 2. 2

 3. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlage van de beslisnota Herziening Grondexploitatie Stadshagen.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.


  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de financiële bijlage OWV2014-RFA-1202 van de beslisnota Verwerving Van Wevelinkhovenstraat 105a.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.

  00:11:25 - 00:12:08 - Henk Jan Meijer
 4. 4

  00:11:59 - 00:12:08 - Henk Jan Meijer
  00:12:08 - 00:12:19 - Herman Sieben
  00:12:19 - 00:13:55 - Youchef Ben Ali Ahlaq
  00:13:55 - 00:13:58 - Henk Jan Meijer
  00:14:01 - 00:17:29 - Nelleke Vedelaar
  00:17:29 - 00:17:30 - Henk Jan Meijer
  00:17:36 - 00:17:42 - Henk Jan Meijer
  00:17:43 - 00:18:18 - William Dogger
  00:18:18 - 00:18:19 - Henk Jan Meijer
  00:18:19 - 00:18:20 - William Dogger
  00:18:20 - 00:18:49 - Henk Jan Meijer
  00:18:50 - 00:20:29 - Gerrit van der Kooij
  00:20:29 - 00:22:21 - Henk Jan Meijer
  00:22:21 - 00:22:51 - Gerrit van der Kooij
  00:22:51 - 00:23:09 - Henk Jan Meijer
  00:23:09 - 00:25:09 - Patrick Rijke
  00:25:09 - 00:25:12 - Henk Jan Meijer
  00:25:18 - 00:28:58 - Jan Brink
  00:28:59 - 00:29:01 - Henk Jan Meijer
  00:29:01 - 00:29:24 - Patrick Rijke
  00:29:25 - 00:29:34 - Henk Jan Meijer
  00:29:34 - 00:30:34 - Aly van der Vegte - Poot
  00:30:35 - 00:30:36 - Henk Jan Meijer
  00:30:40 - 00:32:25 - Jan Brink
  00:32:26 - 00:32:27 - Henk Jan Meijer
  00:32:27 - 00:32:43 - Aly van der Vegte - Poot
  00:32:43 - 00:32:55 - Henk Jan Meijer
 5. 5

  Moties

  Onderwerp
  Betaalbaarheid Wonen, Welzijn en Zorg (5-1)
  00:32:54 - 00:32:55 - Henk Jan Meijer
  00:32:55 - 00:33:28 - Henk Jan Meijer
  00:33:28 - 00:33:39 - Herman Sieben
  00:33:39 - 00:34:44 - Youchef Ben Ali Ahlaq
  00:34:44 - 00:34:45 - Henk Jan Meijer
  00:34:45 - 00:34:46 - Herman Sieben
  00:34:46 - 00:34:47 - Henk Jan Meijer
  00:36:07 - 00:36:53 - Nelleke Vedelaar
  00:36:53 - 00:37:00 - Henk Jan Meijer
  00:37:01 - 00:37:46 - Henk Schippers
  00:37:46 - 00:37:47 - Henk Jan Meijer
  00:37:48 - 00:38:06 - Judith Compagner
  00:38:07 - 00:38:08 - Henk Jan Meijer
  00:38:08 - 00:38:59 - Johran willegers
  00:38:59 - 00:39:01 - Henk Jan Meijer
  00:39:02 - 00:39:16 - Frank Futselaar
  00:39:18 - 00:40:02 - Henk Jan Meijer
  00:40:02 - 00:41:23 - Thom van Campen
  00:41:25 - 00:42:05 - Henk Jan Meijer
 6. 5.A

 7. 5.A.8

 8. 5.B1

 9. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 10. 5.C.1

 11. 6

  00:41:42 - 00:42:05 - Henk Jan Meijer
 12. 7

  Tijdens de besluitvormingsronde op 15 december 2014 staakten de stemmen met 19-19. De motie wordt opnieuw in stemming gebracht op 12 januari 2015.

