Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 4 december 2023

19:30 - 22:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Selma Hoekstra en Patrick Pelman / Olaf Schuwer
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 4 december tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 2

  Normaliseren is een van de belangrijke thema’s binnen de transformatie van de jeugdzorg. Aanbieders van jeugdzorg, maar ook aanbieders in de eerste- en nuldelijnszorg en de sociale basis wordt gevraagd in deze beweging mee te gaan. Toch is nog niet altijd duidelijk wat normaliseren nu precies is; wat ermee wordt bedoeld en wat ermee wordt beoogd.
  De gemeenteraad wil dan ook graag in gesprek met verschillende partners die bij dit onderwerp betrokken zijn. Doel van het rondetafelgesprek is een open gesprek over de definitie van normaliseren (wat verstaan de verschillende partners hieronder), duidelijkheid over de reikwijdte van normaliseren (wat valt hier wel en niet onder), inzicht in hoe partners in de dagelijkse praktijk normaliseren toepassen en de bestaande afspraken in het licht van de transformatie hierover.
  Voor technische en feitelijke vragen: Maaike Ganzeboom M.Ganzeboom@zwolle.nl (038-4983329)

 3. 3
  Pauze - 21:00
 4. 4

  Binnen de uitbreiding van winkelcentrum Stadshagen wordt de Stadsfoyer gerealiseerd als nieuwe maatschappelijke voorziening. Op 23 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten om €16 miljoen krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de Stadsfoyer.
  De aankoop kon gedekt worden uit de bestaande exploitatie van het Cultuurhuis door middel van een kostendekkende huurprijs. Sinds het raadsbesluit is het plan van de Stadsfoyer verder uitgewerkt tot concrete indelingstekeningen met alle negen beoogde partners die gebruik zullen maken van deze locatie.
  Naast concrete inrichting van ruimtes is er ook gewerkt aan het vormgeven van een gezamenlijke visie en missie. In september 2022 hebben de Stadsfoyer-partners met elkaar de visie en missie van de Stadsfoyer vastgelegd.
  Sinds het raadsbesluit van mei 2022 zijn de bouwprijzen sterk gestegen als gevolg van allerlei ontwikkelingen. U bent hierover tussentijds geïnformeerd op 21 november 2022.
  De gemeenteraad wordt gevraagd om een aanvullend krediet van € 4,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de Stadsfoyer, en daarnaast om in te stemmen met het kwaliteitskader Stadsfoyer t.w.v. € 822.000,--.
  Deze investering brengt een structurele jaarlast mee van € 972.000,--. Voorstel is om dit als volgt te dekken:
  a. €785.000 uit huurinkomsten en bestaande begrotingsruimte Cultuurhuis Stadshagen;
  b. €187.000 aanvullend beschikbaar te stellen en te dekken vanuit de structurele begrotingsruimte.


  Ook wordt de raad gevraagd in te stemmen met verhoging van het subsidieplafond van de subsidiepartners zodat zij de kostprijs dekkende huur van de Stadsfoyer kunnen betalen.


  Voor technische en feitelijke vragen: Eugenie Herms, E.Herms@zwolle.nl, 038-4984084

  Toezeggingen

  Onderwerp
  effectief dubbelgebruik c.q. multifunctioneel gebruik ruimten Stadsfoyer
 5. 5
  Sluiting - 22:30