Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

Themadebat Klimaat en Energie

maandag 16 januari 2023

19:30 - 21:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Suzanne de Sevren Jacquet / Evert Jan Bagerman
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 16 januari 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Voor het themadebat Klimaat en Energie op 16 januari staan de volgende informatienota’s geagendeerd:
  a) Overzicht van de doorlopende en nieuwe projecten in het Programma Energietransitie (overgedragen 13 oktober jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: M.M.A ten Heggeler (2451 / M.ten.Heggeler@zwolle.nl)
  b) Voorgestelde wijze van afdoening motie Ambitie Laadpalen (M18) (overgedragen 1 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: J. van Doorne (3248 / J.van.Doorne@zwolle.nl)
  c) RIVUS strategie- en uitvoeringsprogramma water en impulsregeling (overgedragen 15 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: Mark Heideveld (2555 / M.Heideveld@zwolle.nl)
  d) Stand van zaken inwerpopeningen binnenstad, proef kleinere
  Inwerpopeningen en evaluatie limiteren grofvuil en grof tuinafval (overgedragen 22 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: M. Kruizinga (2405 / M.Kruizinga@zwolle.nl)
  e) Procesinformatie besluitvorming RES 2.0 (overgedragen 22 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: P. Feldbrugge (3067 / P.Feldbrugge@zwolle.nl)
  f) Ontwikkelingen Climate Campus (overgedragen 22 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: Renate Postma (3317 / r.postma-van.de.pol@zwolle.nl)
  g) Beantwoording art. 45 vragen Swollwacht met verzoek om toelichting
  betrokkenheid Zwolle in de plannen voor windturbines Mastenbroekenpolder (overgedragen 22 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: Tim Idema (2787 / T.Idema@zwolle.nl)
  h) Beantwoording art. 45 vragen inzake gebiedsovereenkomst Tolhuislanden (overgedragen 22 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: J.A. Westenbrink (0646023004 / J.westenbrink@zwolle.nl)
  i) Beantwoording artikel 45 vragen D66 over niet herbruikbare bekers bij evenementen
  Technische en/of feitelijke vragen: Iskander Tuqan (0384982016 / i.tuqan@zwolle.nl)
  Bij aanvang van deze raadsperiode heeft de gemeenteraad een aantal veranderingen doorgevoerd rondom de werkwijze van de raad. Hierbij is onder andere de nieuwe vorm van het ‘themadebat’ geïntroduceerd. Voor een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.
  Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.
  Technische/feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld worden aan de ambtelijk informant.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Binnen twee maanden plan van aanpak over de verduurzaming van evenementen
  Uitwerking van de doelstellingen en thema’s van LIFE – IP
  Voorstel over de borging van expertise op het gebied van een goede invulling van de publieke rol bij de warmtetransitie.
 4. 2.a

 5. 2.e

 6. 3
  Sluiting - 21:30