Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 11 september 2023

19:30 - 22:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Annemee van de Klundert / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 11 september 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 3

  Op 17 juli jl. heeft de gemeenteraad besloten een rondetafelgesprek te organiseren over mensenhandel in Zwolle. Omdat het lastig is om zicht te krijgen op de situatie rondom mensenhandel in Zwolle en wat de gemeente daar aan kan doen, gaat de gemeenteraad graag in gesprek met diverse experts. De gemeenteraad wil helder krijgen wat de situatie rondom mensenhandel in Zwolle is, hoeveel slachtoffers in beeld zijn en bereikt worden met de hulpverlening vanuit de gemeente. Daarnaast wil de raad inzicht in nieuwe ontwikkelingen en eventueel te nemen interventies.


  Voor technische en/of feitelijke vragen: Irene Pruim (i.pruim@zwolle.nl)

 4. 4
  Pauze - 21:00
 5. 5

  Voor het themadebat Sociaal Domein worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.


  De spreektijd per fractie is 4 minuten.


  Technische/feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld worden aan de ambtelijk informant. Contactgegevens zijn te vinden in de verschillende nota’s.

 6. 5.a

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Gesprek Caribische gemeenschap ihkv uitvoeringsplan diversiteit en inclusie
  Informeren opbrengsten project cultuursensitieve zorg tot nu toe.
  Relatie arbeidsmarkt en inclusie in uitvoeringsplan
 7. 5.c

 8. 5.d

 9. 5.i

 10. 6
  Sluiting - 22:30