Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 3 juli 2023

19:30 - 22:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Patty Wolthof en Mark Oldengarm / Griffier: Evert Jan Bagerman
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 3 juli tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Begin 2022 heeft de gemeenteraad van Zwolle het ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen’ vastgesteld. De ontwikkeling van het Stadshart wordt benaderd vanuit vijf ontwikkelprincipes, waaronder ‘De bereikbare stad’. Vanuit dit ontwikkelprincipe is de ambitie om bereikbaarheid te realiseren in combinatie met leefbaarheid en gezondheid, door meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. De omgevingsvisie zet in dit kader in op een systeem van mobiliteitshubs buiten de Singel, omdat het Stadshart een autoluwe zone wordt.


  Begin 2023 is de uitvoeringsagenda ‘Ons Stadshart van Morgen’ vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is de locatiekeuze en planuitwerking opgenomen voor de eerste mobiliteitshub. Inmiddels is er een haalbaarheidsonderzoek naar de mobiliteitshub uitgevoerd. Vanwege de ligging, de afstand tot het centrum, mogelijkheden om voorzieningen in te passen en daarmee een volwaardige stadsentree te kunnen realiseren, is de locatieWeezenlanden-Noord de beste plek. Met het realiseren van een eerste mobiliteitshub buiten de Singel van de binnenstad wordt de bereikbaarheid van het Stadshart gewaarborgd en kan de bezoeker van de stad gastvrij worden ontvangen op een parkeerlocatie die van alle gemakken is voorzien en waar bezoekers kunnen overstappen op een andere vorm van (deel)mobiliteit. De realisatie van de mobiliteitshub maakt het ook mogelijk om extra faciliteiten en voorzieningen in het gebied aan te bieden. Hierdoor wordt extra toegevoegde waarde gecreëerd voor de bewoners en gebruikers van de gebiedsontwikkeling Weezenlanden-Noord en omgeving.


  De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek naar de mobiliteitshub Weezenlanden-Noord, de voorkeursparkeeroplossing uit het haalbaarheidsonderzoek verder uit te werken en een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.


  Voor technische en/of feitelijke vragen: J.Dijcker (J.Dijcker@zwolle.nl /06-23554335)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Bewoners betrekken bij invulling nieuwe voorzieningen (mobiliteitshub Weezenlanden-noord)
  Raad informeren voortgang in de uitvoering mobiliteitshub Weezenlanden-noord
 4. 3
  Pauze - 21:00
 5. 4

  Op 11 juli 2022 stemde de gemeenteraad in met de startnotitie en het voorbereidingskrediet voor het Noorderkwartier. Het Noorderkwartier moet een vernieuwend stedelijk centrumgebied worden met 700 nieuwe woningen en veel ruimte voor voorzieningen, werk en cultuur. De wijk Dieze-West wordt hiermee met de historische binnenstad verbonden. Met de ontwikkeling van het Noorderkwartier wordt bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van het Stadshart.


  De plannen zijn inmiddels uitgewerkt tot een gebiedsvisie. In deze gebiedsvisie staan de volgende vijf kernprincipes centraal:

  • De bereikbare stad: doorwaadbaar en toegankelijk;
  • Gezond, groen en waterrobuust: een groen Noorderkwartier met het singelpark;
  • De duurzame en circulaire stad: vergroenen, hergebruiken en energieneutraal;
  • De stad met de menselijke maat: een gemengde stadswijk voor iedereen;
  • De ondernemende en creatieve stad: cultuur speelt een hoofdrol.

  De raad wordt voorgesteld om de gebiedsvisie met de hiervoor genoemde kernprincipes vast te stellen. De gebiedsvisie wordt daarna uitgewerkt tot een ruimtelijk ontwikkelingsplan (inclusief stedenbouwkundig plan).


  Voor technische en/of feitelijke vragen: Jurjen van Keulen (J.van.Keulen@zwolle.nl, 06-51406475) of Alexandra Lyklema (A.Lyklema@zwolle,nl, 06-27121236)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Input fracties betrekken bij uitwerking stedenbouwkundig plan Noorderkwartier
  Invulling placemaking in het gebied (noorderkwartier)
 6. 5
  Sluiting - 22:30