Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 18 september 2023

19:30 - 21:00
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Klariska ten Napel
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 18 september tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  In de afgelopen jaren is gewerkt aan de uitvoering van het Zwols Sportakkoord 2020-2023. In het kader van dit sportakkoord is ingezet op het versterken en ontwikkelen van het sport- en beweeglandschap in Zwolle. Dit heeft onder andere geleid tot de realisatie van een Calisthenicspark, een opleiding tot vertrouwenscontactpersonen voor sportverenigingen en een grote maatschappelijke rol voor Sportpark Jo van Marle in Zwolle-Zuid.
  Inmiddels is het Sportakkoord herijkt. Het voornemen is om verder te gaan op de ingeslagen weg. In het Sportakkoord 2.0 wordt ingezet op een vijftal thema’s. Deze thema’s worden in actieplannen nader uitgewerkt. De thema’s zijn: duurzame sportinfrastructuur, inclusie & vitaliteit, motoriek & innovatie, vitale en sportieve sportaanbieders en event & talent. Sportservice Zwolle heeft een sleutelrol bij de uitvoering van het sportakkoord en krijgt hiervoor middelen ter beschikking gesteld van de gemeente Zwolle.
  Om uitvoering te geven aan het Sportakkoord 2.0 zijn vijf deelakkoorden gesloten. De raad wil graag meer inzicht krijgen in wat de deelakkoorden betekenen voor de stad en hoe de sportorganisaties hier uitwerking aan geven. Daartoe gaan de woordvoerders uit de raad graag in gesprek met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anton Tuinman (038 - 498 2460), AB.Tuinman@zwolle.nl

 4. 3
  Sluiting - 21:00