Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 30 maart 2015

19:30 - 20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:01 - 00:01:10 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:00:57 - 00:01:10 - Henk Jan Meijer
  00:01:10 - 00:01:32 - Jan Slijkhuis
  00:01:34 - 00:01:49 - Henk Jan Meijer
  00:01:49 - 00:01:53 - Aly van der Vegte - Poot
  00:01:53 - 00:02:02 - Henk Jan Meijer
  00:02:02 - 00:02:30 - Aly van der Vegte - Poot
  00:02:30 - 00:02:33 - Henk Jan Meijer
  00:02:34 - 00:02:46 - Claudia van Bruggen
  00:02:46 - 00:02:47 - Henk Jan Meijer
  00:02:47 - 00:03:04 - Frank Futselaar
  00:03:04 - 00:03:47 - Henk Jan Meijer
 3. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlage 2 en 3 van de beslisnota Economie Zwolle in perspectief en budget economische clusters Regio.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
  00:03:25 - 00:03:47 - Henk Jan Meijer
  00:03:47 - 00:05:46 - Gerdien Rots
 4. 4

  00:03:49 - 00:05:46 - Gerdien Rots
  00:05:46 - 00:05:48 - Henk Jan Meijer
  00:08:03 - 00:08:05 - Henk Jan Meijer
  00:08:05 - 00:08:14 - Gerdien Rots
  00:08:17 - 00:08:18 - Henk Jan Meijer
  00:08:44 - 00:09:13 - Henk Jan Meijer
 5. 5

  00:08:53 - 00:09:13 - Henk Jan Meijer
  00:09:14 - 00:10:05 - Frank Futselaar
  00:10:05 - 00:10:11 - Henk Jan Meijer
  00:10:12 - 00:10:55 - Gerdien Rots
  00:10:56 - 00:10:57 - Henk Jan Meijer
  00:10:59 - 00:11:22 - Claudia van Bruggen
  00:11:22 - 00:11:23 - Henk Jan Meijer
  00:11:25 - 00:12:07 - Aly van der Vegte - Poot
  00:12:07 - 00:12:10 - Henk Jan Meijer
  00:12:11 - 00:12:45 - Cemal Yildirim
  00:12:47 - 00:12:49 - Henk Jan Meijer
  00:12:49 - 00:13:38 - Youchef Ben Ali Ahlaq
  00:13:38 - 00:13:58 - Henk Jan Meijer
  00:13:59 - 00:14:21 - Patrick Rijke
  00:14:22 - 00:14:49 - Henk Jan Meijer
 6. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 7. 5.A.2

 8. 5.A.5

 9. 5.A.6

 10. 5.B2

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Reactie college op brieven over computergebruik Werkplein De Lure
 11. 6

  00:14:39 - 00:14:49 - Henk Jan Meijer
 12. 7

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 9 maart 2015, de korte terugblik is bijgevoegd.
  Tegelijk met het kwaliteitsboek legt het college het programma van eisen voor de busverbinding
  ter besluitvorming voor aan de raad. Het programma van eisen is een belangrijk document voor de aanbesteding en realisering van de busbrug. De bedoeling is dat het ontwerp, de engineering, de realisatie en het onderhoud integraal worden aanbesteed. Het programma van eisen is een verdere uitwerking van het onderdeel ‘busbrug en aanbruggen’ in het kwaliteitsboek. Met de vormgevingseisen wordt ingezet op een kwalitatief hoogstaand ontwerp. Het gaat uit van de busverbinding als vloeiende lijn en als stedelijk element. Bekeken wordt of binnen het beschikbare budget de busbrug kan worden voorzien van een sobere route voor wandelaars. De milieueffecten van de busbrug zijn in beeld gebracht en geven geen aanleiding tot aanvullende compenserende maatregelen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gerard Huizing (2597) jg.huizing@zwolle.nl en Oebele Jansma (2438) o.jansma@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Graffiti vrije busbrug (7-2)
  Optimalisering hoogte busbrug (7-1)
  00:14:41 - 00:14:49 - Henk Jan Meijer
  00:14:49 - 00:16:10 - Gerdien Rots
  00:16:10 - 00:16:24 - Henk Jan Meijer
  00:16:24 - 00:17:35 - Aly van der Vegte - Poot
  00:17:35 - 00:17:39 - Henk Jan Meijer
  00:20:45 - 00:20:48 - Henk Jan Meijer
  00:20:51 - 00:20:52 - Henk Jan Meijer
  00:20:55 - 00:21:25 - Aly van der Vegte - Poot
  00:21:25 - 00:21:31 - Henk Jan Meijer
  00:21:38 - 00:21:54 - Henk Jan Meijer
  00:21:54 - 00:23:17 - Jan Slijkhuis
  00:23:17 - 00:23:19 - Henk Jan Meijer
  00:23:19 - 00:24:12 - Gerdien Rots
  00:24:13 - 00:24:14 - Henk Jan Meijer
  00:24:15 - 00:24:48 - Frank Futselaar
  00:24:48 - 00:24:52 - Henk Jan Meijer
  00:24:52 - 00:25:25 - Martijn van der veen
  00:25:27 - 00:26:11 - Patrick Rijke
  00:26:12 - 00:26:16 - Henk Jan Meijer
  00:26:18 - 00:26:54 - Mark Oldengarm
  00:26:54 - 00:27:15 - Henk Jan Meijer
  00:27:16 - 00:28:31 - Patrick Rijke
  00:28:31 - 00:28:37 - Henk Jan Meijer
  00:28:37 - 00:29:14 - William Dogger
  00:29:14 - 00:29:16 - Henk Jan Meijer
  00:29:16 - 00:29:43 - Gerdien Rots
  00:29:43 - 00:29:45 - Henk Jan Meijer
  00:29:46 - 00:30:13 - Jan Slijkhuis
  00:30:14 - 00:30:16 - Henk Jan Meijer
  00:30:17 - 00:30:34 - Aly van der Vegte - Poot
  00:30:34 - 00:30:53 - Henk Jan Meijer
 13. 8

