Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 26 juni 2023

19:30 - 21:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Patrick Pelman / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 26 juni tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Voor het themadebat Onderwijs en jeugd(zorg) worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd.
  Voor dit themadebat staat in de eerste plaats de nota ‘Voortgang transformatie jeugdzorg Zwolle’ geagendeerd.
  Eind 2022 heeft de gemeenteraad via een tweetal moties gevraagd om versterking van de transformatie jeugdhulp, met een routekaart en kwantitatieve doelstellingen. Het college heeft onderzoeksbureau AEF gevraagd hierover een advies uit te brengen. Daarnaast heeft de Rekenkamercommissie gevraagd onderzoek gedaan naar de transformatie jeugdhulp en de rol van het Sociaal wijkteam daarbij.
  In deze informatienota wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de transformatie jeugdhulp in Zwolle en reageert het college op het rapport ‘Sleutel voor Jeugdhulp’ van de Rkc en op het rapport ‘Onderzoek voorgang transformatie jeugdhulp in Zwolle’ van onderzoeksbureau AEF.
  De Rkc en AEF trekken in hun rapporten een aantal conclusies en doen daarbij een aantal aanbevelingen. Beide rapporten en de reactie van het college worden tijdens dit debat behandeld. De voorzitter van de Rekenkamercommissie is bij het debat aanwezig om een reactie te geven op het debat.


  Andere geagendeerde nota’s hebben betrekking op het regionaal verslag leerplicht en RMC 2021-2022, de voorgestelde wijze van afdoening van de motie ‘Simpel verantwoorden’ en de jaarverantwoording Wet kinderopvang 2022.


  De spreektijd per fractie voor dit themadebat is 6 minuten per fractie, fracties kunnen met twee woordvoerders deelnemen aan het debat.


  Technische/feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld worden aan de ambtelijk informant. Contactgegevens zijn te vinden in de verschillende nota’s.


  Voor technische en/of feitelijke vragen rapport Rekenkamercommissie:
  Evert Jan Bagerman (e.bagerman@zwolle.nl / 038 498 2216)

 4. 3
  Sluiting - 21:30