Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 15 mei 2023

19:30 - 21:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Patrick Pelman / Griffier: Marijn Seuters
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 15 mei tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Het Rijk en de regio hebben afgesproken samen een verstedelijkingsstrategie voor de Regio Zwolle op te stellen. Deze strategie is gericht op de klimaatbestendige groei van de Regio Zwolle. Daarnaast is besloten een aanvullend gebiedsgericht Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek mobiliteit en verstedelijk Zwolle en omgeving uit te voeren. Dit aanvullende onderzoek was nodig om meer inzicht te krijgen in de opgave voor bereikbaarheid en mobiliteit in en om Zwolle.
  De Verstedelijkingsstrategie en het MIRT-onderzoek bieden Zwolle, naast de eigen Omgevingsvisie, belangrijke handvatten om het Zwolse beleid en de aanpak voor verdere ontwikkeling van de stad vorm te geven. De verstedelijkingsstrategie geeft zeven ontwikkelprincipes voor de verstedelijkingskoers van de regio. In deze koers staan ‘warme harten’ centraal. Zwolle is daarbij het stedelijke Warme Hart van de regio. Het gebiedsgericht MIRT-onderzoek leidt tot een diverse set aan maatregelen om bereikbaarheid en mobiliteit in en om Zwolle voor de langere termijn te borgen.
  Met de informatienota wordt de raad voorgesteld om kennis te nemen van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle “Warme Harten in een Klimaatadaptieve Delta” en het gebiedsgericht MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Zwolle en Omgeving.
  Voor technische en feitelijke vragen: Joost Rengers (06 21234134 / J.Rengers@zwolle.nl)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Evaluatie van deelmobiliteit voor het zomerreces
  Onderzoeksopzet voor de ceintuurbaanzone naar de raad
  Uitwerking motie ‘ondertunneling A28’ in het programma stedelijk netwerk
 4. 3
  Sluiting - 21:30