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 9 maart 2015.
  Het kwaliteitsboek is een inspiratiedocument en richtinggevend ruimtelijk kader voor de concrete uitwerkingen van alle projecten en initiatieven in de Spoorzone. Het geeft de richting aan en het ambitieniveau, zonder dat alles op de vierkante centimeter is vastgelegd. Het kwaliteitsboek beschrijft de samenhang tussen de deelprojecten in relatie tot de omgeving. Door het kwaliteitsboek toe te voegen aan de Welstandsnota wordt voor dit gebied een hoog welstandsniveau van kracht.
  Het kwaliteitsboek is in nauw overleg met alle partijen opgesteld en het Kwaliteitsteam Spoorzone heeft positief geadviseerd. In het kwaliteitsboek wordt ook ingegaan op de komst van het Technisch Centrum. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het locatie-onderzoek en van een voorstel voor een voorkeurslocatie.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gerard Huizing (2597) jg.huizing@zwolle.nl en Oebele Jansma (2438) o.jansma@zwolle.nl

  Amendementen

  Onderwerp
  Kwaliteitsboek: OV poortjes in de Spoorzone (AM8-1)
  00:30:45 - 00:30:53 - Henk Jan Meijer
  00:30:54 - 00:31:52 - Mark Oldengarm
  00:31:52 - 00:31:54 - Henk Jan Meijer
  00:32:43 - 00:32:49 - Henk Jan Meijer
  00:32:50 - 00:33:58 - Jan Slijkhuis
  00:33:58 - 00:34:01 - Henk Jan Meijer
  00:34:01 - 00:34:08 - Jan Slijkhuis
  00:34:09 - 00:34:11 - Henk Jan Meijer
  00:34:12 - 00:35:05 - Gerdien Rots
  00:35:05 - 00:35:08 - Henk Jan Meijer
  00:35:08 - 00:35:43 - Aly van der Vegte - Poot
  00:35:43 - 00:35:44 - Henk Jan Meijer
  00:35:45 - 00:36:04 - Frank Futselaar
  00:36:04 - 00:36:05 - Frank Futselaar
  00:36:05 - 00:36:07 - Henk Jan Meijer
  00:36:07 - 00:36:24 - Martijn van der veen
  00:36:25 - 00:36:39 - Henk Jan Meijer
  00:36:40 - 00:37:53 - Patrick Rijke
  00:37:54 - 00:38:52 - Henk Jan Meijer
 14. 10

