Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

dinsdag 11 juli 2023

20:00 - 21:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Laura van de Giessen / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot dinsdag 11 juli tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 20:00
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 20:00
 3. 2

  De wijk Stadshagen groeit de komende jaren richting 32.000 inwoners. Dat betekent dat ook groei nodig is in het voorzieningenaanbod. Het voorzieningenaanbod blijft op dit moment achter op de behoefte, met name op het gebied van eerstelijns zorg en accommodaties voor het organiseren van culturele en andere ontmoetingsactiviteiten.
  Het is dan ook noodzakelijk om het voorzieningenaanbod op peil te brengen en te houden om Stadshagen toekomstbestendig te maken. Daarvoor is een voorzieningenplan opgesteld, dat is gebaseerd op een onderzoek uit 2022 naar de behoefte aan voorzieningen voor de komende 20 jaar. Het voorzieningenplan is het kader om nieuwe voorzieningen in Stadshagen mogelijk te maken.
  In het plan wordt ingegaan op de meest geschikte invulling (functies) van de kavels (locaties) die de gemeente beschikbaar heeft voor voorzieningen. Verder wordt in het voorzieningenplan ingegaan op de benodigde voorzieningen in De Tippe en in Breecamp-West. Ook wordt de relatie gelegd met het effect op voorzieningen in de bestaande buurten van Stadshagen.
  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het voorzieningenplan, met het toewijzen van een deel van de Scholtensteeg D kavel voor nieuwbouw van de Eliëzerschool en de Obadjaschool en met de programmatische invulling met betrekking tot voorzieningen van de voorzieningenkavels Breezicht-Zuid, de kavel naast CSV-terrein, de kavel VrijWerkeren en Breecamp-West.
  Voor technische en feitelijke vragen: Joost Smeets(06-46371538)
  J.Smeets@zwolle.nl

 4. 3
  Sluiting - 21:30