  Moties

  Onderwerp
  Fietsparkeren rondom de Melkmarkt (7-2)
  00:41:44 - 00:42:05 - Henk Jan Meijer
  00:42:06 - 00:42:46 - Michiel van Harten
  00:42:47 - 00:42:52 - Henk Jan Meijer
  00:43:03 - 00:43:23 - René de Heer
  00:43:24 - 00:43:36 - Henk Jan Meijer
  00:43:38 - 00:44:20 - Aly van der Vegte - Poot
  00:44:20 - 00:44:21 - Henk Jan Meijer
  00:44:22 - 00:44:56 - Gerdien Rots
  00:44:56 - 00:45:28 - Henk Jan Meijer
 13. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Door het vertrek van het Isala ziekenhuis locatie Weezenlanden, heeft Isala het parkeerterrein aan de Van Karnebeekstraat niet langer nodig. De gemeente is benaderd door de Isala met de vraag of er interesse is om het terrein met 112 parkeerplaatsen voor een periode van 10 jaar te huren. Gelet op de (toenemende) parkeerdruk in de omgeving (zowel Stationsbuurt als Assendorp) is het gewenst om het parkeerterrein te huren. Op het parkeerterrein kunnen zowel vergunning- en abonnementhouders als bezoekers (betaald) parkeren.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het voorstel om het parkeerterrein van Isala gelegen aan de Van Karnebeekstraat te huren voor een periode van 10 jaar. Daarnaast de eenmalige kosten van €25.000,- en structurele kosten van €65.000,- te dekken uit de Reserve Parkeren.
  Voor technische en feitelijke vragen: Alfred Schrooten (4264) a.schrooten@zwolle.nl

  00:45:14 - 00:45:28 - Henk Jan Meijer
  00:45:29 - 00:46:55 - Jan Slijkhuis
  00:46:55 - 00:46:58 - Henk Jan Meijer
  00:46:59 - 00:47:36 - Patrick Rijke
  00:47:36 - 00:47:51 - Henk Jan Meijer
 14. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 27 maart 2012 heeft de raad ingestemd met het Uitwerkingsplan Innovatie Parkeren als onderdeel van het Koersdocument Parkeren (2011).
  Sinds april van dit jaar is het belparkeren voor parkerende bezoekers ingevoerd en er is een nieuw vergunningsysteem aangeschaft (dat begin 2015 operationeel wordt). Een onderdeel van het Uitwerkingsplan Innovatie is het geleidelijk overgaan op parkeerautomaten die zijn ingericht op kentekenparkeren.
  Met het in één keer vervangen van de bestaande parkeerautomaten door automaten waarbij (ticketvrij) kentekenparkeren mogelijk is, wordt het parkeren toekomstbestendig waarbij de klantvriendelijkheid en gebruikersgemak wordt verhoogd en de exploitatiekosten worden verlaagd.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het voorstel om het vervangen van bestaande parkeerautomaten door parkeerautomaten die geschikt zijn voor kentekenparkeren versneld (in 2015) uit te voeren zodat met ingang van 1 januari 2016 kentekenparkeren gerealiseerd wordt. Daarnaast een krediet beschikbaar te stellen van € 1.450.000 ten behoeve van de ombouw van de parkeerautomaten naar het kentekenparkeren. Tevens het te verwachten resultaat op de parkeerexploitatie voor 2015 met € 90.000 te verlagen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Alfred Schrooten (4264) a.schrooten@zwolle.nl

  00:47:45 - 00:47:51 - Henk Jan Meijer
  00:47:52 - 00:48:47 - Martijn van der veen
  00:48:47 - 00:48:51 - Henk Jan Meijer
  00:48:52 - 00:49:20 - Jan Slijkhuis
  00:49:21 - 00:50:02 - Henk Jan Meijer
 15. 10

  Deze beslisnota is behandeld in de debatrond op 8 december 2014, de korte terugblik is bijgevoegd.
  In de komende maanden wil het college met de stad in gesprek over het beheer van de openbare ruimte (BOR) op basis van de beheerprincipes (‘toekomstbestendig’, ‘samen’ en ‘op maat’) en bijbehorende uitgangspunten die in voorliggende nota worden voorgesteld. Aan de hand van dit gesprek zal het beheerbeleid geactualiseerd worden, om met het beschikbare beheerbudget een zo groot mogelijke tevredenheid over de openbare ruimte te realiseren.
  Bij de PPN 2016 zal aan de raad een nieuwe BOR visie inclusief mogelijkheden voor bezuinigingen worden voorgelegd.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de nieuwe beheerprincipes en de bijbehorende uitgangspunten, op basis waarvan het college het gesprek met de stad kan aangaan.
  Als onderlegger bij de nota is de informatienota over de Groene Agenda aan de agendastukken gekoppeld.
  Voor technische en feitelijke vragen: Winnifred Blokland (2455) W.Blokland@zwolle.nl