  Dit onderwerp is besproken in de informatieronde. De korte terugblik van 16 februari 2015 is bijgevoegd. Dhr. Visser en dhr. Jansen gaven namens PEC Zwolle een presentatie over hun toekomstplannen en hun maatschappelijke inzet. Vervolgens stelden raadsleden vragen aan de vertegenwoordigers van PEC Zwolle en aan wethouder De Heer. Aan het eind van de bespreking is besloten dit onderwerp te agenderen voor een debatronde.
  Het voorstel gaat over de wens van PEC Zwolle om haar werkkapitaal te vergroten om zo op korte en middellange termijn de continuïteit te kunnen waarborgen. Door de groei van de club op het sportieve en technische vlak moet fors worden geïnvesteerd in de organisatie. De gemeente wordt om een garantstelling gevraagd, om zo het aantrekken van een geldlening via een commerciële bank mogelijk te maken. De garantstelling bedraagt maximaal € 1,5 miljoen met een jaarlijkse aflossing van minimaal € 300.000. Gemeentegaranties worden alleen verstrekt indien met de garantieverlening een door de gemeente ondersteund maatschappelijk belang is gediend. Daarom is afgesproken dat PEC Zwolle als tegenprestatie maatschappelijke activiteiten zal verrichten op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn en sport. De afspraken hierover worden vastgelegd in een prestatiecontract. Voor de uitvoering van deze activiteiten heeft PEC Zwolle een zelfstandige stichting PEC Zwolle United in het leven geroepen. Indien PEC Zwolle aan haar verplichtingen zal voldoen, heeft dit voor de Gemeente Zwolle geen financiële gevolgen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Bertus Jeensma (2298) B.Jeensma@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Garantstelling BVO PEC (M10-1)
  00:38:44 - 00:38:52 - Henk Jan Meijer
  00:38:52 - 00:38:53 - Jolien Elshof - Rook
  00:38:54 - 00:40:22 - Jolien Elshof - Rook
  00:40:22 - 00:40:25 - Henk Jan Meijer
  00:40:55 - 00:40:59 - Henk Jan Meijer
  00:40:59 - 00:41:24 - Frank Futselaar
  00:41:24 - 00:41:27 - Henk Jan Meijer
  00:41:27 - 00:42:25 - Gerrit van der Kooij
  00:42:25 - 00:42:27 - Henk Jan Meijer
  00:42:27 - 00:42:28 - Gerrit van der Kooij
  00:42:29 - 00:43:10 - Cemal Yildirim
  00:43:11 - 00:43:12 - Henk Jan Meijer
  00:43:13 - 00:43:30 - Oswald van Dam
  00:43:30 - 00:43:33 - Henk Jan Meijer
  00:43:35 - 00:43:50 - Britt Jurgens
  00:43:50 - 00:44:06 - Henk Jan Meijer
  00:44:07 - 00:45:27 - Martijn van der veen
  00:45:27 - 00:45:28 - Henk Jan Meijer
  00:45:29 - 00:46:12 - Birgit Michies
  00:46:12 - 00:46:13 - Henk Jan Meijer
  00:46:14 - 00:46:49 - Frank Futselaar
  00:46:50 - 00:46:55 - Henk Jan Meijer
  00:46:57 - 00:47:16 - Orhan Cetin
  00:47:18 - 00:47:19 - Henk Jan Meijer
  00:47:20 - 00:48:14 - Cemal Yildirim
  00:48:15 - 00:48:19 - Henk Jan Meijer
  00:48:19 - 00:48:29 - Jolien Elshof - Rook
  00:48:30 - 00:48:31 - Henk Jan Meijer
  00:48:32 - 00:48:48 - Oswald van Dam
  00:48:50 - 00:49:11 - Henk Jan Meijer
  00:49:12 - 00:49:26 - Henk Jan Meijer
 15. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 25 mei 2015 loopt de licentie af voor Stichting Zwolse Oproep Organisatie (RTVZOo). Er hebben zich twee kandidaten gemeld die in aanmerking wensen te komen voor aanwijzing tot lokale publieke media-instelling voor de komende vijf jaar, de huidige RTVZOo en Stichting RTV Focus. Het Commissariaat van de Media (CvdM) heeft het college verzocht om samengaan van de beide partijen te bevorderen maar dit heeft geen positief resultaat gehad. Één instelling komt in aanmerking voor de nieuwe licentieperiode. Vóór 3 april 2015 dient de gemeenteraad het CvdM te hebben geadviseerd over de voorkeur voor een publieke lokale media-instelling.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om vast te stellen dat zowel RTVZOo als RTV Focus voldoen aan de eisen gesteld in de Mediawet. Daarnaast een voorkeur uit te spreken voor RTVZOo als lokale publieke media-instelling in Zwolle voor
  de komende licentieperiode.
  Voor technische en feitelijke vragen: Kathi van den Belt (3232) k.van.den.belt@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Lokale media (M11-1)
  00:49:16 - 00:49:26 - Henk Jan Meijer
  00:49:26 - 00:51:27 - Sonja Paauw
  00:51:27 - 00:51:29 - Henk Jan Meijer
  00:53:40 - 00:53:45 - Henk Jan Meijer
  00:53:47 - 00:54:02 - Sonja Paauw
  00:54:03 - 00:54:08 - Henk Jan Meijer
  00:54:09 - 00:54:57 - Jan Slijkhuis
  00:54:58 - 00:54:59 - Henk Jan Meijer
  00:55:00 - 00:55:15 - Britt Jurgens
  00:55:15 - 00:55:20 - Henk Jan Meijer
  00:55:21 - 00:56:24 - Johannes de Vries
  00:56:24 - 00:56:37 - Henk Jan Meijer
  00:56:38 - 00:57:32 - Cemal Yildirim
  00:57:32 - 00:57:36 - Henk Jan Meijer
  00:57:37 - 00:58:19 - Thom van Campen
  00:58:20 - 00:58:22 - Henk Jan Meijer
  00:58:22 - 00:59:02 - Koen van Baal
  00:59:02 - 00:59:04 - Henk Jan Meijer
  00:59:05 - 00:59:22 - Martijn van der veen
  00:59:23 - 00:59:44 - Henk Jan Meijer
 16. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In het coalitieakkoord 2014-2018 is een agenda voor een “ondernemende stad” opgenomen. Onderdeel van deze agenda is de ambitie om de komende jaren een economisch sterke stad en regio te blijven. In de memo “Economie Zwolle in perspectief” wordt de raad geïnformeerd over de actuele stand van zaken en lopende ontwikkelingen op de diverse economische thema’s. Voorwaarde voor het vasthouden van deze economische toppositie is naast monitoren, anticiperen en inspelen op kansrijke ontwikkelingen. De inbreng van budget van de gemeente is nodig om verder gestalte te geven aan de projectopgaven en de nieuwe kansen voor bredere regionale samenwerking op te pakken.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de door het college vastgestelde memo “Economie Zwolle in Perspectief. Daarnaast de regionale clusters Health Innovation Park (HIP), Polymer Science Park (PSP) en Logistiek (ZKM) te continueren.
  Voor technische en feitelijke vragen: Janna van Maar (2612) j.van.maar@zwolle.nl

