Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 12 juni 2023

19:30 - 21:00
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Laura van de Giessen / Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 12 juni tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  In Regio Zwolle werken 22 gemeenten, 4 provincies, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen aan brede welvaart voor huidige en toekomstige inwoners en ondernemers in de regio. Bij de start in 2011 was de samenwerking sterk gericht op economie als speerpunt, de laatste jaren wordt ook meer samengewerkt op de thema’s arbeidsmarkt, bereikbaarheid, energie en leefomgeving. Regio Zwolle wil zich verder door ontwikkelen om een vitale regio te zijn en blijven, hetgeen vraagt om (boven)regionale afstemming en intensieve en gelijkwaardige samenwerking tussen de betrokken partners. De afgelopen periode is daarom gewerkt aan een nieuwe meerjarige agenda die nu voorligt en waarbij Zwolle op alle onderdelen wil meedoen. De focus ligt op een duurzame en wendbare economie, een toekomstbestendige en flexibele arbeidsmarkt en op de klimaatbestendige inrichting van groei in de regio en duurzame bereikbaarheid van en binnen de regio. Bij de agenda hoort een financiële paragraaf waarin de benodigde middelen voor de basisinfrastructuur (o.a. communicatie en regiobureau) zijn opgenomen met daarnaast de middelen per inhoudelijke pijler.
  Met de Zwolse bijdrage zullen ook investeringen die de afgelopen jaren al onder andere begrotingsdoelen door gemeente Zwolle werden gedekt hierin ondergebracht worden. De bijdrage zal bij het najaarsmoment worden verwerkt in de meerjarenbegroting van de gemeente.
  De raad wordt voorgesteld de meerjarige agenda vast te stellen en daarmee in te stemmen met de uitgangspunten van de samenwerking, ambitie en doelen van de agenda en met deelname aan de uitvoeringslijnen. En met het voorstel om de bijdrage per 2024 in de begroting te verwerken.

  Voor technische en feitelijke vragen: Niels van Oostveen (06-29209304) N.van.Oostveen@zwolle.nl

 4. 3
  Sluiting - 21:00