Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 22 mei 2023

19:30 - 21:00
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Patrick Pelman / Griffier: Evert Jan Bagerman
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 22 mei 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Op 3 april jl. heeft de gemeenteraad besloten een rondetafelgesprek te willen organiseren over de ontwikkelingen en knelpunten het speciaal en passend onderwijs. Een belangrijke aanleiding hiervoor waren de berichten over de wachtlijst die er in Zwolle is voor kinderen die specialistisch onderwijs nodig hebben. De raad wil graag inzicht krijgen in deze wachtlijstproblematiek. In hoeverre is door de invoering van het passend onderwijs het speciaal onderwijs onder druk komen te staan. Zijn er andere belemmeringen en knelpunten in het passend onderwijs? En zijn er acties en/of middelen vanuit de raad denkbaar die scholen en instanties kunnen helpen?

  Tijdens het rondetafelgesprek gaat de raad ook graag in bredere zin met betrokkenen uit het onderwijsveld in gesprek over de ontwikkelingen in het passend onderwijs. Onderlegger hiervoor vormt de Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp voor de periode 2023-2028.


  Voor technische en/of feitelijke vragen: Jan-Willem Dollekamp (jw.dollekamp@zwolle.nl, t. 038-4984116).

 4. 3
  Sluiting - 21:00