  00:49:30 - 00:50:02 - Henk Jan Meijer
 16. 11

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 15 december 2014, de korte terugblik is bijgevoegd.
  Om de MPV, die onderdeel uitmaakt van de Voorjaarsstukken, te kunnen opstellen moeten er uitgangspunten worden vastgesteld. De bevoegdheid hiertoe ligt bij de gemeenteraad.
  Het gaat om o.a. de volgende uitgangspunten: de planningen voor woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren en voorzieningen, het hanteren van de rekenparameters en de variabelen voor het berekenen van de economische risico's. Daarnaast wordt o.a. voorgesteld om de projecten Deltion en Van der Valk af te sluiten en te verwerken in de MPV.
  Aan deze beslisnota zijn twee informatienota's als onderlegger gekoppeld. Vanwege de rechtstreekse relatie met de beslisnota heeft de Agendacommissie besloten tot deze koppeling. De eerste informatienota betreft de Grondprijzennota. Het vaststellen van de Grondprijzennota is een bevoegdheid van het college maar de financiële consequenties worden verwerkt in de MPV.
  De tweede informatienota betreft de aanpassing van de grondexploitatie Kraanbolwerk. Ook deze aanpassing zal worden verwerkt in de MPV en is daarom als onderlegger gekoppeld aan de voorliggende beslisnota.
  Voor technische en feitelijke vragen: Johan Balk (3362) j.balk@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Nieuwe economie- maatschappelijke waarde binnen grondbeleid (11-2)
  Stimulering sociale woningbouw (11-1)
  00:49:43 - 00:50:02 - Henk Jan Meijer
  00:50:03 - 00:50:43 - Frankwin Mussche
  00:50:43 - 00:50:54 - Henk Jan Meijer
  00:50:54 - 00:52:05 - Michiel van Harten
  00:52:06 - 00:52:08 - Michiel van Harten
  00:52:08 - 00:52:14 - Michiel van Harten
  00:52:18 - 00:55:23 - René de Heer
  00:55:23 - 00:55:29 - Henk Jan Meijer
  00:55:29 - 00:56:03 - William Dogger
  00:56:06 - 00:56:10 - Henk Jan Meijer
  00:56:10 - 00:56:14 - Jolien Elshof - Rook
  00:56:14 - 00:56:17 - Henk Jan Meijer
  00:56:18 - 00:56:58 - Oswald van Dam
  00:56:58 - 00:57:00 - Henk Jan Meijer
  00:57:00 - 00:57:01 - Jolien Elshof - Rook
  00:57:02 - 00:58:13 - Jolien Elshof - Rook
  00:58:14 - 00:58:15 - Henk Jan Meijer
  00:58:16 - 00:58:24 - Aly van der Vegte - Poot
  00:58:24 - 00:58:27 - Henk Jan Meijer
  00:58:27 - 00:59:12 - Martijn van der veen
  00:59:13 - 01:00:07 - Henk Jan Meijer
  01:00:09 - 01:01:01 - Henk Jan Meijer
  01:01:01 - 01:01:32 - Frank Futselaar
  01:01:34 - 01:02:19 - Henk Jan Meijer
 17. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A
  In 2003 is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Het Oversticht aangegaan. De afgelopen jaren is de werkwijze steeds beter afgestemd op de praktijk. Naar aanleiding hiervan is voor de nieuwe verleningsperiode per 1 januari 2015 een gewijzigde DVO opgesteld met nieuwe afspraken over de adviseringswijze, een hierop toegesneden financieel voorstel en een reglement van orde.
  Het college is bevoegd tot het aangaan van een DVO. Omdat de nieuwe afspraken een aanpassing van de bouwverordening vergen, wordt aan de raad het besluit tot vaststelling van deze wijziging voorgelegd.
  Voor technische en feitelijke vragen: Frits Kroese (3315) ffjm.kroese@zwolle.nl of Patrick Naaijen (5154) p.naayen@zwolle.nl

  01:01:06 - 01:01:32 - Frank Futselaar
  01:01:34 - 01:02:19 - Henk Jan Meijer
 18. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In verband met het permanent worden van de Crisis- en herstelwet zijn andere wetten en regels aangepast. Eén van de aanpassingen ziet op de wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit betreft de zogenaamde kruimellijst, waarbij voor een aantal gespecificeerde kruimels kan worden afgeweken van het bestemmingsplan met een reguliere procedure. De bevoegdheid om al dan niet een omgevingsvergunning te verlenen voor een kruimelgeval ligt volledig bij het college. Er behoeft geen verklaring van geen bedenkingen te worden afgegeven door de raad, zoals bij een niet-kruimel het geval zou zijn. De bevoegdheid echter om een besluit te nemen over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan ligt bij de raad. Dit voorstel ziet erop om die bevoegdheid te delegeren aan het college.
  Voor technische en feitelijke vragen: Patries van den Broek- Bredewold (2362) p.van.den.broek-bredewold@zwolle.nl

  01:01:52 - 01:02:19 - Henk Jan Meijer
 19. 14

  01:01:59 - 01:02:19 - Henk Jan Meijer
 20. 15

  01:02:02 - 01:02:19 - Henk Jan Meijer