Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 23 november 2015

19:30 - 20:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:58 - 00:03:17 - Hans Wijnen
 2. 2

 3. 2.a

  Tijdens de begrotingsbehandeling op vrijdag 13 november 2015 staakten de stemmen met 19-19. De motie wordt 23 november 2015 opnieuw in stemming gebracht.

  00:02:45 - 00:03:17 - Hans Wijnen
  00:03:17 - 00:03:51 - Johannes de Vries
  00:03:53 - 00:04:35 - Hans Wijnen
 4. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlage 1 van de beslisnota “Nota van Uitgangspunten MPV 2016“.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
  00:04:17 - 00:04:35 - Hans Wijnen
 5. 4

  00:04:28 - 00:04:35 - Hans Wijnen
  00:04:35 - 00:06:01 - Brammert Geerlink
  00:06:02 - 00:06:05 - Hans Wijnen
  00:06:10 - 00:07:29 - Jan Brink
  00:07:30 - 00:07:38 - Hans Wijnen
  00:07:39 - 00:07:53 - Hans Wijnen
 6. 5

  00:07:45 - 00:07:53 - Hans Wijnen
  00:07:53 - 00:08:33 - Johran willegers
  00:08:33 - 00:08:40 - Hans Wijnen
  00:08:40 - 00:08:59 - Bert Sluijer
  00:09:00 - 00:09:22 - Hans Wijnen
  00:09:22 - 00:09:50 - Brammert Geerlink
  00:09:50 - 00:10:05 - Hans Wijnen
  00:10:05 - 00:10:06 - Michiel van Harten
  00:10:06 - 00:10:07 - Hans Wijnen
  00:10:07 - 00:10:55 - Michiel van Harten
 7. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 8. 5.A.1

  Deze informatienota kan worden betrokken bij de behandeling van het onderwerp inclusieve arbeidsmarkt en de visie op de toekomst van de Wezo in de debatronde op 30 november 2015.

 9. 5.A.2

  Deze informatienota kan worden betrokken bij de behandeling van het onderwerp inclusieve arbeidsmarkt en de visie op de toekomst van de Wezo in de debatronde op 30 november 2015.

 10. 5.A.4

 11. 5.A.5

 12. 5.A.6

 13. 5.A.8

 14. 5.A.9

 15. 5.A.10

 16. 5.A.11

  Deze informatienota wordt geagendeerd voor een debatronde, datum volgt.

 17. 5.B1

 18. 5.B2

 19. 5.B3

 20. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 21. 5.C.1

 22. 5.C.2

 23. 5.C.3

 24. 5.C.5

 25. 6
  A-onderwerpen
 26. 7

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 2 november 2015, de korte terugblik is bijgevoegd.
  Een goede voetgangersbewegwijzering leidt tot een betere doorstroming, houdt bezoekers langer in de stad en laat bezoekers meer beleven. De huidige voetgangersbewegwijzering voldoet nog niet aan dit criterium. Het komt het nog te vaak voor dat bezoekers moeite hebben hun bestemmingen te vinden. Daarnaast blijkt dat bezoekers slechts een beperkt deel van de binnenstad bezoeken. Het college stelt voor op korte termijn de routering te verbeteren door het uitbreiden van de voetgangersbewegwijzering. Dit kan door de bestaande (ANWB-)wegwijzers te actualiseren en aan te vullen met duidelijke plattegronden en informatiezuilen. Met de voorgestelde ingrepen moet de bezoeker worden verleid meer van de stad te ontdekken. De kosten zijn geraamd op € 100.000. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2016 en kunnen ten laste worden gebracht van het Stadsontwikkelfonds. In dit voorstel is nog geen concrete actie voorgesteld op het gebied van apps, Ibeacons en digitale informatiezuilen. Het college volgt de ontwikkelingen in andere steden op de voet en is hierover met meerdere partijen in gesprek. Op basis hiervan volgen in de toekomst nadere voorstellen om de routering nog verder te verbeteren.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ronald IJsselsteijn (2699) R.IJsselsteijn@zwolle.nl

  00:12:17 - 00:12:24 - Hans Wijnen
  00:12:24 - 00:12:39 - Sonja Paauw
  00:12:40 - 00:13:15 - Hans Wijnen
 27. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 7 september 2015 heeft de raad ingestemd met het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole, hierin staan de kwaliteits- en prijscriteria verwoord. Dit heeft van 4 partijen aanbiedingen opgeleverd. De aanbestedingsprocedure heeft uitgewezen dat PricewaterhouseCoopers de beste aanbieding heeft gedaan.
  De raad wordt voorgesteld om Price Waterhouse Coopers te benoemen als accountant voor de gemeente Zwolle voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018, met de optie tot verlenging van twee maal één jaar. Daarnaast het structurele tekort van €32.426,- in 2016 te dekken uit de post onvoorzien en met ingang van 2017 in de begroting te verwerken ten laste van de algemene middelen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Bert Tory (2538) b.tory@zwolle.nl