  00:59:34 - 00:59:44 - Henk Jan Meijer
 17. 13

  Moties

  Onderwerp
  Aanpassen regelgeving m.b.t. bewegwijzering binnenstad (M13-2)
  Een fijne jaarwisseling voor iedereen (M13-1)
  00:59:37 - 00:59:44 - Henk Jan Meijer
  00:59:44 - 01:00:37 - Michiel van Harten
  01:00:41 - 01:01:52 - Henk Jan Meijer
  01:01:55 - 01:01:56 - Henk Jan Meijer
  01:01:56 - 01:02:51 - Gerrit van der Kooij
  01:02:51 - 01:02:54 - Henk Jan Meijer
  01:02:54 - 01:03:24 - Brammert Geerlink
  01:03:24 - 01:03:25 - Henk Jan Meijer
  01:03:25 - 01:03:47 - Harold van Vilsteren
  01:03:47 - 01:03:49 - Henk Jan Meijer
  01:03:49 - 01:04:26 - Cemal Yildirim
  01:04:26 - 01:04:27 - Henk Jan Meijer
  01:04:29 - 01:04:41 - Orhan Cetin
  01:04:43 - 01:04:47 - Henk Jan Meijer
  01:04:49 - 01:05:04 - Oswald van Dam
  01:05:04 - 01:05:32 - Henk Jan Meijer
  01:05:33 - 01:06:31 - Aly van der Vegte - Poot
  01:06:31 - 01:06:32 - Henk Jan Meijer
  01:07:11 - 01:07:17 - Henk Jan Meijer
  01:07:17 - 01:07:49 - Gerdien Rots
  01:07:49 - 01:07:55 - Henk Jan Meijer
  01:07:55 - 01:08:16 - Sonja Paauw
  01:08:17 - 01:08:18 - Henk Jan Meijer
  01:08:18 - 01:08:24 - Frank Futselaar
  01:08:26 - 01:08:55 - Henk Jan Meijer
 18. 14

  01:08:42 - 01:08:55 - Henk Jan Meijer