  00:12:57 - 00:13:15 - Hans Wijnen
 28. 9

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 9 november 2015. De korte terugblik is bijgevoegd.
  De veranderende maatschappij en omgeving vragen om een andere aanpak van het beheer van de openbare ruimte. Om deze andere aanpak vorm te geven is herijking van de visie nodig. Samen met de beleidsagenda’s vormt de nieuwe visie dan een kader voor keuzes rond de inzet van de beschikbare mensen en financiële middelen ten aanzien van het beheer van de openbare ruimte. Op 12 januari 2015 heeft de raad ingestemd met de drie nieuwe beheerprincipes ‘toekomstbestendig’, ‘samen’ en ‘op maat’ en de daarbij behorende uitgangspunten. Aan de hand hiervan is het gesprek met de stad aangegaan in de vorm wijkdialogen. Ter voorbereiding hiervan is de enquête “Mijn buitenruimte 2015” gehouden. Op basis van alle input die is verkregen is de visie Beheer Openbare Ruimte 2016 – 2026 gemaakt. Hierin wordt onder meer ingegaan op relevante trends en ontwikkelingen. De visie geeft kaders voor toekomstig beheer en toekomstige bezuinigingen. Voor de periode 2016-2018 ligt er namelijk voor het beheer van de openbare ruimte een bezuinigingsopgave van €1 miljoen, aanvullend op eerdere bezuinigingen van circa €1,7 miljoen de afgelopen jaren. In de begroting van 2015 een deel van de bezuinigingsopgave incidenteel ingevuld door werkzaamheden uit te stellen. In de begroting van 2016 zijn voorstellen opgenomen om die eerste tranche structureel in te vullen. In de PPN volgend jaar zal het college voorstellen doen om de resterende opgave in te vullen. De keuzes worden scherp en de effecten zullen zichtbaar zijn in de stad. Ondanks dat ziet het college door met een andere bril te kijken en het beheer anders aan te pakken toch kansen om de ambities te realiseren.
  Voor technische en feitelijke vragen: Rutger Ekhart (2975) R.Ekhart@zwolle.nl

  00:13:11 - 00:13:15 - Hans Wijnen
  00:13:19 - 00:13:46 - William Dogger
  00:13:46 - 00:13:48 - Hans Wijnen
  00:13:48 - 00:14:11 - Michiel van Willigen
  00:14:13 - 00:14:31 - Hans Wijnen
 29. 10

  Moties

  Onderwerp
  Rapport Rekenkamer (M10-4)
  00:14:27 - 00:14:31 - Hans Wijnen
  00:14:31 - 00:15:15 - Bert Sluijer
  00:15:15 - 00:15:20 - Hans Wijnen
  00:15:28 - 00:15:59 - Nelleke Vedelaar
  00:16:00 - 00:16:17 - Hans Wijnen
  00:16:22 - 00:16:36 - Hans Wijnen
  00:16:36 - 00:17:23 - Frank Futselaar
  00:17:23 - 00:18:12 - Frank Futselaar
  00:18:13 - 00:18:17 - Hans Wijnen
  00:18:17 - 00:18:19 - Michiel van Harten
  00:18:19 - 00:18:26 - Hans Wijnen
  00:18:28 - 00:21:47 - Jan Brink
  00:21:48 - 00:21:54 - Hans Wijnen
  00:21:54 - 00:22:42 - Michiel van Harten
  00:22:42 - 00:22:47 - Hans Wijnen
  00:22:47 - 00:23:44 - Thom van Campen
  00:23:45 - 00:23:47 - Hans Wijnen
  00:23:47 - 00:24:24 - Claudia van Bruggen
  00:24:24 - 00:24:27 - Hans Wijnen
  00:24:27 - 00:25:37 - Youchef Ben Ali Ahlaq
  00:25:38 - 00:25:41 - Hans Wijnen
  00:25:41 - 00:26:30 - William Dogger
  00:26:30 - 00:27:17 - Hans Wijnen
  00:27:17 - 00:27:38 - Frank Futselaar
  00:27:39 - 00:27:48 - Hans Wijnen
  00:27:48 - 00:28:28 - Aly van der Vegte - Poot
  00:28:28 - 00:28:32 - Hans Wijnen
  00:28:36 - 00:28:46 - Jan Brink
  00:28:46 - 00:29:35 - Hans Wijnen
 30. 11

  00:29:06 - 00:29:35 - Hans Wijnen